Autor: webmaster | Utorok 06 september 2011 - 17:14:11 | Kategória správy: Pamätihodnosti mesta
Obrázok novinky
Nemocnica s poliklinikou


Nemocnica s poliklinikou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov:
Nemocnica s poliklinikou

 

Typ:
hmotná nehnuteľná

 

Adresa:
Špitálska 588/6

 

Adresa popisom:
-


Katastrálne územie:
Nitra

 

Popis:
Postavená v rokoch 1893 - 1894 podľa projektu budapeštianskeho profesora Alojza Hausmanna. Staviteľmi boli Karol Mayer a Rudolf Pekař. Vtedajšia Župná nemocnica mala interné, chirurgické, infekčné oddelenie, oddelenie pre choromyseľných. Okrem riaditeľa boli v nemocnici dvaja sekundárni lekári a rehoľný ošetrovateľský personál. Po zrušení žúp v roku 1928 prevzala Župnú nemocnicu Slovenská krajina ako Krajinskú verejnú nemocnicu a od r. 1940 sa stala Štátnou nemocnicou. Patrila medzi najväčšie a najmodernejšie nemocnice na Slovensku.

 

Evidenčné číslo:

HNP9/2009

 

Použitá literatúra:
Mencl, V.: Súpis pamiatok na Slovensku. Bratislava 1968

 


Spracoval:
Ľudmila Bistáková, referent pre ochranu pamätihodností

 

Autor fotografie:
Jozef Kubiček

 

Aktualizované:
2.2.2010