Autor: webmaster | Pondelok 09 december 2013 - 09:50:16 | Kategória správy: Tlačové správy (Press - rok 2013)
Za účasti primátora Nitry a predsedu ZMOS Jozefa Dvonča sa 6. decembra v zasadacej sále Mestského úradu v Nitre stretli zakladajúci, ako aj súčasní členovia Regionálneho centra vzdelávania samosprávy. Zišli sa na mieste, kde pred 20. rokmi položili základy na vznik tejto unikátnej vzdelávacej inštitúcie, ktorá im dodnes napomáha pri odbornom raste volených funkcionárov a pracovníkov obecných a mestských úradov.

Kým v začiatkoch malo RVC 159 členov, v súčasnosti združuje 353 členských obcí z Nitrianskeho kraja a patrí k najväčším vzdelávacím inštitúciám v rámci Slovenska. Jeho funkcia zostáva i naďalej nemenná - organizovanie vzdelávacích aktivít pre obce a mestá a iné subjekty pôsobiace v obciach a mestách v územnom pôsobení združenia. ZO – RVC Nitra je spolu s ďalšími 8 slovenskými centrami členom Asociácie vzdelávania samosprávy.
Slovami vďaky nešetrila prvá riaditeľka RVC Nitra Margita Švarcová, ani súčasná riaditeľka Monika Bokorová. Obe tlmočili slová vďaky za pomoc a ústretovosť všetkým doterajším nitrianskym primátorom, no najmä súčasnému primátorovi Jozefovi Dvončovi, pretože práve priestory mestského úradu sú pravidelne každý utorok miestom, kde sa konajú vzdelávacie aktivity. Obzvlášť vysoko obidve ocenili spoluprácu so ZMOS-om.
Primátor a predseda ZMOS Jozef Dvonč  zablahoželal jubilujúcemu RVC a jeho súčasnej riaditeľke Monike Bokerovej odovzdal pozdravný list primátora a vecný dar. Predsedníčka Rady RVC Helena Spišiaková ocenila primátora Jozefa Dvonča pozdravným listom RVC za dlhoročnú spoluprácu v oblasti vzdelávania. Súčasťou slávnostného zasadnutia bolo oceňovanie zakladajúcich členov RVC, prvého primátora Nitry Silvestra Štefanku, starostov obcí Branč, Čechynce, Machulince, Mojmírovce, Rišňovce, Šurianky, Žabokreky nad Nitrou a Vinodol.                     (SY)

Foto:

Primátor a predseda ZMOS Jozef Dvonč  zablahoželal jubilujúcemu RVC a jeho súčasnej riaditeľke Monike Bokerovej odovzdal pozdravný list primátora a vecný dar.

Foto:
Predsedníčka Rady RVC Helena Spišiaková ocenila primátora Jozefa Dvonča pozdravným listom RVC za dlhoročnú spoluprácu v oblasti vzdelávania.