Autor: webmaster | Pondelok 30 september 2013 - 14:25:25 | Kategória správy: Tlačové správy (Press - rok 2013)
V pondelok 23. septembra sa v aule Univerzity Konštantína Filozofa uskutočnilo slávnostné zahájenie akademického roku 2013/2014.

Príprava komplexnej akreditácie, sumár výsledkov v oblasti výskumu či inovácia tvorivých výsledkov v oblasti vzdelávacích aktivít budú podľa rektora UKF Libora Vozára patriť medzi priority aj v najbližšom období.  Univerzita opäť ponúka rôznorodé zaujímavé študijné odbory, v rámci pedagogických odborov i pre študentov s maďarským jazykom. Rektor Libor Vozár zároveň ocenil publikačnú činnosť pracovníkov tejto vzdelávacej ustanovizne v rôznych oblastiach – monografické diela, vysokoškolské učebnice a texty, výtvarné, hudobné a dramatické umenie, národné výskumné projekty, atď.  Za mesto Nitra sa na slávnostnom otvorení zúčastnili zástupcovia primátora Štefan Štefek a Ján Vančo, poslanci NR SR,  nitrianski mestskí poslanci Renáta Kolenčíková a Pavol Meňky a iní významní predstavitelia z oblastí politického, akademického a cirkevného života.  

FOTO: Otvorenie 55. akademického roku na UKF bolo spojené i s požehnaním sochy Konštantína Filozofa, ktorá je v nadživotnej veľkosti, meria 2,5 metra a váži pol tony.  (j)