Legendy a povesti

Autor: webmaster | Utorok 06 september 2011 - 17:34:08 | Kategória správy: Legendy a povesti
Obrázok novinky

Kostolík dal vraj postaviť ešte sám sv. Štefan. Kráľ raz navštívil zoborský kláštor, ku ktorému patrili aj Dražovce. Cestou späť, keď zbadal holý vrch obkolesený šírou rovinou, vykríkol: „Toto miesto tu sám Boh stvoril preto, aby sme tu, na jeho slávu, kostolík postavili!“ Ihneď vydal rozkaz svojím dvoranom, ktorí ho sprevádzali, aby sa postarali o výstavbu kostolíka. Nie nadarmo kráľ Štefan zbadal Bohom stvorené miesto, lebo to skutočne aj bolo Božie miesto. Keď Dražovčania začali dolovať vo vrchu ukrytý kameň, ako keby im čakany niekto „zabosoroval“. Keď zaťali čakanom do skaly, spod kameňa začala tiecť krv na znak toho, že miesto nebom ustanovené ľudská vypočítavosť narušila.

Autor: webmaster | Utorok 06 september 2011 - 17:32:44 | Kategória správy: Legendy a povesti
Obrázok novinky

V najstaršej časti Nitry, v Hornom meste, bol najznámejším strašidlom bezhlavý mních. Objavoval sa len veľmi zriedka, ale stal sa povestný tým, že keď sa už niekomu zjavil, nastala nejaká pohroma, nešťastie alebo prírodná katastrofa. Jeho pôsobiskom bola Hradná ulica. Bezhlavý mních bol vždy oblečená vo františkánskom rúchu, na nohách mal sandále – a vôbec, až na chýbajúcu hlavu mal solídny ľudský výzor. Ľudová povesť zostala dlžnou, kde a prečo stratil hlavu. Spomínam si na priateľa, ktorý údajne mnícha bez hlavy videl. Počas nočnej búrky udrel blesk do jeho rodičovského domu, ktorý ľahol popolom.

Autor: webmaster | Utorok 06 september 2011 - 17:30:37 | Kategória správy: Legendy a povesti
Obrázok novinky

Corgoň bol vraj kováčom v nitrianskom Hornom meste. Mal obrovskú silu a každý obdivoval jeho zavalitú postavu, zvlášť mohutné svaly na rukách. Keď udrel kladivom na nákovu, zatriaslo sa celé Horné mesto.

Autor: webmaster | Utorok 06 september 2011 - 17:29:09 | Kategória správy: Legendy a povesti
Obrázok novinky

bol bratanec Štefana I., prvého kráľa Uhorska. Uhorský kráľ Štefan I. nechal Vazula uväzniť v Nitre, keďže na trón chcel po smrti svojho jediného syna Imricha dosadiť Petra Orseola. Tým mal obísť oprávnené nároky členov arpádovského rodu, z čoho neskôr vzniklo mnoho sporov a vojen. Aby zaistil nástupníctvo Petrovi Orseolovi nechal Štefan I. Vazula oslepiť a jeho synov vyhnal z Uhorska.
Vazulovými synmi boli Levente, Ondrej I., uhorský kráľ v rokoch 1046 – 1060/1061 a Belo I., uhorský kráľ v rokoch 1060 – 1063.

Autor: webmaster | Utorok 06 september 2011 - 17:27:31 | Kategória správy: Legendy a povesti
Obrázok novinky

Pôvod mena Pribina môže byť odvodený z latinského slova privignus (čo znamená nemanželský, nevlastný syn, pastorok), alebo je slovanského pôvodu. Historici sa prikláňajú skôr k druhej možnosti a tvrdia, že meno Pribina vzniklo buď zo slova prvina, čiže prvorodený syn, prvý z rodu alebo je meno kniežaťa Pribinu odvodené od slova pribúdať, pribývať.

Autor: webmaster | Utorok 06 september 2011 - 17:25:33 | Kategória správy: Legendy a povesti
Obrázok novinky

Z čias Veľkej Moravy sa viaže k hradu aj nasledujúca povesť, ktorá sa objavila v rozprávkovom diele osvieteného byzantského cisára Konštantína Porfyrogeneta niekedy v polovici 10. storočia.

V nádhernej dvorane nitrianskeho hradu ležal na posteli staručký kráľ Svätopluk.

Zvolte stránku       >>