Všeobecne-záväzné nariadenia mesta

Ak potrebujete vyhľadať Všeobecno-záväzné nariadenie mesta Nitry, kritérium vyberajte iba jedno, ostatné kritériá musia byť vypnuté.


(Vyhľadáva meno, klúčové slová, oblasť, rok, názov súboru)

Účinné - 7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7_2014 o zmene názvu ulice v časti mesta Chrenová

VZN o zmene názvu ulice Gergelyiho - Žitná ulica

Súbor na stiahnutie

Účinné - 6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 6_2014 o zmene názvu ulice v časti mesta Chrenová

VZN o zmene názvu ulice Massányiho - Repková

Súbor na stiahnutie

Účinné - 5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 5_2014 o určení názvu verejného priestranstva v časti mesta Staré Mesto

VZN o určení názvu verejného priestranstva - Starý rínok

Súbor na stiahnutie

Účinné - 4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4_2014 o sociálnych službách

VZN o sociálnych službách

Súbor na stiahnutie

Účinné - 3. Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Nitry č. 3_2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

VZN o hmotnej núdzi

Súbor na stiahnutie

Účinné - 2. Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Nitry č. 2_2014 o používaní mestských symbolov

VZN o syboloch Mesta Nitry

Súbor na stiahnutie

Účinné - 8. VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Nitry č. 8_1998 O prevádzkovom poriadku pešej zóny v znení dodatku č.1, 2, 3, 4, 5 , a 7

VZN o prevádzkovom poriadku pešej zóny

Súbor na stiahnutie

Účinné - 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1_2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN o stavebných odpadoch

Súbor na stiahnutie

Účinné - 1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 1_1998 o udeľovaní ocenení mesta Nitry v znení dodatku č. 1, 2 a 3

VZN o oceňovaní

Súbor na stiahnutie

Na pripomienkovanie - 3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Nitry č. 3_2014 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

VZN o poskytnutí jednorázovej dávky

Súbor na stiahnutie

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1_2015 o určení názvu ulice v časti mesta Klokočina

VZN o určení názvu ulice - Na Čerešňovom vrchu

Súbor na stiahnutie

Schválené - 3. Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 3_2013 o poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času

VZN o finančnom príspevku na vzdelávanie v CVČ

Súbor na stiahnutie

Schválené - 9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 9_2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Mlynárce I. , Nitra

VZN o záväznej časti územneho plánu zóny Mlynárce I.

Súbor na stiahnutie

Účinné - 9. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 9_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Horné Krškany

VZN o určení názvu ulice - Borovicová + príloha

Súbor na stiahnutie

Účinné - 8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Horné Krškany

VZN o určení názvu ulice - Zimná + príloha

Súbor na stiahnutie

Účinné - 7. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 7_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Chrenová

VZN o určení názvu ulice - Botanická + príloha

Súbor na stiahnutie

Účinné - 6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 6_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Horné Krškany + príloha

VZN o určení názvu ulice - Letná + príloha

Súbor na stiahnutie

Účinné - 5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 5_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce

VZN o určení názvu ulice - Pri Dolci + príloha

Súbor na stiahnutie

Účinné - 4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce

VZN o určení názvu ulice - Sv. Bystríka + príloha

Súbor na stiahnutie

Účinné - 3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 3_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce

VZN o určení názvu ulice - Sv. Klimenta + príloha

Súbor na stiahnutie

Účinné - 2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 2_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Janíkovce

VZN o určení názvu ulice - Matušincova + príloha

Súbor na stiahnutie

Účinné - 1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1_2007 o určení názvu ulice v časti mesta Zobor

VZN o určení názvu ulice - Levaduľová + príloha

Súbor na stiahnutie

Účinné - 11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 11_2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o komunálnych odpadoch

Súbor na stiahnutie

Účinné - 10. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 10_2014 o miestnych daniach

VZN o miestnych daniach

Súbor na stiahnutie

Účinné - 8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 8_2014 o dočasnom parkovaní na území mesta Nitry

VZN o parkovaní

Súbor na stiahnutie

1 2 3 4 5 6 7 Všetky
Stránka: Počet na stranu: