Zamestnanie

Autor: webmaster | Štvrtok 23 apríl 2015 - 08:25:28 | Kategória správy: Ponuka práce
Obrázok novinky

Mesto Nitra zastúpené primátorom mesta v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského, Vajanského 1, Nitra.

Zvolte stránku       >>