Autor: webmaster | Utorok 06 september 2011 - 19:56:28 | Kategória správy: Osobnosti
Obrázok novinky
Patrí k najvýznamnejším výtvarným umelcom Nitry a výtvarného okruhu nitrianskeho regiónu. Kreslil a maľoval už na gymnáziu a v tom pokračoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. O tom, že oplýval nadaním, svedčia dve vyznamenania za portrétnu a figurálnu maľbu. Aj ako študent bol odmenený za vynikajúci prospech zlatými hodinkami a prijatím na cisárskom dvore.

 Po skončení viedenskej akadémie smerovali jeho kroky do centra umeleckého diania tých čias – do Paríža – kde si rozšíril vzdelanie o plenérnu maľbu a impresionizmus na Akadémii Julien. Jeho veľkou devízou bolo ovládanie piatich cudzích jazykov. Aj to mu dalo možnosť osobne sa zoznámiť C. Monetom, zakladateľom impresionizmu, a ako jediný z našich maliarov s ním bol v osobnom kontakte, navštevoval jeho ateliér  a spolu maľovali v prírode. Tento živý kontakt mu pomohol hlbšie preniknúť do impresionistickej techniky maľby a vzniknuté diela v dobovom kontexte slovenského umenia obohacujú zbierky našich galérií.

1. svetová vojna prerušila tieto čulé kontakty, po vojne sa vrátil k rodičom do Nitry, zakrátko opäť smeroval do Paríža a až v roku 1925 sa natrvalo usadil na Slovensku už aj so svojou parížskou manželkou. V rokoch 1925-1931 viedol súkromnú maliarsku školu v Nitre. Od roku 1934 sa presunul do Bratislavy, ktorá sa stala jeho ďalším pôsobiskom.
Nitra mu bola zdrojom inšpirácie, zaujímal sa predovšetkým o hrad a jeho architektúru. Zostalo viacero obrazov, ktoré sú pre nás zdrojom poznávania historických zákutí mesta Nitry a okolia. Drážovčanky je rozmerné figurálne dielo, inšpirované nádherným drážovským krojom. Toto dielo je prechodne v reprezentačnej sieni Bratislavského hradu.
V Nitre sa recepčná sála biskupského paláca môže pochváliť monumentálnym dielom Vierozvestovia Cyril a Metod, do ktorého vložil svoje portrétne a figurálne majstrovstvo.
Veľmi kladného hodnotenia sa dostalo jeho obrazu na výstave v Paríži. Išlo o obraz Nevidomý vedený dievčaťom, ktorého inšpirácia pochádzala z Nitry.
Maximilián Schurmann zomrel neočakávane pri príprave obrazov k jeho životnému jubileu, ktoré mal slávnostne uviesť v Nitre, „v mojom meste“, ako sa často zvykol vyjadrovať.
Dnes jeho meno nesie jedna z ulíc na Párovciach.