Otázky a odpovede - Útvar primátora

späť

Pridať nový príspevok
Eva
Diskotéka priamo na pešej zóne!
16.8.2015 - 14:14:42 - 178.41.5.24
Vážený pán primátor, poznám Vás ako čestného a schopného človeka. Obraciam sa preto práve na Vás s problémom ktorý nás každodenne zaťažuje.
Chcem sa Vás spýtať, či mesto vydalo povolenie, aby sa vonku, priamo na pešej zóne v Bare Marilyn ( na rohu Furmanskej ulice a pešej zóny) konali diskotéky s disdžokejom? Neviem či o tom mesto vie, ale posledných pár týždňov každý víkend a niekedy aj v strede týždňa hrá hudba ako niekde na pláži na plné pecky do 3 hodiny do rána!! Hneď oproti je totiž obytný dom, kde bývajú starí ludia a aj rodiny s malými deťmi!!! Nikomu nevadí hudba ako podmaz, ale nikde na svete som nevidela aby na pešej zóne, ktorá je aj obytnou zónou hrala hudba tak hlasno že nie je možné zaspať. Prisťahovali sme sa cca pred pol rokom a doteraz nebol s hlukom žiadny problém, ale odkedy sa otvoril Bar Marilyn je tu prakticky nemožné bývať!!! Prajem všetko dobré a ďakujem za skorú odpoveď.
Neuvedené
Re: Diskotéka priamo na pešej zóne!
25.8.2015 - 09:33:42 - 194.160.215.2
Predmetná prevádzka začala svoju činnosť v priestoroch na rohu ulíc Pri Synagóge – Štefánikovej triede 26.6.2015. Podľa schválených prevádzkových hodín je v piatok a sobotu povolená prevádzka do 4,00 hod. V období od začatia prevádzkovania Mestská polícia v Nitre zaznamenala jednu sťažnosť na rušenie nočného pokoja reprodukovanou hudbou, dňa 13.8.2015 v čase o 0,50 hod. Po príchode na miesto hliadka mestskej polície vyzvala zodpovednú osobu na zjednanie nápravy, stíšenie intenzity hudobnej produkcie. Za priestupok bol prevádzkovateľ riešený napomenutím. V podmienkach prevádzkovania baru Marilyn je povolená posluchová – reprodukovaná hudba, určite nie konanie diskoték, vystúpenie živej hudby a pod.
V nasledujúcom období som stanovil hliadkam mestskej polície úlohu zvýšenej kontroly baru Marilyn, a taktiež verím, že v prípade zistení akéhokoľvek konania, ktoré bude viesť k zníženiu komfortu Vášho bývania, budete na núdzovej tel. linke č. 159 kontaktovať hliadky mestskej polície za účelom zabezpečenia zákonného stavu.

S pozdravom
Mgr. Erik Duchoň
Náčelník Mestskej polície v Nitre
Vladimir Bútota
Kamiónová doprava
7.8.2015 - 21:39:26 - 92.245.217.239
Chcem Vás upozorniť na nadmernú premávku kamiónovej dopravy cez mesto a to jak smerom od Krškán, tak aj smerom od Chrenovej. Denne prejde cez 200 kamiónov a viac . Komunikácia , ktorá bola opravená len nedávno, zrejme z daní občanov mesto , už začína strácať pôvodnú fazónu a začína sa vlniť. Vlny pri rozbehnutých autách spôsobujú nadmerný hluk, hlavne v noci a aj otrasy. Je najvyšší čas niečo začať robiť a zakázať kamiónom prechod cez mesto.
Neuvedené
Re: Kamiónová doprava
12.8.2015 - 08:32:59 - 194.160.215.2
Do návrhu rozpočtu pre rok 2015 bola zaradená položka (ostatné) - Návrh dopravného značenia pre účely presmerovania tranzitnej kamiónovej dopravy z centra mesta. Jedná sa o spracovanie projektovej dokumentácie osadenia dopravného značenia, ktorým by mala byť vylúčená tranzitná doprava z centra mesta a presmerovaná na rýchlostnú komunikáciu a cesty I. tr. Spracovanie tejto dokumentácie dopravným inžinierom je nevyhnutné, nakoľko o umiestnení príslušného dopravného značenia rozhoduje viacero cestných správnych orgánov a viacero zložiek policajného zboru.
Finančné prostriedky na realizáciu tejto projektovej dokumentácie neboli mestským zastupiteľstvom schválené. Uvedenú požiadavku predloží primátor opätovne na MZ v septembri 2015.

Ing. Ján Pánsky, referent pre dopravu
Marianna
hlasná hudba medzi činžiakmi
7.8.2015 - 19:19:02 - 90.64.94.127
Keďže mi na moju otázku (sťažnosť) do dnešného dňa nik neodpovedal, tak sa znova pýtam. Ako je možné, že opäť na Braneckého ulici č. 5 Baňa Pub vyhráva hlasná hudba. V okolí je dosť malých detí. Ako majú pri tom hluku spať!!! To sa len tak môžu vydávať povolenia kadekomu a mirnix dirnix..??!!! Prečo by mala hlasná hudba rušiť nočný kľud ľudí, ktorí bývajú v okolitých činžiakoch? Bola by som rada, keby ste vyriešili!!!
Neuvedené
Re: hlasná hudba medzi činžiakmi
12.8.2015 - 08:31:02 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Vašu sťažnosť sme dňa 11.8.2015 odstúpili Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Nitre ako kompetentnému orgánu, ktorý vo veci bude ďalej konať.

S pozdravom

Mgr. Jarmila Juhásová
vedúca kancelárie primátora
Michalička
kanalizácia v MČ Horné Krškany
29.7.2015 - 08:11:45 - 62.197.192.174
Dobrý deň,
Keďže mi v sekcii rozpočtu od mája 2015 neodpovedali, tak sa na Vás obraciam s otázkou. Budú v návrhu rozpočtu na rok 2016 navrhnuté finančne prostriedky na vybudovanie kanalizácie na ulici Staromlynská a Športová v MČ Horné Krškany? Nakoľko podľa vyjadrenia Ing. Hozlára je PD vypracovaná a vydané stavebné povolenie.
Neuvedené
Re: kanalizácia v MČ Horné Krškany
25.8.2015 - 09:32:25 - 194.160.215.2
Dobrý deň, zasielam odpoveď na nižšie uvedený e-mail:

Dobrý deň,

je potrebné sa obrátiť na predsedu VMČ Dolné a Horné Krškany – Ing. Miroslava Guta, MsÚ, Štefánikova 60, Nitra (e-mail: Miroslav.Gutzavináčnitra.sk, t.č. 0907 718 176), aby predmetnú kanalizáciu navrhol a zaradil do návrhu rozpočtu Mesta Nitry pre rok 2016.

S pozdravom

Ing. František Hozlár, odbor investičnej výstavby a rozvoja, MsÚ v Nitre
Neuvedené
Re: kanalizácia v MČ Horné Krškany
5.8.2015 - 08:19:07 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
vybudovanie kanalizácie na uliciach Staromlynská a Športová je zaradené aj v tohtoročnom návrhu rozpočtu mesta pod položkou dobudovania kanalizácie komplet pre chýbajúce ulice Horných Krškán. Pokiaľ sa tento rok nenájde finančné krytie tejto investičnej akcie, je predpoklad jej presunu aj do roku nasledujúceho.

S pozdravom
Ing. Vladimír Oslej
Odbor investičnej výstavby a rozvoja
MsÚ Nitra
Elena
mrhanie vodou!!!
18.7.2015 - 21:10:03 - 91.127.171.242
Chcem sa spýtať prečo na pešej zóne, v časti kde je teraz Fio banka stále kontinuálne tečie voda z verejného vodovodu, ktorý je umiestnený po tabuľou s básňou Ivana Kraska. Je tam pokazený ventil, ktorý keď ľudia stalčia tak sa nevracia naspäť a voda tečie na zem prúdom aj celé dni!!! To nikoho netrápi, alebo mesto nemá na jeden nový ventil v cene cca 10 Eur?
Neuvedené
Re: mrhanie vodou!!!
20.7.2015 - 12:44:03 - 194.160.215.2
Ďakujeme pekne za upozornenie, o poruche ventilu vieme a na jej odstránení sa pracuje, ale nakoľko sa jedná o špecifický ventil, ktorý nie je bežne dostupný na pultoch predajní, bolo potrebné ho objednať.
Pitník nebol napriek jeho poruche odstavený z prevádzky z dôvodu pretrvávajúcich veľkých horúčav, v ktorých je lepšie mať pitník, z ktorého voda tečie nepretržite ako pitník, ktorý je mimo prevádzky.

Prajem pekný deň.
Gertrúda
SUSED
18.6.2015 - 14:54:09 - 217.66.191.66
Dobrý deň, chcem sa opýtať ako mám postupovať, ak sused chová holuby bez súhlasu susedov, blízko obytných domov - časť Čermáň v RD, tieto znečistujú svojim trusom, fasády domov, plotov a striech. Možem sa na sťažovať? Mám nejaké práva ako občan, ktorý platí dane? ĎAKUJEM za odpoveď
Neuvedené
Re: SUSED
3.7.2015 - 09:23:51 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Chov zvierat rieši Regionálna veterinárna a potravinová správa v zmysle Zákona č. 39/2007 veterinárnej starostlivosti. Z tohto dôvodu obec nie je oprávnená ani vydávať všeobecne záväzné nariadenia k tejto problematike. Okrem toho, riešenie susedských sporov je upravené v §127 Občianskeho zákonníka, kde „sused nesmie obťažovať suseda ... nad mieru primeranú pomerom“ a svoje práva si môže občan uplatňovať v občiansko právnom konaní.
Jozef Stančík, OKČaŽP
peter
herna
13.6.2015 - 21:15:01 - 176.2.72.103
Kto preboha vydal povolenie na hernu v casti drazovce? Nestačí že tam hrkocu auta nonstop to tam mame ešte aj tolerovať opilcov a vrchol je že rovno na zastavke mhd.
Neuvedené
Re: herna
18.6.2015 - 10:58:20 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

na základe Vášho mailu, ktorým vyjadrujete svoje rozhorčenie nad prevádzkovaním herne v mestskej časti Dražovce pri zástavke MHD Vám oznamujeme nasledovné: v zmysle platnej legislatívy majú obce a mesta len obmedzené možnosti zakázať prevádzkovanie hazardných hier na svojom území. Na to, aby mesto mohlo všeobecne záväzným nariadením zakázať prevádzkovanie niektorých druhov hazardných hier na svojom území je potrebné aby sa obyvatelia mesta petíciou sťažovali, že sa v meste narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili 18 rokov veku (§ 10 ods. 6 zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách).

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a fakt, že zatiaľ takáto petícia neexistuje, nemôže mesto zakázať prevádzkovanie hazardných hier na svojom území.


Mgr. Vladimír Petrík
vedúci odboru miestnych daní a poplatkov

Mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre - odbor miestnych daní a poplatkov
tel. : 037/6502242, e-mail: petrikzavináčmsunitra.sk
Eva Lukáčová
spomaľovač a prepojenie Wilson. nábre
9.6.2015 - 14:39:48 - 151.236.225.165
Dobrý deň,
mám dve otázky:
1. Na ulici Stračia cesta je umiestnený spomaľovač, ktorý má prechádzajúce autá spomaliť, aby sa znížila hlučnosť a zvýšila bezpečnosť. Pri prechode áut spomaľovačom však pravidelne dochádza ku vzniku neprijemného buchotu a autá sú nútené brziť a pridať plyn. Keďže je to v obytnej zóne, priamo pod oknami bytových domov, je to veľmi rušivé. Chcem sa spýtať, či by bolo možné ho odstrániť a radšej znížiť rýchlosť áut zo 40 na 30, keďže ide o jednosmerku a úzku cestu.
2. Bude naozaj zrealizované prepojenie Hodžova a Wilsonovo nábrežie a jeho premostenie s Chrenovou? Je to naozaj nevyhnutné? Pýtam sa preto, že v nej bývam a táto lokalita je zatiaľ považovaná za relatívne tichú, a miesto pri rieke, kde má vzniknúť cesta (niektorým ľuďom priamo pod oknami), je aj príjemné na prechádzky bez hluku áut. Nepriala by som si, a myslím, že ani obyvatelia týchto domov, aby sa to zmenilo. Možno by stačilo len opraviť jestvujúce cesty. Myslím, že Nitra má miesta, ktoré sú oveľa problémovjšie z hľadiska odľahčenia dopravy.

Ďakujem za skorú odpoveď.

S pozdravom

Eva Lukáčová
Neuvedené
Re: spomaľovač a prepojenie Wilson. n
17.6.2015 - 16:26:30 - 194.160.215.2
Vážená pani Lukáčová,

na základe Vášho e-mailu zo dňa 10.6.2015 Vám oznamujem:

k bodu 1/ K odstráneniu spomaľovacieho prahu budeme potrebovať vyjadrenie obyvateľov s trvalým pobytom na Stračej ulici (z blízkeho okolia osadenia spomaľovacieho prahu). Spomaľovací prah bol umiestnený v minulosti na základe ich žiadosti z dôvodu nerešpektovania pravidiel cestnej premávky. Uvedenú zmenu organizácie dopravy môžeme prerokovať s Krajským dopravným inšpektorátom. Zároveň Vás žiadame o uvedenie Vašej adresy, na ktorú Vám bude zaslaná odpoveď týkajúca sa riešenie Vašej žiadosti ohľadne spomaľovacieho prahu.

Ing. Ján Pánsky, referent pre dopravu, MsÚ v Nitrek bodu 2/ Prepojenie Hodžova a Wilsonovo nábrežie pravdepodobne nebude realizované. Uvažuje sa iba so súvislou opravou Wilsonovej ulice a s premostením na Priemyselnej ul. v rámci prepojenia Novozámockej a Dlhej ulice.

Ing. František Hozlár, vedúci odboru investičnej
výstavby a rozvoja, MsÚ v Nitre
Emilia
Vymena okien
5.6.2015 - 16:00:53 - 62.197.243.198
Dobry den, chcem sa spytat kedy sa budu menit okna v bytoch v olympii.Dakujem
Neuvedené
Re: Vymena okien
10.6.2015 - 17:16:26 - 194.160.215.2
Dobry den, momentalne prebieha verejne obstaravanie sluzieb, predpokladany termin realizacie je v letných mesiacoch.

Ing. František Hozlár

Vladimír Procházka
Parkovací preukaz
15.5.2015 - 11:04:10 - 62.197.243.206
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať , prečo mestský policajti nekontrolujú parkovacie preukazy ZŤP či patria držiteľovi .Ešte sa mi nestalo že by mi skontrolovali parkovaciu kartu ked stojím na vyhradenom parkovisku pre ZŤP. Ďakujem.
Neuvedené
Re: Parkovací preukaz
25.5.2015 - 08:33:54 - 194.160.215.2
Ako viete, že nekontrolujú? Existuje možnosť, že kontrola bola vykonaná v čase keď ste vo (pri) vozidle neboli. Natíska sa tiež otázka, ako si kontrolu parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím predstavujete Vy, a ako ju umožňuje vykonať príslušníkom obecnej (mestskej) polície (ďalej len príslušník MsP v príslušnom tvare) aktuálna právna úprava.
V zmysle príslušného zákona je parkovací preukaz “potrebné“ umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná na účely kontroly. Na výkon kontroly teda postačuje príslušníkovi MsP len vizuálne skontrolovať údaje z prednej strany. Fotografia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovil parkovací preukaz, je na druhej strane. Príslušník MsP pri podozrení zneužitia parkovacieho preukazu môže o ukázanie fotografie len požiadať, nie vyzvať. Ak neuspeje, mal by na miesto privolať príslušníkov PZ.
Prečo je výkon kontroly parkovacích preukazov upravený takto (z nášho pohľadu nedostatočným spôsobom), zisťujte u tvorcu zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov.


S pozdravom


Mgr.Erik Duchoň
náčelník
Mestskej polície v Nitre

Ernest Tyukos
Neuvedené
27.4.2015 - 08:16:16 - 78.98.2.144
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, čo majú urobiť zamestnanci firiem a občania pod Kalváriou v Nitre, aby mohli so svojimi autami parkovať na platených miestach zadarmo, tak ako zamestnanci štátnej polície. Ďakujem.
Neuvedené
Re: Neuvedené
14.5.2015 - 08:39:04 - 194.160.215.2
Podľa pravidiel stanovených vo všeobecnom nariadení (VZN) mesta Nitry o
dočasnom parkovaní na území mesta Nitry, nikto nemá umožnené parkovanie na
spoplatnených parkoviskách zadarmo, okrem držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP-S, ale podľa novely tohto VZN si budú držitelia týchto preukazov zakupovať parkovacie karty. Vždy je stanovená určitá forma platenia. To platí aj pre príslušníkov policajného zboru. Sú rôzne typy parkovacích kariet a každý občan, ktorý využíva spoplatnené parkovacie miesta si ich môže zakúpiť.
Pavol Šabík
Oprava komunikácie
20.2.2015 - 11:47:20 - 212.26.176.80
Dobrý deň.
Chcel by som sa opýtať na koho sa obrátiť pri značnom poškodení komunikácie ak je majiteľom cesty mesto Nitra. Regionálna správa a údržba ciest Nitra mi napísala, že to nieje v ich kompetencií lebo majiteľom nie je. Jedná sa o križovatku Sväturbanskej a ulice Pod Zlatým brehom tesne za odbočením so Svätourbanskej na ulicu Pod Zlatým brehom od mesta doľava. Za vyjadrenie vopred ďakujem.

S pozdravom

Pavol Šabík
Neuvedené
Re: Oprava komunikácie
24.2.2015 - 10:33:16 - 194.160.215.2
Správcom miestnych komunikácii sú Mestské služby Nitra, so sídlom na Tehelnej 5, Nitra, tel. 037/7720003, email – sluzbyzavináčmss-nitra.sk , Táto organizácia zabezpečuje opravy miestnych komunikácii.

Ján Pánský
Peter Molnar
Prepadnuty chodnik
9.2.2015 - 15:44:14 - 78.98.15.194
Dobrý deň.Chcel by som Vás informovať o prepadnutom chodníku v Nitre ul. Trnavská 44. Je tam diera ktorá sa zväčšuje a zázrak že tam ešte niekto nespadol. Problém je nahlásený Mestským službám tuto informáciu mam od p.Mikulášika len to trvá už dva mesiace.Chcel by som sa informovať co sa dá s tým robiť. Ďakujem, prajem pekný deň.
Neuvedené
Re: Prepadnuty chodnik
24.2.2015 - 10:35:07 - 194.160.215.2
priložený súbor: 335_chodník-Trnavskául.pdfDobrý deň,

v prílohe zasielam odpoveď ZsVS, a.s. Nitra na otázku do diskusie – p. Molnár, prepadnutý chodník na Trnavskej ul. č. 44.

S prianím pekného dňa

Jarmila Juhásová
Zuzana Čerešňáková
snehová kalamita
31.1.2015 - 13:28:58 - 62.197.243.192
Dobrý deň,
konečne v koncom januára zavítala do Nitry a takmer na celé Slovensko skutočná zima. Aj keď meteorológovia upozorňovali na výdatné sneženie, ktoré už v noci prinieslo snehovú perinu ani nie veľmi vysokú včera ráno vyzerali vozovky a chodníky v našom meste príšerne. A dnes (v sobotu) to bolo ešte otrasnejšie, pretože to zamrzlo. Neviem či niekto s kompetentných bol v uliciach mesta a všimol si ako sa chodí peším občanom a to nehovorím o ľuďoch starých a s paličkami, ktorí musia ísť von. Pred prechodmi cez cestu z chodníkov nahrnutý sneh odhŕňačom snehu, ktorý prekročiť má problém mladý a zdravý človek, zastávky autobusové to isté a neposypané a ešte by toho bolo veľa na výpočet. My občania dúfame, že pri najbližšom snežení toto už bude len zlý sen.
S pozdravom.
Neuvedené
Re: snehová kalamita
6.2.2015 - 08:47:35 - 194.160.215.2
Požiadavka bola vybavená 4.2. 2015 - ručne bola vyčistená 8.mája v úsekoch, kde neparkujú vozidlá.

Košičár - MsS
Miloš Tužák
Kúpalisko Nitra
10.12.2014 - 09:47:26 - 212.37.64.13
Dobrý deň p. primátor. Dnes som čítal, že plánujete v tomto volebnom období (okrem iného) aj zriadiť celoročnú prevádzku kúpaliska na Sihoti.
Rád by som Vás požiadal o zváženie možnosti prekrytia 50 m bazéna tak, aby sa dal využívať aj iných ako letných mesiacoch.
Bolo by to pre Nitru s 80 000 obyvateľmi veľkým prínosom, najmä pre športujúcu mládež, nakoľko vela ludí z NR dochádza za 50 m bazénom napr. do Šale.
Bolo by to vhodné dať ako podmienku budúcemu investorovi/prevádzkovateľovi.
Neuvedené
Re: Kúpalisko Nitra
17.12.2014 - 08:36:58 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Službyt Nitra, s.r.o. je informovaný o zámere Mesta Nitra rekonštruovať letné kúpalisko na kúpalisko s celoročnou prevádzkou.
Súčasťou budúceho projektu je aj krytý bazén. Považujeme za nadbytočnú investíciu prekrytie dnešného otvoreného 50 m bazéna.
Aj v prípade, že by projekt nepočítal s krytým plaveckým bazénom, považujeme samostatné prekrývanie zmieneného 50 m bazéna z prevádzkového hľadiska za vysoko neefektívne a neúčelné vynakladanie finančných prostriedkov.
Tento bazén skôr vyžaduje celkovú rekonštrukciu ako súčasť letného (sezónneho) kúpaliska.

S pozdravom

Ing. Pavol Bielik, riaditeľ Službyt Nitra, s.r.o.
Miroslav
Parkovisko Golianova ulica
9.12.2014 - 22:25:49 - 217.144.25.104
Dobrý deň,
písal som príspevok v sekcii: Útvar hlavného architekta (Doprava, Komunikácie, Výstavba, Architektúra), avšak po bližšom prezretí stránky som zistil, že v danej sekcii sa neodpovedá od roku 2013 a z toho dôvodu píšem aj sem.
Mesto Nitra vybudovalo nové parkovisko na Golianovej ulici 44-48, za čo mestu ďakujeme. Pred vybudovaním parkoviska obyvatelia domov 44 - 48 a 50 - 54 parkovali na parkovisku kolmo a v strede. Ja si osobne myslím, že parkovanie v strede nebolo a nie je v rámci predpisov, nakoľko je parkovisko úzke (akceptovali sme to pre nedostatok miesta). To už nespomínam svojpomocné premaľovanie parkovacích čiar obyvateľmi domu so súhlasom mesta z kolmého na kvázi pološikmé bez dodržania STN , čo spôsobilo ešte horšie parkovanie. Mnohokrát sa stalo, že pri parkovaní došlo ku kolíziám pre nedostatok miesta a to ešte nesnežilo. V nedávnej dobe sme mali požiar v dome a hasiči sa nedokázali dostať k domu od parkoviska, čo predĺžilo dobu hasenia a tým väčšie škody. Po vybudovaní nového parkoviska však obyvatelia stále parkujú v strede parkoviska, i keď sú voľné parkovacie miesta.
Moja otázka znie:
Vie mesto Nitra o tejto situácii, resp je reálna šanca, že mesto vodorovným dopravným značením zakáže v strede parkovanie alebo upraví parkovisko z kolmého na šikmé podľa STN (ak je to možné).
Ďakujem za skorú odpoveď.

Neuvedené
Re: Parkovisko Golianova ulica
9.1.2015 - 09:13:19 - 194.160.215.2
Mestský úrad povoľoval, aby si občania sami zrealizovali vyznačenie parkovacích miest pred obytným domom na Golianovej 44 – 48 a to z dôvodu, že pridelené finančné prostriedky nepostačovali ani na bežnú údržbu značenia na komunikáciách. Samozrejme sme neodsúhlasili možnosť parkovania v strede komunikácie, nakoľko uvedené je v rozpore s pravidlami cestnej premávky. Ak by vozidlá neparkovali v strede nie je problém zo zriadením aj šikmejšieho státia.
Upozorníme zástupkyňu obyvateľov, aby na vlastné náklady odstránili čiary v strede komunikácie. Taktiež požiadame správcu miestnych komunikácii – Mestské služby Nitra, aby realizovali nové vodorovné dopravné značenie na parkovisku, hneď ako to dovolia poveternostné podmienky.
Ján Pánský
Neuvedené
Re: Parkovisko Golianova ulica
22.12.2014 - 10:16:01 - 194.160.215.2
Realizáciu vodorovného dopravného značenia si zabezpečovali obyvatelia sami. Zo strany mesta bol daný súhlas na takúto úpravu, avšak podmienkou bolo, aby to bolo zrealizované v zmysle normy a boli im poskytnuté informácie o rozmeroch parkovacích miest. Pričom, ale nebolo povolené parkovanie v strede komunikácie, nakoľko je to v rozpore s pravidlami cestnej premávky. Ak by to malo byť povolené tak len ako napr. na MK Na Hôrke.
Vzhľadom k tomu, že bolo realizované aj dopravné značenie v strede komunikácie, pošleme výzvu správkyni bytového domu, aby zabezpečila odstránenie tohto značenia, nakoľko je v rozpore s pravidlami cestnej premávky.
O obnovu vodorovného dopravného značenia na šikmých parkovacích miestach požiadame správcu miestnych komunikácii.

Ján Pánský
xxx
Nová cesta
9.12.2014 - 12:34:05 - 87.197.101.89
Viem, že otázka nepatrí do tejto sekcie, ale otázky zo sekcie dopravy nie sú zodpovedané.
Chcem sa spýtať či nie je v pláne oprava cesty na ulici Na Priehon, konkrétne časť od železničnej stanice po Síkarskú ul., nakoľko táto cesta bola úplne nová a rovná, ale potom bola na ulici vybudovaná kanalizácia a cesta už bola narušená.
V súčasnosti je stav cesty katastrofálny, obyvatelia nových ale aj starých domov sa pripájajú na kanalizáciu a následne jamu zasypú na veľmi krátku dobu kameňom a potom hneď zalejú asfaltom, takže každý takýto lepenec je teraz prepadnutý a niektoré sú veľmi nebezpečné či už pre vozidlá alebo cyklistov.
Preto sa chcem spýtať či mesto nemá v pláne túto cestu nanovo spraviť alebo aspoň opraviť?
Neuvedené
Re: Nová cesta
22.12.2014 - 14:09:06 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
opravu zmieneného úseku miestnej komunikácie Na Priehon mesto Nitra nemá zahrnutú v návrhu rozpočtu pre nasledujúci rok. Za lokálne poškodenie vozovky zodpovedá správca komunikácie Mestské služby Nitra.

S pozdravom
Ing. Vladimír Oslej
Odbor investičnej výstavby a rozvoja
MsÚ Nitra
Jozef Havetta
Referendum 2/2015
6.12.2014 - 08:56:04 - 95.102.2.160
Dobrý deň
07.02.2015 sa bude konať referendum.
Chcel by som vedieť koľko bude okrskov a adresy volebných miestností, nakoľko počet okrskov je na rozdiel od predchádzajúcich volieb nižší, v referende môže jeden okrsok zahŕňať až 2000 ľudí. Navyše čísla okrskov nemusia korešpondovať s adresou volebnej miestnosti, na ktorú sme boli zvyknutí z predchádzajúcich volieb. Oficiálne by mali byť okrsky pre referendum zverejnené 15.12., ale verím, že informácie ste schopní poskytnúť aj v predstihu.
Ďakujem.
Neuvedené
Re: Referendum 2/2015
10.12.2014 - 08:23:56 - 194.160.215.2
Dobrý deň p. Havetta,

Všetky informácie ohľadne referenda sa nachádzajú na našej web stránke www.nitra.sk – ikona Referendum 2015.

S pozdravom

Gabriela Zachar Prešinská
OSÚ – referát PaVP
Tomáš Rosina
Zavedenie noveho cestovneho
1.12.2014 - 18:34:49 - 95.105.192.141
Nitrančania chú cestovať pohodlne . Mohlo by sa zaviesť kupovanie cestovného lístka na mhd formou sms.
Neuvedené
Re: Zavedenie noveho cestovneho
5.12.2014 - 11:31:03 - 194.160.215.2
Dobrý deň, Mesto Nitra sa zaoberá možnosťou zaviesť formu úhrady cestovného cestou SMS-lístkov už dlhšie obdobie. Rovnako aj ponuky spoločností pôsobiacich v tejto oblasti sú na úrade zaznamenané. Dôvodom, prečo mesto zatiaľ nepristúpilo na túto službu občanom, sú nasledujúce okolnosti:
1. Mesto v spolupráci s dopravcom má zavedený systém platby cestovného lístka bez potreby jeho zakúpenia v stánkoch, resp. automatoch pred jazdou.
2. Veľká väčšina cestujúcich využíva na platbu čipovú kartu, resp. predplatný časový cestovný lístok (týždenný, mesačný, štvrťročný).
3. Každý cestujúci si má možnosť v ktoromkoľvek autobuse zakúpiť potrebný cestovný lístok u vodiča pred každou jazdou.
4. Mesto Nitra zápasí dlhé obdobie s vysokými platbami za objednané služby dopravcovi tj. (rozdiel medzi oprávnenými nákladmi dopravcu a tržbami z cestovného) a zavedenie sms lístka so sebou nesie odčerpanie časti ceny lístka rôznym subjektom, ktoré sa na spravovaní sms platieb podieľajú. Znamenalo by to buď zvýšiť cenu sms lístka o cca 25 %, resp. zvýšiť platby dopravcovi za poskytované služby v MAD.
Mesto Nitra má samozrejme snahu zvýšiť komfort cestujúcich a „udržať“ ich v autobusoch.
V prípade, že sa okolnosti – hlavne ekonomická situácia mesta zlepší, (napr. dlhodobo priaznivejšia cena nafty a stabilita počtu cestujúcich) mesto opäť túto možnosť platby cestovných lístkov cez sms prerokuje. Momentálne sa v návrhu zmien taríf v Mestskej autobusovej doprave nachádza aj návrh zavedenia SMS lístka a v prípade jeho schválenia v mestskom zastupiteľstve je jeho zavedenie možné už v I. polroku 2015 .

Ing. Pavol Jakubčin, vedúci OKČaŽP
Občan z Dolných Krškán
Nezodpovedaný dotaz
21.11.2014 - 13:23:07 - 87.197.101.89
Dobrý deň,
chcem sa spýtať prečo od novembra 2013 nikto neodpovedá na otázky zaradené v sekcii: Útvar hlavného architekta (Doprava, Komunikácie, Výstavba, Architektúra)?
Pýtala som sa na nebezpečné predmety (kamene, kolíky, zvýšené obrubníky, ktoré nie sú súčasťou chodníka, atď.) a sú osadené priamo na krajnici cesty.
Moja otázka priamo znela:
Je majiteľ pozemku, ktorého hranica končí ešte niekoľko desiatok centimetrov za plotom oprávnený na túto plochu si osadiť neoznačené kamenie, príp. stĺpiky s retiazkou aby mu žiadny účastník cestnej premávky na tento pozemok nevstupoval? A ak áno je potom majiteľ pozemku zodpovedný za prípadnú škodu alebo úraz spôsobený predmetmi umiestnenými na krajnici cesty?

Neuvedené
Re: Nezodpovedaný dotaz
26.11.2014 - 08:20:19 - 194.160.215.2
Pre riešenie a posúdenie tohto problému je potrebné poznať konkrétne miesto. Na základe tohto môžeme posúdiť či sa jedná o cestný pozemok, alebo nie a následne riešiť žiadosť. Riešenie nemusí spadať ani do kompetencie mesta Nitry, ale inému cestnému správnemu orgánu.

Prosím oznámte o ktoré miesto sa to jedná na email – panskyzavináčmsunitra.sk, prípadne tel. 037/6502248Eva Reid
Osvetlenie prechodu prechodcov-Holleho
12.11.2014 - 22:40:31 - 92.245.199.61
Dobry den, velmi pekne by som vas chcela poprosit o nainstalovanie bezpecneho osvetlenia prechodu prechodcov na Holleho ulici. Holleho je velmi rusna cesta, prechod je pri autobusovej zastavke a v blizkosti su tri skoly (dve specialne a jedna ZUS). Prechod je fekventovany a velmi slabo osvetleny. Kedze sa stmieva uz okolo 4. hodiny a este mnozstvo ludi a deti prechadza uz po tme cez tento prechod, tak riskuje vlastny zivot. Preto vas velmi pekne ziadam, aby ste co najskor nainstalovali bezpecne osvetlenie na prechode prechodcov na Holleho ulici pri autobusovej zastavke. Taketo osvetlenie je na ovela menej rusnych cestach a tu je nevyhnutne. Verim tomu, ze zvazite tento naliehavy problem a instalovanim osvetlenia predidete moznym katastrofam. Dakujem
Neuvedené
Re: Osvetlenie prechodu prechodcov-Holle
26.11.2014 - 08:22:46 - 194.160.215.2
Dobrý deň , ďakujeme za podnet . Osvetlenie prechodu na Hollého ulici sme preverili a súhlasíme s potrebou zlepšenia jeho osvetlenia . Mesto má vypracovaný zoznam priechodov , ktorých svetelné pomery v nočných hodinách nie sú dobré. Váš podnet zaradíme do zoznamu a pri schválení finančných prostriedkov bude vzhľadom na dôležitosť riešený v prvej etape.
Ing. Pavol Jakubčin .

Róbert Lošonci
Prosba
1.11.2014 - 11:28:55 - 217.144.18.213
Dobrý deň,
Poprosili by sme Vás o výmenu žiaroviek v pouličnom osvetlení na ul.Rýnska 13 a 15.Už nejaký mesiac dva to nesvieti.Vopred ďakujeme rod.Lošonciová.
Neuvedené
Re: Prosba
26.11.2014 - 08:07:44 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

nahlásená porucha na verejnom osvetlení na Rýnskej ulici číslo 13 – 15 bola opravená prevádzkovateľom VO firmou ELcomp Nitra.

S pozdravom
Vincúr

Lucia Vargova
diskriminacia mamiciek s kocikmi
29.10.2014 - 10:56:06 - 195.91.7.58
Dobry den,
chcela by som upozornit na diskriminaciu mamiciek s kocikmi v Mestskej Hale Nitra na Klokocine. Chodime tam s dcerkou na cvicenie pre babatka a s kocikom Vas nepustia do budovy, musite ho nechat na vratnici. Podla mna je to nehoraznost, ako sa mam vyzliect z vetrovky, vyzut v satni s babatkom na rukach? Mam ju polozit na tu tenku lavicku na sedenie, ved mi odtial spadne. Ani na WC nemam ako ist, iba ak necham babatko na vratnici v kociku.Minule mala zaspala a chcela som si sadnut na stolicku asi 3 metre od hlavneho vchodu na vratnici pockat kym sa zobudi pred cvicenim, nepustili ma! ze im narobim kolesa. Mohla som zostat len pri hlavnych dverach pri kociku a tam stat kym sa nezobudi. Kedze tymi dverami stale trieskali ludia co chodili hore dole, tak to zas dlho netrvalo. To kde videli, ludom sa akoze nespinia topanky? Ti nemusia nechavat topanky na vratnici. Nechapem preco nemozme ist normalne s kocikom vytahom do satne a tam dieta normalne vyzliect z teplych veci, prezliect sa a ist na cvicenie. 6 kocikov by sa do satne zmestilo a je to maximum povolene na cvicenie. Asi im tam treba kupit nove vedra na umyvanie dlazky. Velmi ma tento pristup nahneval a rozhodla som sa zmenit centrum kam budeme chodit cvicit s malou, ak sa situacia vyriesi radt sa vratime
Neuvedené
Re: diskriminacia mamiciek s kocikmi
10.11.2014 - 08:31:43 - 194.160.215.2
Vážená pani Vargová,

priestory na cvičenie – 1 miestnosť – si prenajíma pani Golhová, ktorá nepodala žiadosť na prenájom ďalšej miestnosti, kde by boli počas cvičenia umiestnené kočíky. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu objektívnych podmienok mestskej haly, sme vyšli mamičkám v ústrety a kočíky môžu mať odstavené v priestore medzidverí hlavného vstupu do haly.
Nakoľko nám ale záleží na spokojnosti všetkých návštevníkov mestskej haly, upozornil som svojich kolegov, aby vo výnimočných situáciách umožnili mamičkám krátkodobý vstup aj do vestibulu.
Ďakujem Vám za pochopenie a verím, že sa už takáto situácia nebude opakovať.

S pozdravom

Ing. Jozef Bosák, vedúci Mestskej haly v Nitre
obyvatelia Chmelovej doliny
Oprava cesty
15.10.2014 - 17:43:08 - 78.99.73.224
Chmelová dolina je podla nás v havarijnom stave.Mimo výtlkov/ktoré viacerý obyvatelia nahlásili ale odpoveď nedostali/Po výmene plynovodu a telef.vedenia zostali na ceste prepady/ asi z dôvodu nedostatočného alebo vôbec nevykonaného zhutnenia/ prepadi cesty až do cca 15 cm a to v obdlžníku cca 1 x0,5,m. Hlavne v hornej časti ulice.Z hladiska bezpečnosti sú tieto prepady pasce na ťažké úrazy hlavne často propagovanej cyklistike.Kto je zodpovedný za to že prácu sa nevykonala v požadovanej kvalite a kto to kontroloval .Čo s tým mienite urobiť ?
Neuvedené
Re: Oprava cesty
22.10.2014 - 08:09:28 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
zamestnancov (5 osôb) a techniku Mestských služieb má naša spoločnosť vo výpožičke do 31.10.2014. V súčasnosti realizujeme rozsiahlu opravu poškodenej dlažby na pešej zóne, čo je dosť časovo náročné. Po tomto termíne budú títo zamestnanci presunutí v rámci Mestských služieb na zimnú údržbu. Predpokladáme, že sa nám podarí do konca tohto mesiaca (44. týždeň) na Chmeľovej doline vykonať aspoň ošetrenie poškodených častí povrchu vozovky pneumotryskom. Zároveň je potrebné, aby sa obyvatelia mestskej časti obrátili na Výbor mestskej časti, ktorý požiadavku súvislej opravy zaradí do rozpočtu mesta Nitry na r. 2015.

S pozdravom

Ing. Miroslav Ondrejička
Nitrianska investičná, s.r.o.
konateľ
MsÚ Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
kontakt: 037 / 6502 272
mobil: 0911 802 654
ondrejickazavináčmsunitra.sk
Neuvedené
Re: Oprava cesty
22.10.2014 - 08:08:03 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

na Chmeľovej doline v hornej časti urobí ZsVS, a.s. opravu kanalizačného poklopu, ktorý je klesnutý.Ing. Milan Bartoš, referent špeciálneho stavebného úradu dopravy, MsÚ v Nitre
Pavol Obertáš
Aktivita občanov
10.10.2014 - 17:32:19 - 62.197.243.207
Vážení pán primátor. Na stránke, ktorá sa snaží riešiť problémy obyvateľov Klokočiny ma oslovil p.Miškolci, že už od roku 2013 neúspešne rieši obnovenie parkovacích čiar v mieste svojho bydliska. Slovo dalo slovo a tak sme sa dohodli, že ak sa zoženie pár ochotných ľudí spravíme obnovu čiar svojpomocne.Takže mali sme zámer ušetriť mestu financie s tým, že obyvatelia by si svojpomocne obnovili pôvodné parkovacie pásy, farba by sa zakúpila u certifikovanej firmy, čiary by sa robili presne podľa platnej normy. Bohužiaľ do dnešného dňa som sa z Mestským služieb dozvedel jedine ako sa zase niečo nedá. Ešte v stredu som dostal prísľub od p.Daniša, že nevidí problém v takejto aktivite občanov. Vo štvrtok ako som ho požiadal o písomné vyjadrenie do e-mailu skončila táto snaha a aktivita občanov jednoznačným nie zo strany MsS s odpoveďouPo porade s pánom námestníkom sme prišli k záveru, že nie je možné si svojpomocne obnovovať vodorovné dopravné značenie vyznačujúce parkovacie miesta, nakoľko výroba vodorovného dopravného značenia je certifikovaný výrobný systém, ktorý musí byť vykonávaný iba certifikovaným odborník. Z dôvodu veľkého dopytu k obnove vodorovného dopravného značenia na parkoviskách od občanov mesta Nitra, budú tento problém MsS-Nitra komplexne riešiť.. Zdravý rozum nepochopí ako sa môže mesto brániť, keď chce občan ušetriť financie svojou aktivitou. K tej certifikácii som sa vyjadril, že farba certifikovaná bude a čo sa týka kontroly tak si prizveme stavebný dozor, ktorý má oprávnenie kontrolovať dopravné značenie na pozemnej komunikácii tým pádom bude dodržaný aj certifikovaný systém. Jediné riešenie, ktoré navrhoval zamestnanec MsS k danému problému bolo nech si občania zaplatia certifikovanú firmu, ktorá im to spraví! Máme sa mi obyvatelia Nitry skladať na značenie na parkovacích plochách, ktoré patria mestu. Mimo daní a parkovania si budeme platiť aj parkovacie pásy?. Je možné, aby občan nemohol spraviť niečo pre svoje mesto úplne zadarmo a nezištne? Ďakujem Vám za odpoveď.
Neuvedené
Re: Aktivita občanov
16.10.2014 - 09:08:09 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Vodorovné dopravné značenie musí byť realizované certifikovaným postupom výroby VDZ. Po predložení písomnej žiadosti o obnovu VDZ bude táto postúpená na vybavenie spoločnosti, ktorá zabezpečí obnovu VDZ certifikovaným pracovným postupom.

Ing. Daniš - MsS
Neuvedené
vypínanie osvetlenia
29.9.2014 - 12:30:25 - 78.98.64.214
Dobrý deň, viem vopred, že mi odpíšete, že vypínanie verejného osvetlenia je v rámci šetrenia......ale je to zážitok keď vídete z domu ráno o piatej do úplnej tmy-/29.09.2014 /a keďže chodím pešo na vlak z Hôrky na žel. zastávku, nakoľko mi MHD neladí, tak je to kus cesty v tme, tme.....no bol to horor. Chápem , že sa musí šetriť, ale nestačilo by vypínať osvetlene napr. do 4.hod. rannej a potom ho zapnúť, keďže sa musí šetriť ? Pretože niektorí ľudia musia chodiť do práce aj skoro ráno, kým ešte ostatní spia,a keď je ešte tma.....
Neuvedené
Re: vypínanie osvetlenia
13.10.2014 - 12:09:22 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

v Nitre sa žiadne verejné osvetlenie kvôli šetreniu nevypína a posledných 8 rokov ani nevypínalo. 29.9.2014 nad ránom bola na Klokočine porucha. Osvetlenie vypadlo niekedy po polnoci. Tato porucha bola 29.9. počas dna odstránená.

S pozdravom

Ing. Peter Ďuriš
vedúci oddelenia VO - CSS
obyvatelia ul. Na Hôrke
nový spomaľovač ..
25.9.2014 - 12:58:49 - 62.197.192.174
Na ul. Na Hôrke pribudol pred kruhovým objazdom nový spomaľovač - retardér (v rámci celej ulice už v poradí siedmy - samozrejme nepočítam spomaľovače spôsobené výtlkmi a podobnými ozaj mnohými nerovnosťami na tejto ulici) takže spomaľovačov tu máme naozaj rekorne veľa. Tento nový retardér je umiestnený len asi 15 metrov za starším retardérom čo je tiež asi rekord aspoň v Nitre. Očakávali sme, že ten starý retardér bude teraz určite odstránený, ale stále sú tam obidva a teda nezmyselne hneď za sebou. Žiadame týmto retardér navyše odstrániť, aby sme my vodiči z Hôrky nenadskakovali zbytočne aj tam kde nemusíme a vy sa nemuseli hanbiť za nezmyselný spomaľovač.

Ďakujeme
Neuvedené
Re: nový spomaľovač ..
29.9.2014 - 10:04:20 - 194.160.215.2
Vašu žiadosť zasielame správcovi miestnych komunikácii – Mestským službám v Nitre, s požiadavkou o odstránenie starého spomaľovacieho prahu.
Ján Martiška
obnova
21.9.2014 - 18:03:16 - 195.91.15.54
Dobrý deň ch em sa spýtať prečo sa stále nieco robí obnovuje v Janikovciach lebo je tam pán Štefel?!My máme Pani poslankynu kolenčikovu a pre Drážovce skoro nič nerobi absolútne nič.za posledných 5 rokov jedine ste spravili chodník a na vyrovie obci posedenie.Mesto hospidarilo z rozpoctom kladným nedali by sa volako využiť dajaké peniaze aj tu!ani kuchyna mení zariadena v KD urcite budem podporovať inaksieho poslanca ktorý sem nieco dotiahne a práve dnes som aj podpísal peticiu za zvolenie nového poslanca ...
Hladka Katarina
Vratenie pokuty
18.9.2014 - 16:18:26 - 85.162.245.188
Dobry den,chcela by som sa spytat na koho sa mam obratit v pripade vratenia pokuty za parkovne,nakolko mesto Nitra vybera pokuty protizakone.za odpoved dakujem.
Neuvedené
Venčenie psov v areáli školy Benkova
11.9.2014 - 17:49:03 - 62.168.65.67
Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať pána primátora, či je normálne aby sa v areáli školy na Benkovej ulici oficiálne konalo stretnutie sídliskových psov. Deti sa tam hrávajú a potom majú na topánkach psie exkrementy. Kúsok od tiaľ, pri bytovom družstve majú vybudovaný výbeh, ale oni sa musia stretnúť na školskom ihrisku. Myslíte, že je to normálne? Ako to niekto mohol povoliť? Ešte si tam pýtajú vstupné. Na domoch visia pozvánky. A parkovanie pred školou je úplne úžasné. Dúfam, že sa to čo najskôr vyrieši.
Neuvedené
Re: Venčenie psov v areáli školy Benk
23.9.2014 - 12:36:33 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

zasielam Vám odpoveď vedúcej odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Nitre PaedDr. Márie Orságovej:

Dňa 13.9.2014 sa mal v areáli ZŠ Benkova skutočne konať seminár na tému : „ Správne vodenie, venčenie psa a strety dvoch psov na sídlisku“. O akcii bola informovaná
Veterinárna komora ako aj Mestská polícia. Akcia sa nakoniec z dôvodu nepriaznivého počasia nekonala.
Mnohí obyvatelia chovajú v bytoch psov a venčia ich na trávnikoch pri obytných domoch a nikto neprotestuje pokiaľ je dodržaný §5 o Znečisťovaní verejného
priestranstva VZN Mesta Nitra, ktorý kontroluje Mestská polícia.
Riaditeľka školy s aktivitou mimoriadne súhlasila, pretože škola sa snaží participovať na spolupráci s obyvateľmi sídliska a bezprostredného okolia. Psy patria väčšinou rodinám ,
ktorých deti sú žiakmi ZŠ Benkova. Keď sa v minulosti konala kynologická akcia za podobných podmienok, žiadny neporiadok alebo exkrementy v areáli neboli.

S pozdravom

Juhásová
obyvatelia Čečinovej ulice
Neuvedené
11.9.2014 - 14:29:27 - 78.141.97.122
Dobrý deň! Žiadame o riešenie výstavby Čečinovej ulice.Jedna sa o výstavbu cesty a verejného osvetlenia.Na uvedenej ulici prebieha intenzívna výstavba rodinných domov pritom je ulica v dezolátnom stave vysypaná len makadamom na náklady obyvateľov čo je neúnosné vzhľadom na to,že platíme riadne dane.Žiadosť bola prejednávaná aj na zasadaní VMČ 5 ale chceme sa s problémom obrátiť aj naVás ako primátora.Ďakujeme za odpoveď.
Neuvedené
Re: Neuvedené
23.9.2014 - 10:44:24 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

zasielam Vám odpoveď na otázku z diskusie:

MK Čečinova nie je vo vlastníctve Mesta Nitry. V zmysle zákona Mesto nemôže realizovať komunikácie na cudzích pozemkoch.

S pozdravom

Ing. Vladimír Oslej, odbor výstavby a investičného rozvoja MsÚ v Nitre
Nespokojní rodičia
Parkovanie pred školou na Benkovej ulic
7.9.2014 - 13:51:32 - 62.168.65.67
Chcem sa spýtať kto povolil parkovanie pred Benkovou školou? Nedávno tam spravili nejaký chodník zo zámkovej dlažby a tam kde bola pred tým asfaltová plocha, teraz parkujú autá. Parkujú priamo pred schodmi do školy. Nie je tam žiadna značka ktorá by označovala parkovisko a parkuje sa tam krížom,krážom. Ráno a poobede sa tam pohybuje veľa detí a vodiči sú neohľaduplný, jazdia tam rýchlo, ohrozujú deti a ešte aj trúbia na deti aby sa im uhli. Potom odchádzajú po chodníku čo vedie popred bytový dom na Benkovej 14,16,18, pretože je široký a nie je tam žiadna značka ktorá by im to zakazovala. Nemá význam volať mestskú políciu, pretože pokiaľ prídu už je auto preč. Ďakujem za skoré vyriešenie problému
Neuvedené
Re: Parkovanie pred školou na Benkovej
18.9.2014 - 11:45:41 - 194.160.215.2
Jedná so o investičnú akciu mesta, účelom bolo umožniť prístup rodičom detí z tejto školy priviesť a odviesť svoje deti. Chápem problém, ktorý vznikol, investičná akcia však ešte nebola ukončená, jej súčasťou má byť aj nové dopravné značenie, ktoré odstráni kolízne situácie, zabráni vodičom prechádzať po chodníku a nedovolí parkovať vozidlá pred samotnou školou, táto plochá má slúžiť len na vyloženie a naloženie nákladu respektíve osôb a nie na trvalé parkovanie.

S pozdravom

Erik Duchoň
Alena Vargová
popíjanie na verejnosti
6.9.2014 - 22:41:38 - 92.245.198.23
Dobrý deň.
Rada by som sa informovala, ako je to v Nitre s popíjaním alkoholu na verejnosti, napríklad v blízkosti detských ihrísk, športovísk a podobne. Bývame na Párovciach a už niekoľko mesiacov sa tu v tesnej blízkosti detského ihriska pri Hviezdnej ul. alebo aj priamo na ňom udomácnila skupina tiež občanov Nitry, ktorí postávajúc alebo posedávajúc na lavičkách od skorého rána popíjajú alkohol, následne po sebe vykrikujú a správajú sa dosť hlučne a vulgárne. Ani raz som nezbadala, že by ich riešila Mestská polícia, hoci chodí na obchôdzky okolo dosť často. Niekedy posedávajú v podnapitom stave na detskom ihrisku aj v čase, keď sa tam hrajú malé deti. Do blízkych kríkov si odskočia rovno pred očami detí. Ak nemáme všeobecne záväzné nariadenie ohľadom tohto v poslednej dobe rozšíreného nešváru, navrhujem ho vydať. Ak ho máme a je platné, prosím v mene obyvateľov tejto lokality, aby Mestská polícia rázne zakročila. Ďakujem
Neuvedené
Re: popíjanie na verejnosti
18.9.2014 - 11:44:12 - 194.160.215.2
Predmetnú informáciu berieme na vedomie, porušenie zákazu konzumácie na verejných priestranstvách je hliadkami mestskej polície kontrolované, nie každé požitie alkoholu na verejnom priestranstve je však nezákonné.
Ďakujem pekne za všímavosť a záujem o veci verejné a prosím občanov, aby v prípade spozorovania takejto skupinky občanov kontaktovali mestskú políciu na núdzovom čísle 159, následne vyšleme hliadku na preverenie oznamu, ktorá posúdi či prišlo k spáchaniu priestupku.

S pozdravom

Mgr. Erik Duchoň
Náčelník Mestskej polície v Nitre
Mestská polícia v Nitre
Cintorínska 6,
949 01 Nitra
tel: 037/ 6922 518
e-mail: duchon.erikzavináčmspnitra.sk
Martin Moravčík
Otázka
25.8.2014 - 19:56:31 - 88.80.226.184
Dobrý deň prajem,
Pán Dvonč
Chcem sa spitať či sa dá spraviť výnimka
chcel som prezentovať spoločnosť Avon Cosmetik kampaň Avon proti rakovine prsníka a Avon proti domácemu násliiu a keť som sa pítal pána Alojza Homolu tak mi odpovdel na email že sa už nedá prihlasiť daloby sa spraviť neaká vínimka pre túto dobrú myslienku ide o klokoinársky jarmok nechceme nič predávať ani nič iné len prezentovať dobrú myšlienku Ďakujem za odpoveť
Neuvedené
Re: Otázka
26.8.2014 - 09:25:33 - 194.160.215.2
Dobrý deň pán Moravčík,

kontaktujte, prosím, p. Homolu z OKČaŽP MsÚ v Nitre – tel.: 0902 960 655. Vaša žiadosť bude kladne vybavená.

S pozdravom

Mgr. Jarmila Juhásová
vedúca kancelárie primátora
Neuvedené
dolny cintorin v mlynarciach
4.8.2014 - 19:57:15 - 88.80.227.227
Dobry vecer.Moj otec zomrel v r.2008 a bolo nam povedane , ze sa tento cintorin bude prerabat.No mame rok 2014 a tento cintorin vyzera katastrofalnee.do smetiakov chodia cigani hadzat odpad strasne to tam zapacha,a vedla mojho otca bol pochovany chlapec ktoreho ale preniesli na horny cintorin a zostala tam po nom vykopana jama ved to je neunosne aby sme sa pozerali na otvoreny byvaly hrob no dnes je uz zarasteny burinou,prosim o riesenie tohoto problemu ved ide o posledny odpocinok nasich zosnulych.Dakujem
Neuvedené
Re: dolny cintorin v mlynarciach
7.8.2014 - 09:24:01 - 194.160.215.2
Na Vaše pripomienky k cintorínu Mlynárce - malý cintorín, Vám dávame nasledujúce stanovisko:
Nie je nám známe, že by sa cintorín mal prerábať ako uvádzate, ani nám nie sú známe dôvody prečo by sa mal prerábať. Vedľa Vášho hrobového miesta bola uskutočnená exhumácia. Hrobové miesto mala uviesť do pôvodného stavu pohrebná služba, ktorá exhumáciu uskutočnila.
Hrobové miesto upravíme a navezieme potrebné množstvo zeme. Kosenie cintorínov robíme podľa harmonogramu - máme v správe 14 cintorínov a ich údržba je náročná, nakoľko nám podmienky sťažuje aj počasie. Veľa prší, je teplo (tráva rýchlejšie rastie) a nie vždy sa dá kosiť. Odpad na cintoríne je problém, ktorý sme už nie raz riešili. Žiadne naše opatrenia však neviedli k náprave. Bolo by vhodné, aby sa aj občania obracali na Mestskú políciu v Nitre s požiadavkou o častejšie kontroly nielen na menovanom cintoríne.

S pozdravom

Viola Somorovská - vedúca prevádzky
Neuvedené
lavicky pred bytovkou na Borodacovej 3.
4.8.2014 - 19:50:10 - 88.80.227.227
Dobry vecer.Chcela by som sa spytat na opravu laviciek pred nasim domom,,nase lavicky su hnile zlomene a prezrate od chrobakov,v 21 storoci si clovek nemoze ani sadnut na lavicku pred dom,,preto Vas chcem poziadat o nejake riesenie .Dakujem velmi pekne Jana
Neuvedené
Re: lavicky pred bytovkou na Borodacovej
23.9.2014 - 10:37:20 - 194.160.215.2
Dobrý deň p.Juhásová,

Lavičky pred bytovkou na Borodáčovej ulici 3, boli opravené 19.8. 2014.

S pozdravom


Keszeli - MsS
Jozef Varga
Mestky kupel + webstranka
23.7.2014 - 11:45:06 - 92.245.195.132
Dobry den pan primator.
Chcem sa spytat, ako moze v roku 2014 tak uboho fungovat informovanost a celkovo webova stranka Spravy sportovych a rekreacnych zariadeni www.sarznitra.sk? Aktualne sa druhy den neviem dotelefonovat do mestkeho kupela (nehovoriac o tom, ze cislo som musel hladat inde ako na ofic. stranke), aby som zistil, ci nie je nahodou odstavka. Na webstranke samozrejme ziadne informacie nie su, v sekcii oznamy su este informacie z Vianoc 2013...
Kto je zodpovedny za informacnu napln webstranky? Kto tu stranku vobec navrhol? Horsi web som uz davno nevidel. Vsetko je robene formou obrazkov, nefunguje absolutne ziadne vyhladavanie, je tam spusta gramatickych chyb, neuplnych informacii, stranka svojou grafikou doslova taha oci. To je problem spravit jednoduchu webstranku a realne ju aktualizovat podla potreby? Za co su tam ti ludia plateni? Obcan ma napr. zistit az po prichode do kupela, ze je zatvorene??
Dufam, ze sa zjedna naprava a tato mestka sluzba bude fungovat na vyssej, aspon informacnej urovni.

S pozdravom Jozef Varga
Neuvedené
Re: Mestky kupel + webstranka
24.7.2014 - 11:10:18 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
mestská organizácia Správa športových a rekreačných zariadení mesta Nitry bola ku dňu 31.3 2014 zrušená.
Od tejto doby nie je stránka www.sarznitra.sk aktualizovaná a pravdepodobne bude čoskoro zrušená.
Mestské organizácie si svoje web stránky spravujú sami, Mesto Nitra spravuje len stránku www.nitra.sk a jej podstránky.
V súčasnosti nájdete informácie ohľadom Mestského kúpeľa aj iných športovísk na stránke www.nisys.sk v sekcii RELAX A ŠPORT – Šport v Nitre – športové zariadenia .
(http://nisys.sk/www/content/nisys/list/0/1014)
Tu nájdete kontakt na správcu, otváracie hodiny prevádzok aj aktuálne informácie.

Mgr. Natália Kollárová
obyvateľka mesta Nitra a časopis ECHO
6.7.2014 - 22:11:52 - 213.215.123.38
Dobrý deň p. primátor. Chcela by som sa spýtať, či v časopise ECHO v Nitre sa môžu verejne okrádať dôchodcovia a študenti. Včera môj syn po prečítaní inzerátu ponuky práce telefonoval na lákavú ponuku brigád. Bol to podvod a to, že je to audiotextové číslo, nebolo označené viditeľne (zámerne ho redakcia uverejnila nečitateľne) tak, aby sa chytilo čo najviac ľudí.Samozrejme účet musíme zaplatiť my rodičia a o sklamaní mladého človeka už ani nehovorím. Upozorňujem na to, pretože bude oklamaných viac ľudí. Čudujem sa, že takéto noviny môžu v Nitre vychádzať.
Neuvedené
Re: obyvateľka mesta Nitra a časopis E
11.7.2014 - 08:47:49 - 194.160.215.2
Dobrý deň, p. Kollárová,

mrzí ma situácia ohľadne vášho syna, ale čo sa týka týždenníka Nitrianske ECHO, toto periodikum nie je mestské, vydáva ho spoločnosť PETIT PRESS.

Mesto Nitra je v tomto periodiku iba inzerentom a v týždennej periodicite informuje občanov Nitry o činnosti nitrianskej samosprávy na strane č.4 - Mesto Nitra informuje.

S pozdravom

Jozef Dvonč, primátor Nitry
obyvateľka Dolných Krškán
Kosenie a čistota zatrávneých plôch
19.6.2014 - 13:50:07 - 178.41.74.156
Dobrý deň p.primátor, chcem sa spýtať či p.Bečica zabudol na časť Dolných Krškán - Dvorčanska ul. Táto časť ho vôbec nezaujíma. Tráva je tak vysoká, že ísť s dieťatom na prechádzku sa nedá. Keď sa tráva pokosí, tak nikto to nepohrabe a nepozametá chodníky. Je tam aj malý parčík, ktorý by mohol slúžiť na hranie pre malé deti, ale tam sa ani vkročiť nedá.Je to pred budovou SOU Polytechnické.
Neuvedené
Re: Kosenie a čistota zatrávneých pl
11.7.2014 - 08:42:40 - 194.160.215.2
Dobrý deň
V mesiaci júl prebehne 3. kosba aj na Dvorčianskej ulici.

Ing.Vencelová - MsS
rodič
ZŠ Topoľová
5.6.2014 - 06:35:09 - 195.146.149.94
Dobrý deň p.primátor, chcel by som sa spýtať, ako to bude s rekonštrukciou ZŠ Topoľová. V odpovediach ste uviedli, že prebieha verejné obstarávanie...Je už ukončené? Na rodičovskom združení ZŠ Topoľová bolo povedané, že koncoročné známky sa uzatváraju skôr, lebo sa má škola opravovať... už od polovičky júna..Chcel by som si overiť či je to pravda a naozaj sa bude niečo na škole robiť...Je v hroznom stave a iné školy (mladčšie) sa majú opravovať.
Neuvedené
Re: ZŠ Topoľová
6.6.2014 - 09:47:38 - 194.160.215.2
Odpoveď na príspevok:

Na rekonštrukciu ZŠ Topoľová prebehlo verejné obstarávanie, momentálne je dokumentácia z VO predmetom schválenia Riadiacim orgánom na príslušnom ministerstve a po j schválení bude uzatvorená zmluva so zhotoviteľom. V tejto veci vyvíjame všetky aktivity tak, aby sa s rekonštrukčnými prácami začalo hneď po skončení školského roku.


Igor Kršiak

Miloslav Ladvenica
Alergia a astma v priamom prenose
1.6.2014 - 12:42:23 - 178.41.52.207
Vážený pán primátor. Mal by som na Vás jednu zásadnú otázku ohľadne toho pralesu ktorý momentálne rastie na na Čermánskom námestí a prakticky na celej ulici Južnej u Martináka. Neviem či mesto Nitra sa rozhodlo naplniť stav alergikov a astmatikov alebo zvyšujeme kvóty pacientov respiračných chorôb.... Preto by som Vás osobne chcel poprosiť aby ste sa prišiel pozrieť na stav zelene na našom sídlisku. To čo sa nazýva trávnatý porast je húštinou o výške 143 cm . Neviete si predstaviť čo to je mať doma alergika. Strašne by som bol zvedavý kto je zodpovedný za daný stav a či bude náležite aj odmenený za dobre vykonanú prácu a hlavne ako sa to prejaví na jeho výplatnej páske. Dúfam že sa dočkám nejakej odpovede nie len ja ale všetci obyvatelia sídliska Južná ktorí sú aj podotýkam voliči a voľby do samosprávy sa nezadržateľne blížia...s pozdravom nespokojný volič
Neuvedené
Re: Alergia a astma v priamom prenose
13.6.2014 - 11:46:42 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Mestské služby Nitra zabezpečujeme výkon údržby zelene sídelnom útvare Čermáň. Nepokosené časti na Južnej ulici sú priľahlé k budovanému parkovisku, ktorého celkový rozsah nám nie je známy. Dovolím si poznamenať, že zmienená plocha do dnešného dňa stavenisko, nie trávnik v pravom zmysle slova, nebola sadovnícky upravená, ani mestu vrátená do údržby. Kosenie neupravených pozemkov je možné vykonávať len ručnými vyžínačkami, čo je časovo veľmi náročné a zapríčiňuje to sklz v kosení trávnikov v sídlisku. Pokúsime sa v čo najkratšom čase odkosiť porast čo najďalej od obytných domov, aby sme pomohli alergickým spoluobčanom.

Ing. Vencelová - MsS
obcan kyneku
Neuvedené
24.5.2014 - 17:12:11 - 178.41.83.37
Prosim o opravu vytlku ktory sa nachadza pri zastavke busu smerom na kynek sturova ulica pri velkom tescu -dakujem
Neuvedené
Re: Neuvedené
29.5.2014 - 08:54:52 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

výtlk pri zastávke MHD na Štúrovej ul. smerom na Kynek pri HM TESCO bude opravený v rámci rekonštrukcie výbočiska.

S pozdravom

Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry
jozo repa
Neuvedené
24.5.2014 - 17:08:29 - 178.41.83.37
Pan.primator-velmi nas obyvatelov mestkej castipotesil cykllisticky chodnik po most pod r 1.da sa prosim zariadit aby usek chodnika od mostu pod r 1 po kafilersky most bol pravidelne pokoseny. Dakujem
Neuvedené
Re: Neuvedené
29.5.2014 - 08:56:25 - 194.160.215.2
Dobrý deň pán Repa,

cyklotrasa sa bude v krátkom čase budovať.
Vaša požiadavka, ohľadne kosenia kafilérskeho mosta, bola odstúpená Mestským službám.

S pozdravom

Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry
obyvatelka Janikoviec
povolenie -rusenie nocneho kludu
23.5.2014 - 08:26:41 - 194.160.88.160
Dobry den, prednedavnom som sem pisala prispevok ohladne rusenia nocneho kludu Janikovciach, kde bolo skupine hlucnych ludi s bycimi a mikrofonmi udelene povolenie robit hluk do 2.hod. rana uprostred obyvanej casti, ako je vobec mozne, ze dostali take povolenie. Otazka ani odpoved sa tu neobjavila, hodlate vydavat tieto povolenia pre nich aj nadalej? Vdaka.
Neuvedené
Re: povolenie -rusenie nocneho kludu
30.5.2014 - 09:06:20 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
ospravedlňujeme sa, nedopatrením sme neodpovedali na Váš predošlý podnet.
Z Vášho mailu vyplýva, že akcia, ktorú spomínate, bola súkromná. Súkromné akcie nepodliehajú oznamovacej povinnosti, Mesto Nitra povolenia na hudobnú produkciu po 22. hod. nevydáva. Usporiadatelia kultúrnych podujatí a pouličných aktivít, rovnako i organizátori súkromných akcií sú v každom prípade povinní riadiť sa podmienkami stanovenými v zákone č. 40/2002 Z. z.
a vo vyhláške MZ SR č. 237/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hladinách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. V prípade porušenia stanovených podmienok je na základe preukázaného prekročenia stanovených hodnôt hladiny hluku možné postupovať
v zmysle zákona č. 372/1990 Z. z.


S pozdravom

Mgr. Elena Klenková
odbor kultúry MsÚ
Štefánikova 60
950 06 Nitra
037/6502 299
0902 960 667
janko
parkovacie miesto
13.5.2014 - 10:06:57 - 62.197.243.202
Dobry den kto ma na starosti odstranenie tabul ztp parkovacieho miesta na kolko uz majitel vozidla pred rokom zomrel a auto je predane stale je tam osadena tabula reserve pre ztp jedna sa o ulicu Beethovenova respektivne pod vchodom Beethovenova 8 a z boku ako je Beethovenova 3 ziadam vas tymto o odstranenie tabul na kolko to miesto sa boji kazdy obsadit pod hrozbou papuce od mestkej policie Dakujem
Neuvedené
Re: parkovacie miesto
19.5.2014 - 09:07:57 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

demontáž dopravného značenia na ulici Beethovenova sme postúpili na odstránenie správcovi Mestské služby Nitra, nakoľko uvedené spadá do ich kompetencie.

S pozdravom

Zuzana Bédiová, referent pre dopravu, ÚHA, MsÚ v Nitre
cajkovsky jozef
kasina
10.5.2014 - 21:49:23 - 95.102.31.199
CHcel by som sa opytat ako je mozne ze na cajkovskeho ulici su tri kasina(herne) cca 10m od panelakov a su otvorene do 4hod rannej neustale je tu hluk startovanie aut,hudba,ludia postavaju vonku hlasno sa bavia ....ako to chcete riesit?
Neuvedené
Re: kasina
21.5.2014 - 09:32:16 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Zriadenie prevádzky akéhokoľvek charakteru je možné len pokiaľ je umiestnená v súlade s územným plánom mesta a v zariadení, ktoré je na to stavebne určené. V prípade, že žiadateľ splnil tieto podmienky, nie je právna možnosť prevádzku zrušiť, resp. nepovoliť. Prevádzkový čas /otváracie hodiny/ po proteste prokurátora voči VZN, v ktorom ich mesto povoľovalo individuálne, sme boli nútení zaviesť tzv. „všeobecné prevádzkové časy“ pre jednotlivé druhy prevádzok /nediskriminačné/. U herní je tento čas do 04,00 hod. Samozrejme sprievodné vplyvy po opustení prevádzky bývajú rušivé, ale podľa zákona už za ne majiteľ prevádzky nezodpovedá. Ak ruší nočný kľud vlastná prevádzka, tak po potvrdení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Nitra – meranie hluku, vieme prinútiť majiteľa prijať opatrenia na nápravu. V tomto prípade je riešenie v konkrétnom prichytení páchateľov a riešení mestskou políciou, ktorá po nahlásení na č. 159 príde do niekoľkých minút. Váš podnet im odstúpime za účelom zvýšenia kontrolnej činnosti.


Ing. Pavol Jakubčin
Vedúci odboru komunálnych činností a životného prostredia
Obyvateľ Benkovej
Vývarovňa v kotolni Benkova 14-18
28.4.2014 - 14:36:26 - 62.168.65.67
Chcem sa spýtať ako mohli vydať povolenie na otvorenie vývarovne (reštaurácie) na Benkovej (Alexiho) ulici ktorá sídli v kotolní na Benkovej asi dva metre od bytového domu. Obyvatelia tam nemôžu vetrať pretože všetok smrad ide rovno do bytu. Či v zime či v lete. Olej a iný bordel vylievajú do kanalizácie a potom je tam strašný smrad. Ľudia čo odtiaľ chodia močia na bytový dom. Okolo obeda pomaly nie je kde zaparkovať. Čo sa s tým dá robiť?
Neuvedené
Re: Vývarovňa v kotolni Benkova 14-18
9.5.2014 - 11:21:23 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

podnet ohľadne prevádzky reštaurácie na ul. Alexyho 20, ktorá sídli v kotolni, sme odstúpili na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra a Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, nakoľko uvedená problematika spadá do ich kompetencie.

S pozdravom


Helena Miháliková, referent pre obchod a služby, OKČaŽP MsÚ v Nitre
Neuvedené
urgencia
8.4.2014 - 12:40:52 - 193.87.99.186
Pred časom bola položená otázka ( na odbor majetku ) , ale neobjavila sa nielenže odpoveď , ale ani samotná otázka. Zaoberá sa niekto tou otázkou a ak nie , prečo ?
Otázka znela: Zišiel by sa hlasovací systém ( napríklad diskusné fórum ) , kde by mohli súťažiť projekty zamerané na zveľadenie majetku mesta. Veľa ludí má povinnosť odpracovať si sociálnu podporu. Mnohí majú odborné spôsobilosti , ktoré by umožňovali vykonať aj projekty väčšieho rozsahu .
Neuvedené
Re: urgencia
16.4.2014 - 12:30:29 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

v reakcii na podnet zriadenia hlasovacieho systému /napr. diskusné fórum/ - Jedným z riešení bola napr. akcia Mestské zásahy 2013, ktoré prebiehali v Nitre v rámci minulého roku a zmyslom bolo poskytnutie priestoru odbornej i laickej verejnosti na spracovanie projektov, resp. podnetov, týkajúcich sa zvýšenia kvality života v meste Nitra. Väčšina podnetov a projektov sa zaoberala verejnými priestormi v meste, zeleňou, využívaním objektov a stavieb, ktoré majú potenciál pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Súčasťou akcie bolo verejné hlasovanie o projektoch a podnetoch na webovej stránke www.zasahy.sk, kde mala možnosť názor vyjadriť i široká verejnosť. V súčasnej dobe sa vyhodnocuje hlasovanie a preverujú sa možnosti realizácie projektov a podnetov, ktoré vo verejnosti našli oporu a pozitívny ohlas.
Čo sa týka informácií o dubióznom majetku, prípadne o majetku mesta, ktorý je určený na prenájom, tieto informácie sú zverejnené na webovej stránke www.nitra.sk.

S pozdravom

Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry
Obyvatel Nedbalovej
Parkovanie Nedbalova
17.3.2014 - 15:48:23 - 91.127.63.7
Dobrý deň chcem sa spítať niekoho kompetentneho čo mienia robiť s parkovaním na Nedbalovei ulici najskôr by mali riešiť parkovacie miesta a potom uvažovať o spoplatnený parkovania.Velký pozemok na Nedbalovej kde postavili dva obytné domy dva stoja rozostavané a velký ohradený pozomok zarastá burinov ale hlavne že nie je kde parkovať.Ale asi to takto vyhovuje mestu,lebo mestká polícia naplna mestku pokladnicu pokutami ktoré vyberá od ludí ktorý nemajú kde parkovať.
Neuvedené
Re: Parkovanie Nedbalova
1.4.2014 - 09:30:32 - 194.160.215.2
Parkovanie na miestnej komunikácii Nedbalova je možné v krátkej dobe riešiť zmenou organizácie dopravy a to zjednosmernením. Toto riešenie predstavuje nízke náklady v porovnaní s nákladmi na budovanie parkovacích miest. Podnet na zjednosmernenie sme dostali aj od občanov a taktiež aj výboru mestskej časti Klokočina. Zmenu organizácie sme prerokovali so všetkými dotknutými organizáciami a bol daný súhlas na túto zmenu. Zjednosmernenie bude realizovať správca komunikácii – Mestské služby Nitra po výbere dodávateľa na dopravné značenie.

Ján Pánský
Psíčkar
Neuvedené
6.3.2014 - 11:40:56 - 62.197.198.38
Dobrý deň. Chcem sa spýtať prečo sa daň za psa v bytovom dome platí až 50eur, veď to je neúnosné. V iných mestách sa platí okolo 30eur tak prečo v Nitre sa platí skoro najviac, okrem Prešova. Počul som názory že niektorý si svojho miláčika prihlásia radšej niekde inde, ak sa s tým niečo neurobí.

S pozdravom

Psíčkar
Neuvedené
Re: Neuvedené
11.3.2014 - 09:10:12 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

daň za psíka v bytovom dome je od roku 2005 v podstate nezmenená.
Od roku 2005 do roku 2008 to bolo vo výške 1500 Sk a po prechode na euro menu v r. 2009 bola daň za psa vo výške 49,79 €.
A až od r. 2013 bola daň za psa len zaokrúhlená na rovných 50€.

Vybraté finančné prostriedky z tejto dane sú použité napr. na zakúpenie vreciek na exkrementy, ktoré si môže bezplatne vyzdvihnúť na MsÚ Nitra, ale aj vo výbehoch pre psíkov. Tieto prostriedky sú tiež použité na vybudovanie a čistenie výbehov.


Mgr. Jarmila Krčmárová
Referent pre správu poplatku za KOaDSO
Mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre
tel.: 037/ 65 02 314
email: krcmarovazavináčmsunitra.sk
rodič
ZŠ Topoľová
19.2.2014 - 10:48:27 - 195.146.149.94
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či sa naozaj bude opravovať ZŠ Topoľová ,tak ako bolo sľúbené, lebo v novinách som čítal že sa majú tento rok opravovať ZŠ Na Hôrke a ZŠ Beethovenova. Ďakujem za odpoved.
Neuvedené
Re: ZŠ Topoľová
19.2.2014 - 13:14:36 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

zasielam Vám odpoveď na nižšie uvedený e-mail (už sme raz odpovedali inému rodičovi, takže len preposielam tú istú odpoveď):Dobrý deň,

na rekonštrukciu ZŠ Topoľová prebieha momentálne proces verejného obstarávania. V mesiaci január budú vyhodnocované cenové ponuky a bude nasledovať elektronická aukcia. S víťazným uchádzačom bude následne uzatvorená zmluva o dielo a predpokladáme, že v letných mesiacoch (počas prázdnin) bude prebiehať rekonštrukcia základnej školy.

S pozdravom


Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry
Katka
ZŠ Topoľová
19.2.2014 - 07:20:14 - 195.146.149.94
P.primátor, nepríjemne ma prekvapil článok v novinách, že sa budú opravovať ZŠ Na Hôrke a ZŠ Beethovenova, ZŠ Zopoľová čaká na rekonštrukciu už 4roky, je v hroznom stave...opadáva strop, o oknách a ďaľších veciach ani nehovorím....
Na tejto diskusnej stránke som našla Vašu odpoveď, zo 14.1.2014 - 09:22:05 - 194.160.215.2, že sa bude ZŠ Topoľová cez letné mesiace opravovať.Je to pravda??? Dúfam, že našu školu zase niektorá iná nepredbehne ako to bolo v minulosti, ked nastupovala do prvého ročníka ZŠ Fatranská dcera známeho viceprimátora.
Neuvedené
Re: ZŠ Topoľová
19.2.2014 - 13:15:48 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

prosím použite odpoveď z predlošlého e-mailu, ohľ. ZŠ Topoľová. Ďakujem.

Juhásová
Neuvedené
Prechod pre chodcov
6.2.2014 - 06:10:11 - 178.41.14.84
Dobrý deň.
Na Štúrovej ulici 69 pred predajňou Elex je už pomaly neviditeľný prechod pre chodcov. Veľa ľudí má problém dostať sa na druhú stranu cesty, keďže cesta tam je dosť široká kvôli zástavkám autobusov. Je možné tam nanovo nastriekať prechod pre chodcov? Ďakujem
Neuvedené
Re: Prechod pre chodcov
19.2.2014 - 13:16:30 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
podľa vyjadrenia dodávateľa v krátkej dobe (marec, najneskôr apríl ) sa pristúpi k súvislej oprave miestnej komunikácie Štúrova v časti od Merkury Marketu po žel. priecestie v Mlynárcach, teda aj mieste, kde sa nachádza Vami uvádzaný priechod pre chodcov. Po oprave komunikácie bude zriadené aj vodorovné dopravné značenie v mieste priechodu.
Ján Ing. Ján Pánský, referent pre dopravu, MsÚ v Nitre
rodič
ZŠ Škultétyho
25.1.2014 - 11:35:48 - 62.197.198.38
Dobrý deň. Chcem sa spýtať, kedy bude vykonaná oprava ZŠ Škultétyho ako je výmena starých okien za plastové a zateplenie budovy?
Neuvedené
Re: ZŠ Škultétyho
29.1.2014 - 09:12:53 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

rekonštrukcia uvedenej školy sa nenachádza v rozpočte Mesta Nitry pre rok 2014. Návrhy predkladané do rozpočtu sú schvaľované mestským zastupiteľstvom. Predpokladáme, že v priebehu ďalších dvoch rokov bude rekonštrukcia tejto školy zaradená do realizácie.

S pozdravom

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry
zuzana
parkovacie miesta
14.1.2014 - 17:32:13 - 88.80.240.67
Dobrý večer, chcela by som sa informovať kedy chcete začať riešiť parkovanie na Mikoviniho ulici, pri Kotolni kde má Teplan vývarovňu. Pred vývarovňou sústavne parkujú minimálne štyri veľké (firemné) autá (šikmo) a zaberajú 8 parkovacích miest. Parkovisko nemá vyhradené (t.z. zaplatené) tak nevidim dôvod prečo sa správa ako keby bolo v jeho vlastníctve. Parkovacie čiary nie sú obmnovené, preto aj ostatní parkujú ako sa im zachce .. tým pádom je oveľa menej miesta na parkovanie, ostatní tým trpia (hlavne vo večerných hodinách, nie každý pracuje do poobedia). Vopred ďakujem za odpoveď.
Neuvedené
Re: parkovacie miesta
29.1.2014 - 09:12:12 - 194.160.215.2
Vykonali sme kontrolu parkovania vozidiel na Benkovej ulici v spolupráci s mestskou políciou. V súčasnosti sa vozidlá nedopúšťajú žiadneho dopravného priestupku. Pripravujeme však zmenu organizácie parkovania v obytných súboroch Klokočina a Diely, podstatou ktorej je aby rezidenti mali vytvorenú možnosť pohodlného a istého parkovania v mieste svojho bydliska, ale s reguláciou na počet vozidiel, ktoré má domácnosť v držbe, ďalej vytesnenie firemných vozidiel väčšieho rozmeru zo sídliskového parkovania a pod.
Taktiež v tejto lokalite sa pripravuje rozšírenie počtu parkovacích miest (v blízkosti ZŠ), ktoré budú slúžiť aj pre občanov.
rodič
rekonštrukcia zš topolova
7.1.2014 - 18:25:22 - 62.197.198.35
chcem sa opýtať že kedy bude rekonštrukcia zš topolova.prebehli aj voľby, boli ste tam pán primátor,videli ste v akom stave je táto škola, prosím vás prečo sa nič nedeje a nie je to prioritou mesta. veď je to hanba a vizitka mesta-basisti a cigoši majú krajšie budovy a školy.ďakujem za odpoveď
Neuvedené
Re: rekonštrukcia zš topolova
14.1.2014 - 09:22:05 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

na rekonštrukciu ZŠ Topoľová prebieha momentálne proces verejného obstarávania. V mesiaci január budú vyhodnocované cenové ponuky a bude nasledovať elektronická aukcia. S víťazným uchádzačom bude následne uzatvorená zmluva o dielo a predpokladáme, že v letných mesiacoch (počas prázdnin) bude prebiehať rekonštrukcia základnej školy.

S pozdravom


Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry
ela
rusiaci susedov pes
23.12.2013 - 17:44:54 - 92.245.217.29
Dobrý den
Chcem sa stazovat na susedovho psa,který vacsinu DNA běhá po ulici,steká a útočí na lidí.taktéž běhá po blizkom cintorine,útočí na lidí,rusi pokoj cintorina a cez plot prenikne aj do dvorov jiných ludi a útočí vo vlastním dvoře.majitel psa o tom víe,aj vidi,jako pes útočí do lidí,zuřívo steka, ale ani ho neupozorni. Pes navýše neprijemne steká aj v noci a rusi nocny klud!prosím o preverenie tejto staznosti u majítěla na Golianovskej 47 v Janikovciach.věřím v nápravu situaci,dakujem.
Neuvedené
Re: rusiaci susedov pes
10.1.2014 - 11:46:52 - 194.160.215.2
Dobrý deň
Vašu žiadosť o prešetrenie sme postúpili na Mestskú políciu v Nitre, ktorá môže vykonať príslušné opatrenia. Problematiku susedských vzťahov rieši Občiansky zákonník, konkrétne §127: „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä ...... nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok...“
S pozdravom
Jozef Stančík
Patrik A.
Kanalizácia v Horných Krškanoch - dokončenie
2.12.2013 - 11:26:17 - 195.28.82.39
Dňa 28.9.2012 zástupca primátora Ing. Štefan Štefek
odpovedal na otázku v tomto fóre a informoval o pokračovaní výstavby kanalizácie v časti Horné Krškany. Je tomu viac ako rok a chcem sa opýtať, kedy môžeme očakávať dostavbu kanalizácie (a teda aj pripojenie k domom) v časti Horné Krškany - myslím jednotlivé bočné ulice ako Široká, Bočná, Zlievárenská atď.
Ďakujem za odpoveď.

Neuvedené
Re: Kanalizácia v Horných Krškanoch -
14.1.2014 - 09:21:06 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

v časti Horné Krškany sa začalo budovanie kanalizácie z prostriedkov Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra – stoka RD-5, ul. Zlievarenská a Pod Katrušou, RD-5-2 Pod Katrušou, druhá strana a RD-5-4 ul. Zelená.
Následne budú zaraďované či už do rozpočtu ZsVS, a.s. Nitra alebo Mesta Nitry ďalšie stoky.

S pozdravom


Štefan Štefek
zástupca primátora mesta Nitry
Lenka
stretnutie s obcanmi Klokociny
26.11.2013 - 14:06:14 - 85.162.98.225
Dobry den pytala som sa ohladne stretnutia primatora s obcanmi Klokociny a nebolo mi zodpovedane a pomne podane otazky boli zverejnene dakujem
Neuvedené
Re: stretnutie s obcanmi Klokociny
27.11.2013 - 08:38:40 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

stretnutia primátora s občanmi MČ Klokočina boli v dňoch:
11.11.2013 – ZŠ Bethovenova
13.11.2013 – ZŠ Škultétyho
18.11.2013 – ZŠ Benkova

Ak by ste mali záujem, 6.12.2013 bude v Dome Matice slovenskej stretnutie s primátorom mesta Nitry o 15.00 h.

S pozdravom

Mgr. Jarmila Juhásová
vedúca kancelárie primátora
Gabriela Waldnerová
Prečo OPEN ?
20.11.2013 - 12:15:48 - 88.80.227.250
žiadam podať vysvetlenie prečo je na svetelných tabuľkách pri vstupe do Klientského centra a do Pokladne označenie OPEN a nie napr.vstúpte.
Starším občanom to robí problém, pretože nevedia, či môžu vstúpiť, alebo čakať, aj napriek tomu, že vo vnútri sa nikto nenachádza.
Ďakujem za odpoveď
Neuvedené
Re: Prečo OPEN ?
25.11.2013 - 10:10:45 - 194.160.215.2
Odpoveď:

Vyvolávací systém klientskeho centra MsÚ bol inštalovaný v čase, kedy softvérové riešenie neumožňovalo prispôsobiť jednotlivé výzvy v slovenskej mutácii, výlučne v anglickom jazyku. Už v minulosti sme sa na podnet klientov snažili vykonať preprogramovanie uvedeného systému, ktoré však nebolo možné. Nakoľko ide už o zastaranejší systém, sme tohto času pristúpili k obstaraniu modernizácie technického softvérového aj hardvérového riešenia vyvolávacieho systému v KC, pri ktorom budeme vyžadovať mutácie v slovenskom jazyku.

Igor Kršiak
Anna
Mesto bez barier
18.11.2013 - 22:42:54 - 91.127.68.129
Dobry den , chcela by som poukazat na fakt , ze Mestska Tznica je majetkom mesta . Na poschodi sa nachadzaju prevadzky , ktore poskytuju sluzby obcanom ako opravy , krajcirstva , predaj cipovych kariet na MHD a pod. Tieto prevadzky su vsak vemi tazko dostupne pre mamicky s detmi , obcanov s telesnym postihnutim, a starsich obcanov. Co s tym mesto planuje robit ? Chyba najazd pre kociky alebo vytah.Dakujem
Neuvedené
Re: Mesto bez barier
25.11.2013 - 10:09:40 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Mesto Nitra spravuje Mestskú tržnicu na Štefánikovej tr. od 1.1.2012. (do tohto termínu bola v prenájme súkromnej firmy).
Mesto postupne zabezpečuje kompletnú údržbu objektu, na základe finančných možností sa vymieňajú a renovujú všetky siete (výmena kotlov, elektroinštalácie, kanalizácia....) a ostatné zabezpečenia budovy (schody, madlá, bezpečnostné pásky...), v súlade s požiadavkami Inšpektorátu práce a bezpečnosti a aj na základe požiadaviek jednotlivých nájomcov.
Ohľadom umiestnenia, prípade presunu jednotlivých nájomcov do iných priestorov Vám oznamujeme, že v objekte Mestskej tržnice nie sú voľné priestory na prízemí. Z toho dôvodu nie je možné zatiaľ uvažovať s presťahovaním jednotlivých prevádzok. Všetky požiadavky a dopyty riešia správcovia mestskej tržnice.

Ohľadom výťahu, príp.plošiny alebo nájazdu pre kočíky:
Plošina je umiestnená v novej budove obchodného centra v strede tržnice.
V budove starej tržnice z dôvodu bezpečnosti nie je vytvorený na schodoch nájazd pre kočík, nakoľko jednotlivé schody majú veľký uhol a hrozilo by tu riziko úrazu.
Taktiež zatiaľ sa neuvažovalo ani so zriadením plošiny, nakoľko schody sú pomerne úzke.
Tento problém prekonzultujú správcovia opätovne s bezpečnostným technikom mesta a pokúsime sa nájsť nejaké vhodné riešenie.

S pozdravom

Ing. Margaréta Némová
vedúca odboru majetku
Mestský úrad v Nitre

tel : 037/ 6502 312, mobil: 0910/265 351
fax: 037/ 6502 331
e-mail: nemovazavináčmsunitra.sk
Ludvo
Oprava ŠD Mladosť
12.11.2013 - 17:12:00 - 176.61.197.206
Dobrý deň, keď už sa dostavujú mlyny a bude to v centre mesta zase vyzerať krajšie a modernejšie, chcem sa spýtať či sa neplánuje oprava ŠD Mladosť ktorý je v dezolátnom stave a bije to každému do očí. A takisto sa hovorilo že sa bude prerábať aj most, no nejako sa z toho ustúpilo...
Neuvedené
Re: Oprava ŠD Mladosť
18.11.2013 - 10:56:17 - 194.160.215.2
ŠD Mladosť nie je majetkom mesta, ale je v správe Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Čo sa týka mosta, na trase Univerzitný most – Priemyselná ulica bude vybudovaná cyklotrasa, samotná realizácia opravy mosta by mala trvať 24 mesiacov, podľa vyjadrenia Slovenskej správy ciest by mala byť jeho kompletná rekonštrukcia dokončená v roku 2015.
obyvateľ Čermáňa
Prečo krčma U Studeného na Elektrátrenskej ulici na Čermáni môže 6 hodín vyhrávať každý piatok a kaž
25.10.2013 - 18:50:43 - 85.237.224.34
Dobrý deň,
neviem či je problém v tom, že chcem ostať v anonymite, ale na príspevok ohľadom krčmy U Studeného na Elektrárenskej ulici ešte nevidím reakciu.

Pán majiteľ po vybudovaní terasy v lete, dnes akýmsi zázrakom už nie je schopný prevádzkovať svoj podnik bez pravidelnej večernej piatkovej a sobotnej diskotéky uprostred činžiakov a rodinných domov. To budeme v lete povinní mať zatvorené okná aj v 35 stupňových horúčavách (keď sa v noci ochladí na 25), aby sme to nepočuli? Kto má počúvať to bubnovanie každý boží piatok a sobotu večer !? Pripomínam že dôvod na oslavu sa nájde vždy a pán majiteľ si ho nadzádza pravidelne každý večer piatok a sobotu už od leta. Ochutnávka kačaciny, klobásové hody, Hellowen, v budúcnosti istotne Katarínksa zábava, Štefanská zábava, samozrejme dôvod sa nájde na každý víkend. Ďakujem, že sa mojim pôvodným príspevkom kompetentní zaoberajú. Tiež je zaujímavá otázka, pokiaľ nehrá živá kapelna a hudobná reprodukcia je prehrávaná z nosičov, či pán majiteľ platí poplatky SOZE, nakoľko sa jedná o verejnú reprodukciu, keďže mu to huláka na celú ulicu. Ďakujem.
Neuvedené
Re: Prečo krčma U Studeného na Elektrátrenskej ulici na Čermáni môže 6 hodín vyhrávať každý piatok a
5.11.2013 - 09:05:22 - 194.160.215.2
Dobrý deň zasielam Vám odpoveď na príspevok v diskusii:

Mesto Nitra zaznamenalo množiace sa sťažnosti na hlučnú hudobnú produkciu v priestoroch prevádzky „U Studeného“ (Elektrárenská 1, Nitra). Vzhľadom na tieto skutočnosti dôsledne upozorníme prevádzkovateľa prevádzky na porušovanie vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.
V prípade organizovania podujatí, ktoré presiahnu čas 22.00hod, Mesto Nitra v prípade, keď nebudú splnené podmienky vyhlášky MZ SR 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hladinách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, bude postupovať podľa zákona 96/1991 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach.

Mgr. Pavol Ferčák, odbor kultúry, MsÚ v Nitre
Erika F.
Sused si zriadil dielňu v pivnici.
14.10.2013 - 09:57:53 - 92.245.196.175
Dobrý deň.

Bývame na prízemí 7 podlažného domu. Sused, ktorý rád majstruje, využíva priestory pivnice ako dielňu. Veľmi nás to vyrušuje, pretože neustále sa z pivnice ozýva hluk(búchanie, hádzanie nejakých železných predmetov na betónovú podlahu, zvuk karbobrúsky, atď...).
Toto majstrovanie vykonáva nielen cez deň ale aj cez víkendy ráno a častokrát aj v noci.
Niekoľkokrát som ho prosila, aby s tým prestal, mám malé deti a kvôli hluku sú mrzuté a nemôžu spať. Prisľúbil, že s tým končí, avšak po určtej dobe s majstrovaním zase pokaračuje. Druhým susedom na prízemí to zrejme nevadí, keďže sú to jeho svokrovci.

Poprosím o radu, čo môžem v tejto situácii robiť. Vopred ďakujem za odpoveď.
Neuvedené
Re: Sused si zriadil dielňu v pivnici.
16.10.2013 - 09:40:35 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

posielam vyjadrenie spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o.:

Z príspevku pisateľky sa nedá určiť, či je bytový dom v správe Službytu Nitra, s.r.o.
Pivnice bytových domov nie sú určené na dielenské a opravárenské činnosti, nakoľko elektrický rozvod je určený len na osvetlenie týchto spoločných priestorov a nemal by sa tam nachádzať
zásuvkový rozvod na používanie el. ručného náradia. Nadmerný hluk mimo nočného kľudu je ošetrený v súčasných právnych predpisoch Vyhl. 549/2007 Z.z., avšak, či prekračuje
povolenú úroveň hluku je potrebné odborné meranie hlučnosti.
So sťažnosťou sa môže pisateľka obrátiť na obec, ktoré má právomoc zakázať alebo uložiť povinnosť niečoho sa zdržať vydaním správneho rozhodnutia. Konanie sa začína návrhom vlastníka alebo nájomcu .
V krajnom prípade je možné podať návrh na súd za obmedzenie užívacieho práva vlastníka alebo nájomcu bytu.


Službyt Nitra, s.r.o
Richard
preco nas mesto nitra muci uprostred tyzdna?
25.9.2013 - 23:57:03 - 5.178.61.131
dobry den chcel by som vedet kto schvalil koncert ktory trva dlhsie ako do 22:00 u prostred tyzdna ked ludia musia chodit do roboty a koly hluku sa nemozu vyspat lebo mi hulaka koncert do okna celu noc rad by som vedel komu podakovat za tento kultory zazitok.
Neuvedené
Re: preco nas mesto nitra muci uprostred tyzdna?
30.9.2013 - 14:32:29 - 194.160.215.2
Dňa 19.6.2013 bola na Mestský úrad v Nitre doručená žiadosť o povolenie SPU FESTu 2013, organizátorom ktorého je vedenie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre spolu s Akademickým senátom za študentský parlament SPU. V žiadosti taktiež požiadali o udelenie výnimky z nočného pokoja do 04.00hod.
V odpovedi odoslanej dňa 26.6.2013 Mesto Nitra odporučilo prehodnotiť trvanie podujatia a zmeniť miesto konania podujatia z dôvodu prílišnej koncentrácie podujatí v mestskej časti Chrenová. Mesto Nitra odporučilo zmeniť trvanie podujatia do 01.00hod a ako náhradný priestor navrhlo využiť Amfiteáter pod Zoborom.
Na Mestský úrad v Nitre bolo dňa 18.9.2013 organizátorom podujatia - Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou - doručené oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Nitry, čím organizátor splnil oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z §3 ods.3 č. 96/1991 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach. Organizátor pristúpil na odporučenie Mesta Nitry zmeniť trvanie podujatia do 01.00hod, no rozhodol sa zorganizovať podujatie v priestoroch Autocvičiska SPU (Akademická 8 v Nitre).
Vzhľadom na zrušenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2009 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách povolenie na predĺženie podujatia po 22.00hod k dátumu 1.8.2013 už nie je v kompetencii primátora mesta Nitry; organizátor verejného kultúrneho podujatia je teda povinný postupovať podľa zákona č. 96/1991 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach.
Organizátor SPU FESTu bol pracovníkom odboru kultúry MsÚ spätne upozornený, že hudobnú produkciu po 22.00hod je potrebné realizovať v súlade s vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
Mesto Nitra sa v budúcnosti vynasnaží o zredukovanie počtu podujatí v danej lokalite a zintenzívni sa kontrolná činnosť Mestskej polície v Nitre. Veríme, že vzniknutý problém vyriešime k všeobecnej spokojnosti.

S pozdravom
Martin Fúska
Prechod pre chodcov Materska školka platanova
20.9.2013 - 08:13:07 - 178.41.13.231
Dobrý
dňa 12.8.2013 som dotazoval prechod pre chodcov pri MŠ Platanová , dňa 15.8. 2013 niekto odpísal (bez podpisu) , že sa počka kým príde dopravný inžinier s dovolenky a bude sa to riešit ... Do dnešního dňa 20.9.2013 sa nič nestalo, čo by ukázalo, že sa danou problematikou niekto vobec zaoberal.
Ľudia tu riešia retardéry pred prechod a na Dolnozoborskej ulici nieje ani prechod pre chodcov, ktorý by bezpečne previedol deti a ich rodičov cestou do a zo školky. Opodiaľ při ZŠ Zoborská je vybudovaný prechod s ostrovčekami a v dňoch školského vyučovania tam každé ráno hliadkuje mestská polícia.
To sa naozaj musí niečo stat aby kompetentní začali niečo robiť??? Nechápem ten ľahostajný prístup...

Neuvedené
Re: Prechod pre chodcov Materska školka platanova
27.9.2013 - 10:26:09 - 194.160.215.2
Bola vykonaná tvaromiestna obhliadka za účasti dopravného inžiniera z Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre a bol daný súhlas na realizáciu vami navrhovaného priechodu pre chodcov. Zápisnica zo spoločného rokovania bola podpísaná dňa 26.9.2013. Na základe tejto zápisnice bude vydané určenie a použitie dopravného značenia v zmysle cestného zákona. K realizácii pristúpime v náväznosti na finančné možnosti v rozpočte mesta.

Ján Pánský
Anna
hudba v centre mesta
17.9.2013 - 15:25:15 - 95.102.1.111
Dobrý deń pán primátor,
chcem sa poďakovať za vyriešenie problému s hlasnou hudbou, z Maraska baru na pešej zóne.
Zároveň by som sa chcela spýtať,ako je to s hudobníkmi , ktorý hrajú na harmonike alebo na husliach pred obchodmi na pešej zóne ? Jeden pán vyhráva pod našimi oknami stále to isté už rok a každý deň, v sobotu aj nedeľu to isté, už sa to nedá pocúvať. Vôbec sa neposunie o dom ďalej , alebo , že by hral raz na jednom konci raz na druhom konci pešej zóny, úplne bezohľadný. Poprosili sme ho aby striedal miesta, kde vyhráva, ale vystúpil na nás arogantne, že si máme zavrieť okna, on si môže hrať kde chce.!!!

ďakujem za odpoveď

ďakujem z aodpoveĎ
Neuvedené
Re: hudba v centre mesta
26.9.2013 - 08:42:15 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

hudobníci hrajúci na pešej zóne sú povinní nahlásiť zámer usporiadať hudobnú produkciu odboru kultúry a referátu miestnych daní a poplatkov. Následne dostanú povolenie na hudobnú produkciu, ktorá by podľa tohto povolenia mala trvať v čase od 09:00 – 11:00 hod a 13:00 – 16:00 hod . Hudobníci sú zároveň upozornení na striedanie stanovíšť (hodiny na Štefánikovej triede; DK Orbis; Dom Módy; priestor oproti Palárikovej ulici na Štefánikovej triede), pričom hudobná produkcia na jednom stanovišti by nemala presiahnuť čas jednu hodinu.
Vzhľadom na množiaci sa počet sťažností odbor kultúry pri ďalších žiadostiach o pouličnú hudobnú produkciu odporučí skrátiť čas tejto hudobnej produkcie maximálne na jednu hodinu a zintenzívni sa kontrolná činnosť Mestskej polície v Nitre.

S pozdravom

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry
Lenka Jančová
volný pohyb spov
28.8.2013 - 16:23:36 - 62.197.198.35
Dobrý deň, som majiteľka psa a nosievam ho stale na vodile. nepači sa mi to že niektorí ludia majú veľkých psov pustených a už sa mi viackrát stalo že mojho psa napadol pustený pes a nepsluchal majitela, prečo to nieje nijak opatrené. viem že niektoré psi poslúchajú na slovo ale neni to tak u všetkých psov je to nezodpovedné od majitela. a ked som volala policiu tak mi povedali ze sa to neda nijako riesť, kto mzaplati teraz veterinara a moje roztrhane gate od druheho psa! dakujem malo by sa to riešiť, podla mna by mal byť zakázaný voôlný pohyb psov v obytných zónach, je to tak bezpecnejsie aj pre deti. predsa je to zviera a nevieme predpokladať reakciu na danu situaciu!!!!!
Neuvedené
Re: volný pohyb spov
4.9.2013 - 12:57:52 - 194.160.215.2

Dobrý deň pani Jančová,

súhlasíme s Vašim názorom, že niektorí nedodržiavajú ani základné pravidlá vodenia psov, rovnako ako dodržiavanie zákona o držaní psov. Represívne opatrenia sú v kompetencii Mestskej polície, ktorá dáva takýmto psíčkarom blokové pokuty. Pomôcť v tomto môžu aj samotní občania nahlasovaním takýchto prípadov na bezplatné tel. číslo 159, pretože svoj účinok majú aj častejšie obchôdzky hliadok na týchto miestach.
V súčasnosti prebieha v NRSR schvaľovanie novely zákona o držaní psov, v ktorom sú navrhované okrem iného aj nové podmienky vodenia psov. Po jeho schválení by sa mala táto situácia zlepšiť.

S pozdravom
Jozef Stančík, referent, OKČaŽP MsÚ v Nitre
Ingrid
retardér-spomaľovač
17.8.2013 - 17:00:52 - 217.212.230.21
Dobrý den chcela by som sa opýtať,prečo po viacerých návrhoch ľudí ako aj riaditešky materskej škôlky Dolnočermánska ulica,nieje možné dať z každej strany retardér pred semaforom,je veľmi nebezpečné chodiť cez priechod pre chodcov s dieťaťom ráno aj hocikedy počas dna.Aj ked máme zeelnú pre chodcov auto si prejde akoby sa nič nedialo...a to sa mne stalo nie jeden raz...Dakujem.
Neuvedené
Re: retardér-spomaľovač
19.8.2013 - 13:23:38 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

osadenie spomaľovacích prahov by spomalilo dopravu a spôsobilo ďalšie negatívne vplyvy v tejto lokalite. Nevyriešilo by nerešpektovanie dopravného značenia a dopravného zariadenie – cestnej svetelnej signalizácie. Priechod pre chodcov je riadený cestnou svetelnou signalizáciou, čo je najbezpečnejšie možné riešenie pre ochranu chodcov, samozrejme za podmienky rešpektovania pravidiel cestnej premávky vodičmi. Pred priechodom pre chodcov je umiestnené dopravné značenie obmedzujúce rýchlosť jazdy na 40km/h., dopravné značky upozorňujúce na zvýšený pohyb chodcov a taktiež informácia, že v blízkosti je umiestnená cestná svetelná signalizácia.
Osadenie spomaľovacích prahov sme neodporúčali, nakoľko po tejto komunikácii je vedená nákladná doprava a linky mestskej autobusovej dopravy. Po skúsenostiach vieme, že pri takejto doprave sa prenášajú otrasy na okolitú zástavbu prejazdom cez tieto spomaľovacie prahy, je neúmerne zvýšený hluk prejazdom nákladných vozidiel a v neposlednom rade aj zaťaženie ovzdušia zvýšenými emisiami.
Na základe tejto vašej žiadosti požiadame policajný zbor na zvýšený dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky v tejto lokalite, či už dodržiavaním najvyššej dovolenej rýchlosti a taktiež aj rešpektovanie signálov cestnej svetelnej signalizácie.
S pozdravom
Ing. Ján Pánský
Ivan Potančok
Ovocinárska ulica
16.8.2013 - 10:07:27 - 178.41.80.36
Žiadam vás o urýchlenú opravu komunikácie (výtlkov) Ovocinárska ulica v mestskej časti Kynek, v úseku od kontaktu so Šúdolskou ulicou smerom k ihrisku na Kyneku v dĺžke cca 200 m. Potančok.
Poznámka: Pozastavujem sa nad prístupom Mesta Nitry k tejto komunikácii v tomto úseku, pri rekonštrukcii Ovocinárskej ulice cca pred 15 rokmi (pokládka nového asfaltobetónového povrchu) bol nový povrch položený na takmer celú komunikáciu, okrem vyššie spomínaného úseku. Na tomto úseku Mesto Nitra (alebo Mestské služby) vykonávalo po zimnom období aspoň opravu výtlkov, v roku 2013 je spomínaný úsek bez akejkoľvek opravy a údržby. Upozorňujem na skutočnosť, že ako občan Mesta Nitry, ktorý odvádza Mestu Nitra daň z nehnuteľnosti, mám právo od Mesta žiadať a Mesto Nitra má povinnosť udržiavať prístupové komunikácie v takom stave, aby tieto umožňovali bezpečnú premávku a bezpečný prístup obyvateľov Mesta Nitra ku svojim obydliam. To sa o spomínanom úseku Ovocinárskej ulice však povedať nedá. Povrch komunikácie je výtlkmi tak porušený, že prejť po nej majú problém aj chodci. Po každom daždi sa zmení poloha krajnice (odvodnenie komunikácie nie je riešené, dažďová voda z komunikácie zaplavuje susediace pozemky), rozrušia sa ďalšie miesta a komunkácia sa stáva v tomto úseku nezjazdnou. Drva z výtlkov je naplavovaná na komunikáciu a susedné pozemky, drva sa, spolu s doteraz neodstráneným posypom zo zimnej údržby, pojazdom vozidiel mení na prach, čo následne spôsobuje jeho rozvírovanie na susediace nehnuteľnosti a znižuje kvalitu bývania obyvateľom v dotyku. Prach z drvy znižuje priľnavosť pneumatík k vozovke, čo môže a aj spôsobuje v prudkom klesaní už pri malej rýchlosti šmyk vozidiel. Prach z drvy pri strete dvoch vozidiel na úzkej komunikácii, idúcich oproti sebe, spôsobuje vodičom často neriešiteľný problém, vodiči nedobrzdia a potom volia únik na nespevnenú plochu a devastujú priľahlú zeleň. Pri rozbiehaní sa do kopca spôsobuje prach z drvy pretáčanie kolies vozidiel a následne rozvírenie prachu do okolia. Na stav komunikácie neupozorňuje vodičov žiadne dopravné značenie. Ďalej by som chcel upozorniť na skutočnosť, že Ovocinárska ulica je veľmi frekventovane užívaná aj chodcami, tí však musia kľučkovať medzi prechádzajúcimi vozidlami a výtlkmi. Ovocinárska ulica je v tomto mieste úzka a neprehľadná, často sa stáva, že matka s dieťaťom v kočíku nemá pred prichádzajúcim vozidlom kam uhnúť. Dôrazne musím konštatovať, že chodník pre peších chýba a je načase zrealizovať (nie uvažovať) rekonštrukciu Ovocinárskej ulce, vrátane výstavby chodníka. Projekt rekonštrukcie Ovocinárskej ulice bol spracovaný cca pred 15-20-timi rokmi, pýtam sa kam Mesto Nitra zapatrošilo tento projekt, prečo sa dal projekt z finančných prostriedkov Mesta vyhotoviť (a teda aj z daní občanov) a potom sa v tejto investičnej akcii nepokračovalo. Za peniaze na projekt sa mohla zrealizovať aspoň oprava výtlkov. Kto z kompetentných dohliada na kontrolu stavu miestnych komunikáií. Ako je možné, že na Ovocinársku ulicu sa v spomínanom úseku zabúda už 40 rokov !!! Upozorňujem na znenie zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), § 86 - Údržba stavby, odsek (1) - Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie (povinný držiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo k ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej životnosť. Odsek (2) Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu... § 87 - Nevyhnutné úpravy. Ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby (§ 43d), a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy ...
Neuvedené
Re: Ovocinárska ulica
26.9.2013 - 15:00:57 - 194.160.215.2
Návrh riešenia Mestských služieb k doleuvedeným problémom:

Stanovisko č. 1:
Doplniť dopravné značenie na príslušné komunikácie, ktoré budú upozorňovať vodičov na nerovnosti komunikácie.
Stanovisko č. 2:
Ak to finančné podmienky dovolia, zrealizovať opravu havarijných výtlkov, ktoré vykonajú Mestské služby Nitra.

Ing. Janček - MsS
Martin Fúska
Bezpečnosť Materska škôlka Platanova
12.8.2013 - 10:20:12 - 178.41.92.243
Dobrý deň, Mesto dalo postaviť nový krásnykruhový pod amfiteatrom kvôli bezpečnosti, myslim že by pre bezpečnost viac urobilo, keby dalo spraviť o 100m ďalej prechod pre chodcov k materskej škôlke Platanová. Vyhradilo sa parkovanie na opačnej strane , ku školke je zákaz vjazdu ,....Dufam že sa stým niečo spraví skôr ako sa tam niečo stane ...
Ďakujem
Neuvedené
Re: Bezpečnosť Materska škôlka Platanova
15.8.2013 - 09:19:38 - 194.160.215.2
Vašu požiadavku na zriadenie priechodu pre chodcov prerokujeme na najbližšom rokovaní spolu s dopravným inžinierom z Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre. O výsledku budeme informovať riaditeľku materskej školy. Na uvedenej komunikácii nie sú vyhradené parkovacie miesta.
Katarina
Rozbity chodnik II.
11.6.2013 - 12:39:31 - 193.110.28.9
Dobry den, ten chodnik bol rozbity este skor, ako sa posunul prechod pre chodcov. To sa nedalo urobit pri jednom? Okrem ineho sa urobila aj odbocka k tomuto prechodu, ktora je taka uzka, ze maju problem prejst tadial 2 ludia oproti sebe, nieto este s kocikom. Samozrejme ze si potom ludia skracuju cestu cez travnik a vyzera to potom tak ako to vyzera. Stacilo trosku viac rozmyslat pri vystavbe, nemuselo sa investovat do dodatocnej opravy...
Neuvedené
Re: Rozbity chodnik II.
13.6.2013 - 08:44:56 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

nakoľko z vášho e-mailu nie je jasné, o ktorý chodník sa jedná, prosím o upresnenie. Ďakujem.

S pozdravom

Mgr. Jarmila Juhásová
vedúca kancelárie primátora
Renata M.
Mestský park
19.5.2013 - 22:08:12 - 62.197.198.38
Dobrý deň pán primátor,
obraciam sa na Vás so žiadosťou a prosbou vyriešiť nasledovný problém v Mestskom parku na Sihoti. Nakoľko v týchto pekných slnečných dňoch park navštevujú viacerí návštevníci (nielen domáci), bola som tento víkend nemilo prekvapená znečistenými toaletami v parku. Neviem, či toalety patria do spravovania mesta alebo ich zriaďuje iná organizácia, ale aj toto je vizitka mesta a verte pre návštevníkov mesta dosť nepríjemná ... Podľa mňa by mohli byť spravované aj za poplatok,kde by bola zaručená čistota a poriadok...ďakujem Renáta
Neuvedené
Re: Mestský park
22.5.2013 - 09:21:49 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Mesto Nitra má uzatvorenú NZ č.j. 847/08/OM so spol. ALFA – ZETA s.r.o., v zmysle ktorej je povinná zabezpečiť prevádzku, správu a údržbu predmetných verejných toaliet, preto na základe uvedenej sťažnosti bude jej písomne zaslané upozornenie k zabezpečeniu okamžitej nápravy ohľadne čistoty a poriadku verejných toaliet v Mestskom parku.

S pozdravom

Ing. Margaréta Némová
vedúca odboru majetku
MsÚ Nitra
Vlado P
Dolne Krskany Biovetska ulica
28.4.2013 - 08:03:10 - 91.127.22.129
Po tom ako bola dokoncena kanalizacia a zaasfaltovana cesta tak sa cesta cca 80 metrov smer od Novozamockej na Biovetskej ulici zacina zo dna na den prepadavat lava strana !! Pritom na cesty je zaruka 3-roky !!! vyriesi to kto ? Mal by to dodavatel !! Alebo az ked sa tam stane nehoda ? !!!
Neuvedené
Re: Dolne Krskany Biovetska ulica
7.5.2013 - 14:33:26 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

záruka na komunikáciu je 24 mesiacov po skolaudovaní, ktoré momentálne prebieha. Správca komunikácie t.j. Mestské služby o danom probléme vedia a riešia ho s dodávateľom.

S pozdravom

Ing. Štefan Štefek
zástupca primátora mesta Nitry
Mário Šturdík
Rozbitý chodník
14.4.2013 - 02:35:41 - 195.91.19.254
Dobrý deň, pán primátor,
dovoľujem si vás osloviť vo veci otázky na neschopnosť mesta dať do adekvátnej prevádzky chodník pred mostom v okoli oboch nitrianskych univerzít. Som adminom stránky Ortodoxní Nitrančani, kde ľudia diskutujú o všeličom, ale aj o nedostatkoch a omyloch v našom meste. Touto cestou Vas chceme upozorniť slovami našej čitateľky, ktorá nám napísala email, že by bolo prinajmenšom vhodné čímskôr dať doporiadku tento chodník, nakoľko je rozbitý. Naše mesto to riešilo postavením zábradlia a posunutím prechodu pre chodcov o kus dalej, čo však nie je v civilizovanom svete vyriešenie problému. Turisti a návštevíci nášho mesta si tak určite nespravia dobrú mienku o fungovaní výstavby a skutočnom záujme ľuďom pomáhať. Naopak svedčí to o tom, že záujmy mesta su namierené proti jeho obyvateľom, keďže sú až na poslednom mieste. Situácia okolo chodníka je dlhodobá. Na našej stránke rozprávame všetci nitrianskym dialektom preto pri jej návšteve akceptujte prosím tento fakt, ako aj prípadné vulgarizmy. Foto chodníka môžete nájať na tomto odkaze :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=386282641486517&set=a.370269673087814.1073741828.362859723828809&type=3&theater
S pozdravom.
Neuvedené
Re: Rozbitý chodník
19.4.2013 - 10:33:59 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Mesto Nitra sa v rámci svojich finančných limitov snaží opravovať komunikácie a chodníky, ktoré má v správe. V celkovej sume 7,5 miliónov eur budú postupne opravené a obnovené komunikácie, ktoré budú financované formou odkúpenia pohľadávky zhotoviteľa peňažnou inštitúciou podľa najvýhodnejšej ponuky a jej splatením v rovnomerných mesačných splátkach. Návrh realizácie tejto investičnej akcie bol na základe uznesenia č.154/ 2012 MZ schválený nitrianskymi mestskými poslancami na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. novembra minulého roku. Vaša požiadavka (ohľadne opravy chodníka) bude adresovaná na vybavenie.
Dobrý Človek
Zoborský les je plný odpadu
14.3.2013 - 12:25:31 - 195.91.5.141
Dobrý deň. Zoborský les je plní odpadkov! Ak to nedáte tento rok do poriadku a nebude les vyčistený, tak na Váš dom dopadne odpad z vesmíru, ktorý nestihne zhorieť v atmosfére a zničí Váš majetok a totálne! Pozrite sa Pán Primátor mesta Nitry. Ja osobne si myslím, že nič nerobíte okrem toho, že sedíte v kancelárií a pijete alkohol. Ano ja viem, že ste závislý na tvrdom alkohole a to špeciálne hnedom ako je koňak, brandy a whisky! Keby ste boli dobrý človek, tak Vy sám idete tie odpadky zbierať, aby ste občanom mesta Nitry ukázal, že bez ohľadu na tituly, vek a postavenie v spoločnosti ste pre toto mesto ochotný obetovať aspoň chvílku svojho voľného času! Nemáte srdce! Keby ho máte, tak urobíte všetko preto, aby toto mesto bolo čisté a pekné! Ja osobne si myslím, že Vám to je totálne jedno a ide Vám iba o peniaze, ktoré si absolútne nezaslúžite! Zobor je chránená prírodná rezervácia a vyzerá to tam, ako na smetisku. Je to hanba Vám aj celému Vášmu úradu! Ak nezmeníte prístup k svojej práci, tak Vy a Vaša celá rodina zomrie a to vlastným zavinením a to opakujem vlastným zavinením!
Neuvedené
Re: Zoborský les je plný odpadu
26.3.2013 - 09:30:26 - 194.160.215.2
Zoborský les


Na základe anonymného podnetu týkajúceho sa čistoty a poriadku Zoborského lesa dávame na vedomie, že mesto pravidelne organizuje akcie zamerané na čistenie prírodných častí mesta, ako napr. priestory Kasární na Zobore, priestory Zoborského lesa a ďalšie.
Pokiaľ ide o samotný priestor Zoborského lesa, uvedený priestor nie je majetkovo viezaný na mesto Nitra, ale má viacero oprávnených a teda aj zodpovedných vlastníkov.
Napriek tomu, že mesto je jedným z minoritných vlastníkov, každoročne organizuje pravidelné čistenie Zoborského lesa, ktoré sa najbližšie uskutoční dňa 20.4.2013.
Treba poznamenať, že napriek častej osvete sú naše životné prostredie a príroda často znečisťované, čo ale svedčí aj o kultúre nás všetkých.
Nakoľko ide o anonymný dotaz, možeme len konštatovať, že pokiaľ Vám ako anonymnému žiadateľovi nebudú brániť žiadne osobné alebo morálne prekážky priznania identity, možete prihlásiť seba, prípadne aj Vašich blízkych a priateľov medzi dobrovoľníkov, s ktorými sa aktívne dňa 20.4.2013 zúčastníme pri čistení Zoborského lesa.

S pozdravom
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre
Hanka
Separovany odpad
27.2.2013 - 21:35:34 - 85.237.224.62
Dobry den, zaujimalo by ma, preco na Mestskej Trznici nie su k dispozii kontajnery na separovany odpad ? Myslim, si, ze Mesto by malo ist prikladom a vo svojich priestoroch by malo may moznost najomnikom odpad separovat.

Dalej by ma zaujimalo, preco uz nefunguju online diskusie.
Dakujem
Neuvedené
Re: Separovany odpad
19.3.2013 - 09:22:02 - 194.160.215.2
Nádoby na separovaný zber umiestňujú Nitrianske komunálne služby, v spolupráci s mestom Nitra na základe plánu a požiadaviek občanov tak, aby bola splnená podmienka dostupnosti nádob občanom v každej mestskej časti, prípadne sa separovaný zber v odľahlých mestských častiach vykonáva vrecovým systémom. Vašu pripomienku posúdime, v prípade jej opodstatnenia ako aj prešetrení technického umožnenia vývozu v areáli Mestskej tržnice, nie je problém kontajnery na separovaný zber pristaviť. V súčasnosti je v areáli mestskej tržnice umiestnený veľkoobjemový kontajner na papier.


Online diskusie budú obnovené, ich pozastavenie bolo kvôli menšiemu záujmu respondentov a zmeny týkajúce sa vizuálu webovej stránky. Plánujeme zmeniť čas online diskusií (nie v doobedňajších hodinách), aby sa do nich mohli zapojiť i občania, ktorí sú v čase online diskusií v práci.
ANA
hudba v centre mesta
21.2.2013 - 09:30:33 - 86.110.227.1
Dobrý deň , Pan primátor

Chcem Vás poprosiť o radu a pomoc.
Bývam v centre mesta a bar na pešej zone /MARASKA/ ma reproduktor vyložený
na ulicu a púšťa hudbu až do neskorých nočných hodín každý den. Volala som opakovane Mestskú políciu po 22hod ale problém s a vyriešil iba vždy na ten konkrétny večer, , hudba ďalej ide každý deň. Ráno vstávame skoro rano do roboty ale nedá sa nám zaspať, každý deň sme unavený, vyčerpaný a nešťastný z toho hluku. Poradte nám prosím, čo máme robiť?Už nevládzeme.

Ďakujem
Neuvedené
Re: hudba v centre mesta
28.2.2013 - 10:10:13 - 194.160.215.2
Majiteľ prevádzky „Maraska bar“ na Štefánikovej ul. bol oboznámený so sťažnosťami ohľadne rušenia nočného kľudu hudobnou produkciou z vyloženého reproduktora. Zároveň sme uložili opatrenie smerujúce k zníženiu hlasitosti zariadenia a obmedzeniu používania maximálne do 20,00 hod.

Ing. Pavol Jakubčin
vedúci odboru komunálnych činností a životného prostredia
Ana Beliková
centrum mesta
31.12.2012 - 10:45:45 - 86.110.227.1
Dobrý deň , pán Primátor

Pán primátor obraciam sa na Vás ako na človeka, ktorému nie je ľahostajné naše mesto ani ˇudia ktorý v Ňom bývaju.

Chcem sa spýtať prečo v centre mesta na pešej zone a v okolitých uličkách je toľko
HERNI? Vo večerných hodinách sa už bojíme vstúpiť na pešiu zónu, lebo je plná hurhaju, kriku, búchania po smetiakoch a okolitých budovách od klientov týchto zariadení. A už nehovorím o následkoch na jednotlivé rodiny, hotové trosky. Čím viac takýchto podnikov bude, tým viac riskujeme, že aj naše deti budú gambleri a zničia celú rodinu.
Vo vacsine miest podobne podniky sú na okraji mesta a centrum šlúži na oddych všetkým obyvateľom mesta.


Ďakujem
Neuvedené
Re: centrum mesta
7.1.2013 - 13:06:30 - 194.160.215.2
Mesto Nitra nerozhoduje priamo o povolení prevádzky herne. Mesto povoľuje na území mesta rôzne prevádzky, okrem iných aj pohostinstva, reštaurácie, bistrá, a podobné prevádzky. Často práve v takýchto zabehnutých zariadeniach chcú žiadatelia prevádzkovať hazardné hry (výherné prístroje, videolotérie, elektromechanické rulety, stávkové terminály, kartové hry a podobne).
V zmysle platnej legislatívy obec môže zakázať prevádzkovanie hazardných hier na svojom území len vtedy ak sú splnené podmienky uvedené v ustanovení § 10 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Zákon ustanovuje, že mesto môže zakázať všeobecne záväzným nariadením hazardné hry len vtedy, ak sa obyvatelia mesta petíciou sťažujú, že sa v meste narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takého to VZN oznámi mesto bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti.

Mgr. Lea Burclová
Chodník na Štefánikovej ul.
4.12.2012 - 14:08:05 - 91.127.15.174
Dobrý deň pán primátor,

rada by som vedela, kedy sa bude opravovať chodník na Štefánikovej ulici v časti od úradu práce po rázcestie so Staničnou ulicou. Je v dezolátnom stave už viac rokov. V novinách som sa dočítala, že sa počíta s opravou Staničnej ul., ale Štefánikova tam spomenutá nebola. Neviem, či ste niekedy ten chodník videli.
Pozrite si prosím, fotogalériu, ako vyzerá : http://www.nitrafoto.estranky.cz/fotoalbum/chodnik-na-stefanikovej-rok-2012/

S pozdravom
Mgr. Lea Burclová
Neuvedené
Re: Chodník na Štefánikovej ul.
31.1.2013 - 10:16:02 - 194.160.215.2
Chodník bude opravený po skončení zimy v jarných mesiacoch.

Ing. Janček
MsS Nitra
Ľuboš Pintér
Kanalizácia obce Dražovce - úprava komunikácie.
19.11.2012 - 10:28:12 - 95.103.41.87
Dobrý deň,
touto cestou sa chcem informovať na odstránenie závad priehlbiny na ceste pred mojou garážou ,kde sa vytvoril prieval cesty,krátko po realizácii.
Po telefonátoch a mailoch na Inpek a Monstav mi doposiaľ nikto nedal vedieť o náprave tejto vzniknutej závady.Preto sa obraciam na Vás .
Za pochopenie vpred dakujem....
Pinter Luboš
Kulturna 17
Dražovce
0917 322129
Neuvedené
Re: Kanalizácia obce Dražovce - úprava komunikácie.
20.11.2012 - 14:25:19 - 194.160.215.2
Vážený pán Pinter,

Vaša požiadavka bola odstúpená Ing. M. Špaňovi, projektantovi stavby.

S pozdravom

Ing. Štefan Štefek
zástupca primátora mesta Nitry
JURAJ FINTA
NEKVALITNE SPRAVENA CESTA HVIEZDOSLAVOVA ULICA
22.10.2012 - 12:19:03 - 62.197.198.36
Dobry den chcem sa opytat ci je zaruka na cestu na hviezdoslavovej ulici co asfaltovala granvia,,lebo na zastavke cajkovskeho smer kmetova je dost dezolatnom stave,,,ma dost hlboko vyjazdene kolaje,,dakujem
Neuvedené
Re: NEKVALITNE SPRAVENA CESTA HVIEZDOSLAVOVA ULICA
25.10.2012 - 10:40:34 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Vaša žiadosť, ohľadne cesty na Hviezdoslavovej ulici – zastávka Čajkovského smer Kmeťova – dezolátny stav, bola prerokovaná so zástupcom spoločnosti GRANVIA. Po preverení stavu spol. GRANVIA a oznámení ich odpovede Vám bude zaslané stanovisko.

S pozdravom

Ing. Štefan Štefek
zástupca primátora mesta Nitry
Peter Szakmár
žiadosť o vybudovanie parkoviska a verejného osvetenia
19.10.2012 - 09:11:27 - 62.168.65.67
Vážený pán primátor,
chcel by som Vás poprosiť o riešenie parkovania vozidiel a verejného osvetlenia na Wilsonovom nábreží 164-180 pod Kalváriou. Je to blok bytových domov, kde do dnešného dňa sa z mestkého rozpočtu investovalo asi 3000 € za posledných 10 rokov. Možno som túto sumu aj vysoko nadhodnotil, nakoľko ak sa niečo riešilo tak to bolo len s toho dôvodu, že to bolo životu ohrozujúce a inak by sa nič neinvestovalo.
Túto časť môžem doslovne nazvať Mestom Nitra zabudnutú časť.
Poprosil by som Vás aby ste ma neposielali na úrad za zamestnancom, ktorý som nou spíše ďaľšiu žiadosť nakoľko už tam máme žiadosť na osvetlenie od roku 2007 a skončilo to niekde v šúflíku v niektorých kancelárií.Tak isto som kontaktoval VMČ č. 2,kde som opätovne podal žiadosť (v roku 2010) na osvetlenie a zároveň aj na parkovacie miesta, kde si s tým tiež nevedeli poradiť, pričom predsedom VMČ č. 2. je Váš zástupca pán Vančo a ten ma posunul Vášmu ďalšiemu zástupcovi pánovi Štefekovi a znovu to skončilo zabudnuté. Chápem, že sú prioritnejšie miesta ako je Klokočina (vybudovanie Skate parku) ale verte mi s tých 24 lámp, z ktorých je cca 10 ks asi aj zbytočných nám by tých 10 lámp neuveriteľne pomohlo.Prídite sa pozrieť po 19,00 hod a nebudete si vidieť ani pod nohy a nechcem to privolávať ale je len otázka času kedy sa tam niečo zomelie a nedaj bože aby sa niekomu niečo stalo (prepadnutie a pod.).
Ak by sa to stalo , budem to aj mediálne poukazovať, že sa tu niekomu niečo stalo a budem poukazovať na Mesto Nitra, že sa s tým doteraz nič neurobilo a pritom ste o tom vedeli.
Pán primátor Dvonč, poprosil by som Vás aby ste požiadali Vašich zamestnancov, ktorí sú do daného problému zainteresovaný aby Vám doručili všetky podklady, ktoré sme už doručili na Mestský úrad a poprosím Vás skúste sa na to pozrieť Vy osobne či by sa s tým už konečne nedalo niečo urobiť.Ak by bola možnosť som ochotný sa s Vami stretnúť aj keď viem, že máte veľmi málo času nakoľko ste zaneprázdnený aj vedením ZMOS-u.

S pozdravom Peter Szakmár
Neuvedené
Re: žiadosť o vybudovanie parkoviska a verejného osvetenia
14.11.2012 - 11:30:38 - 194.160.215.2
Dobrý deň pán Szakmár,

Vaša požiadavka bola po dohode primátora mesta Nitry p. Jozefa Dvonča a zástupcu primátora p. Štefana Štefeka navrhnutá do rozpočtu mesta na r. 2013 a bude sa ňou zaoberať rozpočtové Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom riadnom zasadnutí dňa 13.12.2012.

S pozdravom


Jarmila Juhásová
vedúca kancelárie primátora
MsÚ v Nitre
Jana Petríková
Chalupkova ul.
10.10.2012 - 22:19:06 - 178.41.98.155
Dobrý deň! Chcela by som poprosiť o riešenie parkovacích miest na ul. Chalupkova.Na tejto ulici permanentne parkujú študenti SPU,ktorí svoje autá zaparkujú v nedeľu a celý týždeň sa ani nepohnú.Takisto tu parkujú zamestnaci OC Mlyny,predajcovia z tržnice a rôzni ľudia,ktorí svoje autá zaparkujú ráno o ôsmej a odídu večer o devätnástej. Odkedy OC Mlyny spoplatnili parkovanie je situácia na našej ulici neúnosná.Domáci obyvatelia nemajú šancu cez bežný deň zaparkovať v blízkosti svojich domov a to ani nikde inde naokolo.Chalupkova ul. je prvá nespoplatnená ul. pred vstupom do ncentra a ľuida vedia túto situáciu patrične využiť. My obyvatelia Chalupkovej ul. Vás preto prosíme o riešenie tohto problému. Spozdravom Jana Petríková
Neuvedené
Re: Chalupkova ul.
18.10.2012 - 09:06:25 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

pripravujeme zmenu organizácie dopravy aj na miestnej komunikácii Chalupkova. Vzhľadom na rozsah a dôležitosť tejto zmeny organizácie dopravy je potrebné, aby ste navštívili útvar hlavného architekta, referát dopravy a cestného hospodárstva, Ing. Jána Pánskeho ( tel. 65022050, 0902960674, email – panskyzavináčmsunitra.sk ).

S pozdravom

Ing. Ján Pánsky, referent pre dopravu, MsÚ v Nitre
Monika Chvosteková
Sťažnosť na porušovanie nočného kľudu
28.9.2012 - 09:01:43 - 213.81.132.154
Dobrý deň pán primátor,

dovoľte mi, aby som vyjadrila svoj názor na koncert, ktorý sa konal v rámci osláv 60. výročia SPU v areáli bývalých kasární SPU dňa 26.9. na Akademickej ulici. A som presvedčená, že vyjadrujem názor väčšiny dotknutých nespokojných obyvateľov obytných domov na Botanickej, Akademickej a iných dotknutých ulíc na sídlisku Chrenová.
Myšlienku osláv a pripomenutia takého významného výročia podporujem, koniec koncov aj ja som absolventkou SPU, ale zásadne som proti rozhodnutiu usporiadať takýto koncert (a usporadúvať podobné akcie typu Slížovica, Majáles ...) v tejto obytnej lokalite, kde sa ruší hlasnou hudbou nočný kľud nielenže po 22,00 hodine, ale častokrát do hlbokých nočných, alebo často až skorých ranných hodín. Konkrétne včera to bolo do 24,00 h a akcia Slížovica dokonca do 2,30 hod ráno.
Ja, ako pracujúci občan, vzorne si plniaci všetky povinnosti, platím mestu dane, poplatky, starám sa o okolie domu, životné prostredie a očakávam, že Vy osobne ako primátor mesta, mne, mojej rodine a všetkým poctivým občanom Nitry vytvoríte také podmienky, aby nás neobmedzovali hlučné akcie v blízkosti nášho domu, následne prebdené noci, neporiadok, smeti, rozhádzané odpadky, fľaše, poháre po ceste, chodníkoch, pred našimi domami, zvýšený pohyb často podgurážených mladých ľudí a študentov, ktorých správanie so slušnosťou často krát nemá nič spoločné.
Obraciam sa teda na Vás v dobrej viere, že touto mojou námietkou sa budete zaoberať a že organizácia podobných podujatí, pri ktorých je nehoráznym spôsobom porušované právo na nočný kľud v obytnej zóne, bude mestom prehodnotená a že pri vašich budúcich rozhodnutiach a schvaľovaniach budete myslieť aj na nás.

S pozdravom,
Monika Chvosteková

Neuvedené
Re: Sťažnosť na porušovanie nočného kľudu
8.10.2012 - 12:14:47 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

podujatie, ktoré sa konalo v rámci osláv 60. výročia SPU dňa 26.9.2012 v priestoroch bývalej vojenskej katedry, v súčasnosti autocvičiska autoškoly Akadémia na Akademickej 1549/8, bolo dňa 28.8.2012 nahlásené na odbor kultúry Mestského úradu v Nitre podľa zákona č.96/1991 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach a Všeobecného záväzného nariadenia mesta Nitry č. 2/2009 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách. Zároveň bola podaná žiadosť na predĺženie podujatia a udelenie výnimky z nočného kľudu, kde usporiadateľ – v tomto prípade Slovenská poľnohospodárska univerzita – požadoval predĺženie podujatia do 03.00hod. Keďže priestor sa nachádza blízko obytnej zóny, žiadosť bola zamietnutá. Mesto Nitra vždy patrilo medzi hlavných podporovateľov študentských aktivít v meste a vzhľadom na významné výročie, ktoré univerzita oslavovala, sme sa rozhodli povoliť podujatie do 24.00hod, s podmienkou stíšenia hudobnej produkcie po 22.00hod. Podujatie monitorovali príslušníci Mestskej polície v Nitre, ktorá v danej Mestskej časti posilnila hliadky.
Podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet mladých ľudí a majú trvanie aj po 22.00hod, sa usporadúvajú v každej mestskej časti dva až trikrát do roka. Mesto Nitra však prehodnotí povoľovanie podobných podujatí po 22.00hod., aby sa predišlo porušovaniu práva na nočný kľud v obytnej zóne.
Verím, že sa tento problém k všeobecnej spokojnosti vyrieši.

S úctou

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry

Peter
Kanalizácia v Horných Krškanoch
23.9.2012 - 10:46:27 - 178.40.168.242
Dobrý deň,

Chcel by som sa spýtať kedy sa bude robiť kanalizácia v Horných Krškanoch ale v bočných uličkách. Pýtam sa pretože pri výstavbe kanalizácii sa nerobia odbočky z hlavnej cesty na bočne odbočky.

Ďakujem
Neuvedené
Re: Kanalizácia v Horných Krškanoch
28.9.2012 - 07:38:26 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

momentálne prebieha ďalšia etapa výstavby kanalizácie MČ Dolné a Horné Krškany. Časť tejto investičnej akcie je hradená z prostriedkov Európskej únie, ďalšia časť – vo výstavbe ul. Novozámocká – bude hradená z prostriedkov ZsVS, a.s. Nitra, aj z dôvodu, že v mesiaci október má byť vykonaná súvislá oprava cesty I/64, t.j. ul. Novozámockej (od Nitry až po Ivánku). Počas tejto výstavby sa ukladajú bočné odbočenia do všetkých ulíc, tak v Dolných Krškanoch, ako aj v Horných Krškanoch. Mesto Nitra, resp. ZsVS, a.s. po schválení ďalších finančných prostriedkov bude pokračovať v budovaní kanalizácie aj v týchto uliciach, na ktoré je spracovaná PD a vydané stavebné povolenie.

S pozdravom

Ing. Štefan Štefek
zástupca primátora mesta Nitry
Lenka Valkovičová
Žiadne detské ihriská v okoli Čermaňa sú neni
7.9.2012 - 13:37:05 - 109.230.20.51
Dobrý deň chcem sa len opýtať, že ako matka na materskéj dovolenke nemám kde chodiť sa hrať s mojim dieťaťom. Neni sú tu žiadne ihriská na čermani alebo ked je tak len pre vačšie deti ako a kde sa ma hrať také dieťa čo má rok a pol? Ako hojdačky vačšinou bývajju doničené. Ako nedalo by sa spraviť nejake pekné ihrisko pre deti a aj oplotiť? Prečo naše deti tiež nemožu mať oplotené ihrisko ako deti na Hlbokéj(socialna bytovka). Potešilo by sa veľa mamičiek a hlavne spraviť aspoň nejakú jednu dve hojdačky aj pre také malé deti čo sú do dvoch rokov. Ani len v parku taká hojdačka nikde neni aspoň som ju nezastrehla... Bola by som veľmi vďačná keby sa niečo také dá uskutočniť a mamičkam na čermani porozdávať kluče od ihriska aby nám to cudzie deti neničili ako i mi neničíme im.. Ďakujem veľmi pekne

S pozdravom Valkovičová Lenka
Neuvedené
Re: Žiadne detské ihriská v okoli Čermaňa sú neni
13.9.2012 - 10:05:30 - 194.160.215.2
Dobrý deň pani Valkovičová,

k Vašej požiadavke o vybudovanie detského ihriska v MČ Čermáň je potrebné podať žiadosť na príslušný Výbor mestskej časti (upresnite, prosím, lokalitu, kde by ste uvítali vybudovanie DI).
Žiadosť treba adresovať na predsedu: Jozef Slíž, predseda VMČ č. 3, Mestský úrad, Štefánikova 60, Nitra.

S pozdravom

Jarmila Juhásová
vedúca kancelárie primátora
MsÚ v Nitre
Zdenka Novosedlíková
Prepravná služba a sociálny taxík mesta Nitry
4.9.2012 - 20:30:02 - 188.167.93.162
Dobrý deň,

mohla by som sa Vás spýtať na prepravu sociálnym taxíkom. Moja teta je umiestnená v sociálnom zariadení na Zobory chcela využiť prepravu taxikom zo Zobora do Dolných Krškán ale bolo jej taxíkárom povedané, že Krškany nepatria pod mesto Nitra a odmietol ju odviesť. Dolné Krškany sú ale predsa meská časť ako Klokočina, Chrenová, Čermáň.

Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

S pozdravom, Novosedlíková
Neuvedené
Re: Prepravná služba a sociálny taxík mesta Nitry
13.9.2012 - 06:36:36 - 194.160.215.2
Dobrý deň,


prepravná služba sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Nitra (teda aj v mestskej časti Dolné Krškany).
Prepravnú službu je možné poskytovať na základe zmluvy, alebo jednorazovo na základe telefonickej objednávky u operátora sociálnej služby, ktorá musí byť objednaná 24 hodín vopred.
Nie je nám známa skutočnosť, že by šofér prepravnej služby odmietol odvoz klientky zo zariadenia. Mohol byť odmietnutý jej odvoz z dôvodu, že vozidlo prepravnej služby v tom čase vykonávalo prepravu inej osoby, ktorá už bola vopred objednaná alebo sa jednalo o zazmluvnenú fyzickú osobu, ktorá má prednosť pred jednorazovým objednaním prepravnej služby.


S pozdravom

Mgr. Marcela Brezinová
referentka opatrovateľskej služby
MsÚ v Nitre
Jozef
zakaz pitia alkohlu na verejnosti
29.8.2012 - 23:49:44 - 95.102.127.89
Dobry den
Nedavno som mal skusenost s mestkymi policajtmi v parku. Zastavili pri nas pre pitie alkoholu na verejnosti po 10 hodine vecer. Boli sme tam kludni, nerobili neporiadok tak nas riesili len dohovorom. Ale aj tak mi nejde do hlavy toto nariadenie. Ako mi policajti dokazu, že pijem alkohol v zakazanej oblasti ? To, ze ja mam polozenu flasku (ci uz zatvorenu alebo otvorenu) pri sebe snad nie je dokaz ze pijem alkohol,aj keby som bol opily neznamena,ze som pil na zakazanom uzemi.A to ze okolo lavicky je bordel snad nechcu hned pripisovat mne len za to ze tam sedim (lebo pani policajti ma obvinili aj z 2 metrov odomna odhodenej servitky). Pochopim ak niekto vykrikuje a je pristihnuty pri tom ako hadze nieco na zem, ale ak si len na aute pridu a zbadaju flasku a servitku na zemi tak uz aj pytaju peniaze, aj bez najmensieho dokazu ci videnia ze mam prilozenu flasu k ustam. Lebo pokial viem alkohol pri sebe mat nie je zakazane, len je zakazane ho pit. dakujem
Neuvedené
Re: zakaz pitia alkohlu na verejnosti
31.8.2012 - 08:51:25 - 194.160.215.2
Vážený pán Jozef,

po prešetrení Vám zasielam stanovisko Mgr. Erika Duchoňa, povereného riadením Mestskej polície v Nitre:

Pán Jozef neuviedol svoje priezvisko, čím prispel k tomu, že nemôžem preveriť konkrétny prípad výkonu kontrolnej činnosti zákazu požívania alkoholických nápojov na určených miestach. Samozrejme tak ako opisuje alkohol pri sebe nie je zakázané mať a skutočnosť, že ho nepožíval potvrdzuje aj skutočnosť, že riešenie hliadky mestskej polície bolo v rovine pohovoru. Je bežnou praxou, že príslušníci mestskej polície upozornia mladých ľudí na dodržiavanie čistoty a poriadku, obzvlášť v prípadoch, keď ako opisuje pán Jozef sa v okolí zabávajúcej mládeže nachádza znečistené verejné priestranstvo. To je oblasť preventívnej činnosti, keď si občania môžu uvedomiť, že ak budú pri tejto činnosti hliadkou mestskej polície pristihnutí, tak budú aj sankcionovaní. Priestupok musí byť samozrejme
zistený spoľahlivo a určite nestačia na obvinenie úsudky a predpoklady.


S pozdravom

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry
Maťo
Bordel pri rieke
17.8.2012 - 10:46:15 - 92.245.196.228
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať či mesto alebo mestská polícia plánuje niečo robiť so situáciou, ktorá sa vyskytla pri rieke v starom meste. Konkrétne ide o časť pri zápasníckej hale na futbalovom štadióne. Mládež, ktorá tam chodí konzumovať alkohol a všetko možné, po sebe necháva neskutočný bordel. Človek sa aj bojí ísť prejsť so psom, aby sa pes na tom množstve rozbitých fliaš nedorezal. Ďalej rôzne plechovky od pív až po niekoľko odhodených sáčkov z mcdonaldu. Mládež si z toho pomaly urobila skládku. O nefunkčných svetlách pozdĺž celej rieky ani nehovorím. Malo by sa s tým niečo robiť, pretože súčasná situácia už prekročila všetky hranice.
Ďakujem
Neuvedené
Re: Bordel pri rieke
28.8.2012 - 14:58:30 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Mestská polícia v Nitre zintenzívni kontrolnú činnosť v okolí zápasníckej
haly a nedostavaného skeletu za účelom zabránenia znečisťovania verejného
priestranstva a prípadné znečistenie a iné nedostatky neodkladne nahlásia
príslušným oddeleniam MsÚ v Nitre.
Ďakujeme za Váš postreh.

S pozdravom

Jozef Dvonč
primátor mesta
Martin Ďurík
Socha namiesto fontány
12.8.2012 - 21:02:05 - 195.168.176.162
Dobry den,

chcel by som vediet, ci je mesto Nitra pre ludi alebo pre historikov?
http://www.nitra.sk/stranka.php?cat.408

Pretoze podla mojho nazoru je pred sudom lepsia fontana pre ludi, ktori musia cakat na sud alebo jednoducho pre tych, ktori si chcu oddychnut ci na zlepsenie mikroklimy ako mozno pekna a dostojna ale neuzitocna socha.
Urcite sa najde aj lepsie miesto pre sochu, ktora na tom mieste brani jeho praktickemu a ludskemu uzivaniu.
A ak je budova sudu zaujimava pre turistov, urcite ju radsej budu obdivovat v tieni stromov a pri fontane ako pri nezivej a z hladiska ludi nefunkcnej soche.
Neuvedené
Re: Socha namiesto fontány
23.8.2012 - 13:12:42 - 194.160.215.2
Vážený pán Ďurík,

Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika a Mesto Nitra vypísalo súťaž na vypracovanie sochársko-architektonickej štúdie pamätníka M. R. Štefánika. Na základe rozhodnutia komisie sa víťazom stal akademický sochár Miroslav Tomaška z Bánoviec nad Bebravou.
Vzhľadom k tomu, že financovanie tohto projektu si vyžaduje nemalé finančné prostriedky, Spoločnosť M. R. Štefánika a Mesto Nitra vyhlásilo verejnú zbierku, ktorá bude ukončená 31. augusta 2012.
Nakoľko socha pôvodne stála pred budovou súdu, má spoločnosť záujem postaviť ju na pôvodnom mieste. O likvidácii fontány zatiaľ neuvažujeme, všetko závisí od finančných prostriedkov na realizáciu sochy.

S pozdravom Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry
roman
VZN o držaní a chove zvierat
6.7.2012 - 12:58:44 - 213.197.81.1
Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať či v nšom meste existuje VZN o ochrane, chove a držaní zvierat.
Neuvedené
Re: VZN o držaní a chove zvierat
9.7.2012 - 10:24:06 - 194.160.215.2
VZN o ochrane, chove a držaní zvierat mesto Nitra nemá, pretože táto problematika sa týka veterinárnych predpisov a kompetentný orgán je Regionálna veterinárna a potravinová správa. Mesto Nitra má VZN o niektorých podmienkach držania psov.

Jozef Stančík, OKČaŽP
hanka
odpoved
21.6.2012 - 09:01:36 - 92.245.198.248
zaujimalo by ma, ci sa dockam odpovede na moju otazku z minuleho tyzdna ?
Neuvedené
Re: odpoved
2.7.2012 - 09:41:03 - 194.160.215.2
Dobrý deň, príspevky sú zverejňované až po doručení odpovedí. Vaša požiadavka bola zodpovedaná v príslušnom príspevku.

S pozdravom webmaster
Stano
kanalizacia Janíkovce
17.6.2012 - 22:19:34 - 88.80.231.131
Dobrý deň chcel by som sa spýtať kedy bude dokončená a do prevádzky spustená kanalizácia v mestskej časti Janíkovce ...ďakujem vopred za odpoveď
Neuvedené
Re: kanalizacia Janíkovce
25.6.2012 - 11:07:42 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
investorom uvedenej stavby je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, kde sme získali informáciu o termínoch ukončenia. Zmluvný termín podpísaný s realizátorom je na december 2012, ale momentálne sú snahy zo strany investora skrátiť výstavbu do augusta 2012.
S pozdravom
Ing. Vladimír Oslej
Hanka
Psie exkrementy
13.6.2012 - 15:41:05 - 92.245.198.248
Dobrý deň,
mám niekoľko otázok ohľadom psíkov.
1. Hrádza pri rieke od Hydrocentrály po most k bávalému Zelokvetu nepatrí mestu a môžeme tam nechávať psie exkrementy ? Po celej dĺžke sa nenáchadza ani jeden kontajner. Behávajú tadiaľ bežci, vozia sa cyklisti, prechádzajú sa chodci. A my by sme radi upratali neporiadfok po svojich psíkoch, ale nemáme kam. V celom meste je nedostatok malých kontajnerov, kam by sme odhodili exkrementy.
2. Na Párovciach máme až 1 ks kontajneru na psie výkaly. Zaujímalo by ma ako často ho vysýpajú, pretože ak je vonku teplo, šíri sa z neho neznesiteľný zápach, ktorý znepríjemňuje ľuďom v prízemných bytoch život.
3.Myslíte si, že jeden výbeh pre psíkov stačí na celé staré mesto ???
Neuvedené
Re: Psie exkrementy
2.7.2012 - 09:39:10 - 194.160.215.2
Otázky ohľadom psíkov
1. V zmysle Zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, je ten, kto psa vedie povinný výkaly po psovi bezprostredne odstrániť. Psie exkrementy je možné vhadzovať aj do odpadových nádob na komunálny odpad, ktorých je v meste a aj na Párovciach dostatok.
2. Okrem toho je momentálne na území mesta už 31 odpadových nádob so zásobníkom na papierové vrecká a tie sa vysýpajú 1x týždenne. V každej nádobe je vložené plastové vrece, ktoré sa vyhadzuje spolu s obsahom.
3. Počet výbehov je limitovaný finančnými prostriedkami rozpočtu mesta, ktoré sa používajú na zabezpečovanie vreciek na psie exkrementy, nových nádob, údržbu doterajších výbehov a pod. V meste je momentálne 6 výbehov pre voľný pohyb psov.

S pozdravom
Jozef Stančík, odbor komunálnych činností a životného prostredia
Zuzana Aitnerová
Sused a holuby
7.6.2012 - 13:28:48 - 178.41.19.207
Dobrý deň,
dovolila som si Vás osloviť prostredníctvom tejto diskusie o pomoc, ktorú potrebujú obyvatelia mestkej časti Nitra-Klokočina na Bizetovej ulici. Pred rokom sme s manželom kupili byt v tejto oblasti a riešime spolu s obyvateľmi nášho domu z niekoľkých vchodov problém s jedným susedom. Tento pán neustále kŕmi holuby, ktoré su pri našom dome premnožené. Sú úplne všade. Niekoľko krát ho môj manžel vyzval, aby prestal kŕmiť holuby, nakoľko znečisťujú naše prostredie a ničia náš majetok. Pred mesiacom sme s manželom dali balkón v našom novom byte doporiadku a položili drevenú vonkajšiu podlahu, ktorá je vhodná aj do exteriéru. No žiaľ, je úplne znehodnotená, nakoľko je celá od výkalov. Niekoľko krát sme už od minulého roku vyhodili hniezdo s vajciami holubov. Pred pár dňami sme sa s manželom vrátili po dvoch týždňoch z dovolenky a samozrejme, mali sme na balkóne hniezdo s vajciami. Holuby krmi pred svojim domom, kde má nádobky s vodou a taniere s jedlom. Holuby sa tam chodia napájať a kŕmiť. Tieto nádoby mu chodí manžel každý deň vyhadzovať, no zakaždým tam dá nové. Zistený bol aj zvýšený výskyt potkanov, ktorý sa tlačia do vchodov a pobehujú pred domom. Vo vchodoch sú malé deti, ktoré sú obmedzené a mamičkám to vadí, nakoľko pred vchodom sú lavičky, ktoré sú samozrejme akýmsi bydielkom pre holuby, než pre príjemné posedie mamičky s dieťatom, ktoré sa vonku hrá. Tento sused absolúne nereaguje na výzvy spoluobyvateľov niekoľkých vchodov. Všetci máme od výkalov autá, balkóny. Na balkóne nevešeia skoro nik prádlo, nakoľko holuby preletia cez čísté prádlo a tým pádom sa môže znovu oprať. Ráno od štvrtej hodiny sú holuby na balkóne a hrkútajú tam, čo samozrejme budí nás všetkých. Keď ich chceme vyhnať, neboja sa. Sedia ďalej na balkóne. Je to nechutné a nehygienické. Premýšľam nad zasklením balkóna, ale nedá mi to, prečo musím vynakladať finančné náklady na zasklenie balkónu, pokiaľ som si ho zariadila a zútulnila podľa mojich predstáv v byte, ktorý sme si po rokoch kúpili. Máme krásne novo zateplený dom so super balkónmi, no nedajú sa nijako využívať. V predchádzajúcich bytových domoch na Klokočine, kde sme bývali, nič podobné nebolo, takže všetko je spôsobené susedom, pretože oproti v dome ich ľudia nemajú v takom množstve, len normáne, ako kdekoľvek inde. Takže jednoducho pri nás sa zdržujú, nakoľko ich sused kŕmi. Naša ulica je Bizetova 21. Sused z vedľajšieho vchodu je z 23ky. Volá sa pán Bilik. V byte býva sám, preto sa nevieme nakontaktovať na nejakú jeho rodinu, ktorá by mu dohovorila. Riešili sme to už aj s našou domovou správkyňou, ktorá si tiež nevie rady. Preto vás prosíme o pomoc.
V minulosti bola tento problem riešiť aj mestská polícia, keď sme tam ešte nebývali, no žiaľ, zrejme to nepomohlo. Existuje vôbec nejaký spôsob, ako takéhoto chorobomyseľného pána konečne naučiť, že holub je lietajúci potkan a “pestuje” si tam rovno pod nosom nás všetkých choroby a špinu? Absolútne nechápe a smeje sa nám do tváre, že on si len pred domom polieva kvetinky, čo by bolo saozrejme v úplnom poriadku. No po viacerých upozorneniach jedlo rozhádzal medzi stormy a na chodník pred našim vchodom napriek! Čo už bol úplny vrchol!!!
Prosím kontaktujte ma na koho sa máme obrátiť s našim problémom a ako ho vôbec vyriešiť.
Ďakujem.
S pozdravom Zuzana Aitnerová
Bizetova 21, Nitra


Neuvedené
Re: Sused a holuby
29.6.2012 - 12:20:43 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Otázka premnožených holubov na balkónoch je v najväčšej miere zapríčinená umožnením holubom sadať na balkóny a zahniezdiť sa im. V takom prípade je holuba odtiaľ dostať veľmi náročné, pretože holub si toto miesto osvojil ako svoj domov a bude sa sem vracať aj niekoľko stoviek kilometrov.
Otázku takéhoto správania sa susedov môže vyriešiť aj Mestská polícia, pokiaľ bude dotyčný prichytený hliadkou, ktorú na to upozornite. Pána Bilika Mestskú úrad v Nitre vyzve na ukončenie takéhoto správania.

S pozdravom Jozef Stančík, MsÚ v Nitre, OKČaŽP
Mato Nitriansky
Premietanie hokejovych zapasov MS
21.5.2012 - 20:45:34 - 92.245.195.132
Dobry den, chcem sa spytat, preco sa mesto vykaslalo na svojich obcanov a nezabezpecilo premietanie zapasov o medaile? Od stvrtku poobedia bolo zname, ze budeme hrat v sobotu aj nedelu. Po celom Slovensku sa aj v mensich mestach/obciach kompetentni postarali o to, aby obcania mohli spolocne vytvorit neopakovatelnu atmosferu a spolu mohli sledovat a fandit nasim. Preco toto nebolo dopriate a umoznene aj obcanom krajskeho, hokejoveho mesta, akym je Nitra???
Je u nas spusta miest, kde sa to dalo zrealizovat, ci uz hokejovy al. futbalovy stadion, mestska hala, amfiteater, pripadne Sv. namestie. Tak preco ste s na nas vykaslali? Mesto bolo plne ludi a len nechapavo krutili hlavou, ked ani na namesti nic nenasli
Neuvedené
Re: Premietanie hokejovych zapasov MS
22.5.2012 - 15:18:59 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Mesto Nitra sa snažilo zabezpečiť prenos hokejových zápasov Slovenskej reprezentácie na obrazovke umiestnenej na budove súkromného vlastníka v strede Pešej zóny. V piatok počas dňa sa nám podarilo dohodnúť sa s majiteľom budovy a súčasne aj s majiteľom obrazovky, že prenosy hokejových zápasov budú realizované. V zmysle uvedeného sme preto poskytli aj oznam verejnosti.
O to viac nás mrzí, že nám majiteľ obrazovky po opakovaných pokusoch zabezpečiť prenosy v nedeľu počas dňa oznámil, že technicky už nie je možné a nedokáže tieto prenosy uskutočniť. Iné riešenie sa nám žiaľ, pre krátkosť času už nepodarilo zabezpečiť.
Za uvedené sa ešte raz ospravedlňujeme, ale musím konštatovať, že mesto malo úprimnú snahu zabezpečiť verejné prenosy hokejových zápasov aspoň takýmto spôsobom.

S pozdravom
Igor Kršiak, prednosta MsÚ
Miroslava
hokej
20.5.2012 - 22:58:52 - 95.103.92.73
Dobry den. Rada by som sa opytala preco nebola dnes velkoplosna obrazovka/platno na namesti...kedze sme hrali o prve miesto, ponevierala sa na namesti kopa fanusikovi, lebo vsetci ocakavali ze v krajskom meste budu mat kde pozerat hokej...a nemali kde, lebo nakolko je v nitre vela krciem, kapacitne aj tak nestihali..
Vasilko
veľkoplošná obrazovka
20.5.2012 - 13:48:08 - 91.127.177.47
Dobrý deň. Chcel by som sa informovať, alebo skôr apelovať pred vami ako primátorom aby ste konali. Už aj mestá ako Zlaté Moravce majú veľkoplošnú obrazovku, postúpili sme do FINÁLE, hráme o ZLATO... nemyslíte, že je to dosť veľký dôvod? Viem, že jeden človek nič nezmení, ale ste primátor, dostali ste dôveru od ľudí, tak konajte a vybojujte niečo pre nás, potešili by ste tým celé mesto, celý región a hlavne svojich občanov voličov a v neposlednom rade fanúšikov... S pozdravom
jan lauko
prosba
15.5.2012 - 19:01:32 - 195.91.111.180
Dobry den chcem sa spytat co chce robit mesto s neprisposobivymi obcanmi v drazovciach.Uz to davaju v novinach v televizii a nic sa nedeje za 40 ludi trpi 1400!!!!!!neda sa nejako odkupit ten dom v drazbe urcite by sa ludia poskladali nan zburali a postavili detske ihrisko...konecne by sa ludia nebali chodit von, do kostola nechodili by na cierno na mhd nerobili bordel ..viem ze sa mesto snazi ale je to asi malo...dakujem za skoru odpoved
Neuvedené
Re: prosba
17.5.2012 - 10:28:04 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

súdom je schválené zníženie ceny, ide opakovaná dražba. Mesto to chce
vyriešiť čo najskôr, musí však postupovať podľa zákonov.

S pozdravom

Jozef Dvonč
primátor mesta
stevo marko
prosba
1.5.2012 - 19:37:02 - 195.91.108.192
Dobry den Pán primátor chcem vás touto cestou poprosit o neunosnu vec ohladom neprisposobivych obcanov v mestskej časti Drážovce!!!Mali ste moznost čitat v novinach a v nedelu v televiznych novinach pozeratco sa deje a dalsie staznosti 100vky ludi.Viem že robite pre to maximum ale pochopte nás ludi ktorí tu bývame a čo tu robia a vyvádzaju.Myslim si že ludia by sa aj poskladali na ten dom len aby isli preč.Ja nezaplatim jednu splátku za elektrinu a nahánaju ma institucie ako je mozne mat tam dlzobu 10000eur?Ludia majú toho dost a urcite sa spravi peticia ci nieco podobne:Dakujem za skoru odpoved a vyriesenie tohto problemu ked to bude vo vasej kompetencii...
Neuvedené
Re: prosba
16.5.2012 - 08:15:06 - 194.160.215.2
Vážený spoluobčan,
ako sám píšete vo svojom príspevku, ide o neúnosnú situáciu, ktorú sa snažíme dlhodobo riešiť. Mrzí nás, že sa nám doteraz túto situáciu nepodarilo vyriešiť tak, aby bolo spolunažívanie obyvateľov pokojné, aj keď treba povedať, že sa o to už snažíme niekoľko rokov. Na jednej strane narážame na zákony, ktoré v mnohých prípadoch nedostatočne riešia takéto situácie, na druhej strane si nemôžeme pred takými situáciami a občianskym spolunažívaním zakrývať oči a neriešiť ich.
Mesto sa už v minulosti snažilo problém vyriešiť, pričom k dohode nedošlo. Dnes problémový obyvatelia Dražoviec sú aj na náš podnet a neustále intervencie u exekútorov a na súdoch v exekučnom konaní a v mesiaci máj 2012 je na spadnutie uskutočnenie druhého kola dražby dotknutej stavby. Vieme, že exekúciami a dražením domov sa uvedený problém nevyrieši, ale nakoľko absentuje lepšia zákonná úprava je to de facto dnes jediná možnosť mesta ako sa vysporiadať s neplatičmi a neprispôsobivými obyvateľmi.
Môžem vyjadriť len záujem, že v čo najkratšej dobe sa dopracujeme k vyriešeniu tejto situácie.
S pozdravom
Igor Kršiak, prednosta MsÚ
Andrea Slovakova
psickari
29.4.2012 - 19:36:01 - 88.80.230.49
Dobry den.Uz akt neviem komu napisat,velmi som rozculena,kedy konecne zacnete pokutovat psickarov,to sa neda pozerat aky su drzi,staci prist na Klokocinu diely detske ihriska hlavne luka pri potravinach Zdroj na Dunajskej ulici je ich plna a same vykali ani ich nenapadne po svojich milacikoch zbierat a to uz nehovorim ze je tam detske ihrisko a surovo si tam vencia psov a to aj na ihrisku medzi Zvolenskou a Dunajskou ulicou a ked ich clovek upozorni ze je tam zakaz vodit psov tak sa Vam vysmeju,aj znacenie zakazov by sa malo poopravovat,dalsi moj problem je aby sa spravili lavicky kde by sa dalo oddychnut a odpadkove kose by sa zisli,toto sidlisko sa premiena na smetisko mam taky pocit same sracky rozbite flase volno pobehujuci psy,no najvyssi cas aby sa s tym nieco robilo,cloveku sa tu ani zit nechce.Zisla y sa aj uprava ihrisk no je tu toho dost co by bolo vhodne riesit.
Neuvedené
Re: psickari
9.5.2012 - 10:04:03 - 194.160.215.2
Porušovanie predpisov rieši v blokovom konaní Mestská polícia pri
pravidelných kontrolách a obchôdzkach. Okrem týchto kontrol vykonáva v
poslednom čase aj nárazové akcie zamerané práve na majiteľov psov resp.
tých, ktorí psov venčia a exkrementy po psovi neodpracú. Mestský úrad na
Vami spomínanom priestranstve a Dunajskej ulici rozmiestnil informačné
tabule pre tzv. psíčkarov a pripravuje osadenie špeciálnych nádob na zber
exkrementov. Zároveň iniciuje s Mestskou políciou častejšie kontroly na
takýchto priestranstvách.
S pozdravom
Ing. Pavol Jakubčin, vedúcu OKČaŽP
MsÚ v Nitre
Neuvedené
Re: psickari
9.5.2012 - 10:03:48 - 194.160.215.2
Príslušníci Vami popísanej problematike venujú dlhodobo zvýšenú pozornosť.V
obvode Klokočina od 1.1.2012 do 29.04.2012 vykonali 892 kontrol venčenia
psov na sídlisku Klokočina a Diely z hľadiska dodržiavania zákona 282/2002
Z.z a VZN č. 2/2010 o niektorých podmienky držania psov. Pri týchto
kontrolách vlastnou činnosťou zistili a sankcionovali 25 porušení povinností
majiteľov psov v zmysle uvedených právnych predpisov.
Negatívny jav, akým sa Vám zdajú voľne pobehujúci psi na sídlisku, je v
skutočnosti praktická ukážka platnej legislatívnej normy pokiaľ vodiaci má
psa pod dohľadom.
Je veľmi namáhavé identifikovať nezodpovedného občana, ktorý exkrementy
svojho psa z verejného priestranstva neodstránil, nakoľko sa uvedené
priestupky páchajú často skryto medzi obytnými blokmi alebo pod rúškom
tmy. Nie je možnostiach MsP nastálo obsadiť všetky miesta kde na sídlisku
Klokočina alebo Diely venčia psov. Preto radi privítame každú pomoc od
obyvateľov pri stotožnení nezodpovedných občanov, ktorí si neodstránia pri
venčení exkrementy po svojom psovi alebo iným spôsobom porušujú právne
normy, čím by sa vytvorili lepšie predpoklady na elimináciu Vami popísaných
negatívnych javov.
Kontrolu Vami uvedenej lokality sme ihneď zaradili do priebežných úloh v
rámci kontrolnej činnosti v obvode Klokočina.
S pozdravom
PaedDr. Pavel Beňo, náčelník MsP v
Nitre
Juraj Ohlas
IBV Stomont-Šúdolská
26.3.2012 - 11:39:28 - 212.5.208.210
Zdravím,7.3.2012 - na otázky primátorovi ste mi povedali,že do 7 dní mi dáte ofic.odpoveď na moju sťažnosť,že mesto nechce 3 roky prevziať skolaudovanú vod.sieť + kan.,dnes je uhradený 3x dlh do nuly - odpoveď žiadna.Poprosím konečne o odpoveď,ak vás to ,,moc,, nezaťažuje.
Neuvedené
Re: IBV Stomont-Šúdolská
27.3.2012 - 13:57:45 - 194.160.215.2
Vážený pán Ohlas,

Vaša sťažnosť bola prerokovaná so ZsVS, a.s Nitra. Stanovisko k sťažnosti poskytol riaditeľ OZ Nitra Ing. Marek Buranský.
Citujem:

„Dobrý deň,
v prílohe Vám zasielam dve zápisnice zo stretnutí s obyvateľmi IBV Stomont zo dňa 14.12.2011 a 12.1.2012. Na týchto stretnutiach sme uviedli, že ZsVS trvá na uhradení pohľadávky voči IBV, ktorá bola ku dňu 31.12.2011 3666,69€. Pri rozhovoroch sa zistilo, že časť pohľadávky vznikla z toho dôvodu, že všetci obyvatelia neplatili podľa poslednej dohody zo stretnutia na MsÚ za vodné a stočné. Bolo potrebné, aby si ich sami obyvatelia medzi sebou identifikovali. Ďalší rozdiel vznikol a stále vzniká prirodzeným rozdielom v meraní medzi našim centrálnym vodomerom a súčtom všetkých vodomerov v rámci IBV. Náš vodomer je citlivejší a presnejší v meraní ako ich namontované domové vodomery. Je to isté ako v bytových domoch v meste. Tento rozdiel si musia rozpočítať podľa nimi určeného koeficientu obyvatelia medzi sebou. Prítomní zástupcovia prisľúbili po našom vysvetlení nárastu dlhu tento uhradiť a poprosili nás o posunutie termínu na úhradu. Tento im bol poskytnutý do 28.3.2012. V tomto termíne končí platnosť ciachu meradla a tento musí byť buď vymenený alebo dodávka vody odstavená, nakoľko v prípade dlhu vodomer nemôže byť vymenený ale voda musí byť odstavená. S touto podmienkou boli všetci prítomní aj za účasti pána Lichnera oboznámení. Ku dnešnému dňu predstavuje dlh IBV Stomont 1952,99€. Zároveň sa dohodlo, že ZsVS bude maximálne ústretová a nápomocná, aby mohol byť predmetný vodovod zobraný do prevádzky našou spoločnosťou. Urobila sa spoločná obhliadka vodovodu za prítomnosti ZsVS, p. Lichnera a zástupcov obyvateľov IBV. Určili sa hlavné a zásadné problémy brániace prevádzkovaniu. Sú to hlavne papierové veci, ktoré musí vykonať hlavne vlastník vodovodu, t.j. nesúlad projektov so skutočnosťou, vecné bremená na pozemkoch, ktoré sú súkromné a nie sú ani vo vlastníctve Lichnera a ani IBV. Ďalej je potrebné ešte nájsť niektoré uzávery resp. ich opraviť. Na budúci týždeň sa chcú zástupcovia opätovne so mnou stretnúť a doriešiť tieto veci. Len ohľadne zaplatenia dlhu to nevidím zatiaľ nejako ružovo.“S pozdravom

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry

Prílohy:

Z á p i s n i c a
z pracovného rokovania vo veci doriešenia problémov medzi Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s, OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra a Stomontom, spol. s.r.o, Cabajská 28, 949 01 Nitra, konanom dňa 14.12. 2011 o 8,30 hod. na Zsvs Nitra.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Pracovné stretnutie sa uskutočnilo na základe dlho pretrvávajúcich problémov medzi Zsvs a.s a Stomont s.r.o.
Predmet rokovania:
Predmetom rokovania bolo:
1, Finančný dlh, ktorý vznikol v Zsvs za rok 2011
2, Prevádzkovanie vodovodnej a kanalizačnej siete ,,IBV Stomont“
Rokovanie:
1, Zástupcovia ZSVS oboznámili pozvaných obyvateľov ,,IBV Stomont“ zo vzniknutým problémom, dlhom za vodné a stočné za kalendárny rok 2011 medzi ZSVS a Stomont s.r.o.
2, Zástupcovia ZSVS predniesli požiadavku za zaplatenie dlhu
3, Obyvatelia ,,IBV Stomont“ navrhli, že odkontrolujú všetky platby za obyvateľov. Zorganizujú stretnutie všetkých obyvateľov budú ich informovať o celej situácií a navrhnú riešenie.
4, Obyvatelia ,,IBV Stomont“ sa informovali ako vznikol predmetný dlh a možnostiach ako predchádzať ďalšiemu zvyšovaniu dlhu?
5, Obyvatelia ,,IBV Stomont“ sa informovali o ďalšom možnom postupe odovzdania vodovodnej a kanalizačnej siete ,,IBV Stomont“ do prevádzkovania ZSVS.
Záverom bol dohodnutý ďalší postup:
Zástupcovia ZSVS sa dohodli na spoločnom postupe s obyvateľmi ,,IBV Stomont“ a navrhli ďalšie stretnutie za účasti všetkých zainteresovaných strán. ( zástupcovia ZSVS, zástupcovia Stomont s.r.o, zástupcovia obyvateľov ,,IBV Stomont“).
Obe strany sa dohodli na priebežnom informovaní o postupe zabezpečovania jednotlivých krokov v predmetnej záležitosti. Zúčastnení stavebníci rodinných domov v lokalite
,,IBV Stomont“ navrhli zástupcov obyvateľov pre jednanie zo Zsvs.
V Nitre: 22.12. 2012


Z á p i s n i c a
z pracovného rokovania vo veci doriešenia problémov medzi Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s, OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra a Stomontom, spol. s.r.o, Cabajská 28, 949 01 Nitra, konanom dňa 12.01. 2012 o 8,00 hod. na Zsvs Nitra.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Pracovné stretnutie sa uskutočnilo na základe dlho pretrvávajúcich problémov medzi Zsvs a.s Stomont s.r.o. a obyvateľmi ,,IBV Stomont“
Predmet rokovania:
Predmetom rokovania bolo:
1, Finančný dlh, ktorý vznikol v Zsvs za rok 2011
2, Kalibrácia centrálneho vodomeru na Kmeťovej ulici.
3, Prevádzkovanie vodovodnej a kanalizačnej siete ,,IBV Stomont“
Rokovanie:
1,Zástupcovia obyvateľov ,,IBV Stomont“ informovali zamestnancov ZSVS o návrhu a spôsobe zaplatenia dlhu za vodné a stočné za kalendárny rok 2011 medzi ZSVS a Stomont s.r.o.
2,Ing. Karol Lichtner – zástupca Stomont s.r.o a zástupcovia obyvateľov berú na vedomie požiadavku ZSVS zaplatenie dlhu.
3,Ing. Karol Lichtner – zástupca Stomont s.r.o požiada o technickú obhliadku vodovodnej a kanalizačnej siete ,,IBV Stomont“.
4,ZSVS sa zaviazali zorganizovať technickú obhliadku vodovodnej a kanalizačnej siete ,,IBV Stomont“ za účasti všetkých zainteresovaných strán (zástupcovia ZSVS, zástupcovia Stomont s.r.o, zástupcovia obyvateľov )
5,Po obhliadke sa vyhodnotí skutkový technický stav a vyhotoví zápis technického stavu vodovodnej a kanalizačnej siete ,,IBV Stomont“.
Záverom bol dohodnutý ďalší postup:
Obe strany sa dohodli na priebežnom informovaní o postupe zabezpečovania jednotlivých krokov v predmetnej záležitosti.
Zástupcovia všetkých zainteresovaných strán (zástupcovia ZSVS, zástupcovia Stomont s.r.o, zástupcovia obyvateľov ) sa dohodli na ďalšom stretnutí, kde budú prejednané nasled
Vlastimil ZÍDKA
Orechov Dvor
21.3.2012 - 06:55:02 - 195.91.111.116
Chcel by som vedieť či mesto plánuje ďalšiu výstavbu sociálnych bytov v lokalite Orechov Dvor alebo je aktuálny stav konečný.
Neuvedené
Re: Orechov Dvor
22.3.2012 - 07:59:40 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

podľa mojich informácií neplánuje. Situácia o ďalšej výstavbe mohla vzniknúť
len uvažovaním o zriadení 1. a 2. ročníka základnej školy. Mestu zostáva pre
túto lokalitu zabezpečiť odkanalizovanie a spevnenie prístupovej cesty.

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry
Jana Nová
Kalendár
18.3.2012 - 16:02:45 - 88.80.226.36
Kalendár na tejto stránke je nejaká svetová novinka alebo čo, keď kazdý mesiac začína v pondelok prvého?
Neuvedené
Re: Kalendár
20.3.2012 - 12:14:57 - 194.160.215.2
Dobrý deň, kalendár na www.nitra.sk je len ukážkou dní.
Nie je definovaný podľa pondelka až nedele.
Po rozkliknutí kompletného kalendára a následného mesiaca je daný mesiac pridelený kalendárne aj ku dňu.
S pozdravom Kocúr.
Ing.Michalička
Kanalizácia v Horných Krškanoch
9.3.2012 - 12:56:50 - 217.75.90.57
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, kedy sa začne, alebo či sa vôbec začne s budovaným kanalizácie v mestskej časti Horné Krškany.
dufam že odpoved dostanem lebo v sekcii komunalnej a životného prostredia mi ani otázku neuverejnili.
Ďalej sa chcem spytať či sa neuvažuje o vystavbe chodníka na Krškanskej ulici, je tam velká frekvencia dopravy a chodci sa musia vyhýbať autám do blata vedľa cesty.
S pozdravom
Neuvedené
Re: Kanalizácia v Horných Krškanoch
14.3.2012 - 11:29:29 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

kanalizácia v Horných Krškanoch je samostatná investičná akcia
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Mesto ju rieši najmä z dôvodu
súčinnosti so Slovenskou správou ciest, ktorá má v pláne uskutočniť
rekonštrukciu Novozámockej ulice. Po vydaní stavebného povolenia a povolenia
na rozkopávku predpokladáme začiatok prác v mesiaci máj - jún 2012.

S pozdravom

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry
Mgr. J.Mato
Vodovodné prípojky Lukov Dvor Nitra_posledná ulica!!!
5.2.2012 - 19:40:26 - 88.80.231.140
Dobrý deň p. primátor,

znova na Vás apelujem s otázkou ohľadne vodovodných prípojok v katastrálnou uzemí Párovské Háje - časť Nitra LUkov Dvor, posledná ul. zahradkárskej ulice od Hájnickej ulice. NEDOSTALI SME STÁLE ODPOVEĎ!!!
Mesto Nitra dalo ste prislub, ze pripojky budu vybudovane este v tomto roku, to ste deklaroval este minuly rok 2011, aj telefonatom. Siria sa vsak informacie, ze to nie je este iste!!! TAk znova iba prisluby??? Je to nefer, ked 3 vyssie ulice pripojky maju a na poslednu sa akosi zabudlo. Je to normalne?
Veríme, že už dostaneme odpovede, nakoľko nie je to prvýkrát, čo apelujeme, aj písomne!!

S pozdravom.
Neuvedené
Re: Vodovodné prípojky Lukov Dvor Nitra_posledná ulica!!!
7.2.2012 - 09:06:28 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Dňa 8.2. 2012 mám stretnutie s generálnym riaditeľom Ing. Paričom. Predmetom rokovania je aj Váš podnet z mailu dňa 5.2.2012. Po skončení rokovania Vás budem informovať, predpokladám, že kladnou odpoveďou.
S pozdravom Jozef Dvonč
Mgr. J. Mato
RE: Vodovodné prípojky, lokalita Lukov Dvor - posledná ulica od Hájnickej ulici.
3.2.2012 - 15:38:43 - 92.245.200.97
Dobrý deň,

znova mi nebolo zodpovedané na stále nedoriešenú otázku UVEDENÚ NIŽŠIE 1.2.2012 v tejto sekcii - viď NIŽŠIE!) ohľadne vodovodných prípojok v r. 2012 v uvedenej lokalite (. Prosím o skorú odpoveď, nakoľko sa jedná o dôležitú vec, naťahujúcu sa niekoľko rokov, pričom 3 vyššie ulice sú dobudované. Ako je to možné, predsa všetci máme rovnaké práva. Je to v poriadku, pýtam sa znova?
ďakujem za všetkých, kt. trápi rovnaký problém!

Zostávam s pozdravom.
Neuvedené
Re: RE: Vodovodné prípojky, lokalita Lukov Dvor - posledná ulica od Hájnickej ulici.
8.2.2012 - 11:17:23 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
dobudovanie vodovodných prípojok v uvedenej lokalite má Západoslovenská vodárenská spoločnosť v pláne realizácií na rok 2012.
S pozdravom

Ing. Oslej
MsÚ Nitra
Spišiaková Terézia
životné prostredie
2.2.2012 - 11:42:22 - 195.91.111.209
Ďakujem za Vašu reakciu a budem trpezlivo čakať. Spišiaková
Spišiaková Terézia
Životné prostredie
1.2.2012 - 17:15:42 - 195.91.110.213
Ďakujem za neschválenie môjho dotazu. prosím odpovedať čím som sa v mojom príspevku previnila , aký je dôvod na neschválenie. Ďakujem aspoň za túto odpovedď. Spišiaková
Neuvedené
Re: Životné prostredie
2.2.2012 - 10:57:09 - 194.160.215.2
Vážená pani Spišiaková, Váš príspevok ešte nie je zodpovedaný, preto príspevok ani odpoveď ešte nevidíte. Pri doručení príspevku bude tento schálený a pripojená odpoveď.

S pozdravom Kocúr - webmaster
Mgr. J.Mato
RE: Vodovodné prípojky
1.2.2012 - 09:59:45 - 88.80.231.140
Dobrý deň p. primátor,

znova na Vás apelujem s otázkou ohľadne vodovodných prípojok v katastrálnou uzemí Párovské Háje - časť Nitra LUkov Dvor, posledná ul. zahradkárskej ulice od Hájnickej ulice. dali ste prislub, ze pripojky budu vybudovane este v tomto roku, to ste deklaroval este minuly rok 2011, aj telefonatom. Siria sa vsak informacie, ze to nie je este iste!!! TAk znova iba prisluby??? Je to nefer, ked 3 vyssie ulice pripojky maju a na poslednu sa akosi zabudlo. Je to normalne?
Dakujem za skoru odpoved.

S pozdravom.
Jana hodúlová
Kamenecká a Poľná ulica
1.2.2012 - 08:57:50 - 194.1.0.106
Dobrý deň pán primátor,
v online diskusii v r.2011 som upozorňovala na neúnosný stav ciest -Kamenecká ul. a Poľná ul.-VMČ 5-Kynek, Mlynárce, Diely.
Kamenecká ul. (nad bývalým Peugeotom v Mlynárciach) je v dezolátnom stave, plná výmolov a jám-problém bol už uverejnený aj v miestnych novinách; Poľná ulica (slepá ulica-vyúsťuje na Viničky) je v čase dažďov absolútne nepriechodná pre chodcov, nie je ani spevnená, je ako poľná cesta.
Uvedené komunikácie by stačilo upraviť aspoň asfaltovou drťou. VMČ tento problém nerieši. Ďakujem
Neuvedené
Re: Kamenecká a Poľná ulica
10.2.2012 - 10:31:37 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
odbor investičnej výstavby a rozvoja uvedené akcie nemá zahrnuté v rozpočte na rok 2012. Je potrebné požiadať príslušný VMČ o ich návrh na zaradenie týchto ulíc do plánu realizácií.
Váš návrh na provizórne riešenie úpravy komunikácií vyfrézovanou drťou evidujeme a v prípade voľnej kapacity pri súvislej oprave niektorej z miestnych komunikácií Vašu požiadavku zrealizujeme.
S pozdravom
Ing. Oslej
Neuvedené
Re: Kamenecká a Poľná ulica
8.2.2012 - 11:15:54 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
odbor investičnej výstavby a rozvoja uvedené akcie nemá zahrnuté v rozpočte na rok 2012. Je potrebné požiadať príslušný VMČ o ich návrh na zaradenie týchto ulíc do plánu realizácií.
Váš návrh na provizórne riešenie úpravy komunikácií vyfrézovanou drťou evidujeme a v prípade voľnej kapacity pri súvislej oprave niektorej z miestnych komunikácií Vašu požiadavku zrealizujeme.
S pozdravom
Ing. Oslej
Dušan Miklovič
Bezdomovci na Braneckého ulici
20.1.2012 - 13:11:21 - 78.98.114.248
Dobrý deň pán primátor,
mal by som na Vás dotaz, čo sa týka bezdomovcov, ktorí sa združujú na Braneckého ulici, bývalý areál OSP. Je ich cca 20, už začali postupne s demontážou oplotenia. Niekoľkokrát bola volaná mestská polícia, s výsledkom nulovým. Ľudia bývajúci v rodinných domoch v okolí sa cítime ohrození na bezpečnosti. Bol by som rád, v mene obyvateľov okolitých domov, aby ste zaujali stanovisko k tejto problematike a zároveň mám na Vás otázku, či s tým mienite niečo robiť? Ďakujem za odpoveď
Neuvedené
Re: Bezdomovci na Braneckého ulici
31.1.2012 - 09:11:41 - 194.160.215.2
Mestská polícia reagovala na dve sťažnosti občanov na schádzanie sa bezdomovcov v bývalom areáli OSP na ul. Braneckého. V oboch prípadoch našla hliadka mestskej polície na mieste 5 bezdomovcov, ktorí boli následne z objektu vykázaný. Opatrenie však musí urobiť vlastník objektu, ktorému ak neprekáža prítomnosť bezdomovcov, tak nie je v našej kompetencii na súkromný pozemok vstupovať a proti vôli vlastníka tieto osoby odtiaľ vyháňať. Taktiež sme sa nakontaktovali na obyvateľov ulice Braneckého susediacich s predmetným objektom za účelom informovania sa o schádzaní sa bezdomovcov v ich lokalite, avšak o tejto skutočnosti vôbec nevedeli. Zároveň uvádzam, že sme kontaktovali správcu objektu za účelom zabezpečenia objektu proti prístupu nepovolaných osôb.

Ďakujem za Vaše oznámenie, všímavosť a záujem o poriadok v okolí ulice Braneckého.

Peter
Lanovka
12.1.2012 - 13:09:37 - 217.64.4.206
vseobecna otazka - ako to vyzera s lanovkou na Zobor? Pocul som ze sa ma posunut udolna stanica od Artina vyssie, je to pravda? Ak ano, je to totalna hovadina.
Neuvedené
Re: Lanovka
25.1.2012 - 11:07:48 - 194.160.215.2
Projekt lanovky je v štádiu rokovania s investorom a realizátorom stavby,
ktorý momentálne spracováva technické údaje.
občan Nitry
Sport v meste
24.11.2011 - 18:15:43 - 212.57.32.55
Dobrý deň, ja by som sa chcel spýtať čo plánuje mesto robiť z hroznými výkonmi futbalistov a hokejistov oboch klubov.
Neuvedené
Re: Sport v meste
29.11.2011 - 09:05:01 - 212.57.32.55
Dobrý deň,

športová činnosť u oboch športov je záležitosťou klubov. Mesto, popri všetkých úlohách, má záujem na vytvorení podmienok pre šport (aj vrcholový) prenájmom priestorov, úhradou energií a dotáciou na činnosť pre vrcholový šport a mládež. Oba kluby som pred dvomi týždňami vyzval na stretnutie s cieľom hľadať východiská pre fungovanie a skvalitnenie výkonnosti. Stretnutie s predstaviteľmi hokeja je 30.11.2011 o 15.00 h, s predstaviteľmi FC Nitra zatiaľ nie je dohodnutý presný termín.


Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry
Pavel Tomaschek
Stretnutie tenistov s predstaviteľmi mesta na MsÚ Nitra
7.11.2011 - 17:29:46 - 212.57.32.55
Dňa 17.10.2011 (pondelok) o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke na Mestskom úrade Nitra sa uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta Nitra s občanmi mesta, ktorí využívajú služby tenisového areálu na Chrenovej. Na stretnutí bola zo strany rodičov športujúcej mládeže vznesená požiadavka na úpravu cenníka za využitie športovísk tak, aby bola zohľadnená zľava pre pravidelne športujúce deti a mládež. Zo strany vedenia bol daný prísľub na úpravu cenníka. V priebehu uplynulých troch týždňov sa uskutočnili pracovné stretnutia zástupcov tenistov s vedením SŠaRZ, na ktorých sa dohodol spoločný cenový návrh, ktorý mal byť minulý týždeň riaditeľom SŠaRZ predložený vedeniu mesta.
Otázka: Kedy bude prísľub na úpravu cenníka splnený?

S pozdravom
Pavel Tomaschek
Neuvedené
Re: Stretnutie tenistov s predstaviteľmi mesta na MsÚ Nitra
9.11.2011 - 09:29:43 - 212.57.32.55
Dobrý deň p. Tomaschek,

cenník bude prerokovaný vo vedení mesta dňa 8.11.2011. Platnosť cenníka od 10.11.2011.

S pozdravom

Jozef Dvonč
primátor mesta Nitry
Pavel Tomaschek
Re: Re: Stretnutie tenistov s predstaviteľmi mesta na MsÚ Nitra
10.11.2011 - 16:34:29 - 212.57.32.55
Ďakujem za odpoveď.
Veronika Vachalová
Párovký cintorín
3.11.2011 - 20:28:43 - 212.57.32.55
Vážená pán primátor, bolasom veľmi milo prekvapená úpravou mestkého cintorína v Nitre a jeho okolia ,ale rada by som Vás upornila aj na Párovský cintorín.Jeho osvetlenie vo večerných hodninách je nedostaočné,hlavne v časti od cesty na Klokočinu,kde reflektory od domu smútku nemajú dosah,chodníku sú zanedbané a čistenie cintorína je dosť spradické/kosenie, opadané lístie,čistenie cestičiek po stavebných prácach../Tiež okolie cintorína od cesty na klokočinu je plné odpadkov,cez bránu,ktorá sa nepoužíva vidieť kopu papierov,igelit.sáčkov,pneumatika, staré elektrospotrebiče atd./Myslím ,že verejnoprospešné práce by sa mohli zamerať občas aj na túto lokalitu. Zosnulí aj ich pozostalí si zaslúžia dôstojné miesto posledného odpočinku a pravideľné čistenie okolia cintorína cestou verejnoprospešných prác by ani výrazne nezasahovala do finančného rozpučtu mesta.
Za Vás čas venovaný môjmu príspevku veľmi pekne ďakujem a zostávam s pozdravom a želaním veľa dobrého.
Neuvedené
Re: Párovký cintorín
22.11.2011 - 08:36:46 - 212.57.32.55
Párovský cintorín je udržiavaný tak ako aj ostatné cintoríny s opakovanou pravidelnosťou kosenia a iných prác v letnom období a aj podľa potreby v jesennom období, keď padá lístie. Zohľadňujeme pri upratovaní tie cintoríny, kde je viac listnatých stromov, príp. ak sa na konkrétnom cintoríne koná pohrebný obrad.
Osvetlenie na Párovskom cintoríne formou reflektorov zabezpečujeme iba počas sviatkov Pamiatky zosnulých. Čo sa týka čistoty mimo areálu cintorína, za túto zodpovedá správca verejnej zelene. Priestor je zaradený do III. intenzitovej triedy údržby, čo znamená, že čistenie vykonávame v rámci finančných možností 1x za mesiac.

Ing. Jozef Chrenko
riaditeľ organizácie
Mestské služby
martina tóthová
zvieratká v parku
8.10.2011 - 11:15:40 - 178.41.95.69
dobrý deň pán primátor, nevedela som, na koho sa s otázkou obrátiť, tak sa obraciam rovno na vás. na facebook mi prišlo video z mestského parku, kde sú zvieratká veľmi zanedbané - nemajú ošetrené kopytá a veľmi trpia. chcela som video preposlať, aby ste to videli na vlastné oči, bohužiaľ, aj keď má mesto Nitra na fb vlastnú stránku, nepodarilo sa mi to. tak vám aspoň preposielam odkaz k videu. prosím z moci vám danej mestom, pokúste sa o nápravu čím skôr. v mene zvierat z parku vám ďakujem.
tu je text:
Mestský park...pri poslednej návšteve som neverila vlastným očiam. Zvieratká slúžiace roky ako atrakcia majú príšerne zanedbané kopytá, najhoršie je na tom cap, ktorý už chodí len po lakťoch, ktoré má už no krvi zodraté. Sú tam aj ovečky , kozy, somárik a teliatko, u ktorých to už tiež dlho nepotrvá a bude to o tom istom. Prosím spravte s tým niekto niečo. Na to sa nedá pozerať, ako tam trpia. veď usúďte sami. Môžem poslať aj ďalšie videá
Ingrida Šutková
Chodník na Prameň
5.10.2011 - 17:47:43 - 62.197.198.59
Dobrý deň,
som Ingrida Šutková a bývam na Klokočine – obytná skupina „Prameň“ v Nitre. Dôvod, prečo som sa Vám rozhodla napísať, je, že Naša mestská časť Prameň doteraz nie je spojená s Klokočinou žiadnym chodníkom. Na Prameň vedie len mestská cesta, ktorá spája Nitru s Lukovým dvorom a ďalšími dedinami. Dokonca táto cesta nie je ani osvetlená, osvetlenie je po výstavbu rodinných domov Nad Klokočinou.
Cesta ktorá vedie na Prameň je úzka, ledva prejdú po nej dve autá a nie to ešte aj chodci. Síce tabuľa, ktorá označuje koniec mesta Nitra je za Prameňom, autá tam často nedodržiavajú povolenú maximálnu rýchlosť a jazdia nebezpečne. Ja sama som študent a často chodím práve po tejto ceste na autobusovú zastávku na Klokočinu. Vedľa cesty nie je žiadny chodník, tak všetci študenti a ľudia, ktorí nemajú k dispozícií auto sú nútení chodiť po ceste a vyhýbať sa autám do priekopy, ktorá je hneď pri ceste. A však najhoršie je to večer. Kraj cesty je v katastrofálnom stave, nie je tam žiadne osvetlenie, takže autá nás nevidia. Nie je tu iná možnosť, len musíme nosiť reflexné pásky. V prípade zlého počasia je to katastrofa. Ak sa na ceste stretnú dve autá súčasne, musím sa uhnúť len do jarku, kde je blato...som celá mokrá- ošpliechaná od áut a ešte aj zablatená. A takto chodím ráno do školy. a zasa keď idem zo školy, bojím sa, že ma zrazí auto....Dúfam, že som Vám situáciu riadne opísala, a dáte mi za pravdu, že chodník na Prameň je nevyhnutnou investíciou pre mesto Nitra.
Túto žiadosť nepíšem len za seba, ale za všetkých obyvateľom Prameňa, za mamičky, ktoré majú malé deti, za študentov.....
Obraciam sa preto na Vás s touto žiadosťou, aby mesto Nitra podniklo kroky na to, aby sa chodník, ktorý by spájal Klokočinu a Prameň vybudoval.
Za skorú odpoveď Vám ďakujem
S pozdravom
Ingrida Šutková

ZaNeuvedené
Re: Chodník na Prameň
12.12.2011 - 09:59:21 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
k danej žiadosti náš odbor vykonal nasledovné kroky:
preverenie vlastníckych vzťahov v danom území, spracovanie predbežného cenového návrhu, vyžiadanie stanoviska príslušného Výboru mestskej časti k realizácii - bolo kladné, zaradenie akcie do návrhu rozpočtu na rok 2012 vo forme spracovania projektovej dokumentácie.

S pozdravom
Ing. Vladimír Oslej