Mestský úrad

Vážení občania,

vážení podnikatelia,

 

v tejto sekcii nájdete všetky dôležité informácie a tiež dokumenty, týkajúce sa kontaktu s úradom a Vašej činnosti. Nájdete tu tiež Kartu klienta pre online styk s mestským úradom, tiež tlačivá a formuláre.    

 

Rovnako tu nájdete postup ako môžete požiadať o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/200 Z z. o slobodnom prístupe k informáciám voči mestu Nitra ako povinnej osobe.

 

Mestský úrad v Nitre