Videogaléria

Autor: webmaster | Utorok 22 apríl 2014 - 07:53:53 | Kategória správy: Videogaléria

Dojímavý príbeh záchrany 669 detí Nicholasom Wintonom, ktorý pozitívne inšpiruje ľudí aj po 70 rokoch, si 16. apríla mohli v zasadacej sále MÚ pozrieť študenti Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre.

Autor: webmaster | Streda 29 február 2012 - 09:21:57 | Kategória správy: Videogaléria
Obrázok novinky

Fašiangy zahŕňajú obdobie od Troch kráľov, t.j. od 6. januára alebo prvej nedele po troch kráľoch po „škaredú stredu - popolcovú stredu“, kedy začína pôst. Je to obdobie kratochvíľnych zábav, zvykov, ktoré, aj keď sú si podobné, , sú v každej oblasti iné.
Vznik fašiangov ovplyvnili rímske slávnosti, ktoré sa v rôznych modifikáciách dodržiavajú dodnes. Fašiangy v Európe majú spoločný základ. Terajšia forma je v podobe zábav, plesov, maškarných plesov.

Autor: webmaster | Štvrtok 10 november 2011 - 11:17:26 | Kategória správy: Videogaléria
Obrázok novinky

Koncom septembra 2011 sa v Nitre konal workshop zameraný na výmenu skúseností v oblasti cestovného ruchu a propagácie medzi odborníkmi z partnerských miest nášho mesta. Nitra má 9 partnerských miest a pozvanie prijalo 7 z nich – České Budějovice a Kroměříž z Českej republiky, Osijek z Chorvátska, Zielona Góra z Poľska, Báčsky Petrovec zo Srbska, Spišská Nová Ves zo Slovenska a dokonca aj Gosford z Austráclie. Na stretnutí jednotlivé skupiny prezentovali svoje projekty v cestovnom ruchu a potom nasledovala diskusia. Každé mesto rieši problematiku inak a jeden pre druhého dokážeme byť obrovskou inšpiráciou. Pre delegácie bol pripravený bohatý pracovný, ale aj kultúrny program – okrem workshopov absolvovali prehliadku mesta vláčikom, zúčastnili sa osláv Svetového dňa cestovného ruchu, sprievodného programu Divadelnej Nitry a navštívili neďaleké Topoľčianky. Ďalšie stretnutie je naplánované na február 2012, počas osláv Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu.

Zvolte stránku       >>