Otázky a odpovede - Odbor komunálnych činností a životného prostredia

späť

Pridať nový príspevok
prof. Ing Pavel Hrubík. DrSc.
Starostlivosť o verejnú zeleň v meste
4.8.2015 - 17:00:40 - 88.80.230.203
Po prečítaní príspevkov občanov mesta a odborne fundovaných odpovedí zodpovedných pracovníkov odboru komunálnych činností a životného prostredia Mesta Nitra, Vám chcem za túto ťažkú a zodpovednú prácu poďakovať! Ako občan mesta na dôchodku sa často pohybujem po meste a zaujíma ma v akom stave je v súčasnosti mestská zeleň(vegetácia - stromy, kríky, ale aj trvalkové, letničkové záhony, výsadby v okolí obchodných centier, kruhové objazdy a pod.). v tomto mimoriadne horúcom a suchom období, je kriticky ohrozená aj mestská zeleň. Osobitne treba upozorniť na kritické podmienky s nedostatkom vlahy, pri stromoch, ktoré boli ako odrastené stromy vysadené v ostatných piatich rokoch). Napr. dnes (4.8.2015) som na začiatku Hviezdoslavovej ulice na Klokočine (od križovatky s Kmeťovou ulicou, až po Polikliniku) zistil žltnutie a postupné usychanie listov a konárikov na alejových výsadbách javorov poľných: Podobne trpia suchom aj výsadby stromov a rastlín pred VÚB, stromov ginka dvojlaočného na Kupeckej ulici, nových vysadených stromov liesky tureckej na Svätoplukovom námestí. Zistil som, že sa niektoré výsadby stromov polievajú (pešia zóny, alejové výsadby brestovcov v stredovom páse cesty ku štadiónu, a inde. Preto chcem len pripomenúť, že voda a závlaha vysadených mladých stromov je veľmi dôležitá a podporuje vitalitu a odolnosť stromov v tomto období dlhotrvajúceho sucha. Chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa o zeleň v našom meste starajú a v Okresných novinách odborne informujú verejnosť o výskyte a škodlivej činnosti kalamitných škodcov na drevinách (napr. pani Ing.L. Šterdasová, o výskyte nového škodcu na krušpáne vždyzelenom, o poškodení drevín spriadačom americkým, a pod.). Premnoženie ďalších hmyzích škodcov, vidíme na platanoch (napr. Akademická ulica). Je ešte veľa aktuálnych otázok, ktoré treba riešiť, ale nedá sa to urobiť naraz, a pri skromných finančných podmienkach, ale na druhej strane ma teší, že máme na Mestskom úrade dobrých odborníkov (medzi nimi aj absolventov našej FZKI SPU v Nitre, alebo Záhradníckej fakulty v Lednici na Morave). Pri Vašej práci rád pomôžem! S úctou a vďakou, prof. Pavel Hrubík
Neuvedené
Re: Starostlivosť o verejnú zeleň v m
12.8.2015 - 08:28:55 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Ďakujeme Vám za Váš podnet, informáciu o aktuálnom stave verejnej zelene a tiež Váš záujem o zachovanie novovysadených stromov v kvetinových záhonov v tomto extrémnom počasí. Prihliadnúc na ľudský faktor - choroby, dovolenky - poveternostné podmienky a tiež strojový park Mestských služieb je veľmi náročné zabezpečiť pernamentnú údržbu hlavne špecifických služieb verejnej zelene. Na základe uvedeného sa budeme snažiť zabezpečiť a zároveň zvýšiť úroveň údržby verejnej zelene v rozsahu našich finančných možností. Vopred ďakujeme za pochopenie.

Ing. Šterdasová - MsS
MARTA KNOBLOCHOVA
NOVE BIO KOSE
2.8.2015 - 18:35:06 - 185.26.182.28
CHCEM SA SPYTAT,CO SA BUDE PLATIT ZA NOVE BIO ODPADOVE KOSE,,,,A AK BY SME HO NECHCELI,TAK AKO HO ODHLASIT...DAKUJEM
Neuvedené
Re: NOVE BIO KOSE
5.8.2015 - 08:08:22 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
posielam Vám odpoveď na príspevok v diskusii Otázky a odpovede:

Dobrý deň, v rámci projektu „Podpora separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra“ bolo zakúpených 8 500 kusov 120 l nádob na bioodpad pre rodinné domy, pričom obyvatelia za tieto nádoby neplatia a nevznikajú im žiadne finančné náklady. Ak si obyvatelia rodinných domov svojpomocne kompostujú bioodpad na svojom pozemku, môžu nádobu na zber bioodpadu odmietnuť. V tomto prípade kontaktujte pracovníkov NKS, s. r. o. na tel. číslach 0902 999 555, 0902 999 575, 0902 999 544.

S pozdravom
RNDr. Alexandra Končalová, PhD.
referent pre odpadové hospodárstvo
tel.: 037/65 02 236
Michal Zuzik
Zeleň na Murániho
27.7.2015 - 22:16:26 - 62.197.243.202
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa neplánuje riešenie alarmujúceho stavu zelene na Murániho ulici. Kríky a stromy pomaly ale isto ležia na chodníku, po ktorom sa dá ledva prejsť...nehovoriac o tom, že v noci je na celej ulici tma ako v čiernej diere, bez toho, že si človek zasvieti mobilom alebo baterkou jednoducho po chodníku v noci nemá šancu prejsť bez toho, že si rozbije hubu.verejné osvetlenie je na tejto ulici jedine tak na propagačné účely.
Ďakujem za odpoveď.
Neuvedené
Re: Zeleň na Murániho
31.7.2015 - 13:29:43 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
vzhľadom na množstvo požiadaviek od obyvateľov na opílenie, poprípade výrub nevhodne zasadenej zelene, ktorú si v prevažnej väčšine obyvatelia zasadili sami, bez perspektívnych úvah, sa riešia tieto požiadavky a na koncepčnú údržbu verejnej zelene zostáva málo priestoru. Nehovoriac o pravidelných kalamitných situáciách, ktoré sa musia riešiť prioritne a každým rokom ich pribúda. Na základe uvedeného Vám navrhujeme tvaromiestnu obhliadku za Vašej osobnej účasti, na ktorej sa konkrétne dohodne riešenie uvedených problémov súvisiacich so zeleňou. Termín obhliadky môžete dohodnúť telefonicky 0902 960 6520, poprípade emailom sterdasovazavináčsluzby-nitra.sk
Vopred ďakujeme za pochopenie, príjemný zvyšok dňa.

Ing. Ľudmila Šterdasová
Mestské služby Nitra
Tehelná ul. 3, 949 01 Nitra
Tel. 037/6516805
Jana Hrašovská
grilovanie na súkromnom pozemku
24.7.2015 - 11:40:52 - 78.98.26.244
Dobrý deň,
chcem sa spýtať ako je to na území mesta Nitra s grilovaním na súkromnom pozemku, najmä z hľadiska nadmerného zápachu a z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti . Ďakujem za odpoveď.
Neuvedené
Re: grilovanie na súkromnom pozemku
27.7.2015 - 12:38:24 - 194.160.215.2
Mesto Nitra nemá vydané nariadenie ohľadom grilovania a používania otvorených ohnísk nachádzajúcich na súkromných pozemkoch v Meste Nitra. Zákon o ovzduší nerieši grilovanie na súkromných ani na verejných priestranstvách, nakoľko sa nejedná o zdroj znečisťovania ovzdušia.
Pri grilovaní je potrebné dodržiavať nasledovné podmienky :
• grilovaním nesmie dochádzať k nadmernému obťažovaniu susedov dymom a pachom,
• použiť drevené uhlie,
• dodržiavať požiarno-bezpečnosté predpisy
Peter Kollárik
orezanie stromov
21.7.2015 - 11:55:24 - 195.168.240.41
Dobrý deň,
vo dvore na Štúrovej a Stavbárskej ulici by sa mohli orezať niektoré stromy, prípadne kríky, pretože sa v minulosti stalo, že sa zlomil konár a nikoho to vôbec netrápilo. Chodíte sa aj niekedy poobzerať po menovaných dvoroch, nádvoriach jednotlivých bytoviek, lebo to vyzerá, akoby niektoré dvory, nádvoria boli z hladiska údržby privilegovanejšie ako ostatné. Nehovoriac o parkovacích miestach!!!!!
Neuvedené
Re: orezanie stromov
27.7.2015 - 12:36:28 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
v súčasnej dobe sa prevažne rieši opílenie a výrub zelene na písomný podnet obyvateľov, nakoľko v minulosti zle vysadená zeleň vo veľkom množstve začína samotným realizátorom výsadieb prekážať a narúšať ich obytné priestory. Zeleň, ako aj iné súčasti obytných priestorov na Párovciach a na Štúrovej ul. sa nachádza v období, kedy by sa si zaslúžila celkové koncepčné riešenie celého obytného súboru, preto bolo zadané vypracovanie, na podnet Mesta, projektovej dokumentácie Revitalizácia obytného súboru Párovce . Samozrejme realizácia tohto projektu je vo veľkej miere závislá od finančných prostriedkov.
Konkrétne čo sa týka riešenia zelene v tomto obytnom súbore : dňa 1.7. 2015 Stavbárska ul. 14
23.7.2015 Štúrová ul. 44
Vzhľadom na veľké množstvo podnetov od obyvateľov a tiež aj časté kalamity či už v zimnom ale aj vo vegetačnom období, ťažko sa zabezpečuje koncepčná údržba verejnej zelene. Preto ak by bolo nutné konkrétne riešiť zeleň vo Vašom obytnom priestore, môžeme sa dohodnúť na tvaromiestnej obhliadke za účelom dohody na riešenie daného problému.
Vopred ďakujem za pochopenie.
Pekný zvyšok dňa.

Ing. Ľudmila Šterdasová
Mestské služby Nitra
Tehelná ul. 3, 949 01 Nitra
Tel. 037/6516805
Štefan O.
Vrecia na separovaný zber v IBV
18.7.2015 - 13:22:00 - 178.41.126.100
Kde je možné vyzdvihnúť vrecia (modré a žlté) na separovaný odpad z rodinných domov?
Neuvedené
Re: Vrecia na separovaný zber v IBV
20.7.2015 - 12:46:02 - 194.160.215.2
Dobrý deň, vrecia na separáty je možné vyzdvihnúť vo firme Nitrianske komunálne služby s.r.o. , Nábr. mládeže 87 , Nitra kontakt p. Ing. Korec tel. 037/6516 210 alebo 0902/999 544
S pozdravom
M. Kramár ref. OH
Obyvateľ Zobora
Nádoby na bioodpad
15.7.2015 - 18:11:59 - 178.41.59.8
Dobrý deň.
Písali ste o rozvoze nádob na bioodpad a zaujímal by ma systém ako sa to rozváža, pretože už niektorí obyvatelia Zobora tieto nádoby majú pred bránami.
Treba sa niekde prihlásiť, prípadne oznámiť, že máme záujem o takúto nádobu alebo zatiaľ nádobu dostali len známi a priatelia niekoho.........

Za informáciu ďakujem.
Asi je pri rozvoze chaos ako pri všetkom.
Neuvedené
Re: Nádoby na bioodpad
20.7.2015 - 09:38:58 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Nádoby sú rozvážané po jednotlivých mestských častiach. Spolu musíme rozviesť 8500 ks nádob. Rozvoz vykonávajú pracovníci NKS popri svojich denných povinnostiach, preto gro nádob bude rozvážaných v soboty.
Zatiaľ nádoby dostali „ známi a priatelia “ Janikoviec, Kyneku, Párovských hájov, Časti Zobora (od Hrnčiaroviec a nad Hornozoborskou ul.). 18.07.2015 budú nádoby rozvážané do mestských častí Horné a Dolné Krškany,
Čermáň, Šúdol (pravá strana).
Pri rozvoze nie je chaos. Ak má anonymný „ Obyvateľ Zobora „ tento poznatok ,prosím o info a budem to riešiť.
S pozdravom
Peniaško, NKS.
Jana.B.
BIO odpad
14.7.2015 - 10:32:29 - 194.160.31.131
Dobrý deň.
V sobotu roznášali pod Kalváriou nádoby na BIO odpad.
Prosím Vás, môžete mi napísať odkedy sa budú vyprázdňovať a v akých intervaloch? Z toho letáčika sa to nedalo zistiť. Niektorí ľudia ich majú už naplnené a bojím sa, že to tam bude hniť.
Ďakujem za odpoveď.
Neuvedené
Re: BIO odpad
20.7.2015 - 09:45:53 - 194.160.215.2
Dobrý deň, na tomto linku sa dozviete všetko čo potrebujete.

http://www.nitra.sk/news.php?extend.4247.386


S pozdravom

Kocúr
webmaster
Jozef S.
Neuvedené
29.6.2015 - 13:45:39 - 195.168.240.41
Dobrý deň.

Boli by možné skrátiť krík pri vchode na Petzwalovej 38 na výšku 1,5m?
Neuvedené
Re: Neuvedené
6.7.2015 - 09:43:24 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Dňa 3.7.2015 sa konala tvaromiestna obhliadka na Petzwalovej ul. 38. Kríky vtačí zob Ligustrum ovalifolium, ktoré tvoria živý plot pred obytným domom na Petzwalovej ul..38 - 40 bude ostrihaný na výšku cca 1,5 m. Práce budú vykonané Mestskými službami vo vegetačnom období - leto roku 2015.

Ing. Ľudmila Šterdasová
Mestské služby Nitra
Tehelná ul. 3, 949 01 Nitra
Tel. 037/6516805
Jaroslav Neumann
Výmena smetných nádob
14.6.2015 - 17:19:04 - 78.99.50.106
V posledých dňoch došlo k výmene smetných nádob v časti H.Krškany,ale za objemovo menšie? Myslím si,že sa tým znovu zvýši počet čiernych skládok v našom regione.Bude sa meniť aj cena za vývoz?Ďakujem za odpoveď.
Neuvedené
Re: Výmena smetných nádob
22.6.2015 - 13:39:16 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
z dôvodu kompatibility systému zberu v oblasti sa menili typy nádob (typ DU za DIN). Veľkosť všetkých vymenenách nádob pre občanov je 120 litrov . Každá domácnosť dostala taký typ nádoby a cyklus vývozu, na aký má nárok v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia (č.1 /20014). Ak má občan záujem vyvážať vyšší objem odpadu než na aký má v zmysle uvedeného VZN nárok, je možné si službu doobjednať v Nitrianskych komunálnych službách za rovnakú cenu aká je schválená pre mesto Nitra.


S pozdravom

Ing. Miloš BallayNitrianske komunálne služby, s.r.o.
Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra
Tel.: 037 6 516 210, Fax: 037 6 513 749, Mobil: 0902 999 545
www.nks.sk
Neuvedené
Re: Výmena smetných nádob
22.6.2015 - 13:33:37 - 194.160.215.2
Nádoby sme menili ale určite nie za menšie, skôr za nové. Jediný problém bol na Zelenej ul. kde mali občania 240 l a to ešte z minulosti dávnej, keď neboli 120 l nádoby tak im dali väčšie. Teraz sme to menili a dostali už také,aké majú mať a na aké majú nárok podľa VZN.

Pekný deň

Ing. Marián Halla
vedúci komunálnych činností
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra
Tel.: 037 / 6516 210, Fax: 037 / 6516 210
Mobil: 0902 999 555
e-mail: dispecerzavináčnks.sk

Molnárová
kosba
1.6.2015 - 12:57:03 - 62.168.65.67
Dobrý deň. Chcem sa spýtať čo sa týka Nitry z roka na rok je to stále horšie a horšie čo sa týka kosby plôch na Chrenovej. Poprosím pánov poslancov ,aby sa prešli peši od N-centra po Výstavnej ulici. tráva je tu už príliš vysoká a kosba sa nekoná. Myslím, že z roka na rok je horšia organizácia úpravy a kosby. Ak niekto ide kosiť takmer 50 cm trávu tak sa pozrite ako to po kosbe hrozne vyzerá. Urobí sa s týmto konečne niečo? kde sa majú hrávať deti kedže tráva je príliš vysoká? V iných mestách to funguje len v Nitre je to z roka na rok horšie. Skúste chodiť pešo po meste a pozrite sa na stav aký je. Darmo sa ľudia snažia a zveľaďujú si okolie pri panelákoch, keď mesto necháva na sídliskách rásť trávu do nadmerných rozmerov.
Neuvedené
Re: kosba
8.6.2015 - 14:43:52 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Mestské služby Nitra, príspevková organizácia mesta sme v zmysle zákona o verejnom obstarávaní povinní postupovať cestou elektronického kontraktačného systému = trhoviska. Žiaľ, ceny, ktoré Nitra ponúka za kosbu neoslovili dodávateľov z blízkeho ani vzdialeného okolia. Toho času sme opätovne vyhlásili súťaž na II. Kosbu. Je nám ľúto, že výška trávnych porastov presahuje hranicu, na ktorú sú obyvatelia nášho mesta zvyknutí, urobíme všetko preto, aby sa kosenie čím prv začalo.

Ing. Vencelová - MsS

Neuvedené
Re: kosba
5.6.2015 - 12:39:35 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Začiatok druhej kosby v zmysle výsledkov elektronického kontraktačného systému predpokladáme v závere 23.týždňa.

Pozdrav Vencelová MsS

Jana Petríková
Presvetlenie
25.5.2015 - 16:32:15 - 92.245.216.149
Dobrý deň.Chcem sa spýtať,ako treba postupovať,keď chcem,aby mesto presvetlilo niektoré stromy/opílilo určité konáre/,z dôvodu,že máme doma tmu ako v pivnici.V izbe musím svietiť neustále aj počas dňa.Ďakujem,Petríková
Neuvedené
Re: Presvetlenie
27.5.2015 - 09:39:43 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

1/ Vašu požiadavku na opiľovanie konárov stromov ktoré sú súčasťou verejnej mestskej zelene sú vecne a miestne príslušné posúdiť Mestské služby Nitra, Tehelná 3, Nitra
2/ Požiadavku môžete podať písomnou alebo elektronickou formou
3/ Následne pracovník MsS Nitra posúdi Vašu žiadosť na tvare miesta a navrhne spôsob jej riešenia
4/ Žiadosti typu ošetrenia drevín rezom na MsS Nitra posudzuje Ing. Ľ. Šterdasová Tel 037/6516805

S pozdravom

referent Útvaru hlavného architekta, MsÚ v Nitre, Ing. Peter Žuffa, Tel. 037/6502319

p.s. na vedomie MsS Nitra, Ing. Šterdasová
Zuzka K
Vyrúbanie stromov na jeseň
21.5.2015 - 17:55:51 - 178.41.81.41
Dobrý deň.
Chcela by som sa spýtať,či by nebolo možné vyrúbať dve veľké rozkošatené lipy na ulici Pod Zlatým brehom, ktoré rastú v tesnej blízkosti cesty pri murovanom plote a zasahujú nad celú cestu. Pri dnešných vetroch môžu ohroziť okolité nehnuteľnosti a taktiež ľudí a dopravu premávajúcu po ceste. Vyššie autá olamujú konáre, ktoré potom znečisťujú cestu. Taktiež na jeseň je problém s padajúcim lístím z týchto stromov, ktoré treba odpratávať. Kvety lipy nikto neoberá, lebo sú zaprášené a vysoko, nie je z nich žiaden úžitok.
Môžeme povedať, že znehodnocujú život občanom žijúcich v okolí.
Za informáciu ďakujem
Neuvedené
Re: Vyrúbanie stromov na jeseň
25.5.2015 - 08:29:22 - 194.160.215.2
priložený súbor: 578_23.05.2015 (6).jpgDobrý deň,

Vyjadrenie k dotazu na výrub dvoch líp rastúcich v lokalite Zobor, ul. Pod zlatým brehom, viď foto. Z hľadiska dendrologického, sadovníckeho, estetického a ekologického sa jedná o sadovnícky hodnotné, nadpriemerné dreviny. Mesto Nitra ktoré je ich vlastníkom neuvažuje o ich výrube. Poloha stromov na okraji cesty v blízkosti súkromných pozemkov nie je optimálna. Za účelom zvýšenia bezpečnosti osôb pohybujúcich sa a žijúcich v ich blízkosti vlastník stromov požiada Mestské služby Nitra o zabezpečenie ich sadovníckeho ošetrenia, t.j. vykonanie redukčno-zmladzovacieho rezu po celom obvode korún.

S pozdravom

Mesto Nitra, MsÚ v Nitre, Útvar hlavného architekta, Ing. Peter Žuffa
obyvateľka Golianovej ulice
kosenie
21.5.2015 - 15:13:05 - 62.168.65.67
Dobrý deň,
po skúsenostiach v predchádzajúcich rokoch s nedostatočnou frekvenciou kosenia v lokalite rodinných domov na Golianovej ul (konkrétne č. 34, oproti Martinákovým domom) sme sa v tomto roku, aj kvôli veľkému výskytu kliešťov, rozhodli mestský pozemok pokosiť vo vlastnej réžii. Vo vysokej tráve sme navyše vyzbierali za veľké vrece odpadkov, prevažne fliaš.
Bohužiaľ, na naše veľké sklamanie, sme práve my - obyvatelia domu, ktorí sme vo svojom voľnom čase prispeli k skrášleniu nášho mesta - boli tento týždeň, kedy na našej ulici prebiehalo kosenie, odignorovaní zo strany pracovníkov, ktorí kosenie zabezpečovali a po príchode z práce sme zistili, že pozemok pred našim domom ako jediný nepokosili.
Týmto by sme sa chceli ostro ohradiť voči takémuto konaniu. Na tomto pozemku síce bola nižšia tráva ako na okolitých pozemkoch (keďže sme ho pred 2-3 týždňami kosili), avšak určite by porast zniesol ďalšiu kosbu, ktorá takto - a v prípade ak chceme žiť v čistom prostredí - opäť má pripadnúť na nás. Prosíme kompetentných o doriešenie situácie- firma, ktorá zabezpečuje kosenie má iste zaplatené aj za kosenie pozemku pre našim domom.
Je neprijateľné, aby občan, ktorý sa o svoje životné prostredie stará, bol nakoniec oproti ostatným znevýhodnený! Ďakujem.
Neuvedené
Re: kosenie
27.5.2015 - 09:34:04 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
V úvode by som sa Vám chcela poďakovať za záujem o prostredie, v ktorom žijete a ochotu prispieť k skrášleniu nášho mesta. Kosenie v obytnom súbore Čermáň zabezpečujeme vo vlastnej réžii (zamestnancami Mestských služieb). Kosbu svahu oproti Martinákovým bytovkám budeme po ukončení prvej kosby opakovať, samozrejme s pokosením priestoru pred domom č.34 - ospravedlňujem sa, kosci budú pred druhou kosbou poučení, aby nevynechali nič z plôch, ktoré sú mestské a zaradené do údržby.
Prajem pekný deň Vencelová
Neuvedené
Kosenie
18.5.2015 - 19:56:55 - 91.127.191.117
Dobrý deň chcela by som sa spýtať aká vysoká musí byť tráva aby si ju niekto všimol že ju treba pokosiť? Ako je Čajkovského 22-26 tak pri zadných vchodoch by sa na to mohol prísť niekto pozrieť a spraviť s tým niečo.
Ďakujem.
Neuvedené
Re: Kosenie
10.6.2015 - 16:23:07 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

MsS Nitra správca plôch zelene vo vlastníctve mesta zabezpečujeme údržbu
zelene dodávateľsky. Na Čajkovského ul kosí firma BONEZ. Z dôvodu
neukončenia prác v určenom termíne pristúpime k zmluvnej pokute. Výkon
ďalšej kosby zabezpečí víťaz elektronického trhoviska, aby nedošlo k
zopakovaniu nepriaznivej situácie.

Pozdrav Vencelová MsS

obyvateľka ulice
smetisko na Hornočermánskej
17.5.2015 - 16:40:52 - 178.41.93.180
Na Hornočermánskej ulici oproti domu č.71 si občania tohto domu a ďalších dvoch /všetko je to príbuzenstvo/ sústavne robia skládku nepotrebných vecí i odpadu zo záhrad na ulici. Trvá to odkedy sa tam nasťahovali /asi 10 až 12 rokov možno aj viac/. Nikomu z kompetentných to nevadí, napr. v Rakúsku by za také niečo dostali veľké pokuty.
Neuvedené
Re: smetisko na Hornočermánskej
20.5.2015 - 12:27:39 - 194.160.215.2
Dobrý deň , na základe Vášho podnetu vykonala Mestská polícia kontrolu danej lokality a riešila problém nedovolenej skládky s jej pôvodcom blokovou pokutou. Rovnako Mestská polícia uložila termín na jej odstránenie . Ing. Pavol Jakubčin , , odbor Komunálnych činností a životného prostredia MsÚ Nitra .
Michal
Kosenie na sídlisku Čermáň
17.5.2015 - 09:15:08 - 178.41.29.66
Dobrý deň,
chcel by som upozorniť na totálnu nesystémovosť kosenia na sídlisku Čermáň. Pracovníci tu kosia hlava-nehlava, žiaden systém - že urobíme najskôr jedno a potom ideme na druhé. Rozumiem tomu, že voľné plochy sa kosia traktorovou kosačkou a ťažšie dostupné plochy (okolo stromov, popri schodiskách a budovách) sa kosia ručne, ale tu nevidieť žiadnu súvislosť - pokosené je to tak, ako keby to kosili deti - teraz ma baví toto, tak pokosím tu a o chvíľu zbadám niečo iné, tak sa idem pohrať tam... Napr. pred hlavnými vchodmi pred bytovým domom Hlboká 73-79 kosec považoval za nesmierne dôležité vykosiť iba jeden pás, zvyšok plochy už nebolo potrebné kosiť... Takisto pokosené kopy trávy zostali už niekoľko týždňov na svojich miestach (napr. chodník spájajúci Potravinársku ulicu a spodnú slepú Hlbokú ulicu). Tráva tam hnije, predpokladám, že za ten čas už zabila živú trávu pod ňou. A nie je to prvýkrát, vlani boli ostrihané kroviny pod detským pieskoviskom na Hlbokej niekoľko mesiacov! To nikto tých pracovníkov nekontroluje?
Neuvedené
Re: Kosenie na sídlisku Čermáň
27.5.2015 - 09:33:17 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Ospravedlňujem sa, nesystémovosť spočíva v počte pracovníkov na kosbu a rýchlo rastúcej tráve – niekedy je nutné reagovať na sťažnosti a premiestniť koscov na iné miesto. Urobíme všetko pre to, aby sme dokosili prvú kosbu len čo to počasie dovolí a v druhej kosbe postupovali systematicky, doplnili sme počet koscov, snáď to vyrieši problém.

S pozdravom Vencelová
Neumann Jaroslav
Nebezpečné včelstvo
6.5.2015 - 11:03:49 - 78.98.31.223
V materskej škôlke Staromlynská Horné Krškany je usadené včelstvo kde v blízkosti chodia detí a iní ľudia.Sú v mieste trhliny v schodisku ,ktoré vedie do objektu kuchyne.Chcem upozorniť na možné nebezpečie poštípania najmä detí ale aj iných osôb.
Neuvedené
Re: Nebezpečné včelstvo
11.5.2015 - 09:14:13 - 194.160.215.2
Včely v materskej škole na Staromlynskej ulici boli odstránené 6.5.2015.
Jozef Stančík, OKČaŽP
Renata Stranakova
Smeti
5.5.2015 - 19:02:54 - 85.162.216.74
Dobry den. Na Bizetovej ulici je medzi barakmi rozfukanych dlhsiu dobu vela smeti. Bolo by mozne poslat aktivacnych pracovnikov aj do tejto oblasti? Este by som poprosila postavit odpadkovy kos na obe zastavky Bizetova. Dakujem.
Neuvedené
Re: Smeti
12.5.2015 - 11:14:45 - 194.160.215.2
Na Bizetovej ulici aktivační pracovníci rozfúkané smeti vyzbierali dňa 11.5.2015.

Duchoňová
Neuvedené
Čierna skládka
1.3.2015 - 20:21:06 - 90.64.78.37
Dobrý deň, na konci ulici Krompašská sa nám začína tvoriť čierna skládka. Na koho sa mám obrátiť, aby sa to tam dalo do poriadku? Sú tam smeti, stavebný odpad, pneumatiky...
Neuvedené
Re: Čierna skládka
9.3.2015 - 12:29:34 - 194.160.215.2
Dobrý deň, daná lokalita bude riešená na základe predošlého podania spolu s vlastníkom nehnuteľnosti najneskôr v apríli 2015.
S pozdravom
M. Kramár referent odpadového hospodárstva
Neuvedené
Re: Čierna skládka
3.3.2015 - 08:21:57 - 194.160.215.2
Dobrý deň , Váš podnet sa dostal k správnemu adresátovi , teda na Odbor komunálnych činností a životného prostredia . Lokalitu sme zaevidovali a zaradíme ju do plánu na odstránenie. Skládok je žiaľ veľmi veľa a čo je najhoršie , na 90 % sa na lokalite, kde ju vyčistíme, v krátkej dobe obnoví znova, zrejme podľa hesla „odtiaľ odvážajú , tu vozme „ . Nám by pomohla informácia , kto to tam vozí a pokuta odradí ďalších . Nie je pravda , že skládky robia len sociálne slabšie vrstvy , skôr naopak . Ing. Pavol Jakubčin .
Viktor Montgomery Grman
kosenie mojej predzahradky pre mojim dom
17.2.2015 - 20:28:07 - 90.64.32.87
chcel by som sa spytat,ze ci mesto moze kosit moje priestory pred domom a ked ano,co s tym robit ? vopred dakujem za odpovede...
Neuvedené
Re: kosenie mojej predzahradky pre mojim
23.2.2015 - 08:29:19 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Verejná zeleň mesta Nitry je z veľkej časti kosená dodávateľským spôsobom. Kapacitne nie sme schopní zabezpečovať kosenie súkromných pozemkov. Obráťte sa s požiadavkou na údržbárov zelene.

Ing. Vencelová - MsS
EvaB
Výrub stromov Bratislavská cesta
15.2.2015 - 22:02:39 - 78.98.5.222
Zdravím
Zostala som doslova šokovaná, pri venčení psa pri rieke - že sa realizoval výrub všetkých stromov popri Bratislavskej ceste smerom k mostu. Bolo to skutočne tak potrebné? Prečo sa to muselo urobiť? Nahradia sa tie stromy? Vjazd do Nitry teraz vyzerá ako Tatry po kalamite.
ďakujem za odpoveď
Neuvedené
Re: Výrub stromov Bratislavská cesta
16.2.2015 - 08:05:54 - 194.160.215.2
priložený súbor: 220_26.06.2014.jpgDobrý deň, stromy popri rieke na Bratislavskej sa dostali do veku , kedy ich zdravotný stav ohrozoval bezpečnosť jednak zo strany rieky , ale vzhľadom na výšku aj na frekventovanej komunikácii (viď. príloha). Výrub realizovala Slovenský vodohospodársky podnik v rámci svojich kompetencií a s vedomím mesta . Stromy budú nahradené novou výsadbou . Ing. Pavol Jakubčin , odbor komunálnych činností a životn. prostredia .
Ján. K
Neuvedené
13.2.2015 - 10:46:26 - 195.168.240.42
Dobrý deň,

chcem sa len spýtať, či namiesto každoročného opilovania konárov až ku kmeňu stermu by nebolo vhodnejšie tieto stromy vypíliť, ako ich každoročne takto trápiť.
Neuvedené
Re: Neuvedené
16.2.2015 - 08:07:09 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Každý prípad je individuálny, aby sme Vám mohli odpovedať na Váš dotaz uveďte konkrétnu lokalitu, ktorá Vás zaujíma. Výrub stromov je konečné, nezvratné riešenie. Rez kostrových konárov, napríklad na hlavu ktorý je radikálnym rezom je riadnym sadovníckym spôsobom ošetrovania stromov štandardne používaným hlavne v uličných, prícestných výsadbách situovaných v intravilánoch miest.

S pozdravom

referent ÚHA, MsÚ v Nitre Ing. Peter Žuffa.

na vedomie Mestské služby Nitra
Jana L.
Chodníky na Klokočine
11.2.2015 - 08:34:50 - 95.105.222.60
Dobrý deň ,
bývam v Nitre len 6 rokv, chcem sa opýtať, prečo nie sú v zime odhŕňané chodníky na Klokočine? Som mamička na materskej a keď chcem prejsť kočíkom len kúsok trasy do obchodu alebo do škôlky je to nemožné!! A najhorší je prípad, keď ten neodhrnutý sneh zamrzne a je z toho ľad!! Všetky mamičky to obmedzuje v normálnom fungovaní.
Aká je príčina? Sú to financie?
Poznm.: Na ulici Čajkovského som videla, že prišiel malý báger a odhrnul sneh aj na chodníkoch -bola to vlastná iniciatíva šoféra. Nie je možné také niečo aj na iných uliciach?
Vopred ďakujem za odpoveď
Neuvedené
Re: Chodníky na Klokočine
11.2.2015 - 09:31:24 - 194.160.215.2
Dobrý deň , áno je pravda , že nie všetky chodníky sú vyčistené . Dôvodom je veľké množstvo snehu za krátky čas , ktorý počas pracovného dňa pri veľkom pohybe ľudí bol utlačený a primrzol k podložiu . Jeho odstránenie sa darí riešiť len veľmi ťažko a preto to nie je odstránený vo všetkých lokalitách . Mestské služby ako správca miestnych komunikácií zabezpečujú aj v spolupráci s nezamestnanými postupne údržbu komunikácií (aj peších ). Mechanizmy nie sú dostačujúce a ľudia sa striedajú v 4-roch zmenách , kde preplnené sídliská so zaparkovanými autami nepridávajú urýchleniu prác. Verím , že v krátkej dobe bude zlepšený stav aj na Vami žiadanom chodníku. O Vašej pripomienke budeme informovať aj správcu miestnych komunikácií – Mestské služby Nitra. Ing. Pavol Jakubčin , odbor Komunálnych činností a životného prostredia , MsÚ Nitra.
obyvatelia
zasnežený a neočistený chodník
9.2.2015 - 10:29:58 - 87.197.158.80
Dobrý deň,
chodník ktorý je okolo škôlky Čajkovského nemá kto čistiť. Nedalo by sa s tým niečo robiť? Nedá sa po ňom vôbec chodiť, tobôž nie s kočíkom. Ďakujeme za vyriešenie problému.
Neuvedené
Re: zasnežený a neočistený chodník
16.2.2015 - 10:15:11 - 194.160.215.2
Chodník okolo škôlky Čajkovského bol očistený aktivačnými pracovníkmi dňa 11.2.2015, pripájam fotky.

Duchoňová
Zuzi
spadnuté stromy
6.2.2015 - 08:58:38 - 78.98.53.6
Dobrý deň, chcem nahlásiť dva spadnuté stromy na Bizetovej 8-12. Spadli počas snehovej kalamity v piatok a dodnes neboli odstránené, pričom jeden zasahuje do parkoviska, čím sa znížil počet parkovacích miest. Nahlásila som to aj cez aplikáciu Citymonitor, ale neviem či je vôbec funkčná a sledovaná zo strany mesta.
Neuvedené
Re: spadnuté stromy
11.2.2015 - 15:19:39 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Strom, ktorý sa zlomil pod ťarchou snehu bol za spolupráce p.poslankyne Buršákovej (zabezpečila uvoľnenie parkoviska pre potrebný manipulačný priestor) odstránený 9.2.2015
Pozdrav Vencelová
Neuvedené
Re: spadnuté stromy
10.2.2015 - 09:05:30 - 194.160.215.2
Dobrý deň
Predmetné dreviny boli rozpílené, parkovacie miesto uvoľnené. Rozpílený strom ležiaci na chodníku odvezieme 10. Maximálne 11.2. 2015. Od pádu stromu pod ťarchou mokrého snehu bolo dôležitejšie rozbíjať ľad na chodníkoch a spriechodňovať cesty a chodníky preto všetky dreviny spadnuté na parkoviská odstránime v druhom slede.

Ing. Vencelová - MsS
občan Zobora
Odvoz domového odpadu
3.2.2015 - 16:38:12 - 178.41.81.41
Dobrý deň.
Chcem sa spýtať, prečo nebol vyvezený domový odpad na ulici Pod Zlatým brehom vo štvrtok 29.1.2015. Odpad odvážajú každý štvrtok.
Za informáciu ďakujem
Pekný deň
Neuvedené
Re: Odvoz domového odpadu
5.2.2015 - 10:30:47 - 194.160.215.2
Dobrý deň, podľa našich informácií prebehol dňa 29. 1. 2015 vývoz komunálneho odpadu na ulici Pod Zlatým brehom štandardne, prípadné nedorozumenie mohlo vzniknúť v prípade, ak k nádobám na komunálny odpad nebol zabezpečený prístup.
S pozdravom
Mgr. Alexandra Končalová, PhD.
referent pre odpadové hospodárstvo
tel.: 037/65 02 236
Kazik Štefan
Vypílenie nevhodných stromov
2.2.2015 - 11:43:46 - 95.102.246.187
Dodrý deň
dovolim si Vás požiadať v mene viacerých obyvatelov
o radikálne riešenie t.j.vypílenie 2 stromov pred
vchodmi
Dlhá 33,35 ktoré už aj svojou nadrozmernosťou ale hlavne celoročným znečisťovaním okolia ale aj balkonov semenami ktore plodí v obrovskom množstve a po dozreti sa počas celého roka postupne pomocou vetra rozlietavaju do okolia pri otvorenom okne aj dovnutra a na balkony.Myslíme si že tento druh stromov nepatri do obytnej zony.Určite by nebol až taký problem po odstránení týchto stromov vysadiť vhodnejšie a možno na jar počas kvitnuti by nám rozvoniavali do otvorených okien.Ďakujeme za pochopenie.
Neuvedené
Re: Vypílenie nevhodných stromov
4.2.2015 - 07:53:18 - 194.160.215.2
priložený súbor: 186_tlačivo_podnet na výrub.pdfDobrý deň,

1/ výrub drevín sa riadi platnou legislatívou na úseku ochrany prírody a krajiny
2/ vo vašom prípade sa jedná o verejnú mestskú zeleň , ktorej vlastníkom je Mesto Nitra
3/ zasielame Vám tlačivo, ktoré po vyplnení doručte do podateľne MsÚ v Nitre, Štefánikova tr.60,
4/ návrhom na výrub stromov sú dotknutí aj ďalší obyvatelia, vlastníci bytov Dlhá 33-35,
5/ je potrebné aby sa k predmetnému návrhu svojimi podpismi ZA výrub alebo PROTI výrubu do prílohy, alebo na zadnú stranu tlačiva vyjadrili i dotknuté osoby
6/ úrad požiadavku po doručení preverí na tvare miesta a písomne sa k podaniu vyjadrí

S pozdravom,

referent, ÚHA, MsÚ v Nitre, Ing. Peter Žuffa
Tamara Nova
Strom
22.1.2015 - 21:50:59 - 88.80.240.160
Chcem sa spytat z akeho dovodu bol vypileny stary ihlicnaty strom pred Sandokanom, ktory roky sluzil aj ako vianocny stromcek?
Neuvedené
Re: Strom
28.1.2015 - 15:16:46 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Mestské služby Nitra dňa 21.01.2015 pred Sandokanom na Klokočine odstránili riadny vianočný strom, ktorý tam bol osadený v predvianočnom období.
Pred svojím výrubom v novembri 2014 tento smrek rástol v istej súkromnej záhrade na Čermáni, takže sa mýlite ohľadom jeho dlhodobého umiestnenia a dlhoročného využívania v rámci vianočnej výzdoby. V mieste údajného výrubu preto nenájdete peň, ale stabilne osadenú skruž hlbokú ca 1,5 m, do ktorej sa každoročne osádza vždy nový a nový vianočný strom.
S pozdravom
Štrba, ÚHA MsÚ v Nitre
Petra Ferencziová
starý textil
11.1.2015 - 17:22:45 - 176.61.231.0
Chcela by som sa opýtať na možnosť zberu starého textilu. Sú mi známe kontajnery na použiteľný textil a šatstvo, ale čo s nepoužiteľným, starým šatstvom? Nie je to škoda nahádzať do bežného komunálneho odpadu?
Za odpoveď ďakujem.
Neuvedené
Re: starý textil
21.1.2015 - 08:56:18 - 194.160.215.2
priložený súbor: 526_Leták 2014.pdfDobrý deň,
Použitý textil môžete uložiť do kontajnerov na to určených, ktoré sú rozložené po meste.
Nepoužiteľné šatstvo uložíte na zberových dvoroch mesta. V prílohe Vám zasielam leták, kde sú uvedené prevádzkové hodiny jednotlivých zberových dvorov, ktorý je stále aktuálny.
Poznámka!
ostatné údaje na letáku sú z roku 2014.
S pozdravom
M. Kramár referent OH
cerman
Neuvedené
1.12.2014 - 20:12:37 - 178.41.17.223
Prosim vas na ulici Potravinarska nam nesvieti poulicna lampa za panelakom.dakujeme za skore odstranenie poruchy.
Neuvedené
Re: Neuvedené
10.12.2014 - 08:22:04 - 194.160.215.2
Porucha bola odstránená 9.XII.2014 . Ing. Jakubčin .
Ľubomír Benko
orezaný konár
19.11.2014 - 20:27:43 - 178.41.7.102
Chcel by som upozorniť na nebezpečný konár v areáli amfiteátra. Konár vyzerá byť odrezaný, no pravdepodobne ho zabudli odstrániť. Teraz je zachytený o konáre pod ním, no obávam sa, že pri silnom vetre spadne a niekoho zraní.
Nachádza sa medzi 1. a 2. pokladňou od hornej brány.
Taktiež by som rád upozornil na nebezpečenstvo pošmyknutia sa na mokrých popadaných listoch, ktoré sa taktiež nachádzajú v okolí amfiteátra.
Dúfam, že tento problém čoskoro odstránite a ľudia budú môcť bezpečne prechádzať okolo areálu amfiteátra.
Vopred ďakujem
Neuvedené
Re: orezaný konár
26.11.2014 - 08:16:05 - 194.160.215.2

Dobrý deň,
ďakujeme za podnet. Konár, ktorý spomínate, bol dňa 21. novembra odstránený.
Chodníky okolo amfiteátra sa čistia a zametajú priebežne,
takže ak lístie momentálne ešte nie je odstránené,
v krátkom čase určite bude aj tento podnet vybavený k spokojnosti obyvateľov
využívajúcich spomínané chodníky.

Mgr. Elena Klenková
odbor kultúry MsÚ
Štefánikova 60
950 06 Nitra
037/6502 299
0902 960 667Lubama
vyrub stromov
10.11.2014 - 22:29:29 - 193.87.72.127
Dobry, chcem sa znova poinformovat, kedy bude vyrub stromov na Piestanskej ulici. Popripade, ci si mozme vyrub zrealizovat sami. Na vlastne naklady. Vdaka za odpoved.
Neuvedené
Re: vyrub stromov
11.11.2014 - 09:36:52 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Výrub drevín na Piešťanskej ul. uskutočníme v závere mesiaca novembra, prípadne začiatkom decembra. Výrub na vlastné náklady nie je možný, dreviny rastú na mestskom pozemku.

Vencelová MsS
Richard Gála
Lavicky Dlha 30,32
3.11.2014 - 08:47:44 - 195.234.151.2
Dobry den. Nasa ziadost na vymenu opravu 2 ks laviciek bola postupena na Mestske sluzby z Mesta NItra dna 11.09.2014. Doteraz sme nedostali ziadnu odpoved alebo informaciu z Mestskych sluzieb. Viete to posurit a minimalne ich poziadat o informaciu? Dakujem.
Neuvedené
Re: Lavicky Dlha 30,32
10.11.2014 - 08:23:53 - 194.160.215.2
Lavičky boli opravené 4.11. 2014.


Ing. Daniš - MsS
Roman
Čo to je?
3.11.2014 - 07:45:27 - 87.197.100.5
Prosím, čo sa to buduje na ul. Ľ Okánika 8, dúfam, že nie smetné koše na odpad. Ak áno, kto toto schválil, bolo to prerokované s obyvateľmi obytného domu, prečo práve toto - miesto 20 metrov od domu. Nerozumiem. Žiadam o zastavenie všetkých prác a presunutie kontajnerov na iné miesto, ktoré so zvolia občania. Veď to má slúžiť im. Ďakujem za skorú odpoveď.
Neuvedené
Re: Čo to je?
4.11.2014 - 10:26:11 - 194.160.215.2
Stojisko je súčasťou veľkého projektu NKS a Mesta na zefektívnenie a humanizáciu zberu odpadov na sídliskách. Je to v prospech občanov.
Výhodou systému, okrem estetického vzhľadu, je to, že odpad nezapácha pretože je v zemi, je možné využiť vyššiu kapacitu nádob a ušetriť plochu v porovnaní s konvenčnými nádobami, a tým využiť miesto na parkovanie, zeleň, ihriská a pod. Vývoz bude menej hlučný a rýchlejší a hlavne menej náročný na frekvenciu vývozu, čím sa odbremení dopravné zaťaženie v danej lokalite. Tento systém zberu je výrazne vhodnejší z hľadiska zápachu a zabráni prepĺňaniu kontajnerov v exponovaných časoch sviatkov.
V neposlednom rade je určite estetickejší, nádoby zostávajú na svojom mieste, nie je potrebne sprístupňovať kontajnery pre vyvoz v zime. Rovnako tak tento systém zabráni vyberaniu kontajnerov neprispôsobivými občanmi, ako aj prístupu zvierat.
Zvažovalo sa najvhodnejšie umiestnenie, keďže museli byť rešpektované inžinierske siete, ktoré limitovali umiestnenie (ide o polopodzemné kontajnery).
Vzdialenosť od bydliska je primeraná a nie je menšia, ako pri iných bytových domoch s doteraz používanými kontajnermi.


S pozdravom

Ing. Miloš Ballay
Dušan73
Popílenie a odvoz spadnutých konárov.
23.10.2014 - 09:39:21 - 195.168.240.41
Dobrý deň.
Chcem sa spýtať, či môžem popíliť a odviezť popadané konáre, popr. navozený drevenný odpad z verejného priestranstva na spálenie v krbe, alebo je na to vydané VZN, ktoré sa tým zaoberá.
Ďakujem
Neuvedené
Re: Popílenie a odvoz spadnutých koná
10.11.2014 - 08:20:36 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
MsS Nitra, odvážame drevnú hmotu na kompostovisko na ďalšie spracovanie.
S pozdravom Vencelová MsS
Kováč J.
Klasika
14.10.2014 - 16:57:05 - 62.197.243.202
Dobrý den pani Vecelová, ako vždy, okolie domu Čajkovského 11 a škôlky zostalo zas nepokosené!!! Prečo stále táto plocha zostáva nepokosená???. Inde je už tráva pohrabaná a odvezená nám sa kosí vždy len ked na to upozorníme.
Neuvedené
Re: Klasika
21.10.2014 - 07:54:25 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Piata kosba končí na konci októbra. Ak do tohto termínu nebude pokosené Vaša pripomienka bude riešená.
S pozdravom Vencelová
Sona
Orezanie konarov
22.9.2014 - 13:27:20 - 195.168.28.42
Dobry den,

chcela by som sa informovat, ci je mozne orezat konare stromov nad parkovacimi miestami pred bytovkou Stavbarska 20-24?Zislo by sa dobre opilit aj strom, ktory je pri smetiakoch smerom ku garazam - bolo tam spravene strkove parkovisko,takze auta pod nim parkuju.Konare su uz take dlhe, ze ich zatvarame do dveri na aute.Vsimli sme si, ze tento rok sa ani neupravoval zivy plot za touto bytovkou. Sme radi, ze mame vela zelene napriek tomu, ze sme v meste, ale tento rok sa asi mesto pozabudlo o tu zelen starat a teraz sme tam ako v pralese.....Dakujem za skoru odpoved.
Neuvedené
Re: Orezanie konarov
16.10.2014 - 09:15:14 - 194.160.215.2
Orezanie drevín do park. Plochy sme zabezpečili v 41.týždni. Živý plot za domom bol orezaný.

Ing. Vencelová - MsS
Platiteľ poplaltkov
Odvoz domového odpadu-reakcia
22.9.2014 - 13:06:12 - 178.41.111.222
Dobrý deň pani Končialová.
Písala ste, že neviete o koho ide, chcem sa spýtať a ako by ste to chcela skontrolovať, sedela by ste v smetiarskom aute alebo by ste sa spýtala pracovníkov, čo to realizujú.?
Je jedno o koho ide, ide o princíp a poriadok, ktorý by mal fungovať, keď je na nádobe 1x14, tak ju majú vysýpať podľa toho a nie 1x7, lebo tak ten majiteľ platí. A určite to nie je jeden prípad, ktorý by bolo treba skontrolovať. Ide o podstatu, ako je to dohodnuté s firmou na odvoz odpadu, ktorá podľa tohto neplní dohodnuté pravidlá.
A čo sa týka vriec pri nádobe, sú to obyčajné tuctové vrecia bez označenia, takže určite za odvoz týchto vriec naviac platia všetci plátcovia poplatkov za odvoz odpadu.
Snažíte sa situáciu zjednodušiť, určite je takých prípadov viac.
Pekný deň
V Nitre asi nikdy nebude poriadok
Neuvedené
Re: Odvoz domového odpadu-reakcia
29.9.2014 - 10:03:09 - 194.160.215.2
Dobrý deň , organizácia zabezpečujúca vývoz komunálneho odpadu má poučený personál o systéme vývozu nádob aj v rodinných domoch . Tento systém sa aj dodržiava . Váš podnet na riešenie z titulu častejšieho vývozu ako je predpísaný resp. prináleží je za celú činnosť spoločnosti prvý . Je pravdou , že sú podnety na riešenie nevyvezenia nádoby v požadovaný termín , či v požadovanom cykle , ale nie za nadmerný vývoz. Môže v tom byť ľudský faktor (teda chyba osádky vozidla ) , ale často to je nevyloženie nádoby, ktoré majiteľ zabudol urobiť a následne sa domáha vývozu. Nemyslím si teda , žeby osádky svojvoľne vyvážali, resp. nevyvážali ako sa im zachce. Preto si myslím, že otázka kde sa to stalo bola z našej strany namieste. Ak nechcete túto informáciu dať, rešpektujeme to a osádky upozorníme vo všeobecnej rovine. Čo sa týka „ ...ako by ste to skontrolovali ...“ tak Vás môžem ubezpečiť , že máme na to svoje spôsoby . Každá lokalita má svoj termín vývozu a aj postup a vieme si to okontrolovať aj cielene pre danú lokalitu. S pozdravom , Ing. Pavol Jakubčin , odbor komunálnych činností a životného prostredia , MsÚ Nitra.
Platiteľ poplaltkov
Odvoz domového odpadu
10.9.2014 - 12:10:24 - 178.41.111.97
Dobrý deň.
Chcem sa spýtať, ako je to s odvozom domového odpadu na Zobori, keď na smetnej nádobe je 1x14 a pracovníci firmy to vysýpajú každý týždeň, teda 1x7. Pritom tam býva 1 dôchodca a popri nádobe mu odvezú aj veľké vrece, ktoré má vedľa nádoby.
Ak toto robia pri nádobe, ktorá je označená, čo potom robia, keď sú nádoby neoznačené. Prečo títo obyvatelia majú takéto výhody, za ktoré neplatia.
Určite je rozdiel, keď je odvoz 1x7, tak sa platí 3x23 €, ale pri 1x14 platí len 23 €. Predsa nie je možné, aby pri takom cenovom rozdiely boli poskytované rovnaké služby. Alebo na Slovensku je všetko možné? Asi áno, hlavne, že treba neustále zvyšovať poplatky za odvoz domového odpadu pre slušných obyvateľov.
Za riešenie ďakujem
Neuvedené
Re: Odvoz domového odpadu
12.9.2014 - 11:10:04 - 194.160.215.2
Dobrý deň, prípad uvádzaný vo Vašej otázke nemáme možnosť prekontrolovať, nakoľko nemáme k dispozícii meno osoby ani presnú adresu, kde k vývozu, na ktorý upozorňujete, dochádza. V prípade odvozu vreca vedľa nádoby je možné, že sa jednalo o vrecia na komunálny odpad s nápisom Nitrianske komunálne služby. Tieto vrecia slúžia na komunálny odpad v tých prípadoch, ak občania alebo firmy majú viac odpadu, ako sa dá vložiť do nádoby a dajú sa zakúpiť v sídle NKS a vybraných predajniach. V cene vriec je zaúčtovaný odvoz a likvidácia tohto odpadu.

S pozdravom
Mgr. Alexandra Končalová, PhD.
referent pre odpadové hospodárstvo
tel.: 037/65 02 236
iveta Ferenczi
burina,potkany
10.9.2014 - 05:51:20 - 46.29.0.94
Dobrý deň.Chcem sa spítať ake moznosti mám na to aby som už oslovila suseda aby odstranil burinu z pozemku na kolko mám velku alergiu a nemožem sa zdržiavať na dvore lebo hned sa dusím a som zachripnuta no a tie porkany to už je drzost darmomy zo susedkov im dávame jed ony sa na to vykašlu z vysoka a ešte aj ktomu potkanom nosia žrádlo koláče su strašne rozmožené a any sa nestarju nechodia vobec ich ničiť.Už som stoho neštastná mám strach že sa mi nastahujú do domu.Kde sa možem stažovať ak mi starosta nepomôže odstránit problém? dakujem za odpoved.email adresa ivetka66zavináčcitromail.hu
Neuvedené
Re: burina,potkany
23.9.2014 - 10:29:39 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
v prvom rade je potrebné osobne vyzvať pána suseda, z dôvodu nenarušenia susedských vzťahov a poprosiť ho o pravidelnú údržbu pozemku, z dôvodov, ktoré ste uviedli. Ak by sa pán sused bránil , treba mu mierne naznačiť, že porušuje Občiansky zákonník 40/1964 Zb., § 127 odst.1. Pokiaľ vlastník neuposlúchne Vašu výzvu – môže byť aj písomnou formou - uvedený problém predstavuje občianskoprávny spor v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov – Občianskeho zákonníka, o ktorom je oprávnený rozhodnúť príslušný súd na základe kvalifikovanej žaloby. Ak by sa jednalo o ornú pôdu – to je uvedené na liste vlastníctva, tak je tu v zmysle právoplatnej legislatívy iný postup riešenia.
Prajem príjemný zvyšok dňa Šterdasová.
Alena
Hojdacka a smetny kos
2.9.2014 - 23:07:09 - 91.127.87.206
Dobry den, chcela by som nahlasit pokazenu hojdacku na detskom ihrisku na Bizetovej ul. 1-5. a zaroven by som vas chcela poprosit osadit smetny kos na toto ihrisko. vopred dakujem za vybavenie.
Neuvedené
Re: Hojdacka a smetny kos
5.9.2014 - 12:50:52 - 194.160.215.2
Dobrý deň

Požiadavku na opravu poškodenej hojdačky na Bizetovej 1 – 5 sme odstúpili na priame vybavenie Mestským službám Nitra, ktoré zabezpečujú opravy a údržbu hracích prvkov na detských ihriskách.
Požiadavku na osadenie malej smetnej nádoby na detské ihrisko evidujeme v „zozname požiadaviek na doplnenie smetných nádob“.

S pozdravom

Vincúr
ing Oravec ivan
Burina pri ceste Janského ulica
31.8.2014 - 08:06:11 - 212.81.20.163
burina pri ceste v úseku pred lekárnou zasahuje do cestného telesa bezmála70 cm prosím o nápravu
Neuvedené
Re: Burina pri ceste Janského ulica
5.9.2014 - 12:50:02 - 194.160.215.2
Pán Studený vyrozumený, budúci týždeň dá aktivačným burinu odstrániť.
Duchoňová
Jozef Joniak
City Park Nitra
20.8.2014 - 02:18:15 - 195.91.13.56
Prosím Vás, aspoň pokosiť a opraviť plot by sa nemohol????? V centre a taká zelina, veď existujú páky aj na súkromných investorov, čo robí mesto pre to, aké kroky????,
Odpoveď : nič
Neuvedené
Re: City Park Nitra
20.8.2014 - 09:04:00 - 194.160.215.2
Dobrý deň, Stavebný úrad vyzval 20.III.2014 a 15.VIII.2014 stavebníka, aby stavenisko riadne zabezpečil . Kosenie vedľa staveniska od rieky , kde je chodník a aj cyklotrasa, Mestské služby zabezpečujú v miere potrebnej pre využívanie tejto komunikácie napriek tomu, že to nie je plocha patriaca mestu . Kosenie celej voľnej plochy popri oplotení nie je možné v rámci našich finančných možností trvale zabezpečiť. Ing. Pavol Jakubčin , odbor Komunálnych činností a životného prostredia MsÚ Nitra .
Jana
doplnenie ihriska
6.8.2014 - 15:37:09 - 178.41.40.167
Dobry den, chcela by som sa spytat ci by bolo mozne doplnit detske ihrisko na tehelnej ulici pred obytnym domom c. 86, 84. Alebo co by bolo potrebne spravit aby sa znova vybudovalo, viacero obyvatelov by s tym suhlasilo kedze volakedy tu ihrisko bolo. Dakujem za odpoved
Neuvedené
Re: doplnenie ihriska
26.8.2014 - 08:05:32 - 194.160.215.2
Dobrý deň

Pri budovaní detského ihriska na Tehelnej ulici číslo 84 – 86 je potrebné postupovať v zmysle dohovoru, ktorý sme dohodli pri osobnom stretnutí zo dňa 19.8.2014 (žiadosť, podpisy občanov, vyjadrenie VMČ).
S pozdravom

Vincúr
Neuvedené
lavicky
6.8.2014 - 13:25:41 - 88.80.227.227
Dobry den
Chcela by som sa spytat ci by bolo mozne vymenit lavicky pred bytovkou na Borodacovej 3,nase lavicky su v hroznom stave su hnile zlomene a plne chrobakov.Velmi by sme Vam boli vdacny.
Neuvedené
Re: lavicky
26.8.2014 - 08:04:48 - 194.160.215.2
Dobrý deň

Opravu lavičiek na Borodáčovej ulici číslo 3 budú riešiť Mestské služby v 35. týždni 2014.

S pozdravom
Vincúr
Pavel Malý
Zarastená zástavka MHD
31.7.2014 - 18:22:47 - 62.197.243.202
Dobrý den, chcem upozorniť na zástavku MHD Dolnočermánska, smerom na Cabajskú. Do chodníka velmi prerastá slivka-Mirabelka a plody tejto slivky sú po celom chodníku. Nakolko chodník na tejto zástavke je velmi úzky a prerastajúci strom zabranuje v prechode je to dosť nebezpečné.
Neuvedené
Re: Zarastená zástavka MHD
23.9.2014 - 13:58:50 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Mestské služby evidujú množstvo žiadostí na opílenie drevín. Z dôvodu závažnosti situácie sa vynasnažíme orezy zabezpečiť v čo najkratšom čase.

Ing. Vencelová - Mss
Vladimír Kocúr
organický odpad - ako to pokračuje?
29.7.2014 - 08:49:45 - 195.168.178.42
Dobrý deň, v marci tohoto roku som ohľadne zberu organického odpadu dostal nasledovnú odpoveď:
Dobrý deň, mesto umožnilo obyvateľom zvážať rastlinný odpad na dnes už 5 (plánovaných je 7) zberných dvorov celoročne . Okrem toho mesto má schválený z prostriedkov EU a Minist. ŽP projekt Podpora separovaného zberu ..., kde podstatná časť je venovaná podpore zvozu Biologicky rozložiteľného odpadu . Po vysúťažení dodávateľov (proces práve prebieha) bude do každej domácnosti v rodinných domoch (cca 8000 ks) dodaná špeciálna nádoba na vývoz práve takéhoto odpadu a vývoz sa plánuje cca 1 x za 14 dní. To by malo byť uvedené do praxe v tomto roku. Vývoz bude celoročne. V rámci projektu budú dodané aj mechanizmy na ich vývoz. Jedným z dôvodov , prečo mesto v tomto roku neuskutočňuje zvoz rastlinného odpadu je aj výrazné využívanie tejto služby aj zo strany priľahlých obcí , ktoré nie sú prímestské časti a pri vstupoch do mesta robili obrovské kopy konárov. Rovnako disciplína obyvateľov mesta sa pri rešpektovaní vyhlásených pravidiel výrazne zhoršila. Skoro každá ulica sa zvážala opakovane niekoľko krát a konáre boli vykladané aj niekoľko týždňov po ukončení vyhláseného termínu. Vyložené celé hromady neboli uložené a pripravené v zmysle pokynov, čo vývoz výrazne predražovalo a finančné prostriedky na to vyčlenené museli byť doplňané z iných položiek naplánovaných na iné služby obyvateľom. Ing. Pavol Jakubčin.

Chcem sa preto opýtať ako to celé pokračuje a či bude realizácia tento rok, ako bolo napísané vyššie vo Vašej odpovedi.
Neuvedené
Re: organický odpad - ako to pokračuje
30.7.2014 - 08:31:44 - 194.160.215.2
Dobrý deň , počet zberných dvorov je už 5 ( Mestké služby , Nitrianske kom. služby , Braneckého ul. , Zoborské kasárne , Nitra – Janíkovce ). Projekt separovaného odpadu je v štádiu posudzovania priebehu verejného obstarávania ,časť posúdenia účasti uchádzačov u Poskytovateľa príspevku (Ministerstvo ŽP ) . Súťažené sú aj vozidlá na zvoz a tie majú dodaciu lehotu dlhšiu . Nevieme odhadnúť čas potrebný Poskytovateľovi na posúdenie procesu VO a tak konečná fáza je ťažko stanoviteľná . Cely proces zdržalo neodsúhlasenie prvého verejného obstarávania Poskytovateľom (z dôvodu vysokého rozdielu medzi predpokladanou hodnotou zákazky a vysúťaženou sumou ) . Ing. Pavol Jakubčin .
obyvateľka Čermáň
Nepokosená tráva na Golianovej
25.7.2014 - 10:52:04 - 62.168.65.67
Dobrý deň, píšem už po druhýkrát, prvá správa sa z neznámych dôvodov na stránke neobjavila. Prosím o informáciu, prečo tento rok nie je zabezpečené kosenie trávnej plochy na Golianovej ulici v lokalite rodinných domov (oproti Martinákovým domom). Vyzerá to tam hrozne, ako obyvateľka mesta sa za to hanbím. Keby sme vedeli, že mesto tento rok daný úsek odignoruje, kosili by sme ho radšej svojpomocne, ako žiť v takom prostredí. Teraz už to nie je v našich silách, bežná kosačka si s tým neporadí. Vopred ďakujem za vyjadrenie.
J.Kováčová
kosenie
23.7.2014 - 14:19:27 - 62.197.243.202
Dobrý den, chceme pripomenúť že okolie domu Čajkovského 11 zostalo tak ako vždy nepokosené. Neviem či to nechcel vidieť pán, ktorý robil kontrolu, ale toto priestransto zostáva pravidelne nepokosené. Taktiež upozornujeme že na prilahlom ihrisku pod drevennými prístreškami sú osi. Nie je ich moc ale je treba s tým niečo robiť. Ďakujeme
Neuvedené
Re: kosenie
28.7.2014 - 08:46:30 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Dňa 25. 7 2014 vykonal odborník na deratizáciu a dezinsekciu obhliadku detského ihriska pred obytným domom Čajkovského 11, kde nezaznamenal žiadne hniezdo ôs ani včiel. Osy, ktoré sa pohybujú v okolí ihriska môžu lákať napr. zbytky odhodeného ovocia alebo iné „lákadlá“ pre ne.
S pozdravom
Jozef Stančík MsÚ v Nitre
Katarina
Popinave rastliny 3.diel
23.7.2014 - 12:11:59 - 217.13.183.252
Dobry den, dna 29.4. som druhykrat pisala (prvykrat 23.5.2013!) ohladom popinavych rastlin na tzv. protihlukovej stene na Lesnej uici na Chrenovej. Bolo mi p. Vencelovou prislubene, ze v kratkej dobe to doriesia. Prosim Vas este nepresla kratka doba? Niektore z tych rastlin su uschnute (asi sa uz niekto nemohol pozerat a odstrihol ich) a niektore su zelene a tahaju sa dalej. Zase sa nic neudialo. Z parkoviska pred stenou sa pri silnej burke stava jazero, lebo na jedinom kanali uz rastie trava, vlastne po poslednej velkej burke boli smeti z kanala vylozene na travnik (nie odstranene, takze o chvilu su tam zas), na Triede Andreja Hlinku su este kamienky zo zimneho posypu, skratka je tu riadny neporiadok. Okolo domov si sice upraceme, ale nemozeme nikoho suplovat, zvlast ked je za to plateny. Prosim o odpoved. Dakujem
Neuvedené
Re: Popinave rastliny 3.diel
25.7.2014 - 10:10:13 - 194.160.215.2
Prajem pekný deň,
v priebehu nasledujúceho týždňa smeti z vyčisteného kanála odstránime a vykonáme očistu parkoviska pred protihlukovou stenou, aby sme predišli upchávaniu kanalizačnej vpuste.
S pozdravom
Šarlota Duchoňová
referent pre verejné priestranstvá a aktivačné práce
Zuzana
Kosenie
20.7.2014 - 11:28:13 - 92.245.216.157
Dobrý deň,
prosím o informáciu, kedy konečne bude pokosená trávnatá plocha na Golianovej ulici v lokalite rodinných domov (oproti Martinákovým domom), kde sa tento rok z pre nás neznámych dôvodov (dane platíme tak ako ostatní obyvatelia mesta) vôbec nekosilo a je tu hotová džungľa.
Ďakujem.
Neuvedené
Re: Kosenie
28.7.2014 - 08:44:19 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Kosba na Golianovej ul. neprebehla v celom úseku z dôvodu výstavby parkoviska na predmetnej ulici (zákaz výjazdu - sťažený pohyb a manipulácia s organickou hmotou). Kosbu zabezpečíme v čo najkratšom čase.

Ing. Vencelová - MsS
Občan poctivo platiaci poplatky
Zľavy na daniach pre dôchodcov
17.7.2014 - 12:02:45 - 78.98.239.198
Dobrý deň.
Chcem sa spýtať aké zľavy na daniach poskytuje mesto Nitra dôchodcom a čo pre to treba urobiť. Za informáciu ďakujem

Pekný deň
Neuvedené
Re: Zľavy na daniach pre dôchodcov
22.7.2014 - 09:39:33 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

mesto Nitra neposkytuje na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady žiadne zľavy občanom z dôvodu veku. Poplatky znižuje resp. odpúšťa len z dôvodu dlhodobého pobytu občanov mimo územia mesta Nitry.
Osamelo žijúci dôchodca je oslobodený od platenia dane za psa a osamelo žijúci dôchodca vo veku nad 70 rokov má 50 %- nú úľavu na dani z nehnuteľností.

S pozdravom

Mgr. Vladimír Petrík
vedúci odboru miestnych daní a poplatkov
Maria
kosenie travy dolne krskany
13.7.2014 - 21:30:15 - 195.91.14.26
Dobry den, chcela by som sa spytat ci sa bude kosit trava pri starom koryte rieky nitry v dolnych krskanoch a aj smerom k ivanke pri nitre. predtym sa kosilo aj 2x do roka. dakujem.
Neuvedené
Re: kosenie travy dolne krskany
23.7.2014 - 14:04:58 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Uvedená lokalita nie je vlastníctvo mesta. Kosbu pravdepodobne zabezpečovalo Povodie Váhu, ktoré je vlastníkom.

Ing. Vencelová - MsS
Zuzana
spílené konáre
9.7.2014 - 08:17:48 - 91.127.19.131
Dobrý deň, chcem opätovne nahlásiť spílené neodpratané konáre stromu za bytovým domom na Bizetovej ul. 8-12. Konáre sú tam už cca mesiac.
Neuvedené
Re: spílené konáre
14.7.2014 - 14:48:43 - 194.160.215.2
Konáre boli odpratané 14.7. 2014.

Košičár - MsS
Hana
grilovanie na balkone
2.7.2014 - 15:51:48 - 85.237.224.59
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či je povolené grilovanie na balkóne v meste Nitra a ak je za akých podmienok. Ďakujem
Neuvedené
Re: grilovanie na balkone
4.7.2014 - 07:38:13 - 194.160.215.2
Mesto Nitra nemá vydané nariadenie, ktoré by povoľovalo grilovanie na balkóne.
Mestský úrad v Nitre povoľuje, na základe žiadosti, grilovanie na verejných priestranstvách za určitých podmienok. Nakoľko balkón nie je verejným priestranstvom, ale je súčasťou Vášho bytového domu, odporúčame Vám prejednať si toto na schôdzi vlastníkov bytov.
Súčasne Vás upozorňujeme na znenie paragrafu č. 127 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí, že „vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami ....“

Ing. Jarmila Najšelová
Mestský úrad v Nitre
OKČaŽP, referent pre ovzdušie a vodné hospodárstvo
číslo telefónu : 037 6502 295; e-mail : Jarmila.Najselova zavináč msunitra.sk

Pred vytlačením tohto mailu prosím zvážte dopad na životné prostredie.
Marcel Michalička
kosenie trávy
2.7.2014 - 15:01:49 - 217.75.90.57
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či mesto Nitra nevie zabezpečiť aj pokosenie trávy na korune hrázde rieky Nitra medzi ulicami Priemyselná a Krškanská, keď zabezpečuje výstavbu cyklotrasy na hrádzi rieky Nitry? Ďakujem
Neuvedené
Re: kosenie trávy
11.7.2014 - 08:40:28 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Mestské služby, správca zelene vo vlastníctve mesta nedisponujeme finančnými prostriedkami na zaraďovanie ďalších plôch do údržby. Koseniu plôch zelene predchádza sadovnícka úprava, na ktorú nie sú vyčlenené finančné prostriedky. Máme za to, že prírodný charakter predmetnej lokality v spojení s riekou treba zachovať v pôvodnom stave.

Ing. Vencelová - MsS
Zuzana Kolečániová
parkovacie čiary
2.7.2014 - 08:19:31 - 78.98.66.252
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako je to s obnovovaním značenia vymedzujúceho pakovacie miesta na parkoviskách pred bytovými domami? Na Bizetovej 8-12 je väčšina čiar takmer neviditeľná a vodiči často parkujú od oka, čo znamená aj cez dve parkovacie miesta, na úkor ostatných, ktorí prídu neskôr.

Taktiež za spomínaným bytovým domom sú už dlhšiu dobu neodpratané konáre z orezu stromov.
Neuvedené
Re: parkovacie čiary
15.7.2014 - 08:25:25 - 194.160.215.2
Obnova značenia vymedzujúceho pakovacie miesta na parkoviskách pred bytovými domami na Bizetovej 8-12 -
Mestské služby správca komunikácií momentálne zabezpečujú odstránenie nedostatkov a obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a následne bude zvažovať obnovu vyznačenia pakovacích miest na sídliskách.

Konáre z orezu stromov - haluzina bude odvezená v 29.týždni z dôvodu likvidácie konárov polámaných víchricou.

Ing. Daniš - MsS


Vašu žiadosť teda berieme na vedomie a v prípade obnovy vodorovného dopravného značenia na parkoviskách bude žiadosť postúpená na vybavenie.
Martin Bako
Znizenie vysky stromov
25.6.2014 - 13:43:19 - 85.237.227.52
Dodry den. mali by sme zaujem preriedit respektive zrezat stromy na Razusovej 8. BYvame na najvyssom poschodi, a mame zaujem len o zrezanie konarov ktore obmedzuju vyhlad z nasich okien. Je potrebny suhlas susedov?
Mali by sme takisto zaujem o vysadenie rychlorastucich a hustych drevim po oboch stranach cesty ktora vedie k hlavnemu vchodu z nemocnice pre znizenie nadmerneho hluku z cesty. Kde je mozne podat ziadost?
Dakujem za odpoved!
S pozdravom Martin Bako
Neuvedené
Re: Znizenie vysky stromov
26.6.2014 - 08:36:58 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Váš emailový príspevok bol doručený na Mestské služby Nitra, ktorý bol už zaevidovaný ako žiadosť. Preto prosím len zavolajte na t. č. 0902 960 652, 037 7720003, poprípade sterdasovazavináčmss-nitra.sk z dôvodu dohodnutia termínu a hodiny uskutočnenia tvaromiestnej obhliadky, na ktorej sa presne posúdi možnosť opílenia stromov a dohodne sa forma , rozsah a taktiež možnosť výsadby, vzhľadom na existenciu inžinierskych sietí.

Martin Moravčík
Otázka
19.6.2014 - 22:47:31 - 88.80.226.184
Dobrý deň prajem,
Pani Vencelová
Chcel som sa spítať či plánujete hrabať pokosenú tráv
na Klokočine teda medzi Kmeťovou a Považskou
Ďakujem Moravčík
Neuvedené
Re: Otázka
25.6.2014 - 13:49:13 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Dodávateľ prác je v zmysle zmluvy povinný pohrabať nakosenú trávu. Ďakujeme za informáciu, dodávateľa upozorníme.

Pekný deň Vencelová MsS
lucia
smetny kos
16.6.2014 - 12:22:37 - 178.41.96.233
Dobry den, pišem už tretí krat,a nik mi neodpovie, prosím Vás o osadenia smetného koša na detske ihrisko na Hlbokej ulici....dakujem uz po tretí krat...!!!!!!!!!!
Neuvedené
Re: smetny kos
17.6.2014 - 11:56:02 - 194.160.215.2
Dobrý deň
Odpoveď na pripomienku zo dňa 16.6.2014

Mestský úrad v Nitre, odbor komunálnych činností a životného prostredia zabezpečí prostredníctvom Mestských služieb doplnenie malej odpadovej nádoby na detské ihrisko na Hlbokej ulici najneskoršie do konca mesiaca júna 2014.

S pozdravom
Vincúr
jana
grilovanie
13.6.2014 - 13:00:06 - 109.230.16.97
Dobry den, chcem sa spytat ci sa moze grilovat na sidlisku,ci treba na to nejake povolenie? dakujem
Neuvedené
Re: grilovanie
16.6.2014 - 11:06:23 - 194.160.215.2
V prípade, že na Mestský úrad Nitra, odbor KČaŽP príde písomná žiadosť, vydávame nasledovné vyjadrenie :

Pri grilovaní je potrebné dodržiavať nasledovné podmienky :
• grilovaním nesmie dochádzať k nadmernému obťažovaniu užívateľov verejného priestranstva hlukom, dymom a pachom,
• negrilujte pod oknami bytového domu,
• použiť drevené uhlie,
• všetky zmeny vzniknuté činnosťou dať do pôvodného stavu; plne rešpektovať a chrániť existujúcu zeleň, odstrániť všetky odpadky,
• dodržiavať požiarno-bezpečnosté predpisy

Ing. Jarmila Najšelová
Mestský úrad v Nitre
OKČaŽP, referent pre ovzdušie a vodné hospodárstvo
číslo telefónu : 037 6502 295; e-mail : Jarmila.Najselova zavináč msunitra.sk
Juhásová Lucia
poškodená hojdačka
10.6.2014 - 22:22:31 - 62.197.243.192
Dobrý deň.
Dnes ráno sme našli poškodenú preklápaciu hojdačku na ihrisku Za humnami. Konkrétne, je výrazne ohnutá rúčka na držanie pred sedadlom na hojdačke, a tým pádom celá hojdačka sa nedá použiť, ako je pôvodne myslená na hojdanie pre dve deti. Týmto vás žiadam o jej opravu. Ďakujem za skoré vybavenie.
S pozdravom Juhásová
Neuvedené
Re: poškodená hojdačka
3.10.2014 - 10:55:27 - 194.160.215.2

Závada bola odstránená 17.6. 2014.

Keszeli - MsS
Moje Meno
Kosenie trávy na klokočine
30.5.2014 - 20:41:58 - 195.91.111.31
Dobrý deň.
Mám skôr sťažnosť ohľadom kosenia trávnikov na klokočine. Chápem, že sa niekto musí starať aj o zelené plochy aby nám to tu trochu vyzeralo, ale neviem, kto konkrétne má kosenie na starosti a je za to zodpovedný a aký ludia kosia, či stále tí istí, alebo sa robí nábor na nejakých nešikovných, čo sa nedokážu nikde uplatniť a keď niečo robia, je to úplná katastrofa! Jedná sa o to, že pri kosení okolo parkovísk a v ich blízkosti kosci kosia tak, že vôbec nehľadia, ako im spod kosačky odletuje tráva, ktorá sa spolu aj so zeminou pekne rozprskne po odstavených autách, ale aj kamienky, ktoré poničia lak na karosérii a v neposlednom rade môj prípad, že som si našiel od kamienka prasknuté sklo!!! Musel som privolať políciu a teraz to bude samozrejme dlhá procedúra náhrádzania škody, respektíve sa tak nakoniec ani nestane!!! Predo by som bol nadmieru rád, keby kompetentní patrične zaškolovali ludí, čo takto kosia, alebo urobili iné opatrenia, aby takto nedochádzalo ku škodám!!!
Neuvedené
Re: Kosenie trávy na klokočine
13.6.2014 - 11:09:40 - 194.160.215.2

Dobrý deň,
Je nám veľmi ľúto, že pri kosení došlo k poškodeniu Vášho súkromného majetku ako píšete. Údržbu verejnej zelene zabezpečujeme cestou dodávateľov, každý nich je zodpovedný za škody spôsobené jeho činnosťou. Priznávame, že 0,019 eura (57 haliero) za jedno pokosenie l m2, naloženie pokosenej hmoty a odvoz na kompostovisko do Krškán je malá suma, žiaľ, v dnešnej finančnej situácii si nemôžeme dovoliť viac. To ale dodávateľov nevyníma zo zodpovednosti.

Ing. Vencelová - MsS
Neuvedené
Re: Kosenie trávy na klokočine
3.6.2014 - 08:51:23 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Je nám ľúto, že kosci pri práci spôsobili škodu, v prípade spôsobenej škody pri kosení je zodpovedný dodávateľ prác. Napíšte nám ulicu, na ktorej k poškodeniu došlo a my Vám dáme kontakt na príslušného dodávateľa.

Pekný deň Vencelová
Katarína
Lavičky
27.5.2014 - 17:22:13 - 88.80.227.167
Dobrý deň, píšem už po tretí krát a chcem sa spýtať prečo mi nik neodpovie ma moju otázku ohľadom výmeny dreveného obloženia. Snáď mi do tretice nikto odpovie. Ďakujem
Neuvedené
Re: Lavičky
19.6.2014 - 10:17:11 - 194.160.215.2
Dobrý deň, p. Katarína,
Prosíme o upresnenie - výmena dreveného obloženia na lavičkách - ktoré lavičky ste mali na mysli v ktorej časti mesta alebo na ktorej ulici, prosíme o bližšiu špecifikáciu.

Ďakujeme za doplnenie.

Látečková - MsS
Neuvedené
Re: Lavičky
3.6.2014 - 10:11:37 - 194.160.215.2
Dobrý deň
Vaša požiadavka na opravu lavičiek bola odstúpená na priame vybavenie na Mestské služby Nitra, ktoré zabezpečia opravu lavičiek pred Vaším obytným domom.
S pozdravom
Vincúr
Mestský úrad v Nitre
OKČ a ŽP
Neuvedené
kosenie trávy na párovciach
27.5.2014 - 13:03:40 - 87.197.159.211
Chcela by som sa spýtať prečo pracovníci ktorí kosia trávu ju aj nepohrabú a nepozametajú aj chodníky
potom má človek plný byt slamy,keď niečo robia tak majú prácu vykonávať tak aby to aj nejako vyzeralo to ich nechodí nikto kontrolovať alebo to majú úplne v paži
hlavná vec že to majú zaplatené
Neuvedené
Re: kosenie trávy na párovciach
3.6.2014 - 08:49:13 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Súčasťou kosby je aj zametenie chodníkov a pohrabanie. Chodníky by mali byť zametené do 48 h po kosbe a tráva pohrabaná do 7 dní po kosbe. Výkon kontroly na 260 ha zelene v meste zabezpečuje 1 osoba. Ďakujem Vám za záujem o prostredie, v ktorom žijete.

Pozdrav Vencelová Mss Nitra
novorodenec
poplatok za kom.odpad
26.5.2014 - 13:31:58 - 78.99.79.230
Dobrý deň,
dňa 6 mája sa mi narodil syn,koľko sa platí poplatok za smeti a od kedy.
Ďakujem
Neuvedené
Re: poplatok za kom.odpad
27.5.2014 - 07:24:13 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

databázu poplatníkov za komunálne odpady aktualizujeme každý mesiac na základe podkladov z evidencie obyvateľstva (narodení, zomreli, odsťahovaní prisťahovaní ), ale aj tak oceňujeme Vašu snahu a uvedomelosť pre plnenie daňových povinnosti. V priebehu mesiaca jún 2014 Vám zašleme rozhodnutie, ktorým Vám do vyrubíme poplatok za novonarodeného syna. Bude to suma 15,12 € za alikvotnú časť roka od 6.5.2014 do 31.12.2014 t. j. za 240 dní. Ročný poplatok za KO je v Nitre jednotný v sume 23 € za každú osobu.

S pozdravom


Mgr. Vladimír Petrík
vedúci odboru miestnych daní a poplatkov

tel.: 037/6502242
M. Kompas
Úprava zelene
23.5.2014 - 13:08:13 - 195.168.240.42
Dobrý deň.

mohlo by mesto zabezpečiť úpravu kríku na Petzvalovej 38. Nakoľko sa jedná o krík na pozemku mesta a už je veľmi rozrastený do šírky a výšky.

Ďakujem.
Neuvedené
Re: Úprava zelene
2.6.2014 - 07:20:12 - 194.160.215.2
Vašu požiadavku sme zaradili do poradovníka došlých žiadostí.

Ing. Vencelová - MsS
Nikola
Dovod na vyrub stromov
21.5.2014 - 16:31:26 - 95.105.140.166
Dobry den, byvame na Dumbierskej ulici a popred panelak nam ide plechove oplotenie arealu AX. Pred plotom stoji parkovisko a na strane parkoviska tesne vedla spominaneho plota rastu vysoke stromy, ktore svojimi kmenmi tlacia na plechove platne, pricom plot vydava neprijemny skripavy zvuk. Viacerych obyvatelov nasho vchodu to vyrusuje a mali by zaujem o vyrub stromov. Chcem sa spytat, ci je tento fakt dostatocnym dovodom na vyrub a ako postupovat. Dakujem.
Neuvedené
Re: Dovod na vyrub stromov
22.5.2014 - 09:10:54 - 194.160.215.2
priložený súbor: 915_tlačivo_podnet na výrub _3_.pdfDobrý deň,

zasielame Vám tlačivo ,,podnet na výrub drevín,, ktoré po vyplnení zašlite alebo podajte na podateľňu MsÚ v Nitre, Štefánikova tr.60, Nitra. ÚHA Váš podnet preverí v teréne a rozhodne vo veci. O stanovisku mesta v predmetnej veci budete písomne informovaný.

S pozdravom

referent, ÚHA, MsÚ v Nitre, Ing. Žuffa, Tel. 037/6502319
Lucia
vyvrateny stromokrik
16.5.2014 - 12:13:40 - 178.41.11.191
Dobrý deň, na Hlbokej ulici pri hornom Nitrazdroji je po silnom vetre vyvrátený stromokrík, neohrozuje bezpečnosť , ale nevyzerá to pekne. Mohli by ste to prísť vyrúbať? Dakujem
Neuvedené
Re: vyvrateny stromokrik
19.5.2014 - 09:38:08 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Vašu informáciu o poškodenej drevine pracovníci mesta, MsS Nitra posúdia a v prípade, že drevina je poškodená, nevhodná k ďalšiemu pestovaniu bude odstránená. Z dôvodu poškodenia vysokého počtu mohutných stromov spadnutých na chodníky, cesty nie je podnet možné vyriešiť okamžite. Za informáciu ďakujeme a zostávane s pozdravom.

Referent ÚHA, MsÚ v Nitre, Ing. Žuffa, Tel. 037/6502319
Peter Copjan
Kosenie travy - Hlboka ulica
13.5.2014 - 15:40:46 - 78.141.97.42
Dobry den,
okolo bytoviek na Hlbokej ulici prebieha kosenie uz 3. tyzden. Miestami ma trava viac ako 50cm. Kosci raz za cas pridu aj to na 1-2 hodiny, nieco pokosia a idu prec. To co je akoze pokosene miestami vobec nie je pohrabane. Trava volne schne a psy a ludia si ju nosia do bytov, do auta vsade. Okolie vyzera naozaj hnusne a clovek sa musi hanbit. To je taky problem to pokosit naraz vsetko a aj popratat? Ziadam o okamzitu napravu a zverejnenie rozpisu planovaneho kosenia.
Dakujem.
Neuvedené
Re: Kosenie travy - Hlboka ulica
23.5.2014 - 08:55:17 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Kosba plôch zelene vo vlastníctve mesta prebieha už tretí týždeň s
personálnymi problémami i s problémami spôsobenými poveternostnými
podmienkami. Predpokladaný termín ukončenia kosby v celom meste je začiatok
nasledujúceho týždňa ( v závislosti na počasí).

Prajem pekný deň Vencelová MsS
Blahová
Kosenie Chrenová 4
12.5.2014 - 10:23:09 - 78.141.125.80
Dobrý deň. Mám otázku ohľadom kosenia na Chrenovej 4 ulica Za humnami. Tráva je tu vysoká miestami aj 50 cm. Je tu detské ihrisko kam s deťmi nemáme odvahu ani ísť kvôli kliešťom. Páni čo kosia pokosia okolo papuči kde sa deti nehrávajú, a potom pol dňa vysedávajú a oddychujú. To bude toto leto neustále takto , že sa bude kosiť pomaly metrová tráva na sídliskách? úroveň údržby a kosenia je z roka na rok horšia. Robte s tým už niečo , lebo je to veľmi zlá vizitka mesta pre občanov Chrenovej. Nakúpte kosačky a dajte kosiť dlhodobo nezamestnaným. a vyjde vás to určite menej ako platiť firmám, ktoré nestíhajú vôbec svoju robotu.
Neuvedené
Re: Kosenie Chrenová 4
13.5.2014 - 12:08:15 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Ul.Za Humnami pokosíme v 20.týždni.

Pekný deň Vencelová
Danica Pintérová
Padajuce suché konáre
8.5.2014 - 14:25:51 - 95.105.210.190
Dobrý deň neviem kedy to presne bolo ale tohto roku som stála na zasávke razcestie želeničná stanica smerom do mesta, a fúkal strašný vietor nasledkom ktorým predomna padol veliký suchý konár asi tak 1 meter dlhý. Ide o bezpečnost kedže ja už mam viac rokov stihla som sa uhnut ale take dieta keby tam stálo to može dost vážne zranit . Viem že suche konáre padaju skoro stále ale aspon prehlad o tom že aké velke a kde su po pripade ich spolit by nebolo na škodu. Nevioem si predstavit žeby som sa neuhla a padol by na mna a zranil ma ako kolvek. Je nemyslitelne takto ohrozovat ludi. Prosím o prešetrenie problému a nasledne odstranenie problemu. Dakujem
Neuvedené
Re: Padajuce suché konáre
9.5.2014 - 11:19:18 - 194.160.215.2
Vzhľadom ku skutočnosti, že predmetný strom rastie na súkromnom pozemku sťažnosťou sa zaoberal Mestský úrad Nitra, ÚHA.

Ing.Vencelová - MsS
Katarína
Lavičky
7.5.2014 - 14:20:25 - 88.80.227.167
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať či by bolo možné vymeniť na lavičkách pred vchodom na Jurkovičovej 14 drevené obloženie, nakoľko toto je už dosť v zlom stave a pomaly sa rozpadáva a je zpráchnivelé. Ďakujem
Katka
Kosenie trávy
5.5.2014 - 13:47:43 - 87.197.98.217
Dobry den, chcem sa spytat, kedy konecne niekto pokosi travu, konkretne na sidlisku Nitra, Cajkovskeho ul.a okolie, tento rok vôbec nebola kosena , je uz hrozne vysoka, dalsi dovod: hlavne malé bytové psy sa do vysokej trávy nejdu vyvencit a potom svoju potrebu robia na chodník a potom su samé flaky po chodníkoch, dakujem za odpoved, prosim rieste to, dakujem
Neuvedené
Re: Kosenie trávy
22.5.2014 - 12:09:56 - 194.160.215.2
Prvá kosba prebehla aj na Čajkovského ulici v riadnom termíne. Strmý svah k zdravotnému stredisku pokosíme v prípade priaznivých podmienok v 21.týždni. Včasný nástup jari spôsobil, že sezóna začala cca o 20 dní skôr. To pre nás predstavuje o jednu kosbu viac, čo v prepočte na celé mesto znamená 40 000 eur. Z uvedeného dôvodu sme začiatok kosby trochu priblížili vlaňajšiemu termínu. Druhú kosbu odštartujeme v závere 21. týždňa, aby sa neopakovala situácia z prvej kosby.

Ing. Vencelová - MsS
Neuvedené
Re: Kosenie trávy
13.5.2014 - 12:21:07 - 194.160.215.2
Dobrý deň, prvá kosba plôch zelene bude ukončená do 21.týždňa.

Pozdrav Vencelová MsS
miso
samovolne rubanie stromov?
3.5.2014 - 14:32:35 - 92.245.217.29
Dobry den,je mozne a normalne,ze bezny obcan mesta,konkretne Janikoviec ide do extravilanu obce,vytiahne motorovu pilu a odpili,co vidi?zazil som to na vlastnej kozi,ked som na prechadzke po poliach pristihol takehoto pachatela,ako motorovou pilou stina krasny,mlady orech,ktory pomaly zacinal rodit!velmi ma to nahnevalo,ale dotycny len povedal,ze to drevo potrebuje na volieru pre psa!je to normalne?na tych poliach rastie kopec inych drevin napr.agaty,ktore su dokonca ako skodna a nikomu by nechybali.priznam sa,mal som slzy na krajicku,ked som videl tu spust po dotycnom.a to nehovorim a spolocenskej hodnote toho stromu,ktoru by som mu dal najradsej zaplatit!
Neuvedené
Re: samovolne rubanie stromov?
7.5.2014 - 10:14:27 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
to, čo ste popísali, je pravdepodobne nelegálne konanie.
Váš príspevok aj názor si cením, ale bohužiaľ, samotnej veci by ste najlepšie pomohli vtedy, ak by ste hneď, bezodkladne, ako svedok takéhoto podozrivého konania volali Políciu SR, alebo aspoň Mestskú políciu. Samozrejme, zároveň je namieste aj primeraná obozretnosť, aby ste sa nestali sám terčom útoku od vyprovokovaného agresora. Privolané bezpečnostné zložky zdokumentujú podstatné okolnosti a mohol im byť aspoň známy vykonávateľ výrubu, pristihnutý priamo pri konaní. Následne by mal riadnu príležitosť príslušným orgánom ochrany prírody vysvetliť svoje konanie, preukázať oprávnenia na výrub, alebo naopak prevziať zaň v primeranej miere zodpovednosť v prípadnom priestupkovom alebo dokonca trestnom konaní. Upozorňujem, že okrem environmentálnych škôd mohli vzniknúť aj majetkové škody.

S odstupom času, ako ste príspevok napísali, je vec takmer neuchopiteľná, naopak, konať v takýchto prípadoch treba rázne, na sentiment nie je čas.
Napriek tomu ďakujem, vďaka Vám čitatelia tohto fóra aspoň získali informáciu ako úspešnejšie postupovať pri obdobných udalostiach.

Štrba, Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre

dana
Parkovanie
2.5.2014 - 17:35:02 - 95.105.210.190
Dobrý deň,chcela by som sa spýtať kto by mohol zamedziť parkovaniu nákladných a dodávkových vozidiel na ulici jarabinova 1.Dodávkové autá parkujú priamo pod oknamy obytného domu napriek tomu ,že tu platí zákaz parkovania takýchto vozidiel od 21.hod do 6.hod
Neuvedené
Re: Parkovanie
14.5.2014 - 14:08:39 - 194.160.215.2
Ďakujeme Vám za Váš podnet. Vzniknutú situáciu na ulici Jarabinova budeme riešiť v zmysle platného dopravného značenia.

S pozdravom

Mgr. Rudolf Husár
Veliteľ MsP obvodu Klokočina
Neuvedené
Re: Parkovanie
14.5.2014 - 14:08:23 - 194.160.215.2
Prajem pekný deň, kontrolná úloha parkovania nákladných a dodávkových vozidiel na ul. Jarabinova bude realizovaná príslušníkmi Mestskej polície v nasledujúcom období.

S pozdravom

Mgr. Erik Duchoň
Náčelník Mestskej polície v Nitre

Katarina
Popinave rastliny
29.4.2014 - 14:40:02 - 217.13.183.252
Dobry den, takmer pred rokom (23.5.) som Vam zasielala prosbu, v ktorej som okrem ineho ziadala o vysekanie popinavych rastlin na protihlukovej stene na Lesnej 2, nakolko prerastli do borovic, z ktorych sa z tohto dovodu pomaly stavaju listnate stromy. P. Vencelova prislubila ich odstranenie, doteraz tak nebolo vykonane. Prosim bolo by to mozne? Bol to pekny maly borovicovy haj a malo by to tak zostat. Dakujem
Neuvedené
Re: Popinave rastliny
2.5.2014 - 09:14:40 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Ospravedlňujem sa, popínavky odstránime v čo najkratšom čase. Na zmienenej adrese sme zabezpečovali čistenie od náletových drevín, na popínavky sme zabudli. Prajem pekný deň.

Ing. Vencelová - MsS
Jan
kosenie Janikovce
29.4.2014 - 13:42:16 - 92.245.217.29
Dobry den
Prosim Vas,kedy sa zacnu kosit zelene pristranstva v Janikovciach a naco sa caka?v celej obci je trava,prhlava,kuracka a bodliaky vysoke po kolena a samy kliest!ani len okolo preliezok na razcesti Rabcekova-Hlavna to nikto nie je schopny upravit?clovek sa aj hanbi byvat v takej skaredej dedine!
Neuvedené
Re: kosenie Janikovce
27.10.2014 - 08:59:07 - 194.160.215.2
Požiadavka bola splnená v 19. týždni.

Ing. Vencelová - MsS
Martina Lacova
Kosenie
29.4.2014 - 13:40:08 - 88.80.241.156
Dobry deň. Chcem sa spytať, kedy sa zacne s kosenim na klokocine: cast Novomeskeho a okolie. Stav je tu uz katastrofalny. Trava ma viac ako 30 cm!! Hrozi tu riziko prenosu kliestov nielen na ludi ale aj psov.
Dakujem za odpoved.
Neuvedené
Re: Kosenie
7.5.2014 - 10:20:34 - 194.160.215.2
Kosba zelene začala 28.4. v priebehu nasledujúcich 2 týždňov by malo byť
pokosené celé mesto.

Ing. Vencelová - MsS

anna zahorska
nepokoseny sukromny pozemok
28.4.2014 - 15:21:38 - 62.197.243.225
dobry den prosim vas kontaktovat majitela pozemku ktory sa nachadza od kmetovej1 az po horku je to velka travnata plocha je tam 1m vysoka burina a opet si tam robia srsne hniezda.pred dvomi rokmi ste mi to pomohli vyriesit ,ale od vtedy je to znovu cele zarastene.velmi pekne dakujem.dufam ze to pokosi a vstupi si do svedomia .
Neuvedené
Re: nepokoseny sukromny pozemok
7.5.2014 - 10:18:07 - 194.160.215.2
Vlastníka predmetnej plochy vyzveme k údržbe. Platná legislatíva ho nenúti
pozemok kosiť.

Ing. Vencelová - MsS
Śtefan Tomko
Topoľ
8.4.2014 - 10:24:52 - 217.144.18.88
Na ul.Zvolenská pri materskej škôlke je jeden topoľ ktorý určite neprispieva aby alergici sa cítili dobre,nebolo by na čase ho odstraniť ?
Neuvedené
Re: Topoľ
9.4.2014 - 08:01:04 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
situácia pod trafostanicou a vedľa schodiska popri areáli materskej školy bola práve dnes preverovaná na základe iného, včera prijatého podnetu. Bohužiaľ, plodiaci strom nie je iba jeden, ale celá skupina. Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre pripravuje náležité podklady pre výmenu celej skupiny za iné vhodnejšie taxóny.
S pozdravom
Štrba, ÚHA MsÚ v Nitre, 037/ 65 02 319
Marek
Voda a stromy
7.4.2014 - 14:35:38 - 213.215.118.12
1. Dobrý deň, medzi ulicami Malíková a Šípová na Chrenovej je spravený vybetónovaný val kadiaľ tečie voda, ktorá sa dolu pri Chrenovskej ulici vlieva do kanalizácie. Chcel by som sa spýtať či ide o potok, alebo len otvorený kanál? Sú nejaké dostupné informácie o vode v tomto potok-kanále?
2. V tomto priestore medzi záhradami rastú rôzne vysoké stromy, ktoré tienia záhrady. Mnohé z nich sú polámané alebo hnilé. Sú tam tieto stromy úmyselne, alebo rastú na divoko? Je možné tieto stromy opíliť, znížiť ich výšku a tento val vyčistiť?

Ďakujem za odpoveď.
Neuvedené
Re: Voda a stromy
8.4.2014 - 09:33:25 - 194.160.215.2
Dobrý deň , musím povedať, že tento kanál ani nám nie je pôvodom dostatočne jasný . Po delimitácii kasární a ich rozdelení je aj nie celkom jasné komu patrí. Mesto cestou aktivačných pracovníkov ale aj Mestských služieb sporadicky vyčistí mrežu, ktorá bráni vplaveniu konárov a hrubých nečistôt do vnútra kanalizácie , aby nedochádzalo vzdúvaniu hladiny pri prívalových dažďoch. Za pomoci kasární sa raz čistil aj prietok kanála.Stromy rastú v prietočnom koryte neplánovane, a nie sú tam žiadúce. V budúcnosti budú pri vývrati ešte väčším problémom a narúšajú aj spevnenie brehov. Podľa čistoty vody súdim, že to má súvis s nejakým podzemným prameňom a jeho funkciou je odvedenie vodu z okolia Jeleneckej ul. , ale úprimne povedané, aj ja by som bol rád, keby niekto , kto si prečíta túto diskusiu a vedel niečo o tom viac, dal nám vedieť . Ďakujeme za príspevok . Ing. Pavol Jakubčin , MsÚ Nitra, odbor komunálnych činností a životného prostredia .
Miriam
Letisko Janikovce
2.4.2014 - 17:27:10 - 85.237.224.40
Dobrý deň, som obyvateľom mestskej časti Janíkovce. Zaujímalo by ma ako je možné že sa pravidelne stretávajú letecký modelári na dráhe letiska keď je tam tabuľa zákaz vjazdu. Neustále nám jeden z nich narúša nedeľnú pohodu zvukom svojho modelu lietadla ktorý je silnejší ako normálne lietadlo či helikoptéra. Je nás viacero susedov ktorým to vadí je to už takpovediac neznesiteľné, preto Vás žiadame o pomoc resp na koho sa máme s týmto obrátiť. Polícia? Ďakujem za odpoveď
Neuvedené
Re: Letisko Janikovce
4.4.2014 - 10:33:57 - 194.160.215.2
Modelársky klub pracuje na letisku v Janíkovciach viac ako 30 rokov. Prístup na plochu majú od majiteľa Aero Slovakia a.s.. Podľa ich vyjadrenia modelári môžu používať vyhradený priestor na skúšanie modelov. Modelári majú zákaz používať lietadlá nad obývanou časťou Janíkoviec.
Ján Pánský
občan Nitra
Neuvedené
22.3.2014 - 21:21:11 - 88.80.226.90
Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať z akého dôvodu má byť vyrúbaný topoľ na ulicu Murániho 28. Ďakujem
Neuvedené
Re: Neuvedené
24.3.2014 - 10:10:32 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
topoľ čierny, rastúci pri centrálnej kotolni na Murániho ul. v Nitre bol posudzovaný v rámci konania o výrube na základe pôvodného občianskeho podnetu na výrub stromu na parcele vo vlastníctve Mesta Nitra.
Na základe zistených skutočností Mesto Nitra vydalo dňa 12.03.2014 rozhodnutie č. ÚHA/3397/2014-Ša, ktorým povolilo výrub predmetného stromu.

Dôvody pre výrub stromu sú hneď viaceré:
- jedná sa o klasický topoľ čierny - základný druh, ktorý plodí (touto informáciou bolo vlastne iniciované zisťovanie skutkového stavu, avšak boli zistené iné závažnejšie skutočnosti, uvedené nižšie)
- pri tvaromiestnej ohliadke boli zistené indície, podľa ktorých bola preverená prítomnosť inžinierskych sietí v území, a skutočne sa potvrdilo, že strom rastie priamo na podzemných hlavných sieťach – plynovodu (výtyčka siete je iba ca 15-20 cm od kmeňa!!!) a teplovodu (trasovaný kolmo na plyn, súbežne s osou príjazdovej cesty, ca 2,5 m od kmeňa)
- strom z hľadiska veku a druhu, a súbežne jeho umiestnenia pri frekventovaných komunikáciách a parkovisku, ako aj pri stavbe kotolne, je príliš rizikový na zachovanie – vek 35-40 rokov sa pri klasických topoľoch považuje za limitný, pretože strom stráca pružnosť, krehne a naopak zvyšuje sa pravdepodobnosť spontánneho ulamovania konárov (aj hrubých!). Rez takéhoto stromu nie je riešením, pretože po nevyhnutnej hlbokej redukcii koruny vzniká množstvo výhonov zo spiacich púčikov, ktoré sa však následne tiež môžu vylamovať, a teda rez stromu by sa stal pravidelnou a neúmerne náročnou bežnou údržbou, ktorá je pri objektívnom vyhodnotení finančných nákladov neúčelná, zbytočne odčerpávajúca zdroje pre zakladanie novej alebo údržbu jestvujúcej perspektívnejšej zelene. Mesto Nitra má v tejto veci za sebou početné skúsenosti, kedy napriek snahe o zachovanie niektorých topoľov VŽDY redukované stromy končili s odstupom 2-3 rokov aj tak výrubom. Nie nezávažný pre objasnenie veci je aj fakt, že predmetný strom na Murániho ul. je doslova jedným z posledných vzrastných klasických topoľov čiernych, ktoré vo verejnej zeleni obytných súborov Klokočina, Diely, Viničky máme.

Výrub má byť v zmysle rozhodnutia kompenzovaný výsadbou 4 ks stredno- alebo dlhovekých stromov (lipa, javor, jaseň, a pod.) v danej lokalite, hoci nie priamo v mieste výrubu (z dôvodu prítomností sietí), ale na okolitých náhradných parcelách, ktoré sú taktiež vo vlastníctve a správe Mesta Nitra.

Pociťovaný nedostatok vzrastnej zelene, ktorí obyvatelia Murániho ul. majú, vonkoncom nevyrieši záchrana predmetného neperspektívneho stromu, ani realizácia náhradnej výsadby, ktorou sa má kompenzovať jeho schválený výrub. Požiadavku na zvýšenie podielu vzrastnej zelene Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre berie na vedomie, avšak jej reálne naplnenie závisí aj od primeraného finančného krytia, a teda všeobecnej podpory tejto myšlienky zo strany tunajších obyvateľov či VMČ, ktoré majú kompetencie pre uznanie a posunutie zámeru medzi priority v oblasti zelene.

S pozdravom
Štrba, Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre, 037/65 02 319
Eva Rezakova
smetny kos pri ihrisku
20.3.2014 - 01:10:54 - 95.105.192.121
Dobry den,
prosim o osadenie smetneho kosa k detskemu ihrisku na ulici Za Humnami (pri papuci). Je to oblubene a navstevovane ihrisko a smetny kos tam chyba. Ludia tam na lavicku davaju igelitku na odpadky, to vsak nie je idealne riesenie. Dakujem.
Neuvedené
Re: smetny kos pri ihrisku
21.3.2014 - 11:18:07 - 194.160.215.2
Dobrý deň

Na základe Vášho podnetu zabezpečí Mestský úrad v Nitre, odbor komunálnych činností a životného prostredia doplnenie malej odpadovej nádoby na detské ihrisko na ulici Za Humnami.
Pre spresnenie lokality umiestnenia MON Vás prosím o kontaktovanie na číslo 0911 992 003.

S pozdravom
Vincúr
Čopjan Ľubomír
Parkovanie
17.3.2014 - 20:28:10 - 91.127.60.95
Dobrý deň,

chcel by som sa opýtať, ako je to s parkovaním firemných áut na sídliskách.Jedna sa o parkovanie na ulici Na Hôrke, kde podľa mojich skúsenosti z celkového počtu parkujúcich je minimálne 20% firemných áut(podotýkam, že sa jedna hlavne o väčšie vozidla, ako je napr.Ford Tranzit a pod.).Je v možnostiach mesta toto parkovanie obmedziť?
Prípadne, ako chce mesto túto problematiku riešiť v krátkej dobe.Bohužiaľ táto situácia trvá už min.10 rokov a postupne sa zhoršuje.

Ďakujem za odpoveď.
Neuvedené
Re: Parkovanie
18.3.2014 - 09:46:42 - 194.160.215.2
Mesto pripravuje novú organizáciu v parkovaní motorových vozidiel v obytných súboroch. Jednou z podmienok bude aj zamedzenie parkujúcich firemných vozidiel a taktiež aj dodávkových vozidiel.
občan Zobora
vysoké stromy
16.3.2014 - 16:04:48 - 178.41.7.246
Dobrý deň.
Chcem poprosiť či by mesto nemohlo určiť výšku stromu, ktorý rastie pri dome. V dnešnej dobe sú také strašne silné vetry, ktoré kimácajú s vysokánskymi stromami na všetky strany, a tým ohrozujú všetkých obyvateľov blízkeho okolia. V prípade zlomenia sa stromy zvalia nielen na dom majiteľa stromu, ale aj suseda, prípadne jeho majetok. Asi niekto čaká až sa stane nejaké nešťastie a strom zabije človeka. Mohli by ste určiť, že výška stromu pri dome nesmie presiahnuť výšku domu a majiteľ nech to udržuje. Dnes je na Zobori množstvo starých vysokých stromov, ktoré nikto nepamätá koľko majú rokov. Taktiež by ste mali kontrolovať či sa dodržuje výška a šírka živých plotov, ktoré zasahujú do ulice a zaberajú priestor pre prechod áut. Umelo sú tým zúžené cesty a auto a chodec majú problém prejsť a mestiť sa.
Za ochotu ďakujem
Neuvedené
Re: vysoké stromy
19.3.2014 - 15:29:42 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
v zmysle § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., „vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa drevina nachádza, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať“. Nepriamo z toho tiež vyplýva zodpovednosť za vzniknuté škodové udalosti spôsobené drevinami.

Určenie limitnej výšky stromov tak, ako navrhujete, je nerealizovateľné, pretože všeobecne záväzné nariadenia obcí nesmú presahovať rámec nadradených zákonných predpisov – a žiaden zákon samozrejme neurčuje limitné vzrastové parametre drevín, pretože dosiahnutá výška alebo vzrast dreviny vonkoncom nie sú jediným a ani zásadným parametrom pre riadne vyhodnotenie prevádzkovej bezpečnosti a statiky stromu, a návrhu optimálnych opatrení údržby. Musí sa prihliadať aj na taxonomické charakteristiky toho-konkrétneho stromu, na jeho zdravotný a kondičný stav, rozsah a charakter fyziologického poškodenia, či environmentálne a iné podmienky stanovišťa, na ktorom rastie. V tomto kontexte akiste uznáte, že striktné určenie limitnej výšky by znamenalo aj redukciu korún rozsiahlej množiny stromov, ktoré nie sú nebezpečné a na ktorých by tento zásah zbytočne znamenal zníženie estetickej a sadovníckej hodnoty, resp. mohol by zakladať aj predispozície pre zhoršenie zdravotného stavu a sekundárne tak – paradoxne – aj prevádzkovej bezpečnosti.

V prípade prerastania krov zo súkromných pozemkov do priestoru chodníkov alebo ciest je vhodné a žiadúce konkrétne zistenia nahlasovať na Mestský úrad – Odbor životného prostredia a komunálnych činností, Útvar hlavného architekta, Mestskej polícii alebo Mestským službám Nitra. Na základe takéhoto oznámenia príslušné referáty podniknú kroky k náprave.

Štrba, Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre
Jozef Zelenaj
biologický odpad
14.3.2014 - 20:12:03 - 95.105.159.38
Teraz som našiel, že nebudete zvážať biologický odpad. Naša záhradkárska osada vyložila minulý týždeň bio odpad na ulicu Kostolná na Čermáni a čo s ním teraz, dane si platíme, máme ho dať na kopu a podpáliť? alebo čo s tým teraz?
Neuvedené
Re: biologický odpad
18.3.2014 - 09:45:33 - 194.160.215.2
Mesto Nitra tohto roku nevyhlásilo zvoz rastlinného odpadu. Viedli ho k tomu stále sa zhoršujúca disciplína obyvateľov pri jeho vykladaní čo do dodržania termínu aj čo do prípravy materiálu pre jednoduchý odvoz (zviazanie) . Zvoz sa tak každým rokom predražoval a predlžoval. Finančné prostriedky na to vyčlenené nikdy nestačili a museli byť doplňané z iných naplánovaných aktivít mesta. Mesto rozšírilo,(aj pre tento účel) počet zberných dvorov z 2 na 5, aby bola ľahšia dostupnosť a je to možné doviezť aj priamo do kompostárne v D. Krškanoch počas celého roka. Môžete si odvoz vami vyloženého rastlinného odpadu po dohode riešiť cestou Mestských služieb (za cenu nákladov) . Sídlia na Tehelnej ul. č. 3 , tel. 037 6516805 . Výška poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre obyvateľov nepostačuje ani na vývoz zmesového odpadu . Všetko ostatné ( separovaný zber, zberné dvory, likvidácia čiernych skládok, atď. ) sa dopláca z ostatných zdrojov rozpočtu . Ing.Pavol Jakubčin , Odbor Komunálnych činností a životného prostredia.
Denisa Vindisova
velkoobjemove kontajnery
13.3.2014 - 20:25:58 - 91.127.38.75
Dobry vecer chcela by som sa opytat kedy budu rozmiestnene kontajnery na klokocine nedbalova a ktomu presny datum.Dakujem
Neuvedené
Re: velkoobjemove kontajnery
19.3.2014 - 09:47:10 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Kontajner na jarné upratovanie by na Nedbalovej ul. pri ZŠ mal byť 19.5.2014 od 12,00 do 20,00 hod.
S pozdravom
M. Kramár referent OH

Vladimír Kocúr
organický odpad 2014
13.3.2014 - 14:42:13 - 195.168.178.42
Reagujem na Vašu odpoveď. ECHO sme si minulý týždeň v schránke nenašli. Náhoda? No neviem. Ale našiel som si spomínané ECHO na webe. Takže ak som, správne pochopil, občania mesta Nitra, by si mali dať na svoje osobné automobily (samozrejme tí, ktorí auto majú) povinne namontovať ťažné zariadenie a zakúpiť prívesný vozík alebo minimálne zájsť do požičovne prívesných vozíkov, aby mohli organický odpad odviezť na zberový dvor, lebo neviem si inak predstaviť ako by to mali urobiť. Ale možno múdri úradnici z mesta nám poskytnú nejaký geniálny nápad. Budem čakať. Ale keď už sa mesto takto rozhodlo, že každý po svojej linke to má odvážať na zberný dvor, mohlo to dotiahnúť do úplnej geniality a navrhúť, aby si občania mesta aj klasický komunálny odpad odvážali sami. Veď keď už majú zainvestovať do ťažného a prívesného vozílka, nech sa im to oplatí. Bude sa mesto veľmi čudovať, keď ľudia začnú organický odpad spalovať na svojich záhradách? Ak áno, tek je to s ním ešte horšie ako to momentálne vyzerá. Len tak pre ilustráciu, mesto Liptovský Mikuláš robí zvoz organického odpadu pre svojich občanov 1x mesačne. Vy to nie ste schopní urobiť ani raz do roka. Mylsím, že je to na zamyslenie, či by nebolo vhodné si z toho zobrať príklad. Tomu sa povie služba občanom.
Neuvedené
Re: organický odpad 2014
14.3.2014 - 08:30:30 - 194.160.215.2
Dobrý deň, mesto umožnilo obyvateľom zvážať rastlinný odpad na dnes už 5 (plánovaných je 7) zberných dvorov celoročne . Okrem toho mesto má schválený z prostriedkov EU a Minist. ŽP projekt Podpora separovaného zberu ..., kde podstatná časť je venovaná podpore zvozu Biologicky rozložiteľného odpadu . Po vysúťažení dodávateľov (proces práve prebieha) bude do každej domácnosti v rodinných domoch (cca 8000 ks) dodaná špeciálna nádoba na vývoz práve takéhoto odpadu a vývoz sa plánuje cca 1 x za 14 dní. To by malo byť uvedené do praxe v tomto roku. Vývoz bude celoročne. V rámci projektu budú dodané aj mechanizmy na ich vývoz. Jedným z dôvodov , prečo mesto v tomto roku neuskutočňuje zvoz rastlinného odpadu je aj výrazné využívanie tejto služby aj zo strany priľahlých obcí , ktoré nie sú prímestské časti a pri vstupoch do mesta robili obrovské kopy konárov. Rovnako disciplína obyvateľov mesta sa pri rešpektovaní vyhlásených pravidiel výrazne zhoršila. Skoro každá ulica sa zvážala opakovane niekoľko krát a konáre boli vykladané aj niekoľko týždňov po ukončení vyhláseného termínu. Vyložené celé hromady neboli uložené a pripravené v zmysle pokynov, čo vývoz výrazne predražovalo a finančné prostriedky na to vyčlenené museli byť doplňané z iných položiek naplánovaných na iné služby obyvateľom. Ing. Pavol Jakubčin.
Vladimír Kocúr
organický odpad 2014
10.3.2014 - 21:14:28 - 88.80.243.26
Dobrý deň,
neviem, či sa moja otázka stratila, ale keďže do dnešného dňa nie je žiadna reakcia, opakujem ju. V akom termíne bude tento rok realizovaný zvoz organického odpadu?
Neuvedené
Re: organický odpad 2014
11.3.2014 - 13:09:32 - 194.160.215.2
Mesto tento rok neorganizuje zvoz organického odpadu . Viď. informácia v ECHU zo dňa 6.III.2014. Ing. Pavol Jakubčin odbor komunálnych činností a životného prostredia.
Miso
Parkovisko Kmetova - sikme statie
5.3.2014 - 07:39:47 - 213.215.123.50
Dobry den,
Na parkovisku na zaciatku ulic Muraniho a Kmetova (parkovisko pri obytnom dome subezne s Kmetovou ulicou), na ktorom je vyznacene kolme statie, niektori spoluobcania parkuju svoje vozidla v stredovom pase parkoviska. Tym znemoznuju vyjazd kolmo parkujucim vozidlam a najma v rannej spicke sa tu situacia vyostruje. Situaciu by vyriesilo sikme statie, ktore zjednodusi vyjazd z parkovacich miest a zaroven umozni zachovat parkovanie v stredovom pase, ktore si niektori obyvatelia svojvolne zaviedli. (podobne, ako je tomu na ulici Muraniho). Co tak zvazit tuto moznost a namalovat dopravne znacenie so sikmym statim? Pekny den
Neuvedené
Re: Parkovisko Kmetova - sikme statie
11.3.2014 - 09:13:21 - 194.160.215.2
Dobrý deň, parkovanie motorových vozidiel v strede komunikácie nie je povolené, vodiči takto parkujúcich vozidiel sa dopúšťajú priestupku. Ak by sa malo parkovať aj v strede komunikácie musí to byť povolené, obdobne ako na MK Murániho. Vykonáme tvaromiestnu obhliadku miesta a zistíme konkrétne na mieste šírkové parametre komunikácie. Na základe tohto posúdime, či je možné povoliť parkovanie aj strede komunikácie. Pre zriadenie takéhoto parkovanie potrebujeme šírku 17m.

Ján Pánský
Neuvedené
Čermánske detské ihrisko
4.3.2014 - 12:21:42 - 88.80.242.62
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako je možné vybaviť tabuľu so zákazom psov na detské ihrisko. NA Čermáni hore na Hlbokej ulici, sa na jeseň 2013 opravoval kolotoč na detskom ihrisku. Začalo tam preto chodiť veľa mamičiek s malými deťmi. Chodia tam ale venčiť psov a nikto si psie exkrementy neupratuje. Ihrisko je preto veľmi znečistené, nedá sa tam voľne pustiť dieťa pohrať sa. Do exkrementov stúpajú nielen deti, ale aj dospelí ľudia. Najvhodnejšie by bolo zamedziť vstupu psov na toto ihrisko, keďže sú ľudia venčiaci tam psov netolerantní a neupratujú po nich. ĎAkujem
Neuvedené
Re: Čermánske detské ihrisko
11.3.2014 - 10:16:54 - 194.160.215.2
Dobrý deň.

Kontrolu detského ihriska na Hlbokej ulici sme z hľadiska zanedbania povinnosti odpratávania exkrementov po psoch zaradili do plánu kontrol v rámci obvodu Klokočina. Pre zamedzenie vstupu so psom a jeho kontrolu je potrebné vyznačiť priestor zahŕňajúci ihrisko vhodnými piktogramami.
Pavol
Neporiadok za garážami
3.3.2014 - 18:06:30 - 85.237.224.40
Dobrý deň,
Na Nábreží mládeže za garážami, ktoré sú oproti areálu M Slovenskej polnohospodárskej univerzity je veľmi veľa odpadkov. Sú tam fľaše a iný odpad. Je to pás medzi garážami a asfaltovým chodníkom popri rieke Nitre. Okrem toho je tam veľa napadaného drevného odpadu zo stromov, ktoré sú na tom mieste. Zišlo by sa to tam vyčistiť, lebo to tam naozaj veľmi zle vyzerá. Drevný odpad by sa mohol spáliť ako biomasa alebo skompostovať.
Neuvedené
Re: Neporiadok za garážami
24.3.2014 - 13:26:49 - 194.160.215.2
Dňa 24.3.2014 odpad za garažami – oproti areálu „M“ odstránený aktivačnými pracovníkmi. Odbor KČaŽP .
Jana Bidelnicova
ihrisko
27.2.2014 - 20:11:40 - 109.230.16.97
Dobry den,pred casom som sem pisala ohladom spravenia detskeho ihriska resp.nejakych hracich prvkov na klokocine-skultetyho ulici (dole v jame) a este som sa nedockala odpovede.tak sa chcem vediet ci sa stym planuje nieco urobit.je tu dost deti,zial ziadne poriadne ihrisko.dakujem za odpoved
Neuvedené
Re: ihrisko
5.3.2014 - 09:33:52 - 194.160.215.2
Detské ihrisko na Škultétyho ul. bolo svojho času odstránené práve na podnet obyvateľov, ktorí poukazovali na hluk pri prevádzke detského ihriska. Mesto Nitra v poslednom období realizuje detské ihriská formou väčších komplexných DI, umiestnených bezkonfliktne voči funkcii bývania, tak, aby bolo možné ich využívať deťmi všetkých vekových kategórií. V dochádzkovej vzdialenosti od Škultétyho ulice bolo vybudované DI v príjemnom prostredí parku pod Borinou /2008 – 2009/.

S pozdravom
Štefan Lančarič
Erik Kohút
Ohnisko
27.2.2014 - 18:39:21 - 78.99.201.170
Dobrý deň, chce by som sa opýtať na nejaké verejné ohnisko na Zobore. Plánujeme s priateľmi vyraziť na opekacku, takže by som rád vedel či sú na to v Nitre prostriedky..
Ďakujem, Kohút
Neuvedené
Re: Ohnisko
3.3.2014 - 09:19:08 - 194.160.215.2
Dobrý deň, v lesoparku Zobor bola udelená výnimka zo zákona o lesoch Obvodným lesným úradom na založenie ohnísk na lesných pozemkoch v k.ú. Zobor v lokalitách : 1. lom na Malej skalke a 2. na Pyramíde. V uvedených lokalitách pracovníci správy CHKO-Ponitrie so sídlom v Nitre zrealizovali ohniská. V prípade záujmu o opekanie v týchto lokalitách je potrebné sa skontaktovať s pánom Kuššom 0914 205 304 – lesná stráž a dohodnúť si podrobnosti s opekaním .
Prajem príjemný zvyšok dňa . Šterdasová
Martin Moravčík
Upozornenie
24.2.2014 - 22:48:02 - 88.80.226.184
Dobrý deň prajem
Chcel som vás upozorniť na to že chýbajú sáčky na exkrementy a že výbeh na Dieloch je výrazne poškodené oplotenie na výbehu a kôš medzy Kmeťovou a Povazkou ulicou je plný a okolo neho lietajú smetie
Ďakujem Moravčík Martin
Neuvedené
Re: Upozornenie
3.3.2014 - 09:19:57 - 194.160.215.2
Dobrý deň
Sáčky na psie exkrementy boli naposledy doplnené 27.2.2014. Poškodené vchody do výbehov na Kmeťovej a pri Murániho ulici budú opravené. Vývoz odpadu zabezpečujú Nitrianske komunálne služby spravidla 1x týždenne.
Jozef Stančík, OKČaŽP
Andrej Kapusta
Separovaný zber
20.2.2014 - 23:02:59 - 195.28.94.66
Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať ako funguje vývoz separovaného odpadu. Prisťahovali sme sa na Poľnú ulicu, mestská časť Mlynárce z malej obce, v ktorej fungovalo pravidelné separovanie odpadu. Keďže sme boli v tom, že mesto bude na rovnakej úrovni, pokračovali sme v triedení odpadu. Boli sme však sklamaní, keď za 3 mesiace ani raz neprešlo vozidlo komunálnych služieb zbierajúce plasty cez našu ulicu, napriek tomu, že podľa rozpisu by to malo byť zabezpečené raz mesačne. Zhromaždené plasty sme nakoniec vyhodili spolu s komunálnym odpadom, žiaľ. Je teda možné, že bude toto vozidlo raz mesačne prechádzať podľa rozpisu, aby sme opäť mohli pokračovať v separovaní plastov? Ďakujem za odpoveď.
Neuvedené
Re: Separovaný zber
5.3.2014 - 08:25:43 - 194.160.215.2
Dobrý deň
Spomenutá ulica bola zaradená do harmonogramu vývozu. Vývoz bude raz mesačne 4.piatok v mesiaci – Mlynárce, Kynek, P.Háje.
V piatok 28.2.2014 tam už auto bolo, ale nebolo vyložené ani jedno vrece separátov....

Marek Korec
Nitrianske komunálne služby s.r.o.
0902 999 544
Renata Straňáková
Smetisko na Výstavnej ulici
7.2.2014 - 14:53:01 - 92.245.200.227
Dobrý deň. Chcela by som upozorniť na hroznú situáciu na Výstavnej ulici 15 za panelákom, kde to začína vyzerať ako na smetisku. Viem, že pri každom paneláku sa nájdu občas nejaké smeti, papiere alebo igelitky, ale tuto začína byť situácia neznesiteľná. Po trávniku sa povaľuje kopec smetia a zvyškov jedla, niektoré tam s prepáčením hnije a obsmŕda už peknú dobu. Mám podozrenie, že z niektorých bytov dokonca ľudia vyhadzujú odpadky von oknom, miesto toho,aby ich išli vyhodiť do kontajnerov. Človeku sa tade nechce chodiť, a už vôbec nie s malými deťmi alebo so psom. Je tam toľko smetia, že aj keď idú ľudia so psom na vôdzke, vždy sa mu podarí niečo zožrať, lebo je bordel na každom kroku. Chcela by som sa preto spýtať, ako by sa dala táto situácia riešiť. Ďakujem.
Neuvedené
Re: Smetisko na Výstavnej ulici
10.2.2014 - 08:58:09 - 194.160.215.2
Dobrý deň. Zhoršená situácia s upratovaním nie len na Chrenovej je spôsobená 1 mesačnou prestávkou v zmluvnom vzťahu pre menšie obecné služby (január). Dnes už pracujú tak ako pred tým a pošleme ich upratať aj túto lokalitu. Škoda že je stále veľa tých, ktorí ten neporiadok robia. Ing. Pavol Jakubčin , Odbor KČaŽP , MsÚ Nitra.
Danica Pintèrovà
staznost
31.1.2014 - 14:20:11 - 95.105.210.190
Dobry den neni mysluplne aby sa ludia bali o svoju bezpecnost na ulici . Dam mensi priklad dneska tj. 31.01.2014 som stala na zastavke razcestie autobusova zastavka smerom do mestaa zrazu kusok predomna padne velky konar ktory ss zlomil zo stromu keby stojim o kusok dalej tak spominany kus konaru padne rovno na mna a ublizi mi. Je to katastrofa aby sme boli ohrozovani na uliciach. Prosim o odpoved a radikalnu napravu. Dakujem
Neuvedené
Re: staznost
7.2.2014 - 09:23:28 - 194.160.215.2
Dobrý deň, pani Pintérová,
Vaše rozhorčenie nad udalosťou, ktorá sa stala 31.1.2014 na zástavke MHD je plne oprávnené. Podľa popisu predmetnej zástavky MHD sme vydedukovali, že ide o zástavku Rázcestie autobusová stanica, smer do mesta (pri pivovare). Dreviny presahujúce nad komunikáciu, vyrastajú z pozemku, ktorý nie je vlastníctvom mesta. V spolupráci s oddelením komunálnych činností životného prostredia vyzveme vlastníka pozemku k úprave drevín, aby sa situácia neopakovala. Ak sme zástavku neidentifikovali správne, spresnite nám prosím miesto kde k incidentu došlo.
Prajem pekný deň Vencelová MsS Nitra
Silvia Králová
Chrenovský most a holuby
18.1.2014 - 14:19:20 - 62.168.65.67
Dobrý deň,

chcem sa spýtať, ako plánuje mesto riešiť problém holubov, konkrétne tých, ktorí sedia na vrchných častiach nového Chrenovského mosta a svojimi exkrementmi už znečistili celý pylon mosta. Jednak to vyzerá príšerne a potom, tieto exkrementy pylon ničia. Ide o celomestský problém, viem že už bol prevedený odchyt holubov do klietok, ale evidentne to nestačí. Chcem sa spýtať, či ste uvažovali nad tým, že by sme to skúsili s pomocou sokolov, alebo existujú tzv. hroty ktoré sa pripevnia na stavbu. Posielam pár linkov:

http://www.kotrlak.estranky.cz/clanky/zajimavosti-o-holubech--videa---holubi-zijici-ve-volne-prirode/predator.sokol.html

http://bratislava.sme.sk/c/5820687/na-holuby-z-internatov-nasadili-sokoly.html

http://www.hrotynaholuby.sk/?gclid=CJm_9svVh7wCFQlb3godPk0AMw

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/169346-mikulov-trapi-holubi-nici-ditrichstejnskou-hrobku/


Dakujem,
Kralova

Neuvedené
Re: Chrenovský most a holuby
28.1.2014 - 11:38:40 - 194.160.215.2
Súhlasíme s Vašim názorom, že problémy na Chrenovskom moste s holubmi sú jednak s čistotou mosta, ako aj sústavným posedávaním holubov na moste. Už pri výstavbe mosta sme navrhovali zábrany proti sadaniu – tzv. bodce, v súčasnosti sa most iba čistí vysokozdvižnou plošinou, čo realizujú Mestské služby. Odbor komunálnych činností a životného prostredia nemá v kompetencii riešenie uvedeného problému osadzovaním zábran. Uvedený problém postúpime Mestským službám za účelom hľadania technického riešenia, ktoré by znížilo možnosť koncentrácie holubov na tejto stavbe. Odbor zabezpečuje odchyt holubov v meste a je zameraný najmä na zníženie počtu v lokalitách s najväčším výskytom. Otázka plašenia holubov sokolmi bola konzultovaná so sokoliarmi, avšak časovo aj finančne by bola v konečnom dôsledku nerentabilná a neefektívna.

S pozdravom
Jozef Stančík
obyvateľ Nitry
Vývoz domového odpadu
11.1.2014 - 16:05:31 - 178.41.124.242
Dobrý deň
Chcem sa spýtať ako je to s odvozom domového odpadu, keď sú 3 členovia rodiny odvoz majú 1 x 7 dní a pri jednom alebo dvoch členoch rodiny je odvoz 1 x 14 dní. Podľa toho sa platia poplatky.
Ale toto pravidlo asi nie je rovnaké u každého občana, pretože na adrese Pod zlatým brehom 39, kde žije jedna osoba sama a asi aj platí za jednu osobu a mala by mať odvoz 1 x 14 dní, tak jej odvážate odpad už roky 1 x 7 dní.
Predpokladám, že neúčtujete nesprávne za viac osôb, ale len podľa počtu prihlásených osôb.
Tiež si myslím, že by ste mali už na každú nádobu na odpad nalepiť štítok na označenie odvozu odpadu, aby aj pracovníci firmy, ktorá vykonáva odvoz odpadu, nemali problém komu majú vysypať odpad a komu až o týždeň. Možno, keby ste urobili takéto opatrenie, tak by sa mohlo ušetriť na poplatkoch za odvoz odpadu.
Za odpoveď ďakujem
Za odpoveď ďakujem
Neuvedené
Re: Vývoz domového odpadu
13.1.2014 - 10:22:26 - 194.160.215.2
Podľa VZN 6/2001 v platnom znení, majú traja platitelia poplatku za KO a DSO nárok na 1x120l nádobu s intervalom vývozu 1x7 dní, dvaja a jeden platiteľ polatku nárok na 1x120l nádobu s intervalom 1x14 dní. Zmeny v evidencii platiteľov poplatku, množstve nádob a intervale vývozu sa vykonávajú priebežne na základe údajov o počte platiteľov poplatku. Čo sa týka nádob, tie sa v súčasnosti označujú štítkom označujúcim vývoz resp. v minulosti farbou (červená=1x14, modrá=1x7)
Ďakujeme za Váš podnet, daný prípad preveríme.


S pozdravom

Ing. Miloš BallayNitrianske komunálne služby, s.r.o.
Nábrežie mládeže 87, 949 01 Nitra
Tel.: 037 6 516 210, Fax: 037 6 513 749, Mobil: 0902 999 545
www.nks.sk
Ladislav Ondrejička
osvetlenie časti Zobor Šindolka
8.1.2014 - 09:43:36 - 178.41.122.54
Dobrý deň,
pomerne často dochádza k viacdňovým výpadkom verejného osvetlenia v mestskej časti Zobor - Šindolka. Je možné prosím zistiť príčinu?

Ďakujem vopred.

Neuvedené
Re: osvetlenie časti Zobor Šindolka
3.2.2014 - 10:37:54 - 194.160.215.2
Dobrý deň
Výpadky verejného osvetlenia v mestskej časti Zobor – Šindolka

Ďakujeme Vám za Vašu informáciu ohľadne výpadkov verejného osvetlenia v lokalite Zobor – Šindolka. Prevádzkovateľ VO firma ELcomp Nitra a.s. vykonal kontrolu verejného osvetlenia za účelom zistenia skutkového stavu. Zistené nedostatky boli následne odstránené. Poruchy na osvetlení v uvedenej lokalite vznikajú väčšinou dôsledku poveternostných podmienok (silný nárazový vietor).

Nahlásenie poruchy verejného osvetlenia:

V prípade poruchy verejného osvetlenia existuje telefónne číslo na ELcomp Nitra 037 / 6557493 (záznamník), kde sa poruchy nahlasujú. Poruchu je možné nahlásiť aj na Mestský úrad, číslo telefónu 037 / 6502 322, 6502 270. Každý stožiar verejného osvetlenia má na sebe šesťmiestne číslo, podľa ktorého môžete presne určiť lokalitu poruchy.

S pozdravom
Vincúr
Mestský úrad v Nitre
-odbor komunálnych činností a životného prostredia
Neuvedené
Re: osvetlenie časti Zobor Šindolka
21.1.2014 - 13:09:36 - 194.160.215.2
Dobry den.

Odpoved:

Ziadne vacsie vypadky ani caste vypadky niesu. Ak je nejaky vypadok , tak vacsinou zato mozu poveternostne podmienky (silny vietor). Takato porucha je vacsinou opravena dalsi den. Samozrejme lokalna porucha , jedna dve ulice mozu nesvietit aj dlhsie, ak si to nevsimneme a nikdo to nenahlasi.

S pozdravom

Ing. Peter Ďuriš
duriszavináčelcomp.eu

ELcomp s.r.o.
Pražská 2 , 949 11 Nitra
Tel: +421/37/655 749 3

IČO: 36544141
DIČ: SK2020149263
Moravčík Martin
Chýbajce sáčky na exkrementy
29.12.2013 - 22:18:35 - 88.80.226.184
Dobrý deň

Chcel som vás upozorniť na to že na viacerých miestach
na Klokočine a Dieloch chýbajú sáčky na exkrementy

Ďakujem Moravčík Martin
Neuvedené
Re: Chýbajce sáčky na exkrementy
10.1.2014 - 11:47:59 - 194.160.215.2
Dobrý deň
Sáčky na psie exkrementy dopĺňame podľa možností do všetkých 54 nádob v meste. Naposledy boli doplnené 9.1.2014.
Jozef Stančík, OKČaŽP
obyvateľ blízko Pároviec
Zakladanie ohňa v neobývanej časti Nitry
18.12.2013 - 07:54:51 - 87.197.62.46
Dobrý deň.
Chcem spýtať, potreboval som zničiť jeden dokument (takú malú kihu) a prvé čo ma napadlo bolo spáliť to. Šiel som za mestský park, tam pri Janka Kráľa pri garážiach za most naproti rieke. Je tam pár firiem, chatiek a nikto tam nebýva. Veľa ľudí tam ľúbi chodiť rybárčiť. Tam na druhej strane v tom okolí som tieto dokumenty spálil, uhlíky uhasil a udupal. Teraz si nie som istý, či sa nejednalo o trestný čin, prípadne priestupok. Nebol to dlhý a ani veľký oheň - čisto len zbavenie sa pár vecí.
Jedná sa o problém, aby som vedel, či sa mám takéhoto niečoho v budúcnosti vyvarovať? Ak hej, kde je možné v meste Nitra vôbec nejaký oheň (aj keď reálne, čo sa berie pod pojmom oheň, aj zápalka?) zakladať?
Ak to bol problém tak sa to pokúsim viac krát neopakovať. Ďakujem.
Neuvedené
Re: Zakladanie ohňa v neobývanej časti Nitry
18.12.2013 - 10:35:02 - 194.160.215.2
Dobrý deň, zakladanie ohňa mimo zariadení na to určených nie je povolené. Je povolené len na základe splnenia určitých podmienok so súhlasom HZZ.
S pozdravom
M. Kramár- ref. OH
Anna
Smetne kose a nadoby na psie exkrementy
2.12.2013 - 22:56:16 - 91.127.29.213
Dobry den , pisala som uz pred 2 tyzdnami a dodnes som nedostala odpoved. Zaujima ma , preco na Wilsonovom nabrezi za SPU su na a 100 m az 3 kontajnery na psie exkrementy a na celych Parovciach je az 1. V Mestskom parku je az 1 , na celej Vodnej ulci od redakcie Pardon po rieku Nitra nie je ziadny kontajner ani na komunalny odpad , na celej Janka Krala ulici nie je ziadny kontajner. V parku od Hydrocentraly po most k firme Sunob nie je ani jeden kontajner. Tieto otazky kladiem uz 2 roky kompetentnym ludom ako je pan Stancik, viceprimator Vanco a NIC. Dakujem
Neuvedené
Re: Smetne kose a nadoby na psie exkrementy
3.12.2013 - 14:03:04 - 194.160.215.2
V odpovedi z 28.5.2013 sme avizovali, že odpadové nádoby v danej lokalite budú osadené v 2. Polroku 2013. V spolupráci s Mestskými službami zrealizujeme osadenie 8ks malých odpadových nádob a 2 ks nádob na psie exkrementy. Rozmiestnenie nádob závisí od viacerých faktorov ako napr. nádoby musia byť v dosahu obsluhe pre vyprázdňovanie nádob, nesmú brániť pohybu prechádzajúcich osôb a pod.

S pozdravom
Bohumil Vincúr, Jozef Stančík,
MsÚ v Nitre
Neuvedené
Re: Smetne kose a nadoby na psie exkrementy
3.12.2013 - 10:13:40 - 194.160.215.2
Malé odpadové nádoby budú doplnené:
- Podzámska ulica (vinotéka)
- Janka Kráľa – križovatka s Vikárskou (PKO)
- Janka Kráľa pri základnej škole
- Janka Kráľa – križovatka s Vodnou ulicou
- Bratislavská ulica, kruhový objazd pri Okresnom úrade ŽP
- Bratislavská ulica, kruhový objazd, prechod pre chodcov od OD Tesco
- Párovská autobusová zastávka MHD (predajňa farby-laky)
- Ďurkova – križovatka s Mariánskou (LIDL).
- Ďurková autobusová zastávka MHD v smere na Mostnú ul.
Predpokladaný termín do konca roka,závisí od dohody s Mestskými službami.
Vincúr
obyvatelia
mirabelka
11.11.2013 - 19:08:58 - 62.197.198.36
Odkaz pre pána Jakubčina. Jedná sa o mirabelku pri schodoch pod domom na Čajkovského 9 . A nakolko pani Vencelová nám v odpovedi neuviedla číslo povolenia, nemožeme vám ho napísať. Žiadame aj vyčistit schody, nakolko sa nedajú po nánose blata používať. Mirabelka je označená čťervenou farbou.
Neuvedené
Re: mirabelka
13.11.2013 - 08:12:29 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
môžem potvrdiť, že výrub predmetnej mirabelky je už povolený rozhodnutím ÚHA/60ú/2013-Ša zo dňa 19.04.2013, a toto rozhodnutie, dávajúce súhlas na výrub viacerých problémových drevín v obytnom súbore Klokočina II., Mestské služby Nitra už aj postupne začali realizovať. Povolenie má inak vykonateľnosť až do konca marca 2014.
S pozdravom
Štrba, ÚHA MsÚ v Nitre, 037/65 02 319
Neuvedené
Re: mirabelka
12.11.2013 - 09:10:44 - 194.160.215.2
Ďakujem za upresnenie a zariadim čo je potrebné . Jakubčin .
Lucia
smetný koš
10.11.2013 - 09:37:06 - 178.41.104.155
Dobrý deň,, na sídlisku Hlboká, pred vchodom Hlboká 61, sú koše na odpad, a medzi nimi je ja koš na papier, ten koš je už plný a papier je už aj okolo smetiaka, platíme za odpad čo sa nezberá?? ked máme triediť odpad, tak by aj tie smetiaky mali prísť mestsé služby vyprazdniť...dakujem
Neuvedené
Re: smetný koš
11.11.2013 - 11:41:14 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Požiadali sme Nitrianske komunálne služby o okamžité odstránenie nedostatku. Podľa harmonogramu vývozu separátov pre danú lokalitu je termín ich vývozu 15.11.2013.
S pozdravom
Ing. M. Kramár referent pre odpadové hospodárstvo
Mária
sused
4.11.2013 - 11:55:11 - 62.197.198.38
Dobrý deň.Máme suseda ktorý nám všetkým v našom paneláku znepríjemňuje život.Kŕmi holuby,vyhadzuje ohorky z cigariet pod okná,vyhadzuje smeti z okna a keď sme s deťmi pred barákom vulgárne nám nadáva a vykrikuje,že tem nemáme čo robiť,dáva cibuľové šupy pri zadný vchod aby nám to smrdelo v celo vchode,pľuje cez okno a iné hrozné obťažujúce veci.Minulý rok sme na schodzi schválili napomenutie od mesta to mu aj bolo doručené.Žiaľ žiadna zmena.Teraz v októbri sme mali ďalšiu schodzu kde sme mu schválili finančnú pokutu..podľa toho ako vystrájal tak mu už bola doručená.Žiaľ zase žiadna zmena robí stále zle.Chcem sa spýtať ako by sme mohli ďalej pokračovať bol aj taký dotaz že by sme ho mohli ´vyhnať z bytu lebo je to už neúnosné.Ďakujem Mária
Neuvedené
Re: sused
5.11.2013 - 09:00:12 - 194.160.215.2
Po posúdení Vašej sťažnosti adresovanej Mestu Nitra je možné skonštatovať, že konanie Vášho suseda napĺňa skutkovú podstatu spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa ustanovenia § 49 ods. 1 písm. d) Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Týmto Vám preto odporúčam obrátiť sa Okresný úrad v Nitre, nakoľko na prejednanie priestupku a uloženie sankcie je v súlade so zákonom príslušný okresný úrad (do 1.10.2013 obvodný úrad), v ktorého územnom obvode bol priestupok spáchaný.
Ust. §49 ods. 1 písm. d) Zákona o priestupkoch: „Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním“.
Ust. §52 Zákona o priestupkoch: „Priestupky prejednávajú obvodné úrady, ak zákon neustanovuje inak“.
Čo sa týka možnosti „vyhnať z bytu“ takúto problémovú osobu, tu je dôležité posúdiť, či sa jedná o byt v súkromnom vlastníctve danej osoby, alebo byt užíva na základe nájomnej zmluvy. V prípade súkromného vlastníctva je možnosť „vyhnať“ danú osobu z bytu značne obmedzená, najmä ak sú zo strany vlastníka riadne a pravidelne uhrádzané všetky platby. Pokiaľ však ide o osobu, ktorá má postavenie nájomcu, je možné obrátiť sa na prenajímateľa, ako vlastníka bytu, a upozorniť ho na hrubé porušovanie podmienok nájomnej zmluvy zo strany nájomcu. Prenajímateľ by bol v takomto prípade oprávnený ukončiť nájomný vzťah s nájomcom.
V tejto súvislosti je možné sa ochrany Vašich práv domáhať aj prostredníctvom občianskeho súdneho konania, t.j. podaním žaloby podľa ustanovenia § 127 Občianskeho zákonníka, avšak tým Vám môžu vzniknúť neprimerané náklady.
Ust. §127 Občianskeho zákonníka: „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čim by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv....“


Mária Rimešová
Detské ihrisko
4.11.2013 - 09:39:31 - 62.197.198.38
Dobrý deň.Chcela by som sa spýtať..v našom paneláku Bizetova je veľa malých detí a nemajú sa kde poriadne hrať.Za barákom je sidce pieskovisko,šmýkala a veľký plac napr.na bicyklovanie.Žiaľ toto všetko je v katastrofálnom stave.Chceli by sme požiadať o renováciu príp.o zriadenie nového ihriska.Kam treba poslať žiadosť a kde tú žiadosť nájdem..a musia súhlasiť všetci majitelia bytov v našom paneláku ,že chceme my mamičky zriadiť nové ihrisko a z čoho sa takéto renovácie(výmena) hradí??Ďakujem pekne Rimešová
Neuvedené
Re: Detské ihrisko
4.11.2013 - 12:12:51 - 194.160.215.2
Dobrý deň
Ďakujeme Vám za Váš podnet ohľadne úpravy detských hracích prvkov pri Vašom obytnom dome na Bizetovej ulici.
Prosím Vás o presnejšie určenie Vášho obytného domu (číslo domu), aby sme mohli identifikovať, kde sa nachádzajú uvedené hracie prvky.
Po uvedenej informácii dohodneme ďalší postup, môj kontakt Vincúr 0911 992 002, vincurzavináčmsunitra.sk.
S pozdravom
Vincúr
ján farbiak
vyvoz smeti
28.10.2013 - 18:18:28 - 195.91.10.107
Dobry den chcem sa spytat ze pri pocte 3och osob je mozny vyvoz smeti nie1x14 ale 1x7 staci u tretej osoby prechodny pobyt alebo musi byt trvaly!dakujem za skoru odpoved
Neuvedené
Re: vyvoz smeti
30.10.2013 - 09:01:15 - 194.160.215.2
Dobrý deň, pri počte troch osôb je možný vývoz smetí jedenkrát za 7 dní, za tieto tri osoby však musí byť zaplatený poplatok za KO a DSO, s pozdravom

Mgr. Alexandra Končalová, PhD.
referent pre odpadové hospodárstvo
Ondrej
Znečisťovanie balkóna susedmi
19.10.2013 - 11:43:37 - 78.99.58.155
Dobrý deň. Rád by som sa informoval, či je alebo nie je povolené na území mesta Nitra prášenie akýchkoľvek vecí (koberce, deky a pod.) cez balkón. Každý víkend majiteľka bytu nad nami nám týmto spôsobom (prach, smeti a pod.) znečisťuje balkón a okolie obytného domu. Aké máme možnosti brániť sa ak to povolené nie je?
Neuvedené
Re: Znečisťovanie balkóna susedmi
22.10.2013 - 13:35:44 - 194.160.215.2
Na území Mesta Nitra nie je vydané nariadenie, ktoré by zakazovalo prášenie akýchkoľvek vecí (koberce, deky a pod.) cez balkón.
Možnosti, ktorými sa možno brániť :
Susedské vzťahy sú druhom občianskoprávnych vzťahov. Všeobecne sa definujú a upravujú v Občianskom zákonníku, konkrétne v paragrafe 127, ktorý hovorí, že „vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami.“ Pojem „nad mieru primeranú pomerom“ treba vykladať objektívne a konkrétne, t. j. mala by sa v ňom zohľadniť, okrem iného, intenzita a frekvencia neoprávnených zásahov, pričom treba brať do úvahy miestne pomery.
1. Pokiaľ vlastník nad mieru primeranú pomerom obťažuje suseda alebo vážne ohrozuje výkon jeho práv (napr. niektorým z už popísaných spôsobov), tento obťažovaný alebo ohrozovaný sused sa môže domáhať súdnej ochrany. Môže na súd podať žalobu, v ktorej presne opíše konkrétne konanie vlastníka, pred ktorým žiada ochranu, a navrhnúť, aby súd uložil vlastníkovi veci povinnosť zdržať sa určitých neoprávnených zásahov.
V prípade, že existuje vážne nebezpečenstvo vzniku škody, má ohrozený tiež právo domáhať sa, aby súd uložil povinnosť vykonať vhodné a primerané opatrenie na odvrátenie hroziacej škody.
Pred podaním žaloby by ste najprv mali najlepšie písomne susedov na rušenie upozorniť a vyzvať ich, aby s tým prestali (kópiu výzvy si treba nechať, použije sa ako dôkaz). Ak susedia aj napriek vašej výzve ďalej pokračujú v rušení, podáte spomínané právne prostriedky. Pri súdnom konaní dochádza k samotnému riešeniu sporu o právo.
2. Do úvahy prichádza aj možnosť, že sa sused dopustí priestupku (napr. úmyselným narušením občianskeho spolunažívania rôznymi schválnosťami alebo iným hrubým správaním). Priestupky prejednávajú okresné úrady
Eva
Podnet občana
18.10.2013 - 16:49:49 - 217.144.26.248
Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s prosbou o doriešenie stále sa opakujúceho problému s nepokosenou trávou na
parcele, ktorá sa nachádza medzi ulicami Hôrka a Kmeťová ul., presnejšie pri kotolni za panelákom Hôrka (párne čísla ).
Na tomto pozemku sa nachádzajú dva bilbordy, a je zrejmé, že majiteľ z ich prenájmu má aj finančný zisk.
Predpokladám, že nepokosenie trávy nemôže byť spôsobené nedostatkom financií.
Táto parcela nie je vôbec udržiavaná kosením rok čo rok a veľmi špatí naše okolie. Burina rastie do výšky, zasahuje až na chodník a nie je vylúčené, že sa v nej premnožujú aj drobné hlodavce a
hmyz.
Veľmi pekne Vás prosím, aby ste v rámci svojich kompetencií nám občanom tohto okolia pomohli doriešiť tento problém a zároveň nám
dopomohli skultúrniť a skrášliť naše okolia.
Za kladné vybavenie tohto podnetu Vám srdečne ďakujem.
Želám krásny deň.
Neuvedené
Re: Podnet občana
23.10.2013 - 12:37:25 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Vami zmienená plocha nie je majetkom mesta, preto nie je zaradená do pravidelnej údržby. Žiaľ platná legislatíva nenúti vlastníka pozemku tento pravidelne kosiť alebo inak udržiavať.
S pozdravom Vencelová MsS
občania
mirabelka
14.10.2013 - 18:58:14 - 62.197.198.36
.Dobrý den, v odpovedi na náš príspevok zo dna 4.7.2013 ohladne už schváleného výrubu mirabelky sa píše že bude vyrúbaná na jesen. Už je druhá polovica oktobra. Nezabudli ste??!! A prosíme upratať aj schody nakolko sú celé zanesené blatom a popadanými slivkami. Tieto schody sa vobec nedajú používať!!!!
Neuvedené
Re: mirabelka
15.10.2013 - 12:39:40 - 194.160.215.2
Povolení na podobný druch bolo vydaných viacero. Potrebujeme upresniť lokalitu . Jakubčin.

Neuvedené
Re: mirabelka
15.10.2013 - 12:39:30 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
mirabelka bude vyrúbaná v zmysle vydaného platného rozhodnutia . Len neviem v ktorej lokalite sa nachádzam.
Vencelová MsS
Neuvedené
Re: mirabelka
15.10.2013 - 08:31:53 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
z dotazu nie je zrejmé kto bol žiadateľom a o ktorú lokalitu sa jedná. Výrub pokiaľ bolo vydané rozhodnutie zabezpečujú Mestské služby Nitra, Tehelná 3, Ing. Vencelová Tel 6525498. Prípadné otázky termínu uskutočnenia výrubu adresujte na MsS Nitra. Je dobré uviesť aj číslo rozhodnutia vzhľadom na vysoký počet vydaných povolení.

S pozdravom ref. ÚHA, MsÚ v Nitre Ing. Žuffa, Tel 6502319
Slavomíra Vaľová
chodník
8.10.2013 - 10:07:15 - 62.197.198.35
Chcela by som sa spýtať či mesto neskutoční opravu chodníkov pred bytovkami. Ten pred naším vchodom /Golianova 46/ je v dezolátnom stave,takisto aj lavičky. Zjavne to nikomu nevadí už dlhé roky, nikto sa neozval.
Neuvedené
Re: chodník
14.10.2013 - 11:39:00 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
odbor investičnej výstavby a rozvoja realizuje investičné akcie na základe schváleného rozpočtu mesta, do ktorého navrhujú akcie príslušné výbory mestských častí. Vami navrhovaná oprava chodníka sa v súčasnosti nenachádza v rozpočte tohtoročnom, ani v pripravovanom. Ak nám zašlete oficiálne vašu požiadavku, budeme ju obratom postupovať výboru na vyjadrenie. V prípade kladného stanoviska ju zaradíme (ak sa to časovo stihne) do návrhu budúcoročného rozpočtu.

S pozdravom
Ing. Vladimír Oslej
Odbor investičnej výstavby a rozvoja
MsÚ Nitra
Neuvedené
Re: chodník
8.10.2013 - 15:20:11 - 194.160.215.2
Dobrý deň
Lavičky pred obytným domom na Golianovej ulici číslo 44 – 48 budú na základe podnetu pani Főlőpovej vymenené za nové do konca roku 2013.

Vincúr OKČaŽP
Laco Nozdrovicky
parkovanie
1.10.2013 - 12:32:19 - 80.254.148.123
Dobry den,
chcel by som sa spytat ake nalezitosti potrebujem ak by som si checl kupit dve parkovacie miesta na Petzwalovej ulici.
Dakujem za odpoved
Neuvedené
Re: parkovanie
2.10.2013 - 09:27:25 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta je na internetovej stránke mesta, k žiadosti je nutné doložiť nákres požadovaného vyhradenia, fotokópiu technického preukazu. Jedno parkovacie miesto stojí cca 270,-€/rok s tým, že ak to bude odsúhlasené príslušným výborom mestskej časti a krajským dopravným inšpektorátom PZ v Nitre musíte si hradiť aj dopravné značenie.

Zuzana Bédiová, referát dopravy a CH
Marcela Brezinova
Vyrub stromov
13.9.2013 - 14:40:46 - 109.230.19.151
Dobrý deň,

rada by som sa informovala o možnosti výrubu stromov pred panelákom. Jedna sa o 3 široko rozrastené lipy. Zabraňujú prísunu svetla do bytu a korene spôsobujú upchávanie kanálov.
Chcela by som sa informovať, či je možné zadať žiadosť, kde ju viem nájsť a zároveň či je potrebný súhlas aj ostatných obyvateľov vchodu.
Ďakujem Brezinová
Neuvedené
Re: Vyrub stromov
16.9.2013 - 14:20:48 - 194.160.215.2
priložený súbor: 121_tlačivo_podnet na výrub _2_.pdfDobrý deň,
zasielame Vám tlačivo, ktoré po vyplnení odovzdajte do podateľne MsÚ v Nitre. Žiadosti vybavuje ÚHA , kontakt na Tel č.6502319. Na zadnú stranu tlačiva sa dotknutý vlastníci a nájomcovia vyjadria či súhlasia s návrhom na výrub alebo sú proti. ( meno paličkovým písmom + podpis)

S pozdravom, ref. ÚHA, MsÚ v Nitre, Ing. Žuffa , Tel 6502319
Jana Kompanová
veľkoobjemové kontajnery
12.9.2013 - 22:00:21 - 62.197.198.38
Dobrý deň, zaujímalo by ma či sa plánuje jesenné osadenie kontajnerov. Jedná sa mi o oblasť starej Chrenovej konkrétnejšie časť nad Baumaxom. Za odpoveď vopred ďakujem.
Neuvedené
Re: veľkoobjemové kontajnery
16.9.2013 - 12:20:16 - 194.160.215.2
Dobrý deň, kontajnery počas jesenného upratovania budú v časti Chrenová IV a Chrenová II v termíne 21.10. – 25.10.2013.
S pozdravom
M. Kramár ref. OH

http://www.nitra.sk/news.php?extend.2543.9
Moravčík Martin
pokazená lampa
12.9.2013 - 19:29:29 - 88.80.226.184
Dobrý deň
Chcel by som sa opitať kto má na starosti verejné lampy na kmeťovej ulici bliká lampa a neviem komu to patrí dakujem za odpoveť Moravčík Martin
Neuvedené
Re: pokazená lampa
16.9.2013 - 08:03:08 - 194.160.215.2
Dobrý deň, Váš podnet odstupujeme spol. EL comp , ktorá pre mesto tieto opravy zabezpečuje . Jakubčin , odbor KČaŽP .
Silvia Hiller
parkovanie
9.9.2013 - 21:09:34 - 217.144.23.125
Dobrý den , zaujímalo , kto povolil parkovanie osobných súkromných vozidiel na zastávkach autobusov na chodníkoch ulíc Považská, Dunajská ,Murániho , Partizánska , je to každý deň aj noc a sú to tie isté značky, ich uverejnenie mile rada doriešim .... nemienim sa im totižto už na chodníku nikdy viac počas parkovania vyhýbať-nemám prečo -chodník je pre chodcov a nie pre autá.
Neuvedené
Re: parkovanie
12.9.2013 - 12:03:01 - 194.160.215.2
Parkovanie na chodníkoch je umožnené na základe zákona o premávke na pozemných komunikáciách a dovolíme si odcitovať znenie § -
§ 25
(1)Vodič nesmie zastaviť a stáť
q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,
§52
(2) Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m, okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím.
Zjednodušene povedané, ak vodič, ktorý chce stáť na chodníku, musí nechať priechodnú šírku chodníka najmenej 1,5 m. V prípade ak tak nie je dopúšťa sa priestupku a môže byť riešení represívnymi orgánmi.
Čo sa týka státia vozidiel na zástavkách MAD, toto neplatí a vodiči sa dopúšťajú priestupku.

Ing. Ján Pánský
Referent pre dopravu
Ratajová Mária
kosenie okolo ciest
5.9.2013 - 12:05:27 - 87.197.156.202
Dobrý deň,
chcem upozorniť na úsek pri autobusovej zastavke,správa ciest na Štúrovej ul. Spravili sa chodniky od zastavky ,spravila sa križovatka,ale chodnik pomalyzarasta neskutočne vysokou lobodou..
Odbočenie smerom na Kynek od Holcimu sa stava nebezpečné a neprehladné a od zastavky sa zachvilu nebude dať chodit po chodníku pretože loboda ho celkom zakryje.
Prosila by som za ak by kompetentní ( neviem kto to ma riešiť)urobili napravu.
Ďakujem
Mária
Neuvedené
Re: kosenie okolo ciest
25.9.2013 - 13:39:26 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Burina za chodníkom bude pokosená do konca mesiaca september 2013.

Ing.Vencelová - MsS
Peter Pagáč
Ihriska
30.8.2013 - 18:16:52 - 195.91.30.96
Dobry den ked do pieskoviska donesú piesok treba ho aj trochu upravit a nie len ho tam vysypat. A nedal by sa aj stary piesok okolo pieskoviska odstranit. lebo takato služba stoji na nič
Neuvedené
Re: Ihriska
16.9.2013 - 12:18:41 - 194.160.215.2
Dobrý deň p. Pagáč,
Starý piesok z pieskoviska odvážame len v prípade, že je potvrdené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ), že je kontaminovaný parazitmi. Dovezený piesok rozhŕňame niekoľko dní po vysypaní. Piesok od pieskoviska neodvážame, spravidla ho tam vysýpajú hrajúce sa deti. Ak došlo k jeho vysypaniu mimo pieskoviska pri dosýpaní piesku oslovíme dodávateľa, keď nám uvediete adresu predmetného pieskoviska.

Ing.Vencelová - MsS
karol
stare opotrebovane pneumatiky
7.8.2013 - 11:29:21 - 85.237.224.37
Dobry den,
Chcem sa spytat ... mam opotrebovane pneumatiky na osobne vozidla, kde sa ich mozem zbavit, najlepsie zadarmo ??
P.S.: nie som pneuservis.
Za rychlu odpoved vopred dakujem

Karol.
Neuvedené
Re: stare opotrebovane pneumatiky
8.8.2013 - 09:50:55 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Opotrebované pneumatiky môžete odovzdať na zberových dvoroch mesta Nitry a to:
Areál Nitrianskych komunálnych služieb s.r.o. Nábr. mládeže 87, telefón: 6513 748, 6516 210
Areál Mestských služieb, Tehelná 3, telefón: 6516 805
S pozdravom
M. Kramár referent OH
Dobrotinová
vyrub stromu
31.7.2013 - 19:58:57 - 195.168.247.35
Dobry den, chcem sa spytat , kde sa mam informovat ohladne vyrubu stromov pred panelakom? Na strome je rozmnonozeny hmyz, ktory nam nalietava do bytov, obyvatelia nemozu vesat bielizen a nie je mozny ani pristup na balkon. Dakujem
Neuvedené
Re: vyrub stromu
1.8.2013 - 10:10:47 - 194.160.215.2
priložený súbor: 965_tlačivo_podnet na výrub.pdfDobrý deň,
zasielame Vám tlačivo ktoré sa podáva pri návrhu na výrub dreviny rastúcej na pozemku vo vlastníctve, správe, nájme Mesta Nitra. Na zadnú stranu vyjadria svoj súhlas s výrubom dotknutí obyvatelia príslušného vchodu.

kontakt : Útvar hlavného architekta , MsÚ v Nitre, Tel.: 6502319

poznámka : hmyz na drevine nie je zákonným dôvodom na výrub dreviny! Na základe vykonanej miestnej ohliadky pracovníkom mesta sa rozhodne o spôsobe riešenia Vášho problému.
Neuvedené
opekanie
30.7.2013 - 16:06:55 - 62.197.198.38
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či sa dá na zobore opekať a kde sú vytvorené na to miesta. Je možné opekať si aj večer po zotmení? Je možné tam aj prípadne stanovať?
ďakujem za odpoveď
Neuvedené
Re: opekanie
1.8.2013 - 10:07:00 - 194.160.215.2
priložený súbor: 380_Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdfDobrý deň, v súčasnej dobe vydalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre rozhodnutie ohľadom vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresu Nitra a Šala od 24.7.2013 do odvolania.
Lesopark Zobor je súčasťou náučného chodníka Zoborské vrchy, ktoré tvoria najjužnejšiu časť pohoria Tribeč. Týčia sa priamo nad starobylou Nitrou, jej severnou časťou. Názov dostali od vrchu Zobor (587 m n. m. ), hoci nie je najvyšší, je však takmer uprostred nich. Geograficky sú pozoruhodné aj tým, že výrazne prečnievajú do Panónskej nížiny. Pestré geologické podmienky dali priestor pre rozšírenie rôznych typov biotopov s mnohými vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. Z tohto hľadiska Zoborské vrchy predstavujú to najcennejšie v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.
Z uvedeného vyplýva , že Zobor j spadá pod ochranu zákona č. 326/2005Z.z. o lesoch a zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny., stanovanie nie je povolené a v júli tohto roku Obvodný lesný úrad vydal na podnet Mesta rozhodnutie o povolení trvalých ohnísk v presne vytypovaných lokalitách v lesoparku Zobor. Na základe získaného rozhodnutia sa musia zabezpečiť financie na vybudovanie trvalých prírodných ohnísk, v súčinnosti s CHKO Ponitrie – členovia Stráže prírody CHKO.
Ale v súčasnosti je zákaz zakladania akýchkoľvek ohňov v celom okrese Nitra.
Prajem príjemný zvyšok dňa Šterdasová.
Vladimír Kocúr
organický odpad
24.7.2013 - 10:50:56 - 195.168.178.42
Dobrý deň, chcem zareagovať na odpoveď, ktorú som dostal na môj predchádzajúci príspevok o organickom odpade. To, že to môžem odovzdať na dvoch zberných dvoroch viem. Ja som sa pýtal, či mesto Nitra neuvažuje o tom, že to bude robiť ako službu občanom, ako je to v prípade zberu plastových fliaš a papiera. Ja, a určite nie som jediný, napríklad nemám ťažné zariadenie na aute a už vôbec nie prívesný vozík. Ako si predstavujete, že má na zberné dvory obyvateľ Nitry voziť organický odpad?
Neuvedené
Re: organický odpad
24.7.2013 - 11:26:40 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Mesto Nitra zabezpečuje prostredníctvom fondov EÚ nákup nádob na zber biologicky rozložiteľného odpadu pre zástavbu rodinných domov v roku 2013 s tým, že zber by mal byť realizovaný pravidelne ako iných komodít separovaného zberu.
S pozdravom
M. Kramár ref. OH
Vladimír Kocúr
organický odpad
22.7.2013 - 10:45:19 - 195.168.178.42
Dobrý deň, Nitra robí separovaný zber odpadu-každý 3. piatok v mesiaci plasty a papier. Strávili sme toto leto dovolenku na Liptove a tam sme zistili, že mesto Liptovský Mikuláš okrem plastov a papiera vykonáva raz mesačne aj zber organického odpadu-pokosená tráva, orezy konárov atď. Neuvažuje o takomto niečom aj Nitra? Robiť to len raz ročne na jar je podľa môjho názoru málo, nakoľko organický odpad vzniká takmer počas celého roka od jari do jesene.
Neuvedené
Re: organický odpad
24.7.2013 - 08:56:54 - 194.160.215.2
Dobrý deň, v Nitre môžete rastlinný odpad odovzdať celoročne na dvoch zberových dvoroch a to:
Areál Nitrianskych komunálnych služieb s.r.o. , Nábr. mládeže 87, tel: 6513 748
Areál Mestských služieb, Tehelná č. 3. Tel.: 6516 805
S pozdravom
Ing.M. Kramár. Referent OH
Matrin Moravčík
Otázky
16.7.2013 - 19:35:17 - 88.80.226.184
Dobrý den prajem mám na vás otázky
chcem sa spítat či viete dať na víbech na Kmerťovej
neaké prieleiesky pre psov a neaké lavičky a chcem vás upozorniť že na viacerích miestach na kmeťovej chíbaju vrecká na exkremeti dakujem Moravčík Martin
Neuvedené
Re: Otázky
24.7.2013 - 08:55:12 - 194.160.215.2
Vo všetkých výbehoch pre voľný pohyb psov sa nachádzajú jednoduché preliezky pre psov, o ich ďalšom rozširovaní sa neuvažuje rovnako ako o lavičkách, pretože výbehy sú určené predovšetkým pre pohyb psov a nie pre fajčiacich a diskutujúcich majiteľov psov. Vrecká sa dopĺňajú podľa možnosti pravidelne do všetkých zásobníkov pri nádobách na psie exkrementy.

Jozef Stančík, odbor komunálnych činností a životného prostredia.

Ivana O.
Kosenie Párovce
15.7.2013 - 13:13:58 - 92.245.198.93
Dobrý deň, pani Vencelová, opäť reagujem na kosenie na Párovciach..Už 2x sa kosilo a znova tráva pohrabaná nie je, nie je ani odstránená z chodníkov a pri väčších dažďoch zapcháva kanalizaciu... Od Ulice je to v poriadku, ale detské ihrisko medzi Tralaškolou a činžákmi na Schurmannovej ostalo opäť nepohrabané... ako aj väčšina vnútroblokov. Tu sa majú hrať detI? Ďakujem, želám pekný deň
Neuvedené
Re: Kosenie Párovce
29.7.2013 - 09:22:17 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Dodávateľ prác bol na nedostatok upozornený . Dohliadneme na to, aby sa pri ďalších kosbách situácia neopakovala. Ďakujeme Vám za záujem o prostredie, v ktorom žujete.
Pekný deň Vencelová
Andrea Pavlíková
Odchyt premnožených mačiek
12.7.2013 - 13:41:53 - 176.101.176.14
Dobrý deň chcela by som sa spýtať kam sa mám obrátiť a kto je zodpovedný za odchyt premnožených túlavých mačiek
ďakujem
Neuvedené
Re: Odchyt premnožených mačiek
24.7.2013 - 08:54:27 - 194.160.215.2
Odchyt túlavých zvierat zabezpečujú Mestské služby prostredníctvom veterinárnej služby, s ktorou je uzavretá aj zmluva.

Jozef Stančík, odbor komunálnych činností a životného prostredia
Neuvedené
Kosenie trávy
10.7.2013 - 13:35:35 - 88.80.227.167
Dobry den, chcela by som sa spytat preco nikto nereagoval na moje pripomienky. Pytala som sa, ci niekto prebera pracu, ktoru vykonavaju pracovnici, ktori kosia travnate plochy. Uz po druhy krat travu v okoli Jurkovicovej 8-14 nikto nezberal. Trava je po koseni rozhadzana po chodnikoch, nebyt nas obyvatelov, trava je tam dodnes. Sucha trava nieje pozberana ani na travnatej ploche za menovanym obytnym domom a ani vedla pri susednom dome na Borodacovej ul. Preco ju nikto nepozbera?
Neuvedené
Re: Kosenie trávy
26.7.2013 - 09:55:43 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Mestské služby Nitra, správca plôch zelene vo vlastníctve mesta zabezpečujeme výkon údržby zelene na 260 ha zelene v našom meste cestou dodávateľov. Práce sú riadené a preberané 1 pracovníčkou na celej výmere, preto nie je možné všetko skontrolovať. Vítame spoluprácu zo strany spoluobčanov, ktorým nie je ľahostajné prostredie v ktorom žijú. Predmetná plocha bola dočistená, pri ďalšej kosbe dohliadneme na výkon prác.

S pozdravom


Ing. Vencelová
MsS Nitra
Ladislav.Maťavka
Opekanie
5.7.2013 - 09:29:23 - 88.80.230.114
Dobrý deň chcel by som sa spýtať je možne grilovať pred panelákom na sídlisku pokiaľ bude oheň uzavretí v grile.Za skorú odpoveď ďakujem.
Neuvedené
Re: Opekanie
11.7.2013 - 12:12:24 - 194.160.215.2
Zákon o ovzduší nerieši grilovanie na verejných priestranstvách, nakoľko sa nejedná o zdroj znečisťovania ovzdušia.

Pri grilovaní je potrebné dodržiavať nasledovné podmienky :
• grilovaním nesmie dochádzať k nadmernému obťažovaniu užívateľov verejného priestranstva hlukom, dymom a pachom,
• negrilujte pod oknami bytového domu,
• použiť drevené uhlie,
• všetky zmeny vzniknuté činnosťou dať do pôvodného stavu; plne rešpektovať a chrániť existujúcu zeleň, odstrániť všetky odpadky,
martin moravčík
Sťažnosť
4.7.2013 - 19:44:55 - 88.80.226.184
Dobrý den prajem,
Bývam oproti kotolňe na Kmeťovej ulici a je celá časť zarasťená trávou a nedá sa tadia chodiť a tak isto aj pred bývalimi potavninami na Kmeťovej ulici myslím že to patrí pozemok pánovi Lieskovskému dalo by sa by sťe to pokosili dakujem vám za odpoveť s pozdravom
Martin Moravčík
Neuvedené
Re: Sťažnosť
8.7.2013 - 10:47:40 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
plochy zelene, ktoré uvádzate v liste, nie sú majetkom mesta, preto nie sú zaradené do pravidelnej údržby. Mestské služby Nitra, správca zelene vo vlastníctve mesta nedisponujeme finančnými prostriedkami na zabezpečenie údržby takýchto plôch. Vlastníci nie sú zo zákona povinný ich pravidelne kosiť.
S pozdravom Vencelová MsS Nitra
Eduard Kováč
suché stromy
4.7.2013 - 11:51:55 - 91.127.37.203
Dobrý den, upozornujeme na suché stromy ktoré je treba vypíliť za domom na Čajkovského 5-9 a pri parkovisku na Čajkovského 11. Treba ešte opíliť stromy pri schodoch a strom s veľkou rozloženou korunou ktorý je pri Čajkovského 9, nakoľko nejaký dobrák tam už poodlamoval konáre je to tam pohádzané po zemi a strom vyzerá hrozne. Ďakujeme.
Neuvedené
Re: suché stromy
9.7.2013 - 15:16:17 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
suchá dvojkmenná jabloň za parkoviskom oproti Čajkovského 11, ako aj vrcholová časť lipy oproti zadnej fasáde Čajkovského 9 budú v najbližšom čase odstránené.
Rez najviac prekážajúcich konárov popri schodisku nie je potrebné realizovať, pretože zrejme sa podateľovi jedná o zasahujúcu mirabelku (nad Čajkovského 11), na ktorú už bol vydaný súhlas na výrub a táto teda bude asanovaná v jesennom období.
Na „strom s veľkou rozloženou korunou“ sa tu najviac podobajú 2 veľké sofory a 1 javor cukrový, rastúce na okraji plochy Parku Bellova pri Čajkovského 11. Podnet v tejto časti nie je celkom presný, ale na uvedených stromoch bude odstránených alebo primerane skrátených niekoľko konárov zasahujúcich nad chodník do úrovne výšky chodca, iný zásah, napriek zaznamenanému presychaniu niekoľkých menších konárov v korunách, nie je potrebný.
Opatrenia zabezpečia Mestské služby Nitra v termíne podľa poradia prijatia a naliehavosti registrovaných podnetov na zásahy od verejnej zelene.
S pozdravom
Štrba, Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre

Pre administrátora: odpoveď Ing. Vencelovej pripojená k tomuto podnetu bola nesprávne priradená.
Neuvedené
Re: suché stromy
8.7.2013 - 08:12:56 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
3 suché gaštany budú odstránené v čo najkratšom čase. Ďakujeme za informáciu.

Ing. Vencelová
MsS Nitra
Beáta Mihalkovičová
zber textilu
3.7.2013 - 11:48:37 - 62.152.232.33
Dobrý deň,
kde by som sa dozvedela, či a kde sa v meste Nitra nachádzajú kontajnery na zber textilu?
Ďakujem
Neuvedené
Re: zber textilu
8.7.2013 - 08:14:58 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
V Nitre sú rozmiestnené kontajnery na zber textilu. Presné rozmiestnenie Vám poskytne pracovník Nitrianskych komunálnych služieb s.r.o. p. Ing. Korec telefón: 0902 555 544.
S pozdravom
M. Kramár referent OH
Elena Bugárová
Suché stromy
1.7.2013 - 23:43:06 - 178.41.85.151
Dobrý deň, chcela by som upozorniť na tri suché stromy, ktoré sa nachádzajú pri ceste k rybárskemu domu v parku. Jeden konár je už spadnutý na vedľajšom strome.Chodia po tejto ceste ľudia a aj autá a suché konáre sú aj nad cestou. Upozornila som na to aj ľudí, ktorí pílili v parku stromy a odporučili ma, aby som dala žiadosť. Ďakujem

Neuvedené
Re: Suché stromy
3.7.2013 - 08:17:12 - 194.160.215.2
priložený súbor: 124_2.07.2013 (8).jpgĎakujeme za vecnú pripomienku. Tri suché stromy na okraji cesty v Starom mestskom parku oproti rybárskemu domu budú odstránené v najkratšom možnom termíne. Práce zabezpečia Mestské služby Nitra.

referent ÚHA, MsÚ v Nitre Ing. Žuffa, Tel.:6502319
martin
sťažnosť na prevádzku
20.6.2013 - 01:01:08 - 88.80.226.184
Dobrý den
približne pred mesiacom ste povolili prevádzku na kmeťovej 18 pričom je tam staršní hluk a robia tam aj neporiadok dakujem martin
Neuvedené
Re: sťažnosť na prevádzku
24.6.2013 - 11:37:36 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Odbor komunálnych činností a životného prostredia nezistil v okolí prevádzky „PAUZA občerstvenie“ na Kmeťovej ul. hluk ani neporiadok, situáciu budeme monitorovať. V prípade rušivej činnosti prevádzky treba volať mestskú políciu, číslo tel. 159.

Ing. Pavol Jakubčin
Ved. OKČ a ŽP
HANBA NITRY
HANBA
1.6.2013 - 23:05:23 - 195.91.16.57
AKO aka velka je nitra a nikto tu nieje schopny spravit miesta na opekanie ...
Neuvedené
Re: HANBA
6.6.2013 - 10:10:17 - 194.160.215.2
Dobrý deň, v súčasnej dobe Mesto Nitra podalo žiadosť o povolenie výnimky na zakladanie prírodných ohnísk v lesoparku Zobor v zmysle zákona 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov v uvedených lokalitách :

1. ´ lom na Malej Skalke´ 3 stanovištia ohnísk
2. Pyramída 1 stanovište ohniska

Podaniu tejto žiadosti predchádzali rokovania vrátane tvaromiestnej obhliadky za osobnej účasti zástupcov Obvodného úradu ŽP v sídle kraja, Okresného riaditeľstva HaZZ, Správy CHKO Ponitrie, členov Stráže prírody CHKO Ponitrie, ÚHA, OKČaŽP, Obvodného lesného úradu v Nitre , správcu lesoparku Zobor a zástupcu Urbariátu . K žiadosti bolo nutné doložiť aj súhlasné stanovisko vlastníka pozemkov, v tomto prípade Rímsko-katolíckej cirkvi.
Po vydaní výnimky na zakladanie prírodných ohnísk v lesoparku Zobor pristúpi Mesto v spolupráci hlavne s CHKO k realizácii samotných ohnísk, aby spĺňali bezpečnostné predpisy , čím by sa znížilo nadmerné riziko vzniku požiaru v lese. Ohniská budú neustále monitorované členmi Stráže prírody CHKO Ponitrie.
Asi toľko pre Vašu informáciu o snahe Mesta vylepšiť rekreačný pobyt návštevníkov lesoparku Zobor.
Prajem príjemný zvyšok dňa.
Dasa
schody
29.5.2013 - 20:25:19 - 62.197.198.35
Dobrý den,

chcem sa spýtat, či by bolo možné upravit, pozametat schody medzi ulicami Muraního a Horka pri Kotolni, nakolko samotné schody su v dezolátnom stave a denne tadial chodia deti do školy a sú dost frekventovane.
Taktiez pred tymito schodami je betonovy murik, ktory konci zabradlim. Pred murikom sa v obdobi velkeho dazda nahromadi voda, ktora neodteka. Vlastne odteka medzi prasknutym murom,ktory moze spadnut. Prosim o napravu. Dakujem
Neuvedené
Re: schody
5.6.2013 - 09:06:38 - 194.160.215.2
Dňa 3.6.2013 pozametané schody aktivačnými pracovníkmi na ulici Murániho a Hôrka pri kotolni.
S pozdravom
Supeková Mária, referent pre verejné priestranstvá a aktivačné práce
Katarina
Zlomený strom
23.5.2013 - 21:00:27 - 92.245.192.21
Dobrý deň, už prešlo vyše mesiaca od posledného veľmi silného vetra, ktorý okrem iného zlomil borovicu na Lesnej 2 a tá je dodnes opretá o tzv. protihlukovú stenu. Okrem toho boli pri tejto tzv. protihlukovej stene zasadené popínavé rastliny, ktoré sa už nemajú kde popínať, tak prerastajú pomedzi ihličnaté stromy. Prosím Vás o nápravu - je potrebné vyťať strom a tiež popínavé rastliny skôr ako prerastú celé stromy. Aj celá ulička popri Centro Nitra je prerastená náletovými drevinami, ktoré z nej vytvárajú pomaly nepriechodnú cestičku.
Ďakujem vopred za odpoveď aj vykonanie nápravy.
Neuvedené
Re: Zlomený strom
3.6.2013 - 14:49:25 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Ďakujeme za informáciu, borovicu sme hneď odstránili. Popínavky orežeme v mesiaci jún.
Pozdrav Vencelová
Neuvedené
Re: Zlomený strom
28.5.2013 - 08:53:02 - 194.160.215.2
Vyjadrenie,
ďakujeme za informáciu, zlomená borovica bude odstránená najneskôr do piatku t.j. 31.05.2013. Ostrihanie krov prerastajúcich do chodníka pri obchodnom centre vrátane odstránenia nežiaducich náletov zabezpečia Mestské služby Nitra v rámci údržby a starostlivosti o verejnú zeleň. Útvar hlavného architekta zaznamenal skutkový stav a vyzval MsS Nitra aby zabezpečili práce.

S pozdravom
rastislav
kosenie travy
19.5.2013 - 18:10:05 - 88.80.225.200
stem sa spytať prečo sa pokosila trava pred novomeskeho 1-15,ale za panelakom už nie?dakujem
Neuvedené
Re: kosenie travy
27.5.2013 - 11:25:09 - 194.160.215.2
Dňa 22.5. 2013 bola predmetná plocha na Novomestského ul. pokosená.

Ing. Vencelová
MsS Nitra
Katarina Szibillova
odpoved
16.5.2013 - 16:09:44 - 91.127.167.20
Dobry den, rada by som sa informovala, ci vobec dostanem odpoved na dotaz, ktory som pisala este dna 30.04.2013!
Dakujem
Neuvedené
Re: odpoved
22.5.2013 - 09:23:23 - 194.160.215.2
Dobrý deň

Vašu pripomienku ohľadne odstránenia telefónnej búdky na Novomeského 23 sme odstúpili firme Slovák Telekom a.s., ktorý je vlastníkom uvedeného zariadenia.

S pozdravom
Vincúr
Peter
Lavicky
16.5.2013 - 15:17:35 - 62.197.210.111
Dobry den! Chcel by som sa informovat ohladom osadenia nových laviciek na ul. Novomeského č. 25. Ziadost bola podana v mesiaci júl 2012 avšak do dnešného dňa neboli uvedené lavicky osadené. K ziadosti bol pripojený zoznam občanov, ktorí s osadením nových laviciek súhlasili. Bohužial som bol nútený k uvedenej veci prizvat media, nakoľko sa s uvedenou vecou nic nedeje. S pozdravom
Neuvedené
Re: Lavicky
22.5.2013 - 09:25:02 - 194.160.215.2
Dobrý deň
Lavičky pri Váš obytný dom budú osadené po zrealizovaní nákupu lavičiek v druhom polroku 2013. Osadenie lavičiek riešim s pani Ďurickou obyvateľkou Vášho domu, s ktorou som v kontakte.

Ďakujem za Váš podnet.

S pozdravom
Vincúr
Mestský úrad v Nitre
Odbor komunálnych činností a životného prostredia
Č. t. 0911 992 003
Peter
Telefonna budka
16.5.2013 - 15:12:39 - 62.197.210.111
Bývam na Novomeského 25 a presne pred vchodom č. 23 sa nachádza pozostatok z bývalej telefónnej búdky Problém je v tom, že okrem estetického hľadiska búdka predstavuje riziko pre deti, ktoré táto búdka láka na hranie pričom sa na nej nachádzajú ostré hrany. Chcel by som vedieť, kto je vlastníkom tohto objektu a kto je zodpovedný za jeho odstránenie.
Ďakujem
Neuvedené
Re: Telefonna budka
22.5.2013 - 09:26:30 - 194.160.215.2
Dobrý deň

Vašu pripomienku ohľadne odstránenia telefónnej búdky na Novomeského 23 sme odstúpili firme Slovák Telekom a.s., ktorý je vlastníkom uvedeného zariadenia.

S pozdravom
Vincúr
obyvatelia
kosenie trávy
16.5.2013 - 09:21:02 - 91.127.44.49
Vážená pani Vencelová, reagujeme na príspevok pani Zuzany zo dňa 11.5.2013. Do dnešného dňa nie je tráva pokosená ani na Čajkovského č.5,7,9,11, včetne detského ihriska, kde je tráva veľmi vysoká a výskyt kliešťov veľmi veľký. Detské húpačky už nie je z tejto trávy vidieť a nehovoriac o tom že terén na tomto ihrisku je veľmi hrbolatý s jamami a podobne. Ked sa tam niečo stane sme zvedaví kto bude za úrazi detí zodpovedný. A ešte jedna perlička: kopec za Čajkou je pokosený presne spolovice- čiže od hl.cesty a vnútorná strana vôbec. Je až na zaplakanie akú prácu odvádzajú ľudia ktorým bola zákazka daná. Prečo to niekto nekontroluje? Zverejnite firmu, ktrorá je za toto zodpovedná. Ďakujeme
Neuvedené
Re: kosenie trávy
30.5.2013 - 09:36:46 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Kontrolnou obhliadkou dňa 23.5. 2013 bolo zistené nasledovné:

Trávne porasty na Čajkovhého 5 – 11 sú pokosené, zostáva dokosiť plochy okolia parkoviska (čo sťažujú zaparkované vozidlá) a dohrabať pokosenú trávu.
1. Kosbu trávnych porastov s pohrabaním a odvozom na kompostovisko do Krškán vykonáva fi Bonez Ing. Zeumer za 0,027 eura za l m2. Trvanie jednej kosby je 18 dní . Pri prvej a druhej kosbe je dodržanie termínu veľmi náročné pre hustotu porastu, vďake zásobám zimnej vlahy. Dodávateľ bude upozornený na včasné pokosenie okolia detských ihrísk.

Ing. Vencelová
Ivana O.
Kosenie Párovce
16.5.2013 - 09:16:47 - 92.245.198.93
Dobrý deň, chcem sa opýtať, prečo po kosení ostáva tráva na pokosenom priestranstve? A to už nehovorím o tom, že ostáva aj na chodníkoch. Prečo nie je možné ju zhrabať a na traktore, ktorý býva pristavený pri kosbe vyviezť? Ide mi o priestor detskéhho ihriska za Tralaškolou... Ihrisko sa snažia udržiavať v čistote aj vlastníci okolitých bytov. No po kosení to nevyzerá práve najlepšie.. Pravidelne je to tak... A potom sa chcem opýtať, kto organizuje zberačov smetí? Pretože nevidím dôvod, aby ich chodilo cca 10, keď zbierajú len prví dvaja... nepovažujte to za nenávisť voči inej rase, ale bieli...Ostatní sú na prechádzke...
Ďakujem za odpoveď, želám pekný deň
Neuvedené
Re: Kosenie Párovce
30.5.2013 - 09:35:49 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
V úvode mi dovoľte poďakovať sa Vám za záujem o prostredie, v ktorom žijete. Dodávateľ prác p.Šabík bol upozornený na pohrabanie pokosenej trávy a a jej odvoz do 4 dní od pokosenia v zmysle zmluvy o spolupráci.

Ing. Vencelová
MsS Nitra
Neuvedené
Re: Kosenie Párovce
21.5.2013 - 12:03:41 - 194.160.215.2
Odpoveď na zberačov smetí-
Aktivačné práce sú rozdelené do skupín podľa bydliska. Párovce čistí skupina Mesto, koordinátorka p. Červená. Koordinátorka bola upozornená na túto skutočnosť. Dúfame, že do budúcna sa nebudú tieto nedostatky opakovať – ďakujeme za podnet.

Supeková Mária,referent pre verejné priestranstvá a aktivačné práce
Elena Bugárová
smetné koše a lavičky
12.5.2013 - 18:49:31 - 91.127.113.178
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, prečo je tak málo smetných košov a lavičiek v mestskom parku. V parku kde sú detské preliezky som narátala vyše 50 košov a ďalej k jazierkam Malej a Veľkej Hangockej len 5 a aj lavičky chýbajú. Nečudujem sa psíčkarom, že niekedy nezdvíhajú po psíkoch, keď majú hľadať smetný koš po celom parku. Pri kúpalisku je síce jeden smetný koš pre psov, ale je nešťastne osadený, kde chodí veľa mládeže a rozhadzujú sáčky po zemi. Viac lavičiek a košov treba aj na iných cestičkách ako len na jednej. Park je nielen na prechádzky, ale aj na oddych. Prosím urobte niečo s tým. Píšem to po rozhovoroch s niektorými ľuďmi čo chodia do parku. Ďakujem
Neuvedené
Re: smetné koše a lavičky
13.5.2013 - 09:26:41 - 194.160.215.2
Dobrý deň , ďakujeme za Váš záujem riešiť daný problém .Požiadavku zaradíme do evidovaných žiadostí o doplnenie malých odpadových nádob a kolega ktorý má túto problematiku na starosti preverí stav v teréne . Pri nákupe nových nádob budeme v rámci našich finančných možností riešiť aj lokalitu Nového parku . Ing. Pavol Jakubčin , odbor komunálnych činností a životného prostredia , MsÚ Nitra.
Zuzana
Kosenie trávy
11.5.2013 - 16:05:23 - 78.141.97.10
Dobrý deň, rada by som vedela aký je postup pri kosení trávy na verejných priestranstvách. Bývam na Klokočine, konkrétne na Bizetovej ulici, a všade naokolo sa už kosilo, iba tu nie. Tráva je tu vyše pása a stále sa nič nerobí. Dane si riadne platíme, včas a mám za to, že by patrične priamoúmerne tomu mali byť realizované aj tieto služby. Aj vzhľadom na veľký výskyt kliešťov si myslím, že by sa s tým malo niečo robiť. Jednak to nepekne vyzerá a jednak si myslím, že je to aj bezpečnosť jednak pre ľudí a tiež pre zvieratá. Tento problém nie je prvýkrát, opakuje sa to už snáď aj tri roky. A keď sa to robí, tak daní pracovníci okrem toho že prácu flákajú, tak sú pravidelne pod vplyvom alkoholu.
Vopred ďakujem za odpoveď
Neuvedené
Re: Kosenie trávy
14.5.2013 - 14:47:58 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
1. Kosba sídliskovej zelene bude ukončená budúci týždeň, je nám ľúto, že nedokážeme práce urobiť v kratšom termíne (trvanie kosby je 3 týždne) ale finančné možnosti nám nedovoľujú začať kosiť skôr (plánujeme 5 kosieb do konca vegetácie). V prípade ak nebude na Bizetovej ul. pokosené do vyššie uvedeného termínu je možné dodávateľa stíhať. Dodávateľ prác bol upozornený na personálne nedostatky.

Vencelová MsS
Adriana
Chov hydiny
7.5.2013 - 15:19:09 - 85.163.85.114
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom chovu hydiny resp. sliepok na území mesta Nitra konkrétne Vašinova ulica nakoľko sused má svoj chov na hraniciach pozemku cca 2 metre od nášho domu a znepríjemňuje nám tým bývanie v dome a nemôže ani otvárať okna a vetrať dom pre abnormalny zápach z týchto sliepok.
Neuvedené
Re: Chov hydiny
10.5.2013 - 10:08:04 - 194.160.215.2
V zmysle Ústavy SR má každý právo držať vec, čo sa týka aj zvierat, za podmienok, ktorými nie sú narušené napríklad aj susedské vzťahy. Susedské vzťahy rieši §127 Občianskeho zákonníka: „Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä ...... nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a ......... „
Svoje práva si môžete uplatňovať v rámci občiansko-právneho konania.

S pozdravom

Jozef Stančík MsÚ v Nitre
Silvia Hiller
Zvieratá v parku
7.5.2013 - 10:05:46 - 217.144.23.125
Dobrý den , už som sem písala ,ale odpovede som sa nedočkala , zaujímalo by ma ,kto ma na starosti oboru zo zvieratami v mestskom parku . Zvieratá v nej sú zanedbané,špinavé , bez možnosti ukryť sa do tieňa pre slnkom . Bola som tam na 1.5 mája a videla som to množstvo špiny ,nakydaného hnoja za oborou , nemali tam žiadnu slamu , hnoj pokrýval aj celú zem v prístavbe , vodu mali nabratú v dvoch válovoch no bolia celá pokratá kvetmi z topolou. Zvieratá nevyzerajú v dobrom zdravotnom stave. Ako som sa už dočítala na viacerých iestach na internete tento problém sa neustále opakuje už mnoho rokov. Tak neviem prečo mesto vôbec zvieratá tam umiestňuje , ked sa nevie o ne adekvátne postarať. Dalej nenachádza sa tam nijaká tabuľa s odkazom na kompetentnú osobu ,ak by bolo treba čosi nahlásiť . Pri zvieratách by mal byť po celý deň
a noc správca a nie sú odkázané samé na seba . Považujem to doslova za zanedbávanie až týranie zvierat. Vopred dakujem za odpoved
Neuvedené
Re: Zvieratá v parku
16.5.2013 - 12:54:59 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Starostlivosť o zvieratá má Mesto Nitra zmluvne zabezpečenú, rovnako ako aj veterinárnu starostlivosť. Zdravotný stav zvierat je pravidelne kontrolovaný, všetky sú očkované a odčervované. Kondičný stav sa ( najmä u oviec) v týchto dňoch zdá nedostatočný, je to však z dôvodu strihania oviec. Najväčší problém pre zvieratá predstavujú samotní ľudia – návštevníci, ktorí ich aj napriek upozorneniu kŕmia rôznym kuchynským odpadom, zhnitým ovocím a pod., čo však zvieratá nevedia povedať... Okrem toho zvieratá majú možnosť v prípade pre nich nepriaznivých podmienok vojsť kedykoľvek do maštale kde majú chládok. Je pravda, že hnoj nevypadá nikde lákavo, avšak je súčasťou každého chovu zvierat.
Jozef Stančík
Peter Zvolenský
separovaný zber
3.5.2013 - 14:29:47 - 195.49.188.11
Dobrý deň,
nemohli by sa kontajnery na separovaný zber, ktoré sú pri amfiteátri, premiestniť na iné miesto, napr. k ZŠ. Po ich vyprázdnení sú už poobede ten istý deň opäť preplnené - v blízkosti sú dve reštaurácie, ktoré ich pravdepodobne ihneď naplnia - súdim tak podľa množstva obrovských krabíc a plastových fliaš, ktoré bežný občan za týždeň nezahodí ...
Neuvedené
Re: separovaný zber
10.5.2013 - 12:37:05 - 194.160.215.2

Dobrý deň, umiestnenie kontajnerov na danom mieste bolo vykonané na základe požiadavky VMČ.Zatiaľ nemáme dôkaz o využívaní zo strany priľahlých reštauračných zariadení, ktoré si platia vlastný vývoz odpadu . Dôvodom neustáleho prepĺňania nádob na separáty je pohodlné pristavenie auta kýmkoľvek a s čímkoľvek ako aj pomerne vysoká anonymnosť pri manipulácii s odpadom. Priestor pre umiestnenie stojiska na inom mieste je v tak zastavanom území pomerne zložité vybrať . Väčšina obyvateľov to chce mať, ale nie v blízkosti svojho domu .
S pozdravom
M. Kramár a P. Jakubčin.
Iveta Takacova
vyrub stromu
2.5.2013 - 14:53:37 - 85.237.224.34
Dobry den chcela by som sa spytat na koho sa mam obratit ked potrebujem vypilit chory strom pri rodinnom dome pod Zoborom
Neuvedené
Re: vyrub stromu
10.5.2013 - 11:15:11 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

požiadavky na výruby drevín v intraviláne mesta Nitra, vybavuje MsÚ v Nitre, Útvar hlavného architekta. Príslušným referentom na vybavenie vašej požiadavky na výrub stromu je na ÚHA, Ing. Žuffa, tel 6502319, kancelária MsÚ č.d.412, štvrté poschodie.

S pozdravom Žuffa, ref. ÚHA, MsÚ v Nitre
Neuvedené
opekačka
30.4.2013 - 17:20:56 - 88.80.225.154
Dobrý deň chcela by som sa spýtať , kde je v Nitre povolené opekať??? A kde sa také miesta nachádzajú? Vopred ďakujem za odpoveď.
Neuvedené
opekanie
30.4.2013 - 16:29:07 - 88.80.225.154
Dobry den , chcela by som sa spytat kde je v Nitre povolene opekat? Kde su take miesta kde sa to da? Dakujem za odpoved
Neuvedené
Re: opekanie
2.5.2013 - 12:29:25 - 194.160.215.2
Zatiaľ oficiálne nie je povolený žiadny priestor na trvalé využívanie na opekanie. Mesto Nitra vyvolalo rokovania na legalizáciu takýchto miest v rámci lesoparku Zobor. Zatiaľ nemáme všetky stanoviská dotknutých orgánov. V prípade že sa budú takéto miesta legalizovať , budeme o tom informovať . Ing. Pavol Jakubčin , MsÚ Nitra, odbor komunálnych činností a životného prostredia .
Katarina Szibillova
Rekonstrukcia detskeho ihriska;
30.4.2013 - 10:08:01 - 91.127.185.233
Dobry den,
ako som sa uz docitala, bolo tu uz viackrat pripomienkovane upravy detskeho ihriska za Benkovou ul., konkretne OPAVIA ihrisko, a taktiez aj doplnanie pieskovisk.
Myslim, ze zimne udrzby su uz za nami a doposial sa s tym nic neurobilo.
Myslite, ze sa mamicky a ich deticky uz dockaju upravy tohto ihriska? Pripadne doplnenie novych zaujimavych aktivit pre deti?
V mene vsetkych deticiek a ich rodicov dakujeme za skore vybavenie ziadosti. Pekny den.
Neuvedené
Re: Rekonstrukcia detskeho ihriska;
30.5.2013 - 14:26:50 - 194.160.215.2
Dobrý deň

Vaša požiadavka na opravu hracích prvkov na DI OPAVIA bola odstúpená na vybavenie na Mestské služby, ktoré realizujú údržbu detských ihrísk.
Po dohode sú uvedené práce prednostne zaradené do plánu údržby. Piesok bude dosypaný v mesiacu jún 2013.
Ďakujem Vám za podnet ohľadne stavu detského ihriska.

S pozdravom
Vincúr
Mestský úrad v Nitre
Peter Kováč
Cyklistika v meste
19.4.2013 - 09:13:17 - 160.44.230.193
Dobrý deň,
chcem Vás požiadať o oznámenie a popísanie konkrétnych projektov, ktoré mesto plánuje realizovať v tomto roku pre rozvoj cyklistiky a cyklotrás v meste. Len mi prosím nenapíšte, že stav mapujete, lebo to by bolo smiesne.

Pretože je všetkým zrejmé, že mesto v tejto veci nerobí celkom nič alebo na krajske mesto žalostne málo. Primátor má akurát tak (ako vždy) iba veľké reči čo sa všetko urobí, ikeď vie že sa nič neurobí, a verejnosť sa na chvíľku upokojí a čaká. Nakoniec sa na jeho vyjadrenie zabudne a keď to niekto aj pripomenie, tak sa vyhovorí na krízu. Myslím si že na krízu sa vyhovárať nemôže ak vie nájsť toľko peňazí na futbal, nezmyselnú kúpu areálu kafilérie, hokej...
Je očividné, že vedenie mesta chodí iba autom, keďže sa tvári akoby chodci a cyklisti ani neexistovali.

Chceme vedieť čo sa v meste bude budovať. Prečo sa nevytvorí cyklotrasa pozdlz celeho valu pri rieke cez meste, kedy sa dokonci hviezdoslavova ulica ?
Preco ked sa rekonstruovala novozamocka ulica v Krskanoch nevybudovala sa nanovo aj s oddelenym cyklochodnikom a chodnikom. Sirku na to ma. Ano, vieme ze je to patri sprave ciest a nie mestu ale i mesto sa vyjadruje k sposobu rekonstrukcie a mohlo si ako podmienku dat spominane...
Neuvedené
Re: Cyklistika v meste
2.5.2013 - 12:52:31 - 194.160.215.2
Odpoveď na dotaz ohľadne cyklotrás.

Mesto Nitra má pripravené do výstavby ,, Rekreačné cyklotrasy pozdĺž rieky Nitra“, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie. Tento rok sa budú realizovať ďalšie úseky cyklotrás a to od Tr.A.Hlinku po Priemyselnú ul. a úsek od lávky pri Zimnom štadióne po Vodnú ul.
Mesto Nitra má pripravené do výstavby aj ďalšie úseky rekreačných cyklotrás a to od Vodnej ul. po lávku pri bývalom Zelokvete a úsek od Priemyselnej ul. po Dolné Krškany (ul. K rieke) . Ďalej má Mesto Nitra pripravené nasledovné štúdie cyklotrás pod názvom :
,, Predĺženie rekreačnej cyklotrasy Šindolka – Dražovce“ ; „Predĺženie rekreačnej cyklotrasy Mlynárce – Klokočina – Šúdol “; „Cestička pre cyklistov Klokočina – Borina-Hollého ul.“ a ,, Štúdia - rekreačné cyklotrasy Chrenová – Veľké Janíkovce - Dolné Krškany“.
Čo sa týka ul. Novozámockej ,táto je cestou I.triedy a cestným správnym orgánom na tejto komunikácií je Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a správcom je Slovenská správa ciest Bratislava. Čo sa týka dokončenia Hviezdoslavovej ul. je tam potrebné zrealizovať nielen dopravné značenie, ale aj priechody a svetelné signály pre cyklistov. Tento rok neboli schválené finančné prostriedky na realizáciu .
Barbora Kovácsová
opekanie na Zobore
15.4.2013 - 22:44:11 - 78.98.56.92
Dobrý deň,
minulý týždeň som sa už informovala ohľadom možností opekania na Zobore - ďakujem za skorú odpoveď. Moje otázky súviseli s blížiacou sa udalosťou Jarné čistenie Zobora 2013, ktorá sa uskutoční túto sobotu (20.4.). Chceli by sme sa tejto udalosti zúčastniť ako organizácia Erasmus Student Network spolu so zahraničnými študentmi na univerzitách SPU a UKF. Ako odmenu za účasť sme chceli zorganizovať opekačku - keďže je to ale zakázané, chcela by som sa spýtať či by bola možnosť získania jednorázového povolenia a na koho sa mám obrátiť? Ďakujem.
S pozdravom,
Barbora Kovácsová
Neuvedené
Re: opekanie na Zobore
19.4.2013 - 13:14:05 - 194.160.215.2
Dobrý deň, aj napriek veľmi krátkemu času od podania žiadosti sa nám podarilo vybaviť povolenie na výnimku na jednorázové založenie ohniska na opekanie dňa 20.4.2013 po ukončení akcie Jarné čistenie Zobora 2013. Ohnisko môže byť založené v lokalite „Skalka v Malom lome“ za dodržania podmienok určených Správou CHKO. Na HaZZ bola nahlásená výnimka založenia ohniska na opekanie, v prípade potrieb je nutné volať 150. Súhlasné stanoviská ostatných dotknutých inštitúcií sa nachádzajú na Meste Nitra, OKČaŽP .
Žiadame Vás uviesť kontaktnú osobu s telefónnym číslom, ktorá sa spojí s Mestskou políciou a udá svoje identifikačné údaje.
Ing. Ľudmila Šterdasová
Mestský úrad v Nitre
OKČ a ŽP
037/6502 270
0902 960 652

Správa CHKO Ponitrie súhlasí s vydaním jednorázového povolenia na založenie ohniska v sobotu 20. apríla po 14:00 hod. v lokalite „Skalka v Malom lome“ – Zobor (lokalita sa nachádza v CHKO Ponitrie kde platí 2. stupeň ochrany v zmysle zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov) za nasledovných podmienok:

- neobťažovať prostredie, ktoré je súčasťou chráneného územia nadmerným hlukom
- dôsledne zabezpečiť protipožiarne opatrenia ( zamedzenie šírenia ohňa do okolia)
- lokalita bude uvedená do pôvodného stavu a oheň bude zahasený (odstránenie odpadu a zvyškov ohniska)
- stráž ochrany prírody si vyhradzuje právo na kontrolnú činnosť počas podujatia a po jeho ukončení
- vydanie príslušných povolení v zmysle zákona o lesoch, ako aj dodržania platnej legislatívy na úseku protipožiarnej bezpečnosti.

S pozdravom
Ing. Radimír Siklienka, PhD.
riaditeľ Správy CHKO Ponitrie
jana
trávnatá plocha
11.4.2013 - 21:33:09 - 92.245.217.29
dobrý deň, samozrejme ste moju otázku odignorovali, preto sa pýtam zas a znova: čo sa plánuje realizovať na trávnatej ploche, kde bolo pôvodne ihrisko na Golianovskej ul. v Janíkovciach??? zmizlo odtiaľ oplotenie, tiež bránky....ako blízki susedia tejto parcely máme právo vedieť, čo sa tam plánuje realizovať. počas dedinských hodov tu mávajú stanovište kolotoče, budú môcť po realizácii vašich zámerov tu ešte stávať??
Neuvedené
Re: trávnatá plocha
12.4.2013 - 10:34:27 - 194.160.215.2
Dobrý deň, ospravedlňujem sa za meškanie odpovede, súviselo to stým, že ja osobne som nemal všetky informácie k Vašej otázke a k odpovedi som potreboval konzultácie s viacerými subjektami. Priestor, na ktorý sa pýtate, bude zrekonštruovaný do podoby s pôvodným využitím, teda bude tam obnovené detské ihrisko , ostane priestor pre kolotoče, prípadne parkovanie pri nárazových akciách obohatený o Zberný dvor v priestoroch na rohu napojenia Royovej ulice .Hlavný priestor pre aktivity spojené s futbalom je pripravený v priestoroch dolného futbalového ihriska. Uvedené je naplánované zabezpečiť do mesiaca júna 2013 . Ing. Pavol Jakubčin , odbor komun. Činností a životného prostredia MsÚ Nitra.
Barbora Kovácsová
opekanie na Zobore
9.4.2013 - 23:05:46 - 78.98.162.4
Chcela by som sa spýtať, či sa môže opekať na Zobore (konkrétne úsek Liečebný ústav - vrch Zobor - vysielač na Pyramíde)? Je opekanie zakázané alebo sú nejaké obmedzenia? Ako je to s opekaním pri Drážovskom kostolíku?

Za odpoveď ďakujem.
Barbora Kovácsová
Neuvedené
Re: opekanie na Zobore
10.4.2013 - 13:01:29 - 194.160.215.2
Dobrý deň , zatiaľ na území lesoparku nie je povolené zakladanie ohňa. MsÚ , odbor komunálnych činností a životného prostredia v spolupráci s CHKO Ponitrie a Strážou prírody zvolal niekoľko rokovaní , ktoré majú za cieľ legalizovať vybrané lokality pre možnosť zakladania ohňa návštevníkmi lesoparku. Legálne ohniská by museli byť samozrejme riešené tak aby rozšírenie ohňa bolo málo pravdepodobné a miesta budú aj opatrené inštrukciami zásad , ktorých dodržanie bude podmienkou založenia ohňa. K danému problému sa vyjadruje viacero subjektov ale najdôležitejšie bude stanovisko vlastníka lesa a jeho správcu. V prípade, že tento proces bude úspešne ukončený, budeme túto informáciu uverejňovať v miestnych periodikách . Ing. Pavol Jakubčin , MsÚ Nitra , odbor komunálnych činností a životného prostredia .
obyvateľka z Beethovenovej ul.
Komunálny odpad
5.4.2013 - 09:10:12 - 62.168.117.166
Dobrý deň,
chcem upozorniť, že pracovníčky z Bowling clubu na Klokočine neustále vynášajú vrecia s odpadom do okolitých kontajnerov pri obytných domoch na Beethovenovej ulici a tým preplňujú nádoby niekedy až tak, že ich obyvatelia nemajú kam svoj odpad vložiť a keď už vytŕča z kontajnera a ten sa nedá zatvoriť, smeti vypadávajú až von, resp. do neho prší a sneží. Nemala by si takáto prevádzka platiť svoj vlastný kontajner? Chodí ich niekto aj kontrolovať? S pozdravom
Neuvedené
Re: Komunálny odpad
10.4.2013 - 14:52:52 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Prevádzky v tomto objekte majú objednanú smetnú nádobu na komunálny odpad, na separovaný odpad slúžia spoločné nádoby pristavené v tejto mestskej časti. Budeme monitorovať stav pri vývoze odpadu, aby sme objektivizovali situáciu.

Ing. Pavol Jakubčin
vedúci odboru komunálnych činností a životného prostredia
Karol Moravcik
Strma Ulica, Nitra
3.4.2013 - 09:16:12 - 86.163.170.117
dobry den praje,

Chcel by som sa opytat na situaciu, ohladne upravy Strmej ulice. Kedze povodna oprava bola naplanovana a aj mestkym zastupitelstvom odsuhlasena na rok 2012. Dnes je 03.04.2013 a obyvatelia , ktory byvaju na Strmej , stale chodia po ceste , ktora by skorej zvladna statut tankodromu, nez ulice.
Za skoru odpoved vam vopred dakujem.
Karol
Neuvedené
Re: Strma Ulica, Nitra
5.4.2013 - 10:57:43 - 194.160.215.2
Realizácia súvislej opravy MK Strmá – predpokladaný termín zahájenia v 15 týždni 2013 za predpokladu priaznivých klimatických podmienok, keď priemerná denná teplota bude vyššia ako 7 oC.
Gabriel
elektroodpad
31.3.2013 - 16:02:56 - 62.197.198.35
Dobrý deň! Kde môžem odovzdať elektroodpad a za akých podmienok? Ďakujem za info. Gabriel
Neuvedené
Re: elektroodpad
3.4.2013 - 09:12:22 - 194.160.215.2
priložený súbor: 653_ZD-NKS plagát.pdfDobrý deň, momentálne môžete elektroodpad odovzdať na zberový dvor v areáli Nitrianskych komunálnych služieb s.r.o. – viď príloha.
S pozdravom
M. Kramár referent OH
Mestská doprava
autobusová zástavka a prechody na križovatke Chrenová
25.3.2013 - 15:50:53 - 95.105.140.145
Dobrý deň,
keď prší, autobusová zástavka pred SPŠ (potravinová škola) je pri pristávaní autobusov plná vody. Pred zástavkou nie je funkčný odpadový kanál, a tak tam stojí voda až do polovice cesty, kým ju neprídu špeciálne povysávať , a ak to nestihajú, tak tam voda dlho pretrváva aj po daždi. Okrem toho aj prechody na tejto križovatke pred Centrom sú plné vody, ktorá siaha aj vyše členkov, preto niekedy, keď nechcete mať plné topánky vody, obchádzate túto vodu aj mimo prechod, čo sa mi zdá dosť nebezpečné. Nevinila by som z toho chodcov, ale určite by ste ani Vy nechceli prísť do práce s vodou v topánkach.
Ďakujem !
Neuvedené
Re: autobusová zástavka a prechody na križovatke Chrenová
28.3.2013 - 11:32:45 - 194.160.215.2
priložený súbor: 308_obvodný úrad.pdfUvedený problém spadá do kompetencie správcu cesty – Slovenskej správy ciest Bratislava, nakoľko sa jedná o cestu I. tr. Niekoľko krát sme urgovali odvodnenie tejto zástavky, zatiaľ bez nápravy. Oslovili sme preto Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, aby zabezpečili nápravu z pozície cestného správneho orgánu. Prikladáme list, ktorým obvodný úrad požaduje zjednanie nápravy od správcu cesty.
Ing. Eva Paulisová
Diely - rozmiestnenie kontajnerov - jarné upratovanie 2013
25.3.2013 - 10:42:04 - 217.144.19.58
Dobrý deň,
prosím o informáciu, v akom čase a na ktorom mieste sídliska Diely (lokalita - Zvolenská - Dunajská - Považská) budú rozmiestnené veľkorozmerné kontajnery na odpad v rámci jarného upratovania 2013.

S poďakovaním

Paulisová
Neuvedené
Re: Diely - rozmiestnenie kontajnerov - jarné upratovanie 2013
26.3.2013 - 14:25:31 - 194.160.215.2
priložený súbor: 94_Jar 2013 I-II turnus.pdfV súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení zákona 24/2004 Z.z. a Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 6/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení dodatkov pre územie mesta vydáva Mestský úrad v Nitre harmonogram jarného upratovania, vrátane rozpisu umiestnenia kontajnerov v jednotlivých mestských častiach.

Kompletný harmonogram nájdete v prílohe. S pozdravom kramár.
Neuvedené
výmer na smetné
22.3.2013 - 13:17:19 - 92.245.216.179
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať na výmer na smetné - treba si poň prísť na MsÚ a kde presne, alebo ho máme očakávať poštou? Smetné sme platili do konca min. roku v predpise platby za užívanie bytu, od tohto roku to zmenili k Vám. Dočítala som sa, že sa má zaplatiť do konca marca, chcela by som to mať preto bez problémov.
Ďakujem za odpoveď.
Neuvedené
Re: výmer na smetné
26.3.2013 - 14:32:43 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

výmery na smetné sme už posielali, ak ste ho ešte nedostali, tak nám zavolajte na tel. číslo 037/6502314 alebo 037/6502242 a my Vám ho pošleme ešte raz. Alebo napíšte nám do mailu kontakt na Vás.

S pozdravom

Mgr. Vladimír Petrík
vedúci odboru miestnych daní a poplatkov
Jana Vančová
chov psa
14.3.2013 - 08:14:40 - 62.197.227.10
Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať aké sú aktuálne platné predpisy pri chove a držaní psa a či má mať pes náhubok pri pohybe na verejnom priestranstve. Ďakujem.
Neuvedené
Re: chov psa
19.3.2013 - 09:20:44 - 194.160.215.2
V súčasnosti je v platnosti Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, náhubok musí mať iba nebezpečný pes. Nebezpečným psom každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi.

S pozdravom
Jozef Stančík
Martin Moravčík
Otáska
16.2.2013 - 22:32:42 - 88.80.226.184
Dobrý den
sťem sa spítať keť že moja suseda neoprávnene podniká bez živnosťenskeho oprávnenia poniká v pivničních priestoroch bez daneho povolenia ako sa sto dá riešiť dakujem za odpoveť
Neuvedené
Re: Otáska
27.2.2013 - 11:37:38 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Neoprávnené podnikanie v pivničných priestoroch treba nahlásiť na Obvodný úrad Nitra, odbor živnostenského podnikania, Štefánikova 69, 949 01 Nitra.

S pozdravom

Ing. Jakubčin Pavol
vedúci odboru komunálnych činností a životného prostredia
marina matejcova
vyrubane stromy pri rieke
16.2.2013 - 13:00:18 - 91.127.171.89
Dobry den,
Chcela by som sa spytat z akeho dovodu boli vyrubane topole pri rieke z mlynarenskej strany?
Neuvedené
Re: vyrubane stromy pri rieke
19.2.2013 - 10:23:27 - 194.160.215.2
Dobrý deň, predmetné topole ktoré rástli na brehu rieky Nitry v k.ú. Mlynárce patrili Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p. OZ Piešťany – Správa dolnej Nitry. Dôvodom výrubu bol veľmi zlý zdravotný a kondičný stav stromov , s vysokým stupňom poškodenia. Odumierajúce topole boli vyrúbané i z bezpečnostných dôvodov s cieľom predísť možným škodám na zdraví a majetku ľudí. Výrub sa uskutočnil v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách, Mesto Nitra bolo o zámeroch vlastníka vopred informované. Výrub bude kompenzovaný novou výsadbou samčích topoľov a líp( plánovaný termín jar 2013 ). Podrobnejšie informácie Vám poskytne pracovník SVP, š.p. Za hydrocentrálou č.8 Ing. Pavlech.

S pozdravom ref. ÚHA, MsÚ v Nitre Ing. Žuffa
Neuvedené
Oprava cety Jarabinová
14.2.2013 - 15:44:08 - 62.168.66.195
Dobry den, mohli by ste prosim opravit vytlky aj na Jarabinovej ? Je to kratka spojovacia ulicka medzi Sudolskou viechou a Klokocinou - aspon si nebudeme nicit auta cez Sudolsku.
Dakujem

Zuzana
Neuvedené
Re: Oprava cety Jarabinová
19.3.2013 - 09:31:37 - 194.160.215.2
Predmetné výtlky budú opravené po ukončení zimnej údržby po 15.3. 2013.


Alexej Ficza
MsS Nitra
Ing. Roman Veselský
Zimná údržba na OS PRAMEŇ
13.2.2013 - 19:55:34 - 85.237.227.57
Ako obyvateľ obytnej skupiny PRAMEŇ som si po poslednej zimnej údržbe komunikácií uvedomil nasledovnú skutočnosť, ktorú chcem dať kompetentným do pozornosti.
Technická údržba (ktorá sa mimochodom už oproti predošlým rokom zlepšila, ale veríme že v tomto trende bude aj pokračovať), sa vykonáva odhŕňaním a zároveň posypom komunikácie inertným materiálom (drvený štrk), ktorý je zmiešaný so soľou. Chcem upozorniť na skutočnosť, že miestna komunikácia má zrealizovanú len jednu vrstvu asfaltového koberca hr. 40 mm a už teraz sú na nej značné trhliny a dilatácie. Pri otepľovaní dôjde k vsakovaniu soľného roztoku do trhlín a môže začať narušovať cementovú stabilizáciu a tým aj samotný kryt komunikácie. Určite treba počítať aj s tým, že na jar nastane opäť intenzívny stavebný ruch a ťažké mechanizmy dokončia načaté poškodenia a výtlky.
Preto sa obraciam na vedenie mesta Nitra a vedenie Technických služieb, aby sa zvážila údržba v našej lokalite odhŕňaním a posypom len inertný materiálom bez primiešania soli. Rád by som pripomenul, že na uvedenú miestnu komunikáciu sme sa skladali ako občania obytnej zóny, tak mesta a smerovala sem aj dotácia z Fondu rozvoja bývania. Tiež by som rád upozornil, že komunikácie v našej obytnej zóne nie sú dokončené - chýba ešte jeden koberec – posledná vrstva.
Uvedené píšem v mene svojom ako aj ostatných obyvateľov našej lokality a to v dobrej viere, aby sme si nezničili to čo máme a aby sme mali komunikácie schopné dlhodobého užívania. Verím, že táto žiadosť bude mať odozvu a že starostlivosť mesta a Technických služieb v našej obytnej zóne nebude o to menšia, ale naopak.
Očakávam Vaše vyjadrenie.
S pozdravom

Ing. Roman Veselský
a ostatní obyvatelia obytnej zóny PRAMEŇ
Neuvedené
Re: Zimná údržba na OS PRAMEŇ
19.2.2013 - 10:19:56 - 194.160.215.2
Mestské služby ako správca komunikácií OS Praneň sú zodpovedné za zjazdnosť ciest. V prípade, že bude na údržbu postačovať odhŕňanie snehu a posyp drvinou, tak soľ nepoužijeme. V prípade zľadovatelého povrchu bude potrebné aplikovať aj soľ, nakoľko musíme predchádzať možným dopravným nehodám a následným škodám na majetku.

Ing. Janček – MsS Nitra
daniela
psie exkrementy - sídlisko
12.2.2013 - 17:20:17 - 78.98.58.161
Dobrý deń čítala som tie články o vykonávaní kontroly na dodržiavanie zákona. Osobne si myslím že sú to samé výhovorky, je mi úplne jasné že nemôže byť polícia pri každom vchode a v časoch venčenia, ale treba treba skutočne kontroly vykonávať, a hlavne pokutovať!!! ... neobstojí že psa venčí dieťa, to dieťa má aj rodiča. A ak by tomu naozaj tak bolo, že za tieto priestupky polícia pokutovala majiteľa psa, tieto správy sa šíria rýchlo medzi ľudmi a ja som veru takúto správu ešte nezachytla ... určite si rozmyslia psíčkari či nechajú túto ozdobu na chodníkoch mesta NITRY. A ďalší problém ktorý vzniká pri venčení psov, že väčšina psov pobehuje bez vodítka. Prečo by sa mali ľudia vyhýbať psom zo strachu?? Veď chodníky sú určené hlavne pre ľudí a nie pre pobehujúcich psov. Verím že situácia sa zlepší pre ľudí tohto mesta.
Neuvedené
Re: psie exkrementy - sídlisko
19.2.2013 - 10:31:20 - 194.160.215.2
Súčasný, ešte stále platný zákon o držaní psov nariaďuje obciam tam, kde chce mať zákaz voľného pohybu psa alebo zákaz vstup so psom, umiestniť tabuľu na viditeľnom mieste. V praxi to znamená, že takýchto tabúľ by muselo byť v meste viac, ako dopravných značiek, nehovoriac o sťažených podmienkach pre kontrolujúce hliadky mestskej polície.
Je však pripravená novela zákona, kde by malo byť (konečne) toto nariadenie upravené. Aj my veríme, že sa situácia výrazne v tomto smere zmení k lepšiemu.
Jozef Stančík . MsÚ v Nitre OKČaŽP
Neuvedené
Re: psie exkrementy - sídlisko
19.2.2013 - 09:02:04 - 194.160.215.2
Dobrý deň prajem pani Daniela

Z Vášho E-mailu neviem určiť, ktoré články o vykonávaní kontroly na dodržiavanie zákona ste čítali a čo Vás tak nahnevalo a viedlo k presvedčeniu, že sú to samé výhovorky. Predpokladám, že zrejme nie ste spokojná so stavom, keď niektorí majitelia venčiaci psov sa správajú k životnému prostrediu a k spoluobčanom bezohľadne, často až bezcitne, s čím sa s Vami stotožňujem. Kontrolou dodržiavania povinnosti pri venčení psov občanmi, sa mestská polícia zaoberá permanentne. Výsledok ich činnosti možno kedykoľvek skontrolovať a štatisticky vyhodnotiť. Bez poznania tohto štatistického vyhodnotenia, nemožno spoľahlivo vytknúť a ani určiť stupeň pozornosti hliadok, tobôž konštatovať, že uvedené neriešia a prehliadajú. Dávam na zreteľ, že skutočne z objektívnych príčin nie je v našich silách zabezpečiť kontinuálne stráženie všetkých kritických miest v meste, kde dochádza k porušovaniu právnych predpisov. Pre ilustráciu uvádzam, že v meste Nitra bolo v roku 2012 evidovaných 5838 psov, ktorých majitelia chodia určite priebežne venčiť. Keďže sa nedá zabezpečiť, aby v danú chvíľu a v celom meste, sa žiaden občan nedopúšťal protiprávneho konania pripúšťam, že občan si môže odsledovať aj udalosť, keď priestupca z miesta odíde aj beztrestne. Aj s pomocou občanov, ktorí dokážu o veciach bezprostredne informovať kompetentné miesta, dokáže i mestská polícia pri každom zistení porušovania právnych noriem a zákonov postupovať dôsledne a tak, aby čo najrýchlejšie a v najväčšej miere v rámci svojich možností zamedzili nežiaducim udalostiam. Občania by mali považovať za samozrejmosť v prípadoch zistenia narúšania verejného poriadku, alebo iného protiprávneho konania, zavolať na bezplatné telefónne číslo mestskej polície 159 alebo štátnej polície 158, kde po ohlásení sťažnosti hliadky ihneď zareagujú a vec doriešia. Vaše tvrdenie .....“treba skutočne kontroly vykonávať a hlavne pokutovať“......“ak by tomu naozaj tak bolo“......“tieto správy sa šíria rýchlo medzi ľuďmi“.......“určite si rozmyslia psíčkari či“.....je bohužiaľ iba želanie, pretože napr. za rok 2012 sme aj za rôzne iné porušovania právnych predpisov riešili a sankcionovali spolu až 19 465 priestupkov a tieto z roka na rok majú stúpajúcu tendenciu. Mestská polícia i naďalej pokračuje v dôslednej kontrolnej činnosti majiteľov psov, so zameraním na prihlasovanie psov do evidencie mesta (v roku 2009 bolo prihlásených 4610 a v roku 2012/5838 psov), kontrolu spôsobu venčenia a odstraňovania exkrementov z verejných priestranstiev (v roku 2012/4581 kontrol). Kontrolnej činnosti sa zúčastňovali pracovníci MsÚ z odboru Komunálnych činností, možnosť účasti na vykonávaných kontrolách bola ponúknutá aj členom VMČ, prípadne občanom, ktorí prejavili nespokojnosť s riešením tejto problematiky v okolí svojho obydlia. Keďže mestská polícia nemá s dokladovaním týchto kontrol vonkoncom žiadnu ťažkosť, ponúkam Vám možnosť byť prítomnou pri ich realizácii. Obavy z verejnej kontroly nemám, práve naopak vítam ju, lebo pomáha mestskej polícii ku skvalitňovaniu činnosti a laickému pohľadu vytvoriť si objektívnejší názor.
Aktivitu mestskej polície na danom úseku dokladuje fakt nárastu prihlásených psov na MsÚ a zaznamenaný zvýšený záujem o výdaj vreciek na zber exkrementov.

S pozdravom
Mgr. Erik Duchoň
náčelník
Mestskej polície v Nitre
Nespokojny obcan
Nahrada skod na osobnom automobile
8.2.2013 - 01:37:49 - 195.28.94.66
Dobry den, chcel by som sa spytat kde a akym sposobom si mozem narokovat nahradu skod sposobenych na mojom osobnom automobile kvoli dlhodobemu havarijnemu stavu cesty v mieste mojho bydliska. Jedna sa o Sudolsku ulicu v Nitre.
Neuvedené
Re: Nahrada skod na osobnom automobile
14.2.2013 - 12:45:12 - 194.160.215.2
Je potrebné túto požiadavku postúpiť na investičné oddelenie Mestského úradu, aby bola Šúdolská ulica zaradená do plánu rekonštrukcií. Mestské služby zabezpečia po ukončení zimnej údržby opravu havarijných výtlkov na uvedenej komunikácii.

Ing. Janček – MsS Nitra
Neuvedené
hluk v meste
29.1.2013 - 13:31:46 - 86.110.227.1
Dobrý deň,

rada by som spýtala, čo s a dá robiť s nadmerným hlukom v meste?
Niektoré podniky a obchod y si vyložia reproduktory a vyhráva im hlasná hudba cez den a niekedy aj v noci. KEdže je to v blizkosti bežných obytných bytov/na pešej zóne/, nadmerný hluk nas obťažuje priamo v byte.
Je nejaké nariadenie na základe čoho sa má prevadzkovateľ zariadenia správať?


DAkujem za odpoved
Neuvedené
Re: hluk v meste
5.2.2013 - 15:06:02 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Uvedenú problematiku rieši § 13 bod 3/ VZN č. 15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty v znení dodatku 1,2,3. Miera porušenia je však naviazaná na aktivitu nad mieru primeranú pomerom, čo nie vždy je ľahké posúdiť. Odbor komunálnych činností a životného prostredia osloví prevádzky s týmto spôsobom propagácie svojich výrobkov s cieľom zníženia a obmedzenia hlasitosti zariadení.

Ing. Pavol Jakubčin
Vedúci odboru komunálnych činností a životného prostredia
Zvedavý občan
Stromy na agrokomplexe
10.1.2013 - 19:52:55 - 78.141.125.168
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či sa plánuje riešiť situácia s topoľmi v areáli Agrokompexu. Každý rok tu máme problémy existovať, keď tieto stromy kvitnú a celé sídlisko je plné bielych lietajúcich chumáčov. Nedá sa tu ani chodiť po ulici, ani vetrať. Je možné požiadať o výrub týchto stromov mesto, alebo sa teba obrátiť na Agrokomplex? Chodievajú to polievať aj hasiči ale je to riešenie tak na pol hodinu, kým to neuschne a znova nezačne lietať.
Ďakujem
Neuvedené
Re: Stromy na agrokomplexe
14.1.2013 - 08:49:43 - 194.160.215.2
Dobrý deň, Mesto Nitra vydalo súhlasné rozhodnutie na výrub topoľov na ktoré sa pýtate (viď text rozhodnutia). Realizácia mala prebehnúť už počas konania výstavy LIGNUM ...Ing. Bučka ktorý je námestníkom na Výstavisku presadil svoju požiadavku aby sa rúbali len plodiace stromy, ktoré v čase vydania rozhodnutia nebolo možne identifikovať. Odporúčame vo veci kontaktovať poslanca za Chrenovú Petra Koštála ktorý Vám povie aká je posledná dohoda v tejto veci. Kontakt mail : kostal.peterzavináčgmil.com.

S pozdravom Ing. Žuffa referent ÚHA, MsÚ v Nitre , Tel 6502319
Neuvedené
Odpad na trávnatej ploche - Nábrežie mládeže
8.1.2013 - 12:51:02 - 87.197.148.134
Dobrý deň,
chcela by som upozorniť na veľké množstvo vyhodených pneumatík (a iného odpadu z áut) pri garážach na ulici Nábrežie mládeže smerom ku komunálnym službám. Vyhodené pneumatiky sú tam už mesiac. Chodím tadiaľ denne a je to naozaj škaredý pohľad. Dalo by sa prosím zabezpečiť odstránenie odpadu?
Ďakujem
Neuvedené
Re: Odpad na trávnatej ploche - Nábrežie mládeže
8.1.2013 - 15:19:05 - 194.160.215.2
Dobrý deň, situácia pri garážach na Nábreží mládeže sa opakuje už niekoľko rokov. Vzhľadom k tomu, že je komplikované zistiť jednoznačného pôvodcu odpadu zlikviduje Mesto Nitra uvedenú skládku odpadu v jarných mesiacoch roku 2013.
S pozdravom

M. Kramár referent OH
Livia
cesta pri Nipeku
7.1.2013 - 19:07:37 - 88.80.240.67
Dobrý deň, chcem Vás požiadať za všetkých, kt. denne chodia po ceste pri Nipeku smerom k METRO, aby ste dali cestu konečne do poriadku! Nestačí zaplátať veľké jamy. Po dlhoročnom, každodennom cestovaní do práce to zanecháva stopy na našich autách a už je toho naozaj dosť! Prosím, zamyslite sa konečne aj nad opravou tejto cesty a urobte s tým niečo čím skôr. Budeme Vám vďační. Prosím o vyjadrenie a dátum, kedy to budete realizovať!
Neuvedené
Re: cesta pri Nipeku
22.1.2013 - 13:26:15 - 194.160.215.2
Cesta sa plánuje rekonštruovať. Informácie podá investičné oddelenie Mestského úradu. Mestské služby zabezpečia len opravu havarijných výtlkov.

Ing. Janček
MsS Nitra
Nespokojny obcan
Šúdolská ulica
9.12.2012 - 13:50:50 - 195.28.94.66
Dobry den, na portaly sme.sk som cital clanok ze mesto planuje preinvestovat cca 7mil. € na rekonstrukciu ciest na 30-tich uliciach. V clanku som zial nenasiel spomenutu Sudolsku ulicu, avsak na moje pocudovanie som sa docital o rekonstrukcii Ovocinarskej ulici na Kyneku. Ak je toto pravda a Sudolska nebude zahrnuta ani v tejto investicii mesta, pytam sa za co pani poslanci dostavaju plat ked sa spravaju ako hlupaci. V spominanom clanku sa totiz pisalo ze si kompetentni dane useky fyzicky presli. Ak si to ti hlupaci presli tak predsa museli zaregistrovat ze sudolska je jedna z najhorsich ulic v meste. Ovocinarska uz pred casom presla rekonstrukciou a dokonca sa tam robila kanalizacia. Aky je dovod ju rekonstruovat znovu ked tie peniaze su potrebne na omnoho urgentnejsie pripady ako je spominana Sudolska ulica. Prosim o vysvetlenie.
Neuvedené
Re: Šúdolská ulica
28.12.2012 - 13:49:47 - 194.160.215.2
Na Šúdolskej ulici nie je zrealizovaná kanalizácia, máme PD a územné rozhodnutie avšak nemáme stavebné povolenie, nakoľko sú tam súkromné pozemky. SM zabezpečuje vysporiadanie, a termín je v nedohľadne. Oprava komunikácie preto nie je momentálne plánovaná.
Martin Priesil
Výrub lesa v kasárňach pod Zoborom.
26.11.2012 - 14:55:01 - 95.103.121.224
Dobrý deň. Áno výrub je konečný, postačuje na výstavbu Kauflandu, že ?
Neuvedené
Re: Výrub lesa v kasárňach pod Zoborom.
27.11.2012 - 09:33:01 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
1/ o výrub drevín požiadal Mesto Nitra, vlastník pozemku za účelom identifikácie a prekládky starých podzemných inžinierskych sietí,
2/ o výstavbe Kauflandu nemáme žiadne informácie, ak viete viac budeme radi ak nám poskytnete konkrétne informácie,
3/ prieskum (urbanistickú štúdiu) pre územie bývalých kasární pod Zoborom Mesto Nitra, ÚHA objednalo za účelom spracovania odborného dokumentu, podkladu na zhodnotenie súčasného stavu a využitie tohto územia do budúcna. Podrobnejšie informácie Vám na MsÚ v Nitre, ÚHA poskytne Ing. arch. Ligačová koordinátor dokumentu,

S pozdravom ref. ÚHA, MsÚ v Nitre Ing. P. Žuffa
Párovčan.
Padnutý strom.
19.11.2012 - 13:15:36 - 92.245.198.45
Na Scurmannovej ul. medzi panelákmi je vyvrátený strom, ktorý sa oprel o ďalší a ten je naklonený k stĺpu pouličného osvetlenia. Môže to niekoho aj privaliť. Komu to mám oznámiť, aj keď tade veľmi často hliadkujú mestskí policajti, ale tých to veľmi nezaujíma.
Neuvedené
Re: Padnutý strom.
22.11.2012 - 10:02:59 - 194.160.215.2
Stanovisko, pretože informácia o vyvrátenom strome nebola bližšie špecifikovaná, nie je pracovníkom úradu jeho ÚHA zrejmé, či strom na fotke je skutočne ten ktorý má občan na mysli. Ak tomu tak nie je potrebné informáciu spresniť. Súčasne ÚIHA žiada MsS Nitra aby zabezpečili ošetrenie predmetného javorovca v lokalite Párovce nakoľko jeho nesymetrická koruna výrazne znižuje stabilitu stromu.

S pozdravom ref. ÚHA, MsÚ v Nitre Ing.Žuffa tel. 6502319
Neuvedené
Chodníky a okolie ciest
15.11.2012 - 12:27:42 - 87.197.156.202
Dobrý deň,
Chcela by som poprosiť vykosiť chodník ktorý ide od autobusovej zástavky oproti Sprave ciest na Štúrovej ul.Nedá sa po ňom chodiť nakoľko je tam vysoká zelina, a tak po vystúpení z autobusu musíme isť po vozovke smerom na Štúrovu 140 ,kde je vľlmi hustá premávka a hlavne teraz keď je ráno aj večer tma je to veľmi nebezpečné!!!! Len čakáme kedy sa tam niečo stane.
Taktiež boli vyrúbané kríky ,čo je dobre ,lebo tam bol neprehľadný výjazd na hlavnú cestu, avšak haluzinu nemá kto odviezť a je nahádzaná v garáte.Čo bude ak by boli nejaké prívalové dažde? Je mi smutno lebo aj tato časť je vstupnou branou do Nitry a ako keby ju nikto neudržiaval.
Ďakujem
Ratajová
Neuvedené
Re: Chodníky a okolie ciest
20.12.2012 - 11:38:00 - 194.160.215.2
Požadovaný úsek Štúrovej ul. bol pokosený v 49. týždni 2012.

Ing. Vencelová
MsS Nitra
Juraj Barát
smetné nádoby
3.11.2012 - 09:05:42 - 85.237.224.54
Vážený p.Kramár,

dakujeme vám za odstránenie kontajnerov spred nášho domu, ale zostal tu ešte kontajner na zber textilu, obuvi a hračiek ktorý taktiež požadujeme premiestniť na iné miesto alebo uplne odstrániť.
Barát
Neuvedené
Re: smetné nádoby
6.11.2012 - 10:13:11 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
V súvislosti s odstránením kontajnerov na zber separátov žiadame z Moskovskej ul. premiestniť na vhodnejšie miesto kontajner na zber textilu.
S pozdravom

M. Kramár
Vladimír Zima
svojpomocná výsadba
24.10.2012 - 20:40:16 - 91.127.81.147
Chcel by som sa spýtať, či mesto poskytuje sadenice drevín napr. na výsadbu živého plotu okolo činžiaku, či je za to poplatok a čo k tomu treba
Ďakujem
Neuvedené
Re: svojpomocná výsadba
25.10.2012 - 11:12:20 - 194.160.215.2
obrý deň, Mesto Nitra OKČ a ŽP v snahe zapojiť do skrášlenia obytného prostredia mesta samotných obyvateľov poskytne obyvateľom rastlinný materiál , ktorí si sami zasadia a zabezpečia údržbu výsadby. Na dodanie materiálu je potrebná písomná žiadosť na základe , ktorej sa vykoná tvaromiestna obhliadka, na ktorej sa dohodnú podrobnosti vzhľadom na lokalitu. Ak by ste sa mi ozvali ešte dnes dokázala by som Vám zrealizovať dodávku, lebo zajtra mi dovezú kríky. č.t. 0903 960 652
Prajem príjemný zvyšok dňa Šterdasová
Juraj Barát
smetné nádoby
18.10.2012 - 07:52:44 - 85.237.224.48
Vážený p. Kramár,
chceme sa spýtať kedy budú konečne doriešené a odstránené kontajnery na separovaný zber spred nášho domu? práce Energonetu sú už ukončené a stále sú na tom istom mieste odkedy som upozornil na tento problém.
S pozdravom
Barát
tel.0905600266
Neuvedené
Re: smetné nádoby
25.10.2012 - 10:39:15 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Kontajnery na separáty budú odstránené z Moskovskej ul. do 5.11.2012
S pozdravom

Ing. M. Kramár
Referent odpadového hospodárstva
Milan Bidelnicova
oprava detskeho ihriska
2.10.2012 - 13:44:19 - 109.230.16.97

Dobry den,
pred casom som pisal ohladom opravy ihriska OPAVIA na benkovej ulici,zial nikto neodpisal, tak pisem znovu ci sa s tym nebude nieco robit alebo ci by sa nedalo s tym nieco urobit. Toto ihrisko je uz dlhsiu dobu v zlom stave a je aj nebezpecne pre mensie deti. a este sa chcem spytat ci by nebolo mozne doplnit piesok do pieskovisk.
vopred dakujem za skoru odpoved.
Neuvedené
Re: oprava detskeho ihriska
2.1.2013 - 10:52:01 - 194.160.215.2
Po skončení zimnej údržby vykonáme obhliadku stavu ihriska Opavia. Poškodené prvky opravíme a piesok dosypeme v jarných mesiacoch 2013.

Ing. Janček
MsS Nitra
Juraj Barát
smetné nádoby
26.9.2012 - 08:41:50 - 85.237.224.48
Vážený pán Kramár,
žiadame vás o zabezpečenie zberu separátov vrecovým systémom pre obyvateľov domu Moskovská 17 a opätovne žiadame o odstránenie kontajnerov na zber separátov umiestnených pred naším vchodom.Ak chcete vedieť prečo, treba sa prísť pozriet na toto miesto a prípadne sa stretnúť aj s obyvateľmi domu t.j. daňovníkmi.
S pozdravom
Barát
Neuvedené
Re: smetné nádoby
8.10.2012 - 08:10:29 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

po ukončení prác firmou ENERGONET bude vykonaná obhliadka na Metodovej ul. Práce majú podľa povolenia MsÚ v Nitre útvaru hlavného architekta - referát dopravy a cestného hospodárstva zo dňa 25.7.2012 v danej lokalite byť ukončené 15.10.2012. Následne by sme kontajnery na separovaný zber z Moskovskej ul. premiestnili na Metodovu ul.

S pozdravom

M. Kramár referent OH
saskova lucia
Opitá mlládež
15.9.2012 - 20:22:59 - 87.197.137.119
Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako je to s pitím alkoholických nápojov na verejnosti, kde v Nitre je to povolené a kde zakázane? Jadrom celého problému je opitá mládež na viacerých miestach v Nitre (za internátom mladosť z oboch strán rieky, pri city parku a pod...) necháva za sebou naozaj spúšť, rozbíté fľaše, umelohmotné poháre, obaly z nealko nápojov, chipsov, všade, len nie v koši. Cigaretové špaky sú naozaj už zanedbateľné... Konkrétne za internátom Mladosť, slepá ulica, kde asi hliadka nechodí, je posiata črepmi, majú tam problém autá, cyklisti, mamičky s deťmi, psíčkari a v neposlednom rade aj bežní ľudia idúci do práce. Čo sa proti tomuto dá robiť? Situácia je naozaj neúprosná, dobrovoľníkov prestáva baviť upratovať breh rieky stále dokola práve vďaka tejto hýriacej mládeži. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Neuvedené
Re: Opitá mlládež
19.9.2012 - 09:22:38 - 194.160.215.2
Prajem pekný deň,
Na úvod dovoľte poďakovať sa Vám za záujem o prostredie v ktorom všetci žijeme. Problém s mládežou o ktorom v príspevku píšete poznáme a snažíme sa ho riešiť. Na MsÚ evidujeme úseky kde vzniká väčšie znečistenie a snažíme sa ich pravidelne čistiť. V okolí brehov rieky a na verejných priestranstvách sú osadene odpadové nádoby, ktoré často skočia v rieke. Priestor, ktorý uvádzate dáme vyčistiť za pomoci pracovníkov zaradených na aktivačné práce.
K otázke pitia alkoholických nápojov na verejnosti – zákaz používania alkoholických nápojov na území mesta určuje Všeobecné záväzné nariadenie mesta č.15/2007 o dodržiavaní verejného poriadku a čistoty § 15 – zákaz používania alkoholických nápojov. V rámci neho sú vyčlenené územia, kde pitie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách je zakázané. Tento priestor toto obmedzenie nepokrýva. Váš podnet dáme na vedomie aj predsedovi VMČ staré mesto PhDr. Jánovi Vančovi PhD. v záujme získania doporučených informácii pre riešenie tejto problematiky.
S pozdravom
Supeková - referent pre VPS a aktivačné práce

Neuvedené
Upratovanie susedov
10.9.2012 - 19:27:57 - 195.91.109.15
Dobrý deň,
naši susedia si upratovali na svojom dvore, urobili si pekné skalky, postavili pekný plot, osadili bránku... všetko pekné len sa mi nepáči, že odpad, v tomto prípade zeminu, kamene a časti betónu povynášali na ulicu a keby pred svoj dom, ale o niekoľko domov ďalej na verejné priestranstvo, je to tam už niekoľko mesiacov. Dá sa s tým niečo robiť? To by si každý vedel tak upratať...
Neuvedené
Re: Upratovanie susedov
13.9.2012 - 06:39:01 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
V prípade, ktorý opisujete vo Vašom e- maily je potrebné sa skontaktovať s Mestskou políciou v Nitre tel.: 6513 311 alebo linka 159 a uviesť bližšie údaje k identifikácii toho, kto je za danú skládku zodpovedný.
S pozdravom
Juraj Barát
smetné nádoby
10.9.2012 - 09:50:38 - 94.228.85.147
ja som len velmi zvedavý do ktorej trávnatej plochy sa posunú, a či je trávnatá plocha vhodná ako stojisko kontajnerov! Žiadam vás aj vmene susedov o trvalé zrušenie a odstránenie kontajnerov z tohto miesta!!
Neuvedené
Re: smetné nádoby
10.9.2012 - 15:03:39 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Kontajnery dočasne odsunieme medzi chodník a asfaltovú plochu do doby , kým bude vybudovaný zberový dvor pre časť Zobor. Momentálne ich nie je kde premiestniť, lebo v náhradnej lokalite sú v súčasnosti vykonávané práce zo strany ENERGONETU na elektrickom rozvode. Zároveň Vám chcem oznámiť, že kontajnery boli do uvedenej lokality umiestnenie na základe písomnej požiadavky obyvateľov tejto časti Zobora. Inak v častiach mesta, kde je zástavba rodinných domov zabezpečujeme zber separátov vrecovým systémom a nie prostredníctvom kontajnerov.
S pozdravom

Ing. Miloslav Kramár referent OH
Nemčíková
Detské ihrisko Bellová -Partizánska
9.9.2012 - 08:04:37 - 88.80.241.109
Dobrý deň,chcem sa opätovne spýtať (písala som pred niekoľkými dňami), či by bolo možné, vymeniť piesok na detskom ihrisku medzi Bellovou 10,12 a Partizánskou, z dôvodu znečistenia piesku (sklo, odpadky, hmyz). Ďalej, či je tu možné umiestniť aspoň jednu odpadkovú nádobu a z dôvodu možného úrazu detí vymeniť prasknutú šmýkalu a opraviť okraje pieskoviska. Toto detské ihrisko slúži nielen občanom okolitých obytných domov, ale najmä počas školského roku je často navštevované deťmi školských klubov zo ZŠ Beethovenova. Ďakujem za odpoveď.
Neuvedené
Re: Detské ihrisko Bellová -Partizánska
13.9.2012 - 06:48:48 - 194.160.215.2
Dobrý deň p.Nemčíková,
Pieskovisko na Bellovej ulici 10-12 sme prekopali a vyčistili v 35.týždni od
nečistôt. Dosypanie piesku urobíme začiatkom sezóny - apríl 2013 pretože
predpokladáme, že v priebehu 2-3 týždňov sa ochladí a piesok bude v zimnom
období znečisťovaní túlavými mačkami. Zdá sa nám lepšie pre hrajúce sa deti
dopĺňať piesok v jarnom období. Na ďalšie pripomienky Vám v krátkom čase
odpovieme.

Ing.Vencelová
Juraj Barát
smetné nádoby
3.9.2012 - 20:12:12 - 85.237.224.51
Dobrý večer,

chcem sa spýtať prečo sú smetné nádoby na separovaný odpad umiestnené rovno na chodníku pred domom Moskovská 17,Zobor?? Prečo sa najprv nerieši plocha na nádoby a potom sa umiestnia na správne miesto, kde nebudú nikoho obmädzovať a otravovať??
Neuvedené
Re: smetné nádoby
7.9.2012 - 12:04:12 - 194.160.215.2
Dobrý deň,

Dňa 5.9.2012 sme spolu s p. poslancom Hatalom vykonali spoločnú obhliadku stojiska kontajnerov na zber separátov na Moskovskej ulici a bolo dohodnuté so zástupcom Nitrianskych komunálnych služieb s.r.o., ktoré obsluhujú spomínané kontajnery, že ich posunú do trávnatej plochy najneskôr do 25.9.2012.
S pozdravom

Ing. Miloslav Kramár
Referent odpadového hospodárstva
Marek Čanaky
pílenie stromov
2.9.2012 - 23:21:22 - 92.245.201.252
Dobrý den , ale aj tak ma nejak trapi to že sa opílili len tri stromi. Nakolko je tu aj viac stromov čo by mohli ohrozovať obyvatelov, na margo obyvatelov prilahleho domu že nech sa staraju o sami o seba. Je tu v okolí viac stromov čo dosahujú podobné rozmery a s nimi sa nerobí nič.
Neuvedené
Re: pílenie stromov
3.9.2012 - 10:51:24 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
rezy drevín sa nevykonávajú celoplošne a na každom strome - iba vysoký vzrast alebo rozložitá koruna stromu nie sú rozhodujúcimi parametrami pre vykonanie redukcie, do rozhodnutia o nej vstupuje viacero iných faktorov, najmä všeobecná charakteristika druhu stromu a podmienky pre rast a vývoj stromu na konkrétnom stanovišti.
Preto spresnite prosím Vašu požiadavku - konkretizujte adresne návrh na ošetrenie drevín v lokalite, odporúčam formou podania oficiálneho písomného podnetu (tlačivo nájdete na www.nitra.sk - Občan/Podnikateľ (záložka hore) - (ďalej lišta vľavo): Tlačivá a formuláre – Odbor komunálnych činností a životného prostredia - Žiadosť o zásah do verejnej zelene, odstránenie divokej skládky), alebo priamo v Klientskom centre Mestského úradu.
Pracovníci Odboru komunálnych činností a životného prostredia MsÚ v Nitre, alebo Útvaru hlavného architekta MsÚ v Nitre, podnet posúdia a v reakcii naň navrhnú prípadné vhodné opatrenia.
Výkon opatrení štandardne zabezpečujú Mestské služby Nitra, v termíne podľa rozsahu, typu a naliehavosti odporúčaných zásahov.

S pozdravom
Štrba, Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre
Michal Takáč
výrub stromov na Partizánskej ul. Nitra Klokočina
29.8.2012 - 13:27:30 - 62.197.198.35
Dobrý deň chcel by som sa spýtať či by bol možný výrub dvoch stromov, konkrétne sa jedná o dva stromy typu breza previsnutá pred panelovým domom na adrese Partizánska 89, Nitra - Klokočina. Pri pohľade na panelový dom sa nachádzajú na ľavej strane. Dôvody výrubu sú tie, že stromy so svojimi kvetmi alebo plodmi- neviem ako to nazvať, nadmerne znečisťujú balkóny bytov pričom sa dostávajú až do izieb bytov a znečisťujú byty. Taktiež z rozprávania susedov, v okolitých bytoch bývajú deti ktoré sú alergické na brezu.
Ďalší dôvod je že aj autá zaparkované v okolí stromov nakoľko plody brezy sa dostávajú až do vzduchových a peľových filtrov áut čoho dôsledkom je že dochádza k znehodnoteniu týchto filtrov a taktiež sa uvedené plody- kvety sa dostávajú do samotných interiérov áut.
Ďalší s dôvodov výrubu stromov uvádzam ten, že korene uvedených stromov poškodzujú chodník vedúci popri panelovom dome. Ako náhradu za brezy by som bol ochotný na uvedené miesto vysadiť radšej nejaký nízkorastúce kríky. Ďakujem
Neuvedené
Re: výrub stromov na Partizánskej ul. Nitra Klokočina
3.9.2012 - 10:43:04 - 194.160.215.2
Odpoveď ÚHA na otázku uvedenú nižšie:

Dobrý deň,
je žiadúce podať oficiálne písomný podnet na výrub drevín na parcele vo vlastníctve a správe Mesta Nitra. Tlačivo nájdete na www.nitra.sk - Občan/Podnikateľ (záložka hore) - (ďalej lišta vľavo): Tlačivá a formuláre – Útvar hlavného architekta – Referát urbanizmu a architektúry –Podnet na výrub drevín na parcele Mesta (v zozname celkom dole), alebo priamo v Klientskom centre Mestského úradu. Je taktiež nevyhnutné vec konzultovať s ostatnými obyvateľmi Vášho bytového domu, optimálne na najbližšej domovej schôdzi a zápis z nej doložiť k podnetu. Ak domové schôdze nemávate alebo v najbližšom čase nebude, môžete namiesto zápisnice doložiť písomné stanovisko obyvateľov s podpismi jednotlivých obyvateľov pod hlavičkou „Stanovisko obyvateľov bytového domu na Partizánskej 89 k navrhovanému výrubu 2 ks brezy previsnutej, rastúcich v zelenom páse pri čelnej fasáde bytového domu“ a s vyjadrením jednotlivca „Súhlasím/Nesúhlasím“. Na základe takéhoto podnetu a po miestnom zisťovaní vydá Útvar hlavného architekta MsÚ k Vášmu podnetu stanovisko a stanoví ďalší správny postup.

Na margo predmetu Vašej požiadavky dovoľujem si poznamenať, že podiel brezovitých na sídliskách klesá a zjavne bude aj naďalej klesať, čo vyplýva z objektívne spochybnenej druhovej, vekovej a priestorovej skladby jestvujúcich, pôvodom väčšinou živelných a v dávnejších dobách nikým nekoordinovaných výsadieb. Napriek tomu každý podnet na výrub dreviny je posudzovaný zvlášť a priamo podľa konkrétnych miestnych okolností, takže ani vyššie naznačená tendencia nezakladá žiadne Vaše nároky na kladné vybavenie podnetu. Mesto Nitra má záujem na postupnej a pozvoľnej premene porastov drevín, preto aj tempo výrubov sa musí aspoň rámcovo prispôsobiť tempu adekvátnych koncepčných dosadieb drevinnej vegetácie na nitrianskych sídliskách, danému reálnymi možnosťami Mesta na priebežné celoplošné a rovnomerné dopĺňanie výsadieb.

S pozdravom
Štrba, Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre
Eva
Detske ihrisko
28.8.2012 - 15:40:52 - 85.237.224.55
Dobrý den,chcela by som sa spýtať,či je možné požiadať o upravenie ihriska na škultétyho ul.oproti vchodu č.18 V minulosti tu ihrisko bolo,teraz tam je len pieskovisko a stará hondálka.Mi mamičky by sme boli radi,ak by sa tam dal doviesť nový piesok a dala by sa vymeniť hondálka a lavička.Nežiadame vela,naše deti tam radi chodia,pretože cez leto je tam pobede tieň.Nežiadame o velké ihriská,len aspom malú úpravu toho,čo tam zostalo.Vopred Vám dakujeme a dúfam,že sa tento problém podarí vyriešiť.
Dakujem s pozdravom
Neuvedené
Re: Detske ihrisko
7.1.2013 - 09:01:45 - 194.160.215.2
Dobrý deň

Detský ihrisko na Škultétyho ulici oproti vchodu číslo 18 bolo zrušené dôsledku opotrebovania drevených hracích prvkov.Za účelom jeho obnovy bude vykonaná obhliadka terénu.
Na základe zisteného skutkového stavu bude navrhnutý ďalší postup za účelom sprevádzkovania ihriska (pieskovisko a hracie prvky pre malé deti).
Prosím o kontakt na mamičky, ktoré s deťmi navštevujú uvedenú lokalitu.

S pozdravom

Vincúr
Mestský úrad v Nitre
OKČ a ŽP
0911 992 003
Neuvedené
Re: Detske ihrisko
28.12.2012 - 13:46:20 - 194.160.215.2
Zaradíme do harmonogramu na rok 2013.

Keszeli
MsS
Vagai Tibor
lavičky
27.8.2012 - 08:17:49 - 88.80.226.114
Dobry den.
Chcem sa informovat,ohladne vymeny lavičiek pred našim obytnym domom na klokočine Jurkovičovej č.28.
Mame tu dve lavičky ktore su v dezolatnom stave.Každu chvilu tam može prist k urazu.ju
Neuvedené
Re: lavičky
21.9.2012 - 09:08:43 - 194.160.215.2
Požiadavku na výmenu lavičiek sme zaevidovali a realizáciu budeme riešiť s ohľadom na poradie už zaevidovaných žiadostí a finančné možnosti mesta. Ing. Jakubčin , MsÚ Nitra , odbor kom. činností a životn. prostredia .
Katarína Buranská
Detské ihriská na Jedlíkovej ulici
15.8.2012 - 13:08:15 - 109.230.20.236
Dobrý deň,
chcela by som Vás požiadať o rekonštrukciu detských ihrísk na Jedlíkovej ulici.
1. Ihrisko na konci Jedl.ulice za Gym.Golianova je nepožiteľné - už veľa rokov tu chýba šmýkalka do pieskoviska, hojdačky (sú tu len zničené železné konštrukcie), chýbajú lavičky atď.
2. Takisto drevenné ihrisko - medzi Jedlíkovou a Kmeťovou ulicou, je zdá sa mi, od jeho postavenia (čo bolo pred dávnymi rokmi) neudržované, iba chátra. Bolo by potrebné ho znovu opraviť, natrieť a popridávať hojdačky...
Ďakujem Vám za odpoveď a taktiež riešenie tohto problému.
S pozdravom
K. Buranská
Neuvedené
Re: Detské ihriská na Jedlíkovej ulici
21.12.2012 - 10:59:43 - 194.160.215.2
Dobrý deň

Doplnenie skĺzavky na detské ihrisko na Jedlíkovej ulici zabezpečia Mestské služby Nitra v prvom štvrťroku 2013.

S pozdravom

Vincúr
Michal
Kosenie
13.8.2012 - 18:27:17 - 62.197.198.36
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či konečne bude kosiť aj tráva a porast pri dolnom parkovisku na Murániho ulici. Pred výstavbou parkoviska sa tam nachádzali vysoké porasty, bambusy atď. Tráva v okolí parkoviska sa síce pravidelne kosí, avšak porast pod betónovým zábradlím pri parkovisku je už vysoké vyše hlavy. Doteraz sa nikdy nekosili. Takisto sa chcem spýtať, či mesto neplánuje poorezávať kríky na celej Murániho ulici, keďže to tu vyzerá ako v džungli. V noci už od vysokých kríkov ani nepreniká svetlo z poulčného osvetlenia na chodník.....
Neuvedené
Re: Kosenie
21.8.2012 - 09:10:38 - 194.160.215.2
Dobrý deň,
Mestské služby Nitra zabezpečujeme údržbu plôch verejnej zelene na ktorých
bola vykonaná sadová úprava. Nedisponujeme finančnými prostriedkami na
sadové úpravy a iné realizácie. Podobné akcie je nutné najprv zaradiť do
rozpočtu a následne po schválení finančných prostriedkov realizovať. Obráťte
sa s požiadavkou na Vášho voleného zástupcu - poslanca, príp. výbor mestskej
časti, ktorý môže presadiť finančné prostriedky v rozpočte mesta. Kríky na
ul. Murániho orežeme vo vhodnom vegetačnom období podľa poradia došlých
žiadostí. Upresnite, prosím svoju adresu.


Ing.Vencelová