Zamestnanie

Autor: webmaster | Piatok 16 január 2015 - 12:12:55 | Kategória správy: Ponuka práce
Obrázok novinky

Mesto Nitra zastúpené primátorom mesta v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Autor: webmaster | Štvrtok 15 január 2015 - 15:08:42 | Kategória správy: Ponuka práce
Obrázok novinky

Mesto Nitra zastúpené primátorom mesta v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Zvolte stránku       >>